عکس های عاشقانه غمگین جدید سال ۲۰۱۶

 عکس نوشته های غمگین عاشقانه جدید ۲۰۱۶

جدیدترین عکس های عاشقانه 

عکس نوشته های عاشقانه

میدونین….

یه وقت هایی هست دلت گرفته…

یه وقت های هست به زورنفس میکشی…

یه وقت هایی هست خسته ای از خودت از خودت متنفری…

یه وقت هایی هست به بقیه کمک میکنی شادشون میکنی به غصه هاشون گوش میدی ولی برای خودت کسی نیست…

یه وقت هایی هست همه از ناراحتن حتی خدا…

یه وقت هایی هست بغض قدیمی توی گلوت چنبره زده هر روز بیشتر بهت فشار میاره…

یه وقت هایی هست میخوای فرار کنی از دست همه ولی نمیشه….

یه وقت هایی هست دلت میخواد ساعت ها اروم یه گوشه بشینی و اروم توی خودت بشکنی….

یه وفت هایی هست به خودت میای میبینی دیگه هیچ کس نمیشناسدت حتی خانوادت…

یه وفت هایی هست که تنها کسی که به حرفات گوش میداد (خدا) ازت ناراحته….

یه وقت هایی هست دیگه خودتم بیخیال خودت میشی….

رها میشی….

جدیدترین عکس های عاشقانه

مرد باس وقتی از دست خانومش عصبانی میشه،

فریاد بزنه….

بعد کمربندشو دربیاره،بره سمتش،

کمربندو بندازه دور کمرش و با چشم غره و ملایمت بهش بگه:

بــــــــــــــوس یا گـــــــــــــــــاز؟

جدیدترین عکس های عاشقانه

من خــــــــــوشبخــــت ترینم . . .

چـــون تــــــــو رو دارم . . .

تــــــویی که حتـــــی فکر کردن بهت . . .

قلبمـــــو گرم میکـــــنه . . .

تـــــو رو با همـــه دنیــــــا هم عوض نمیکنم . . .

هیـــــچوقت اینقــــــدر آرامش نداشتـــم

محبوب ِ قلبـــــم . . .

دوستــــــت دارم.با اینکه نمیدونم حسم دو طرفه اس یا نه!

پس به سلامتیه روزی که بشینی این پستای منو بخونی و بگی ببخشید عشقم که اینقد عذابت دادم

جدیدترین عکس های عاشقانه

به سلامتی اون دختری که سردی دستاشو با گرمای

بخاری ماشین

یه بچه پولدار عوض نمیکنه به سلامتی اون پسری

که وقتی یه دختر ناز خوشگل تو خیابون می بینه

سرش رو بندازه پایین بگه هر چی هم

که باشی انگشت کوچیک یه عشق

خودم نمیشی….

جدیدترین عکس های عاشقانه

به سلامتی دختری که خنده .شوخی ها و لوس بازی هاش…

فقط واسه عشقشه

باپسره غریبه شوخی نمیکنه.نمیخنده…

چون میدونه عشقش اذیت میشه …!

جدیدترین عکس های عاشقانه

میدونی چیه اره من حسودم.حسودم روت چون دوست دارم.چون وقتی میگم میخوام واقعا میخوامت.

میخوام بدونی که واسه با تو بودن خیلی سختی کشیدم.بمون با من ولذت تمامو از زندگیت ببر.

دنیارو برات بهشت میکنم اگه بمونی.دوست دارم.

جدیدترین عکس های عاشقانه

دختر :من دارم میرم بیرون عشقم

 دوس پسر الکی :برو عشقم!

 دوست پسر معمولی :اوووووم، مواظب خودت باشیا عزیزم!

 دوست پسر فاب :شما جایی نمیری! بشین سر جات تا سگ نشدم

جدیدترین عکس های عاشقانه

میگن هیچ عشقی تو دنیا

 مثه عشق اولی نیس…….

