عکس نوشته های زیبا و عاشقانه-تیر ۹۵

عکس نوشته های عاشقانه و متن عاشقانه تیر ۹۵

عکس نوشته های زیبا

آخـــــرین فـــــردی کـــــه ,
درســـــت قبـــــل از خـــــواب ,
در مـــــوردش فکـــــر می کنیـــــد …
کســـــی اســـــت کـــــه ,
” قلــ♥ــب ” شمـــــا بـــــه او تعلـــــق دارد ………!

عکس نوشته های زیبا عکس نوشته های زیبا و عاشقانه

نمی‌دانم چیستی !
آن‌قدر می‌دانم که
هرگاه واژگان به تو رسیدند مبهم شدند
و هرگز نتوانستند تو را به من برسانند.
چگونه می‌توانم ترجمانی از تو داشته باشم ؟
هنگامی که در وهم و خیال هم نمی‌‌گنجی.
به هر کجا که می‌رسم، رد پایی از تو باقیست…
شاید روی زمین نباشد
اما در دلم هست…

عکس نوشته های زیبا

متن عاشقانه

ﺑﮕـــﻢ ﺗــﻮ ﻫﯿﺎﻫـــﻮﯼ ﻫــﻤﻪ ﺍﯾـــﻦ
 
ﺁﺩﻣـــﺎ ,
ﺑـــﺎﺯﻡ ﻣـــﻦ ﭼﺸﻤـــﺎﻡ ﻓﻘـــﻂ ﺩﻧﺒـــﺎﻝ
ﺗــﻮ ﻣﯿﮕـــﺮﺩﻩ ,
ﺩﻟــــﻢ ﺑـــﺮﺍﯼ ﺗـــﻮ ﺗﻨﮕــــ ﻣﯿﺸـــﻪ…
 
ﺻــــﺪﺍﻫﺎﺷـــﻮﻥﻭ ﻣـــﯽ ﺷﻨـــﻮﯼ؟
 ﺑﮕـــﯽ ﺁﺭﻩ!
 ﺑﮕـــﻢ ﺗــﻮ ﺍﻭﺝ ﻫﻤﯿـــﻦ ﺻﺪﺍﻫـــﺎ ﺩﻟــــﻢ
ﺩﻧـــﺒﺎﻝ ﺻــﺪﺍﯼ ﺗــﻮ ﻣﯿﮕـــﺮﺩﻩ…
 
ﺑﮕـــﻢ ﺣـــﺎﻻ ﭼﺸﻤﺎﺗــــﻮ ﺑﺒﻨـــﺪ ,
 ﺑﮕـــﻮ ﭼـــﻪ ﺣﺴـــﯽ ﺩﺍﺭﯼ!
 ﺑﮕـــﯽ ﺍﻧﮕـــﺎﺭ ﮔــــﻢ ﺷــﺪﻡ ﺑﯿـــﻦ ﯾــﻪ
  
 ﻋﺎﻟﻤـــﻪ ﻏﺮﯾـــﺒﻪ ,
  
ﺑﮕـــﻢ ﺍﮔـــﻪ ﻧﺒﺎﺷـــﯽ ﮔــﻢ ﻣﯿﺸـــﻢ
 
ﺑﯿــﻦ ﯾــﻪ ﺩﻧﯿـــﺎ ﻏﺮﯾـــﺒﻪ

عکس نوشته های زیبا عکس عاشقانه – عکس نوشته باران | به روزترین عکس نوشته ها | عکس نوشته پشیمانی

ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺒﺮﻣﺘـــــ ﯾﻪ ﺟـــﺎﯼ ﺷﻠـــﻮﻍ ,
ﺧﯿﻠـــﯽ ﺷﻠـــﻮﻍ ,
ﻭﺍﯾﺴﺘـــﻢ ﺍﻭﻥ ﻭﺳــﻂ ﻧﮕﺎﺗـــــ ﮐﻨـــﻢ!
ﺑﮕـــﻢ ﺍﯾﻨـــﺎﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨـــﯽ؟
ﺑﮕـــﯽ ﺁﺭﻩ!…

عکس نوشته های زیبا

هیـــــچوقت کســی رو پــس نــزن کــه ,
دوستــ♥ ــت داره … مراقــــــبته …
و نگرانــــــــــــت میشــه …!
چـــون یــک روز بیــدار میشـــی و میبینــی …
مـــــــــاه رو از دســــت دادی …
وقتــی که داشــتی ســـــــتاره ها رو میشـــمردی ……!

