تعبیر خواب خون | خواب خون بالا اوردن ، خون قاعدگی و خون دماغ

در این نوشته از بخش تعبیر خواب پرتال دلبرانه قصد داریم تعبیر خواب خون را درج نماییم.

دیدن خون در خواب می تواند حالت های مختلفی داشته باشد که در ادامه به آن میپردازیم.

در این مطلب شما میتوانید انواع تعبیر خواب در رابطه با این موضع را از نظران معبران مختلف مطالعه نمایید

با ما همراه باشید….

تعبیر خواب خون | خواب خون بالا اوردن ، خون قاعدگی و خون دماغ

تعبیر خواب خون

دیدن خواب خون نشانه چیست؟

خواب دیدن در مورد خون

دیدن خون در خواب سمبل اجبارهایی در زندگی می باشد. همچنین نشان دهنده انرژی و خوشبختی نیز هست.

خون در خواب می تواند نشان دهنده از دست دادن چیزی باشد.

این خواب ها معمولاً نشان قدرت در بعضی از جنبه‌های زندگی است.

همچنین ممکن است در مقابل از دست دادن قدرت در برخی مسائل زندگی باشد.

این خواب می‌تواند نشان دهنده صبر و احساسات عمیق شما باشد.

البته گاهی اوقات ممکن است سمبل این باشد که در بعضی از مسائل زندگی دچار ناامیدی می‌شوید.

همچنین نشان دهنده وفاداری و عشق است. خواب دیدن در مورد خونریزی از بدن سمبل انرژی و قدرت است.

همچنین ممکن است مشکلاتی را در مورد سلامتی فرد نشان دهد.

این خواب می‌تواند سمبل عشق و احساسات عمیق باشد. همچنین می تواند سمبل درد باشد.

این خواب ممکن است صدمه های عمیق را از طرف شخصی نشان دهد.

تعبیر خواب خون

این خواب ممکن است نشان دهنده این باشد که نیاز به مرتب کردن دور و برتان دارید.

خواب دیدن در مورد خون ممکن است نشان‌دهنده نیاز شما برای مواجهه با ترس های زندگی باشد.

خون می‌تواند سمبل خوشبختی نیز باشد. همچنین می‌تواند سمبل انرژی باشد که از اجداد خود به ارث برده اید.

تعبیر خواب خونی شدن بدن

معنی و تعبیر خواب دیدن در مورد پوشیده شدن بدن از خون. اگر در خواب دیدید که کل بدن شما پر از خون شده است،

این خواب علامت خوبی نخواهد داشت و ممکن است نشان دهنده این باشد که در روابط خود یا در اجتماع دچار مشکل خواهید شد.

این خواب همچنین ممکن است نشان دهنده این باشد که چیزهایی را در زندگی از دست می دهید.

این کار اغلب نشان‌دهنده دریافت اخبار مهمی نیز هست. این اخبار کاملاً غیر منتظره هستند و از شخص نزدیک به دست شما می رسند.

تعبیر خواب خونی شدن بدن شخص دیگر

خواب دیدن در مورد شخصی که بدنش پر از خون شده است. اگر در خواب شخصی را دیدید که بدن او پر از خون شده،

چنین خوابی نشان دهنده دعوا و درگیری با دوست نزدیک یا آشنایی در اطراف شما می باشد که زمان زیادی را با او سپری می‌کند.

تعبیر خواب تعبیر خواب خونی شدن بدن مردم

خواب دیدن در مورد مردم زیادی که بدنشان پر از خون شده است. اگر در خواب دیدید که مردم بدنشان پر از خون شده،

چنین خوابی علامت خوبی ندارد. این خواب ممکن است نشان‌دهنده مشکلات و مریضی باشد که روی افراد نزدیک خانواده شما تاثیر خواهد گذاشت.

تعبیر خواب جلوگیری از خونریزی

تعبیر خواب جلوگیری از خونریزی

خواب دیدن در مورد تلاش کردن برای جلوگیری از خونریزی. اگر در خواب دیدید که سعی دارید از خونریزی، زخم یا جراحت جلوگیری کنید،

چنین خوابی نشان دهنده این است که افرادی در زندگی را از دست می دهید.

