متن تبریک کریسمس | ۵۰ پیام کریسمس فارسی و انگلیسی باکلاس

کریسمس اگر چه جشنی است که ریشه چندان قوی در فرهنگ ایرانی ندارد اما این روز ها با نزدیک شدن فرهنگ  ها و سنن در کشور های مختلف به یک دیگر کریسمس و تبریک گفتن به این مناسبت به هم وطنان ارمنی و دوستان غیر ایرانی بسیار باب و مرسوم شده است. ما در دلبرانه به مناسبت بزرگداشت تولد حضرت مسیح (ع) مطلبی با مضمون تبریک کریسمس با تصویر آن هم تصاویر زیبا و منحصر به فرد به همراه جملات فارسی و انگلیسی تبریک کریسمس برای شما آماده کرده ایم . امید وارم مفید باشد .

تکست تبریک کریسمس سال جدید میلادی

متن تبریک کریسمس

A silent night, a star above, wishing you a Christmas full of joy and love.

یک شب ساکت، یک ستاره بالای سرتان، برایت آرزو میکنم یک کریسمس پر از شادی و عشق

I would send you a Christmas card, but I forgot how to address an envelope, where to buy stamps and I wanted to save you a trip to your mailbox!

دوست داشتم یک کارت تبریک کریسمس برای شما بفرستم . اما فراموش کرده ام چگونه روی نامه آدرس مینویسند . کجا تمبر می خرند و –مهم تر این که – میخواهمی شما زحمت رفتن به صندوث پست خانه تان را نکشید . : )

It’s Christmas and I just wanted to thank you for all that you do. Best Xmas wishes!

این کریسمس است و من فقط می خواستم از همه آنچه که برایم انجام میدهی تشکر کنم. بهترین آرزوی کریسمس را از من بپذیر!

It’s just not Christmas without you nearby. I miss you even more during this special time of year.

بدون تو کریسمس در این نزدیکی نیست . من در این زمان ویژه دلتنگ تو ام . بیشتر از هر زمانی در طول سال .

متن تبریک کریسمس کوتاه

متن تبریک کریسمس کوتاه

This Christmas wish is sent to you in the hopes that all your dreams come true. Merry Christmas and happy holidays!

این آرزوی کریسمس است : که  امیدها در تمام رویاهای شما برآورده شود و به حقیقت بپیونددد. کریسمس مبارک و تعطیلات خوش باد !

Wishing you a very merry Christmas and a happy New Year from far away.

آرزوی کریسمس بسیار شاد و سال نو با خوشحالی برای شما از راه دور.

Missing you with all my heart. I wish we could enjoy this Christmas season together.

با همه وجود دلتنگ توام  امیدوارم بتوانیم با هم از کریسمس در این فصل لذت ببریم.

متن تبریک کریسمس به انگلیسی با ترجمه فارسی

متن تبریک کریسمس به انگلیسی

Let us welcome this Christmas and New Year with open arms. May it bring with it a spirit of all that is fresh and new.

۸.اجازه دهید ما این کریسمس و سال نو را با آغوش باز خوش آمد بگویم . شاید بهار همه چیزهای تازه و جدید  را به ارمغان بیاورد.

Even though we are far, my heart is with you on this season.

اگرچه ما خیلی دور هستیم، قلب من در این فصل با شماست.

I wish I could be there with you for Christmas, but I am there with you in heart.

من آرزو م کردم که برای کریسمس با شما باشم، اما من در آنجا با شما هستم در قلب شما

I’m sending to you, through the magic of modern technology, a message of love and peace.

من از طریق جادوی تکنولوژی مدرن پیامی از عشق و صلح به شما می فرستم.

Best wishes for a merry Christmas and a prosperous New Year!

بهترین آرزوها برای کریسمس و سال نو مبارک!

Faith makes all things possible, hope makes all things work out well, love makes all things beautiful. May you have all three this Christmas.

ایمان همه چیز را ممکن می سازد، امید باعث میشود همه چیز به خوبی کار کند، و عشق باعث زیبایی همه چیز می شود.

امیدوارم این سه را در کریسمس داشته باشید .

پیام تبریک انگلیسی کریسمس

متن تبریک انگلیسی کریسمس

Instead of a generic Facebook message I thought I’d send you this way more personal text. Merry Christmas and happy New Year!

به جای یک پیغام عمومی فیس بوک من فکر کردم که این متن شخصی را به شما ارسال کنم. کریسمس و سال نو مبارک!

if one night you wake up and a big fat male is trying to put you in a sack please don’t be afraid because i told santa all i want for christmas is you

اگه یه شب بیدار شدی و دیدی یه مرد چاق و گنده داره تو رو توی کیسش میزاره لطفا نگران نشو. چون من به بابا نوئل گفتم تو رو برای کریسمس میخوام!

