مدل انگشتر نشون | ۵۵ مدل انگشتر نشان و حلقه نامزدی شیک و منحصر بفرد

مدل انگشتر نشون | ۵۵ مدل انگشتر نشان و حلقه نامزدی شیک و منحصر بفرد

انگشتر نشون معمولا جزء اولین هدایایی است که از طرف خانواده آقا داماد به عروس خانم داده میشود بنابراین انتخاب یک مدل انگشتر نشون زیبا و منحصر به فرد نشان از عشق و علاقه و نیز  اهمیتی است که خانوداه آقا داماد برای عروس خانم قائل شده اند. هرچند به نظر من این هدیه میتواند در عین زیبایی و شیک بودن ارزش مادی خیلی بالایی نداشته باشد حتی میتوان از انگشتر های نقره به جای طلا بسته به عرف محل زندگی شما استفاده کرد . نظر شما چیست ؟

انگشتر نشون

انگشتر نشون در کدام انگشت و کدام انگشت ؟

شاید این سوالی باشد که برای شما هم مطرح است

 1. انگشتر نشون رو کدوم دست بندازیم ؟
 2. انگشتر نشون برای کدوم انگست بخریم ؟
 3. انگشتر نشون دست چپ یا دست راست ؟

اگر شما هم این سوال ها را دراید که در موقع خرید باید برای کدام انگشت و کدام دست انگشتر بخریم و رسم و رسوم در این باره چطور است باید بدانید رسم و رسوم خاص و قاعده کلی در این زمینه وجود ندارد یعنی مثل حلقه که همیشه در انگشت انگشتر در دست چپ قرار میگیرد نیست و میتواند در هر انگشتی که دوست دارید انگشتر نشان را استفاده کنید .اما چند پیشنهاد در این زمینه وجود دارد :

 • بعضی ها رسم دارند قبل از عروسی و خرید حقله عروسی انگشتر نشان را در دست چپ به جای حلقه استفاده میکنند و وقتی حلقه خریدند ، انگشتر نشان را در دست راست می اندازند .
 • یک پیشنهاد دیگر این است که انگشتر نشان را کمی بزرگتر سفارش دهید و آن را در انگشت وسط دست چپ در کنار حقله بیاندازید
 • اگر نشان خیلی خیلی ظریفی دارید میتوانید آن را به همراه حلقه در یک انگشت بیاندازید مثل آنچه در قدیم به اسم زیر حلقه برای عروس میخریدند که به مناسبتی مثل زیر لفظی هدیه یا با حلقه خریده میشد که با حلقه در یک انگشت می انداختند .

مدل انگشتر نشون (۱)

مدل انگشتر نشون

برای دیدن مدل های بیشتری برای انگشتر نشان یا حلقه نامزدی و حلقه ست نامزدی میتوانید سری هم لینک های زیر بزنید و مدل های زیبا و متنوع آنها را هم از نظر بگذرانید .

حلقه نامزدی یا انگشتر نشان | ۳۰ مدل حلقه نامزدی سفارشی و قشنگ

مدل حلقه نامزدی | ۱۰۰ عکس از جدید ترین مدل های حلقه نامزی طلا و نقره

مدل انگشتر نشون (۲)

مدل انگشتر نشون جدید

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

مدل انگشتر نشون

جدیدترین مدل انگشتر نشون ۲۰۱۹

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

انگشتر نشان ظریف (۹)

مدل انگشتر نشون شیک

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

انگشتر نشان ظریف (۱)

مدل انگشتر نشون زیبا

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

انگشتر نشان ظریف (۳)

مدل انگشتر نشون ۲۰۲۰

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

انگشتر نشان ظریف (۴)

مدل انگشتر نشون پر نگین

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

انگشتر نشان ظریف (۲)

مدل انگشتر نشون عروس

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

انگشتر نشان ظریف (۶)

مدل انگشتر نشون طلا سفید

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

انگشتر نشان ظریف (۷)

مدل انگشتر نشون ساده

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

انگشتر نشان ظریف (۸)

مدل انگشتر نشون برای نامزدی

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

مدل انگشتر نشون (۳)