همچنین علامت احساس غم می باشد که آن هم به دلیل مردن شخصی در اطراف شماست.

تعبیر خواب از دست دادن خون زیاد

خواب دیدن در مورد از دست دادن خون زیاد. اگر در خواب دیدید که خون زیادی از شما رفته است،

چنین خوابی علامت خوبی ندارد و نشان دهنده تنهایی و یا افسردگی می باشد.

خواب دیدن در مورد از دست دادن خون زیاد در شخص دیگر.

اگر در خواب شخص دیگر را مشاهده کردید که خون زیادی از بدن او رفته بود،

چنین خوابی نشان دهنده این است که روابط شما با این شخص به خوبی پیش خواهد رفت و خودخواهی زیادی در روابط شما دیده می‌شود.

شما فردی بسیار خودخواهی هستید که اجازه نمی دهید هیچ کس به شما کمک کند.

تعبیر خواب خانه ای پر از خون

خواب دیدن در مورد خانه ای پر از خون. اگر در خواب خانه ای را مشاهده کردید که در آن خون به راه افتاده و از تمام قسمت های آن خون بیرون می‌زند،

چنین خوابی علامت خوبی دارد و نشان دهنده این است که پروژه‌ها و برنامه‌های فعلی زندگی شما با موفقیت به پایان خواهد رسید

و می‌تواند لذت و خوشحالی را برای شما به ارمغان بیاورد.

گاهی اوقات این خواب علامت این است که فردی به زندگی شما اضافه خواهد شد.

همچنین علامت تمام چیزهای خوبی است که در آینده نزدیک برای تان اتفاق خواهد افتاد.

تعبیر خواب شنا کردن در خون

خواب دیدن در مورد شنا کردن در خون. اگر در خواب دیدید که در استخری از خون در حال شنا کردن هستید،

چنین خوابی نشان دهنده اتفاقات عجیب و غریب در آینده زندگی شماست که شما را متعجب می کند.

تعبیر خواب آبی که با خون آغشته شده است

خواب دیدن در مورد آبی که با خون آغشته شده است، اگر در خواب آبی را مشاهده کردید که به خون آغشته شده،

چنین خوابی ممکن است نشان دهنده توانایی شما برای رسیدن به اهداف و موفقیت باشد.

تعبیر خواب خونریزی بدن خودمان

خواب دیدن در مورد خونریزی توسط خودتان. اگر در خواب دیدید که خودتان سوزنی را درون رگ کردید و خون از شما بیرون زد،

چنین خوابی نشان دهنده چیزهایی است که در زندگی آن ها را از دست می دهید.

همچنین ممکن است نشان‌دهنده خستگی از کار زیاد باشد.

تعبیر خواب ریختن خون از دست کسی

خواب دیدن در مورد ریختن خون از دست کسی. اگر در خواب دیدید که از دست شما خون می ریزد،

چنین خوابی به شما هشدار می دهد که باید توجه بیشتری به وسائل زندگی داشته باشید و اگر می توانید آنها را با موفقیت به اتمام برسانید.

این خواب ممکن است نشان‌دهنده احساس گناه به دلیل برخی از مسائل زندگی باشد.

گاهی اوقات این خواب احساس شرمندگی برای رفتار بد یا شکست در بعضی از مسائل است.

تعبیر خواب لباس هایی با لکه های خون

خواب دیدن در مورد لباس هایی با لکه های خون. اگر در خواب لباس هایی را با لکه های خونی مشاهده کردید،

چنین خوابی نشان دهنده این است که دشمنان به شما حمله می کنند و سعی دارند که شما را از موفقیت باز بدارند.

حتی ممکن است که شما این دشمنان را در زندگی واقعی نشناسید.

تعبیر خواب آلوده شدن به خون دیگری

خواب دیدن در مورد آلوده شدن به خون دیگری. اگر در خواب دیدید که خون فرد دیگر روی لباس یا بدنش ریخت،

چنین خوابی نشان دهنده این است که از لحاظ احساسی دچار درگیری‌هایی می شوید اما به زودی با شادی و خوشحالی بعد از آن مواجه خواهید شد.