 زر زده هر کی اینو گفته

 اتفاقا هر چی جلو می ری ب موارد بهتری بر می خوری

جدیدترین عکس های عاشقانه

دقایقی در زندگی هستند که دلت برای کسی آنقدر تنگ میشود که میخواهی او را از رویاهایت بیرون بکشی و در دنیای واقعی بغلش کنی….

جدیدترین عکس های عاشقانه

 عشــق اگــر خـط مــوازی نیسـت،چیسـت؟ یـ ـا کتـاب جملــه ســازی نیســت،چیسـت؟! عشـق اگــر مبنــای خلــق آدم اســت پـس چــرا ایـن گـونـه گنــگ و مبهــم اسـت؟ پـس چــرا خـط مـوازی مـی شـود!!! از چـه رو هــر عشـق،بــازی مـی شــود؟!

جدیدترین عکس های عاشقانه

ﻭَﻗﺘـــﯽ ﺩﯾﺪﯼ ﯾِﮑــــﯽ ﻣِﺜـــﻞ ﻧﻮﮎ ﭘﺮﮔــــﺎﺭ☞

♥ﻫََﻤﻪ ﺟـــﻮﺭﻩ ﭘـــﺎﺕ ﺛﺎﺑِﺖ ﻭﺍﯾﺴـــﺎﺩﻩ♥

✶ﻫَﺮﻃـــﻮﺭ ﺑِﭽﺮﺧــــﯽ،ﺑِﮑِﺸــــﯽ ﺗِﮑﻮﻥ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻩ✶

♛ﺗﻮﺍﻡ ﺩﻭﺭِﺵ ﺑﮕــــﺮﺩ♛

☜ﺩﻭﺭِﺵ ﻧـــــــﺰَﻥ☞

جدیدترین عکس های عاشقانه

خدایـــــــــــــــــــــــــــــا …

چه ساختــــــــه ایــــــــــــــــــــــــــــ …

دل آدم هایت یکــــــــــــــــی ازیکــــــــــــــــی سنگــــــــــــی تر …

دروغ هایشان یکــــــــــــــــــــی از یکـــــــــــــــی زیباتر …

نگاه هایشان یکــــی از یکـــــــــــی معنی دار تر و سنگین تر …

روحشان یکـــــــی از یکـــــــــــــی هـفـــتـــــــــــ رنـــگـــــــــــ تر …

و

هر یک برای خود ،

یکــــــــــــــی از یکـــــــــــــــی خــــــــــــــدا تـــــــــر !…

جدیدترین عکس های عاشقانه

به چشمهایت بگو

نگاهم نکنند…

بگو وقتی خیره ات می شوم کارشان به کار خودشان باشد…!

نه که فکر کنی خجالت می کشم ها…..نه!

حواسم نیست…

عاشقت می شوم

جدیدترین عکس های عاشقانه

می گویند عشق خدا به همه یکسان ست

ولی من می گویم مرا بیشتر از همه دوست دارد

وگرنه به همه یکی مثل تو میداد …

جدیدترین عکس های عاشقانه

دختر بآس یه دفعه

آقاشونو از پشت بغل کنه و بگه

تو عزیزِ دلِ مَنی …

بعد یه دفعه توو اوجِ احساسات

نیشگونش بگیره ، فرار کنه …

جدیدترین عکس های عاشقانه

دختر است دیگر. . .

همین که بفهمد ممکن است گاهی دل تنگش شوی

. . . گاهی نگرانش شوی

. . . گاهی دلت بی هوا هوایه شیطنت هایت را بکند

. . . لجباز میشود. .. شیطنت هایش بیشتر میشود

. . . ولی با هر بار دیدنت عاشق تر میشود

. . . همان فشار کوچکی که به دستانش وارد میکنی تا مردانگیت را به رخش بکشی

. . . دیوانه ترش میکنند. . . دختر است دیگر. . .(!)