انگشتر نشون

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

مدل انگشتر نشون

انگشتر نشون بله برون

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

مدل انگشتر نشون

انگشتر نشون جدید

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

مدل انگشتر نشان

انگشتر نشون عروس

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

مدل انگشتر نشان

انگشتر نشون نامزدی

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

مدل انگشتر نشان

انگشتر نشون ۲۰۱۹

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

مدل انگشتر نشان

انگشتر نشون تک نگین

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

مدل انگشتر نشان

انگشتر نشان ۲۰۱۷
مدل انگشتر نشان ۲۰۱۸

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

مدل انگشتر نشان

انگشتر نشون ۲۰۲۰

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

مدل انگشتر نشون خاص

مدل انگشتر نشون ۱۳۹۹

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

مدل انگشتر نشون تک نگین

مدل انگشتر نشون ۹۸

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

مدل انگشتر نشون خاص

انگشتر نشان

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

مدل انگشتر نشون مروارید

انگشتر نشان نامزدی

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

مدل انگشتر نشون

انگشتر نشان بله برون

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

مدل انگشتر نشان ظریف

انگشتر نشان عروس

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

مدل انگشتر نشان نگین دار

انگشتر نشان برای عروس

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

مدل انگشتر نشان شیک و خاص

انگشتر نشان تک نگین

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

مدل انگشتر نشان خاص

انگشتر نشون ۲۰۲۰

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

مدل انگشتر نشان

مدل انگشتر نشان

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

مدل-حلقه-نامزدی (18)

مدل انگشتر نشان عروس

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

مدل انگشتر نشون خاص تک نگین

مدل انگشتر نشان بله برون

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

مدل انگشتر نشون شیک

مدل انگشتر نشان جدید

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

مدل انگشتر نشون ظریف

مدل انگشتر نشان طلا

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

مدل انگشتر نشون

مدل انگشتر نشان جواهر

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

مدل انگشتر نشون جدید

مدل انگشتر نشان ارزان

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

مدل انگشتر نشون

مدل انگشتر نشان نامزدی

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

انگشتر برای نشون عروس (۱)

 

مدل انگشتر نشون برای بله برون

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

انگشتر برای نشون عروس (۴)

مدل انگشتر نشون ظریف

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

 

انگشتر نشون شیک (۱)

مدل انگشتر نشون طلا زرد

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

 

انگشتر نشون شیک (۳)

مدل انگشتر نشون برای عروس

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

 

انگشتر نشون شیک (۴)

مدل انگشتر نشون تک نگین

عکس حلقه نامزدی ، حلقه نامزدی ، مدل انگشتر نشون ، انگشتر نشان ظریف ، حلقه نشون

 

انگشتر نشون شیک (۵)

حلقه نامزدی و انگشتر نشان نقره 

مجموعه ایی بی نظیر بیش از صد مدل انگشتر نشان و حلقه نامزدی نقره

برای کسانی که معتقند برای خرید حلقه یا انگشتر نشان باید حتما از مدل های گران قیمت طلا استفاده کرد دیدن کلیپ زیر با مدل های متعدد و بسیار شیک و زیبای انگشتر نقره میتواند شما را متقاعد کند که زیبایی اصولا دلیل بر گران قیمت بودن نیست و لازم نیست اول زندگی به خاطر خرید های سنگین طلا آن هم با شرایط اقصادی سخت امروز خودتان را زیر با قرض و سختی ببرید .

چطور انگشتر نشون بخریم ؟

راهنمای خرید انگشتر نشان برای عروس

از جمله اولین مراسمات و در حقیقت آغاز این مراسمات، خرید انگشتر نشان است که از طرف خانواده داماد برای عروس آینده شان خریداری می شود و طی آداب خاصی آن را به منزل خانواده عروس می برند. ما در این مقاله در این مورد که چگونه انگشتر نشان بخریم؟ مطالبی را گردآوری و منتشر کرده ایم که امیدواریم مورد استفاده تان قرار گیرد.

انگشتر نشون شیک (۷)

تفاوت انگشتر نشان با حلقه ازدواج را می دانید؟

اگر جزو آن دسته افرادی هستید که به درستی نمی دانید که فرق حلقه با انگشتر نشان در چیست؟ باید بدانید که حلقه در واقع یک رکاب یا رینگ ساده ای است که به طور معمول طرح ندارد و ظریف است و یا نهایتا یک ردیف نگین ریز روی آن کار گذاشته شده است. در برخی از مدلها هم یک نگین درشت روی آن کار گذاشته شده است و بقیه آن ساده است. و تفتاوت آن با انگشتر در این است که انگشتر لزوما دارای ظرافت نیست و ممکن است که طرح های شلوغ با نگین هایی درشت هم داشته باشد.

انگشتری برای نشون عروس (۲)

ویژگیهای انگشتر نشان

همانطور هم که شما هم می دانید، انگشتر نشان به علت آنکه نخستین هدیه رسمی داماد به عروس اش به شمار می آید، باید دارای ویژگی هایی خاص باشد.