Two things upon this changing earth can neither change nor end; the splendor of Christ’s humble birth, the love of friend for friend.

دو تا چیز که توی چرخش زمین نه تموم میشه و نه تغییر میکنه، یکیش شکوه تولد عیسی مسیحه و یکیش عشق دوست به دوسته!

Christmas may be many things
or it may be a few
For you, the joy
is each new toy
for me
it’s watching U

کریسمس میتونه خیلی چیزا باشه
یا میتونه چیز خاصی هم نباشه!
برای تو هر اسباب بازی جدیدی میتونه لذت آور باشه
و برای من کریسمس یعنی دیدن تو!

جملات تبریک جشن کریسمس

جملات تبریک جشن کریسمس

A silent night, a star above, a blessed gift of hope and love. A blessed Christmas to you

یه شب ساکت و آروم، یه ستاره بالای سرت، یه هدیه ی پر برکت از امید و عشق. یه کریسمس پر برکت برای تو

Joy resounds in the hearts of those who believe in the miracle of Christmas
Wishing you all the peace, joy, and love of the season! Season’s Greetings!

لذت در قلب کسانی که به معجزه ی کریسمس اعتقاد دارند بازتاب میکند.
برای تو تمام صلح ، لذت و عشق این فصل رو آرزو میکنم . تغییر فصل رو بهت تبریک میگم

There is no ideal Christmas; only the one Christmas you decide to make as a reflection of your values, desires, affections, traditions

هیچ کریسمسی ایده آل نخواهد بود مگر اینکه تو تصمیم بگیری اون رو به بازتابی از ارزش ها، خواسته ها، علاقه ها و قوانین خودت تبدیل کنی.

Christmas is not a time nor a season, but a state of mind. To cherish peace and goodwill, to be plenteous in mercy, is to have the real spirit of Christmas

کریسمس نه یه زمانه و نه یه فصل، بلکه یک یادبوده،در واقع گرامی داشتن صلح و حسن نیت، رحیم و بخشنده بودن، باعث میشه روح واقعی کریسمس رو لمس کنیم

Lets welcome the year which is fresh and new,Lets cherish each moment it beholds, Lets celebrate this blissful New year. Merry X-mas

بیا به سالی که جدید و تازست خوشامد بگیم، بیا تک تک لحظه هاشو گرامی بداریم، بیا این سال نوی پربرکت رو جشن بگیریم. کریسمس مبارک

متن تبریک کریسمس طولانی

متن تبریک کریسمس طولانی

I am dreaming of white Christmas , with every christmas card i write, May your days be merry and bright, and May all your christmases be white.Happy Christmas

به یه کریسمس سفید فکر میکنم، با هر کارتی که برای کریسمس آماده میکنم، آرزو میکنم که همه ی روزهات شاد و آفتابی (روشن) باشن، و امیدوارم که همه ی کریسمس هات سفید باشن. کریسمس مبارک

Christmas gift suggestions
To your enemy, forgiveness
To an opponent, tolerance
To a friend, your heart
To yourself, respect
Merry Christmas

پیشنهاد هدیه کریسمس :
برای دشمن خود: بخشش
برای رقیب: تحمل
برای دوستانت:قلبت
برای خودت:احترام
کریسمس مبارک

Faith makes all things possible
Hope makes all things work
Love makes all things beautiful
May you have all the three for this Christmas
MERRY CHRISTMAS

ایمان باعث میشه همه چیز ممکن است
امید باعث میشه همه چیز کارکنه
عشق باعث میشه همه چیز زیباتر باشه
امیدوارم هر سه رو داشته باشی برای کریسمس
کریسمس مبارک

Hmm
Where are you
where
oh..! There u r
just want to say
Merry Christmas

همم
تو کجایی؟
کجا؟
اوه اینجایی؟
فقط می خوم بگم
کریسمس مبارک

متن کریسمس برای استوری

متن کریسمس برای استوری

Bells are ringing
the wishes of christmas day
the flying snowflakes
send my most sincere blessings
to you merry christmas.