عکس های عاشقانه ۹۵

عکس نوشته های زیبا

پاره ای از من…

همواره در حسرت گرما…

و محروم از آن…

پاره ای از من…

همساز با سپیده ی بردمیده

و همواره اسیر سایه های رویا

پاره ای از من…

سرشار از پر پرواز…

و گم کرده سهم خود از آبی آسمان…

پاره ای از من…

من واقعی ام، با چشمان یک کودک…

همراه پرندگان مهاجر، گریزان در دوردست ها…

عکس نوشته های زیبا عکس نوشته های عاشقانه تیر ۹۵ – عکس نوشته های زیبا

دروغ های تو قابل تحمل تر بود !

به خاطر کودکی بود و شیطنت

به خاطر این بود که دنیای آدمها را تجربه نکرده بودی

که ببینی یک دروغ،چه ها میکند !

این جا دروغشان به بهای یک زندگی تمام میشود!به بهای یک دل شکستن !

اینجا دروغ ها باعث مرگ عشق و اعتماد میشود !

این جا آدم ها دروغ های شاخ دار می گویند

بعد دماغ دراز خود را جراحی پلاستیک می کنند !!!

عکس نوشته های زیبا
عکس نوشته های عاشقانه | عکس نوشته های تیکه دار | عکس نوشته های خاص

عکس نوشته های زیبا

عکس نوشته های زیبا | عکس نوشته های فاز سنگین | عکس نوشته های زیبا

گــــــــاه می توانــــــــ تمامـــــــــ زندگیــــــ را در اغوشـــــــــ گرفتــــــــ

اگــــــــــــــــــ ــــ ــ ـــــــــــــــــر

تمامـــــــ زندگیتـــــــــــــ یکـــــــ نفــــــ ــــ ـــــــر باشـــــــــــــد..

عکس نوشته های زیبا

عکس نوشته تنهایی | عکس نوشته | عکس نوشته احساسی
عکس نوشته های زیبا

این روزها دلم اصرار دارد فریاد بزند . . .

اما . . .

من جلوی دهانش را میگیرم

وقتی میدانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد!!!!

این روزها من . . .

خدای سکوت شده ام

خفقان گرفته ام تا آرامش اهالی دنیا خط خطی نشود . . .!!!

آرزوی خیلی ها بودم اما اسیر قدر نشناسی یک نفر شدم . . .!!!!!!!!!!!!

عکس نوشته های زیبا

عکس نوشته های زیبا عکس با نوشته | عکس با نوشته های زیبا | عکس با نوشته های عاشقانه

برای خیانت ;
هزار راه هست اما هیچ کدام
به اندازه تظاهر
به دوست داشتن کثیف نیست …

عکس نوشته های زیبا

هــــــــی رفیق …
زیادی خوبی نکن !
انسان است ،
فراموشکار است …!
از تنهایش که در بیاید ،
تنهایت را دور میزند !
پشت می کند به تو ،
به گذشته ات …!
حتی روزی میرسد که به تو هم میگوید :
شما !؟

عکس نوشته های زیبا

عکس با نوشته های پر معنی | عکس با نوشته های تیکه دار | عکس با نوشته غمگین
عکس نوشته های زیبا

عکس نوشته های زیبا

عکس با نوشته تولدت مبارک | عکس با نوشته صبح بخیر | عکس نوشته باحال

به کلاغــــها بگویید :
قصه ی من
اینجا
… تمام شد ،
یکی ..
بود و نبود مرا با خود برد … !

عکس نوشته های زیبا

عکس نوشته های احساسی جدید ۱۳۹۵+متن عاشقانه

جملات تصویری عاشقانه غمگین+متن عاشقانه ۹۵

عکس های عاشقانه غمگین جدید سال ۲۰۱۶

سفره های افطاری مدافعان حرم در ماه رمضان ۹۵+عکس


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.