در ابتدا باید در این مورد بدانید که چون انگشتر نشان اولین هدیه رسمی داماد به همسرش است، بنابراین هر چقدر که برای خرید آن وقت بگذارید و برای خرید آن هزینه کنید، به نفع خودتان است. این هدیه بهترین خاطرات را برای همسرتان به جای خواهد گذاشت.

از جمله مهمترین کسانی که برای خرید انگشتر نشان با هم می روند، آقا داماد، خواهرشوهر و مادرشوهر هستند. آقا دامادهای عزیز این را بدانید که انگشتری که قرار است همسر آینده تان را با آن نشان کنید باید زیبا و قابل ملاحظه باشد، این انگشتر ویژگیهایی داشته باشد مثل اینکه نگین داشته باشد، خوش آب و رنگ باشد، اندازه اش کمی بزرگ و به عبارتی چشمگیر باشد و خلاصه اینکه این انگشتر می بایست کمی از سادگی به دور باشد. ناگفته نماند که همه موارد گفته شده، به وسع و سطح مالی طرفین بستگی دارد اما پیشنهاد می کنیم که زمانی که تصمیم به ازدواج می گیرید بودجه و هزینه کافی برای خرید این نوع وسایل را داشته باشید.

انگشتر نشون شیک (۱۰)

انگشتر نشان تک نگین بخریم؟

مدل انگشترهایی که روی آن ها یک نگین بزرگ کار گذاشته شده است، برای انگشتر نشان بهترین گزینه هستند. البته این روزها طرح های فلاور هم مشتری های خاص خود را دارند که مانند همان تک نگین درخشش خاص و زیبایی دارند. چنانچه جهت خرید برلیان بودجه کافی کنار نگذاشته اید اصلا نگران نباشید، پیشنهاد می کنیم که از نگین های کریستالی یا سوارفسکی که این روزها در بازار پر شده اند استفاده کنید. این نگین ها هم دارای زیبایی های خاص خود هستند. اگر در نظر دارید انگشتر نشان تان حتما از جواهر باشد، فراموش نکنید که شناسنامه سنگ قیمتی که روی انگشتر کار شده را از فروشنده دریافت کنید و در در یک جای امن آن را نگهداری کنید چرا که آن سند یا شناسنامه تنها چیزی است که می تواند ثابت کند انگشتر شما یک انگشتر قیمتی است.

انگشتر نشون شیک (۱۱)

انگشتر نشان؛ سفید یا زرد؟

رنگ انگشتر نشان کاملا بر اساس سلیقه عروس خانم است. برای این که مطابق میل و سلیقه او پیش بروید باید هر طور شده متوجه شوید که همسر آینده تان به طلای سفید علاقمند است یا طلای زرد. پیشنهاد می کنیم که روز خواستگاری به دستان او نگاه کنید و دقت کنید که خودش چه انگشتر و زیورآلاتی را مورد استفاده قرار داده است. چنانچه به این روش نتوانستید متوجه این قضیه شوید پیشنهاد می کنیم که از دوستان مشترک یا اقوام مشترک در این مورد جویا شوید و سلیقه اش را به دست آورید. هر چند این روزها می توان با صرف کمترین زمان ممکن طلای زرد را تبدیل به طلای سفید و طلای سفید را تبدیل به طلای زرد کرد بدون این که کسی متوجه ماجرا شود.

انگشتر برای نشون عروس (۳)

توجه به رنگ ها در زمان خرید انگشتر نشان

این نکته را در نظر داشته باشد که برای خرید انگشتر نشان کمی دست تان باز است و الزاما فقط به نگین های کریستالی و سفید فکر نکنید. چنانچه رنگ خاصی مد نظرتان است می توانید انگشتری با سنگ رنگی انتخاب کنید و آن را به عروس خانم هدیه دهید. این روزها بازار سنگ های رنگی از قبیل لاجورد، عقیق، یاقوت و .. . حسابی داغ است و اتفاقا خیلی هم شیک و مجلسی هستند.

انگشتر برای نشون عروس (۵)

عروس خانم برای خرید انگشتر نشان داماد را همراهی کند

چنانچه چند جلسه از خواستگاری تان گذشته و قرار و مدار مراسم بله برون را اوکی کرده اید، بهتر است عروس خانم به همراه یکی از بستگانش با همسر آینده اش همراه شود تا بتواند انگشتر نشان اش را انتخاب و خریداری کند.