زنگ ناقوسها
آرزوهای روز کریسمس
پرواز برف
ارسال صمیمانه ترین تبریکهای من به شما
کریسمس مبارک.

and heart to heart
from one place to another
The warmth and joy of Christmas
brings us closer to each other
Happy Merry Christmas From Home to home

از خانه به خانه
و قلب به قلب
از یک مکان به مکان دیگر
گرمی و لذت
کریسمس، برای ما نزدیک به یکدیگر بودن را به ارمغان میاورد
کریسمس مبارک

I am dreaming of white Christmas , with every christmas card i write, May your days be merry and bright, and May all your christmases be white.Happy Christmas

به یه کریسمس سفید فکر میکنم، با هر کارتی که برای کریسمس آماده میکنم، آرزو میکنم که همه ی روزهات شاد و آفتابی (روشن) باشن، و امیدوارم که همه ی کریسمس هات سفید باشن. کریسمس مبارک

happy-christmas-massejee (1)

امیدوارم بابانوئل به جای کادوی زیبا،
تقدیر زیبا برای تو هدیه بیاره؛
تقدیر خوب رو نمی تونی الان حس کنی؛
اما در آینده می فهمی بهترین آرزو رو برات داشتم…
«کریسمس مبارک»

Let this Christmas be a period of reflection on our past and project to better them the years before us, let us show greater love and care for one another
.more in this year
«بگذارید این کریسمس دوره تأمل در گذشته ما باشد و برنامه‌ای برای بهتر کردن آن‌ها. بیایید در این سال بیشتر به یکدیگر عشق ورزیده و از هم مراقبت کنیم.»

To Everybody
As you celebrate Christmas, may you experience true love. Jesus is the reason for the season and he is the epitome of true love. Merry Christmas and a
.wonderful New Year
«همه توجه کنید، همزمان با جشن کریسمس طعم عشق واقعی را تجربه کنید. عیسی مسیح دلیل این فرصت است. او مظهر عشق واقعی است. کریسمس مبارک.
سال نو فوق العاده‌ای داشته باشید.»

happy-christmas-massejee (2)

May jesus give you all kind of happiness and bright future
I wish this celebration continue with next year
.Happy New year
«باشد که مسیح شادی و آینده درخشان را برایت رقم بزند. آرزو می‌کنم که این جشن و شادی سال آینده هم پایدار بماند. سال نو مبارک»

امیدوارم بابانوئل به جای کادوی زیبا
تقدیر زیبا برای تو هدیه بیاره
تقدیر خوب رو نمیتونی الان حس کنی
اما در آینده می‌فهمی بهترین آرزو رو برات داشتم
کریسمس مبارک

به زمزمه باد در این کریسمس گوش کن
باد پیامی از عشق، صلح، امید و
خوشبختی برای تو به همراه خواهد داشت
کریسمس مبارک

May your Christmas sparkle with moments of love, laughter and goodwill
And may the year ahead be full of contentment and joy
.Have a Merry Christmas
«امیدوارم که کریسمس برایتان سرشار از خنده، لحظاتی پر از عشق و حسن نیت باشد. سال پیش رو برایتان سرشار از رضایت و شادی باشد. کریسمس مبارک.»

happy-christmas-massejee (3)

حضورت در زندگی من باعث شده تا ستاره‌ها
درخشان‌تر و روزهای زمستان گرم‌تر شوند
کریسمس مبارک، عزیزترین آدم دنیای من!

May the joy and peace of Christmas be with you all through the year
Wishing you a season of blessings from heaven above
.Happy Christmas
«شادی و آرامش کریسمس، در تمامی سال همراهت باشد برایت اوقاتی پر از برکت و آمرزش بهشتی آرزو می‌کنم. کریسمس مبارک»

چون به سخن نوبت عیسی رسید
عیب رها کرد و به معنی رسید
عیب کسان را منگر و احسان خویش
دیده فرو بر به گریبان خویش…
کریسمس مبارک

Memorable moment r celebrate together
U r my best friend for now & forever
Make me Miss U even more this New Year
!Hope this bring Happiness for you Dear
«لحظات به یادماندنی را کنار هم و با هم جشن می‌گیریم. تو برای همیشه بهترین دوست من خواهی ماند. کاری کن که امسال بیشتر دلتنگت بشوم. سالی همراه با خوشحالی برایت آرزو می‌کنم.»

happy-christmas-massejee (4)

هدیه کوچک من عشق است که با ارادت پیچیده شده و با توجه، دور آن را با نخ پیچیده‌ام و مهر آن را نعمت‌ها و حمایت‌های الهی قرار دادم؛ باشد که در طول عمرت شاد و موفق باشی
کریسمس مبارک

!Christmas is about spending time with family and friends
.It’s about creating happy memories that will last a lifetime
.Merry Christmas to you and your family
«کریسمس زمان خوبی برای گذراندن وقت در کنار دوستان و خانواده است. زمانی برای ساختن خاطراتی تکرار نشدنی در تمام طول زندگی. کریسمس بر شما و خانوادتان مبارک.»