جدیدترین عکس های عاشقانه

سلامتی پسری که شب عروسی عشقش مست مست رفت دم در تالار نشست اما عروسی رو بهم نزد …
صبر کرد تا عروس بیاد بیرون …
عروس اومد همه بهش هدیه میدادن …
پسر هم رفت هدیشو داد …
عروس گفت این چیه؟
پسر گفت: این همون قرانیه که بهش قسم خوردی مال من بشی…

جدیدترین عکس های عاشقانه

میگى دوسش ندارى ولى،شبا فقط به اون فکر میکنى!

میگى ازش بدت میاد ولى هنوز با خاطراتش زنده اى!

میگى دیگه بهش فکر نمیکنى ولى وقتى صداش تو ذهنت میپیچه اشکت سرازیر میشه!

میگى تنها اومدم تنهام میرم!ولى وقتى صحنه رفتنش یادت میاد سردت میشه!

میگى أصلاً برام مهم نیست ولى وقتى شماره موبایلشو تو موبایلت میبینى دوس دارى بهش زنگ بزنى!

میگى فراموشش کردى ولى وقتى خنده هاش یادت میاد دیوونه میشى!

میگى….میگى….!

همه ى اینها را به ظاهر میگویى اما از باطن هنوز عشقت است،هنوز دنیا رو باهاش عوض نمیکنى، هنوز بهش فکر میکنى، هنوز به خاطرش گریه میکنى …..

به همه اینها که ظاهرت با باطنت فرق دارد درد میگویند….درد تنهایى….درد جدایى….دردی که هیچ کس ، هیچ کس به جز خودت نمیتواند درکش کند …………هیچ کس…………

جدیدترین عکس های عاشقانه

عکس عاشقانه ۹۵

میخوام با سفید بنویسمت که تجمع همه رنگ هاست

و عاشقانه صدایت میکنم عشقی که حاصل جمع همه عشق هاست …

عکس نوشته عاشقانه غمگین ۱۳۹۵

نمی خواستم نبودنت از شمارش انگشتانم بیشتر شود اما این روزها کاری از دستانم بر نمی آید…!

.

.

.

نگــــــﺮﺍﻥ، ﻣﻨﺘــــــــﻈﺮ، ﺗﻨــــــــــــــﻬﺎ، ﻋﺼﺒـــــــﺎﻧﯽ ، ﺑﻬﺎﻧــــﻪ ﮔﯿــــﺮ …

ﻫﻤﻪ ﯼ ﺍﯾﻨﻬﺎ ” ﻣـــــﻦ ” ﻫﺴﺘﻢ ! فقط کمی دلتنگم میبینی!؟ فقط کمی

شبی پرسیدمش با بیقراری به غیر از من کسی را دوست داری

به چشمش اشک شد از شرم ساری میان گریه هایش گفت آری

امشب از آسمان دیده ی تو
روی شعرم ستاره می بارد
در زمستان دشت کاغذها
پنجه هایم جرقه می کارد
شعر دیوانه ی تب آلودم
شرمگین از شیار خواهشها
پیکرش را دو باره می سوزد
عطش جاودان آتش ها
آری آغاز دوست داشتن است
گرچه پایان راه ناپیداست
من به پایان دگر نیندیشم
که همین دوست داشتن زیباست

ﺭﻭﺯﻫـــــﺎﯾﻢ ﺗﻠﺦ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﻢ ﺗﻠﺦ ﺷﺒﻬـــــﺎﯾﻢ ﺗﻠﺦ ﺯﻧﺪﮔـــﯽ ﺍﻡ ﺗﻠﺦ

ﻟﻌﻨﺘﯽ ﻣﯿﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ” ﺗﻠﺨﯽ” ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍ ” ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ” ﻧﮕﺎﻫــﺖ . .!!!

متن عاشقانه غمگین

عکس نوشته عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه ۹۵

عکس های عاشقانه ۲۰۱۶

عکس عاشقانه ۲۰۱۶

عکس عاشقانه غمگین ۲۰۱۶

عکس نوشته عاشقانه ۲۰۱۶ , عکس عاشقانه غمگین ۲۰۱۶

عکس نوشته عاشقانه از قرآن ۲۰۱۶ , عکس عاشقانه آیه های قرآن

عکس های عاشقانه


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.