مدل انگشتر نشون

انتخاب مدل انگشتر نشون

برای انتخاب انگشتر نشون چند نکته دیگر هم هست که توجه به آنها میتواند به دختر خانم ها کمک کند بی رودروایسی انگشتر نشانی انتخاب کنند که دوست دارند و به آن علاقه دارند با توجه به این که این خرید در اوایل آشنایی صورت میگیرد که شما خیلی با همسرتان صمیمی نیستید شاید نکات زیر به کارتان بیاید. این نکات از سایت خوب بیتوته در اینجا باز نشر میشود.

 به او عکس نشان دهید. شما باید دختری عاقل باشید و بعد از رفت و آمدهای اولیه خواسته‌های‌تان را با شخصی که قرار است در آینده همسرتان شود، مطرح کنید. بنابراین بعد از مدتی که با خواستگار‌تان صمیمی‌تر شدید و از آداب و رسوم خانواده او اطلاع پیدا کردید قبل از گذاشتن قرار بله برون توسط خانواده‌ها عکسی از انگشتر دل‌خواه‌تان به او نشان دهید تا هنگام انتخاب انگشتر در جواهر فروشی مدلی برخلاف نظر شما نخرد. می‌توانید عکس را به طور غیر مستقیم هنگام ورق زدن مجله به او نشان دهید. البته در انتخاب مدل و حدود قیمت انگشتر واقع بین و منطقی باشید.

خرید انگشتر نشون 

برخی پسرها هزینه‌های ازدواج را از جیب پدرشان خرج می‌کنند و پدر با دیدن انگشتری سنگین و خیلی گران ممکن است بگوید اصلا این دختر به درد ما نمی‌خورد. حتی اگر هزینه های عروسی به عهده داماد هم باشد بد نیست کمی مراعات او را بکنید که اول زندگی را با استرس قرض و قوله شروع نکند.

انتخاب انگشتر نشون

با هم برای خریدانگشتر بروید. اگر خواستگارتان را از قبل می‌شناسید مثلا همکار یا همکلاس‌تان بوده و با او صمیمی‌ هستید، به او بگویید که دوست دارید اولین هدیه‌ای که او برای‌تان می‌خرد را خودتان انتخاب کنید. حتی می‌توانید یک‌بار که با هم بیرون رفته‌اید راه‌تان را به جواهر فروشی بکشانید و در حالی که انگشترها را نگاه می‌کنید مدل دل‌خواه‌تان را به او نشان دهیدو با باز شدن سرصحبت، قراری را برای خرید انگشتر نشان بگذارید.

چطور انگشت نشون بخریم

آشنایی را با او بفرستید. اگر خجالت می‌کشید از ۲ روش بالا استفاده کنید، می‌توانید از مادر یا خواهر بزرگ یا خانمی که سلیقه‌اش را قبول دارید و دوست مشترک شما و اوست بخواهید که پیشنهاد همراهی در خرید انگشت نشان را به خواستگارتان بدهد و بگوید که من با سلیقه فلانی آشنا هستم و می‌توانم در خرید انگشتر به هر دوی شما کمک کنم.

با توجه به این که انگشتر نشون معمولا در مراسم بله برون به عروس خانم هدیه داده میشود فکر کردم شاید مطالب دیگری در خصوص مراسم بله برون هم برای شما مفید باش:

مطالب مرتبط :

تزیین وسایل بله برون | ۵۰ عکس زیبا از تزیین وسایل و خرید بله برون

دفتر بله برون | ۲۰ مدل شیک و جدید دفتر بله برون + ۲ متن بله برون

کله قند بله برون | ۴۰ مدل شیک و ساده تزیین کله قند برای بله برون عروس

تزیین چادر عروس | ۳۰ مدل تزیین ساده و زیبای پارچه و چادر بله برون عروس

لباس بله برون چی بپوشم؟|۳۰ مدل لباس پوشیده و زیبای دخترانه برای بله برون

سبد عروس | ۲۵ مدل تزیین سبد عروس شیک با تور و گل و مروارید و ساتن


ممکن است شما دوست داشته باشید
3 نظرات
 1. حلقه و انگشتر طلا می گوید

  سلام سایت زیبا و قشنگی دارین ممنون میشم اگراز سایت من هم دیدن فرمایید و نظر دهید
  حلقه و انگشتر طلا

  1. saeed می گوید

   سپاس

 2. الهه می گوید

  سلام خیلی کاراتون قشنگه ادرستون کجاست خرید حضوری دارید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.