کریسمس زمان خاصی از سال است،
تا کسانی را که به قلب های ما نزدیک ترند را به یاد آوریم…
روزهای توام با شادی و خوشبختی…
کریسمس یک بار دیگر همراه با سعادت در حال آمدن است!
«کریسمس مبارک»

May all the sweet magic of Christmas conspire to gladden your heart and fill every desire
!Merry Christmas
«امیدوارم که جادوی شیرین کریسمس قلبت را خوشحال و آرزوهات را برآورده کنه. کریسمس مبارک»

happy-christmas-massejee (5)

Fill ur life with Happiness & Bright Cheer
Bring to u Joy and Prosperity for the whole Year
And it’s my New Year wish 4u Dear
!Wish u a VERY HAPPY NEW YEAR
«آرزوم برات یک زندگی سرشار از شادی و خوشبختی است… سالی سرشار از رضایت و نعمت. سال نو خیلی مبارک.»

صدای زنگ ناقوس‌ها
آرزوهای روز کریسمس
پرواز برف
صمیمانه‌ترین تبریک‌های من به تو را می‌رساند
کریسمس مبارک

شاید ما نتوانیم در روز کریسمس در کنار هم باشیم
اما قلب و روح من همیشه با تو خواهد بود
گرم‌ترین سلام من به تو
کریسمسی فوق العاده برای تو آرزومندم
کریسمس مبارک

happy-christmas-massejee (6)

آرزوی من برای تو
آغازی باشکوه در ژانویه
عشق در فوریه
صلح و آرامش در مارس
نداشتن نگرانی و دغدغه در آوریل
خوشبختی در می
شادی در ژوئن و نوامبر
و خوشبختی در دسامبر می‌باشد
سالی پر از شانس و موفقیت برای تو آرزومندم
کریسمس مبارک

.Love, Peace, Happiness
.All these whishes be yours at Christmas
«برایت در روز کریسمس عشق، صلح و خوشبختی آرزو می‌کنم.»

happy-christmas-massejee (7)

اغلب ما تنها میدانیم جشن کریسمس مهم ترین جشن و آیین در بسیاری از کشور های آمریکایی و اروپایی است و این که این جشن به مناسبت روز تولد حضرت مسیح ( ع ) برگزار میشود . اما برای این که بیشتر در مورد جشن کریسمس و تاریخچه و زمان آن بدانید بد نیست سری به ویکی پدیا بزنیم :

در ویکی پدیا در مورد جشن کریسمس آماده است :

کریسمَس یا نوئل جشنی است در آیین مسیحیت که به منظور گرامی‌داشت زاد روز مسیح برگزار می‌شود.

تاریخ جشن کریسمس

تاریخ جشن کریسمس در کشور های مختلف

بسیاری از اعضای کلیسایکاتولیک روم و پیروان آیین پروتستان، کریسمس را در روز ۲۵ دسامبر جشن گرفته و بسیاری آنرا در شامگاه ۲۴ دسامبر نیز برگزار می‌کنند.

اعضای بیشتر کلیساهای ارتودوکس در سراسر دنیا نیز روز بیست و پنجم دسامبر را به عنوان میلاد مسیح جشن می‌گیرند.

برخی از مسیحیان ارتودوکس در روسیه، اوکراین، سرزمین مقدس (ناحیه تاریخی فلسطین) و دیگر مکانها،

به سبب پیروی از گاهشماری یولیانی، جشن کریسمس را در روز ۷ ژانویه برپا می‌دارند.

کلیسای حواری ارمنی طبق سنت منحصر به فردی، روز میلاد و همچنین روز غسل تعمیدمسیح را همزمان در روز ششم ژانویه جشن می‌گیرند.

ایام دوازده روزه کریسمس با سالروز میلاد مسیح در ۲۵ دسامبر آغاز گشته و تا جشن خاج‌شویان در روز ۶ ژانویه ادامه می‌یابد.

کریسمس در کشور های مختلف

کریسمس در کشور های مختلف

هرچند مهم‌ترین عید مذهبی در گاهشمار مسیحی، روز عید پاک (به عنوان روز مصلوب شدن و رستاخیز عیسی) است،

بسیاری به‌خصوص در کشورهای ایالات متحده و کانادا، کریسمس را مهم‌ترین رویداد سالانه  می دانند و دوستان در این روز معمولا با هدیه دادن به هم و برپایی جشن های مختلف این روز را گرامی میدارند.

کریسمس با آیین‌های ویژه‌ای به‌طور مثال آراستن یک درخت کاج، برگزار شده و شخصیتی خیالی به نام بابانوئل در آن نقشی مهم دارد.

همچنین بخوانید :

طرح ناخن کریسمس | ۱۰۰ طرح ناخن کریسمس با طراحی های جدید ساده و شلوغ
کریسمس مبارک | ۴۰ متن تبریک به مناسبت کریسمس و سال نو میلادی
عکس پروفایل کریسمس ؛ ۸۰ عکس سال نو میلادی و تولد مسیح کیفت بالا
کریسمس ۲۰۱۸ | به همراه ۷۰ متن تبریک کریسمس ۲۰۱۸ به فارسی و انگلیسی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.