تعبیر خواب زمینی پر از خون

تعبیر خواب زمینی پر از خون

خواب دیدن در مورد زمینی پر از خون. اگر در خواب زمینی را مشاهده کردید که از خون پر شده بود،

چنین خوابی نشان دهنده کشمکش ها و درگیری با اعضای خانواده و دوستان می باشد.

گاهی اوقات در خواب علامت مواجه شدن با سختی های زندگی است.

تعبیر خواب ریختن قطره های خون روی زمین

خواب دیدن در مورد ریختن قطره های خون روی زمین. اگر در خواب دیدید که قطره های خون شما روی زمین می ریزد،

چنین خوابی معمولاً علامت خوبی دارد و نشان دهنده این است همه چیز در زندگی شما با شادی و خوشحالی پیش خواهد رفت.

تعبیر خواب خوردن خون

خواب دیدن در مورد خوردن خون. اگر در خواب دیدید که در حال نوشیدن خون هستید،

چنین کاری علامت خوبی دارد و نشان دهنده امیدها و میل درونی شما است که به زودی و حقیقت می پیوندند.

تعبیر خواب خوردن خون خود

خواب دیدن در مورد خوردن خون خود. اگر در خواب دیدید که در حال نوشیدن خون خودتان هستید،

چنین خوابی نشان دهنده این است که شما به شدت فردی مستقل می باشید.

به نیازها و امیال دیگران توجهی ندارید و خودتان را در نظر می گیرید.

تعبیر خواب شستن خون خود

خواب دیدن در مورد تلاش برای شستن خون خود. اگر در خواب دیدید که در حال تلاش کردن برای پاک کردن خون از روی پوست هستید،

چنین خوابی نشان دهنده این است که به توصیه ها و عقاید دیگران به خوبی گوش می‌دهید و هیچگاه قضاوت نابجا ندارید.

تعبیر خواب پاشیده شدن خون

خواب دیدن در مورد پاشیده شدن خون. چنین خوابی ممکن است نشان دهنده مریضی کاملاً خفیف در آینده نزدیک باشد.

گاهی اوقات این خواب علامت خستگی به علت کار کردن بیش از حد است.

تعبیر خواب خون روی بدن

خواب دیدن در مورد دیدن خون روی بدن. اگر در خواب تکه هایی از خون را روی بدن دیگری دیدید،

چنین خوابی ممکن است نشان دهنده احساس خجالت به دلیل رفتارتان باشد.

گاهی اوقات این خواب ممکن است نشان‌دهنده باز یابی شما از یک زخم کهنه باشد.

تعبیر خواب خون روی تخت

خواب دیدن در مورد خون روی تخت. اگر در خواب خون را روی لحاف یا تخت مشاهده کردید،

چنین خوابی علامت خوبی ندارد و ممکن است نشان دهنده این باشد که شریک شما به شما خیانت می کند

و احتمالاً پایان این رابطه طلاق و جدایی باشد.

تعبیر خواب گوشت آغشته به خون

خواب دیدن در مورد گوشت آغشته به خون. اگر در خواب گوشت حیوانی را مشاهده کردید که آغشته به خون بود،

چنین خوابی علامت خوبی دارد و نشان دهنده عشق و تعهد می باشد که احتمالاً به نامزدی یا ازدواج ختم می شود.

برای افراد مجرد چنین خوابی نشان دهنده ملاقات فردی مناسب در آینده زندگی است.

تعبیر خواب تزریق خون

تعبیر خواب تزریق خون

خواب دیدن در مورد تزریق خون. اگر در خواب دیدید که در حال تزریق خون هستید،

چنین خوابی نشان دهنده این است که خودتان را از خطرات زندگی محافظت خواهید کرد.

این خواب همچنین ممکن است نشان دهنده یادگیری شما برای تغییر دادن در زندگی باشد که می توانند موانع را کنار بزند.

تعبیر خواب پانسمان به علت خونریزی

خواب دیدن در مورد نیاز به پانسمان به علت خونریزی. اگر در خواب دیدید که خونریزی شما زیاد شد و نیاز به پانسمان داشتید،

چنین خوابی نشان دهنده مشکلاتی کنونی در زندگی شماست که بیشتر به مسائل مالی مربوط است.

ممکن است که نیاز داشته باشید تا از اعضای خانواده و دوستانتان درخواست کمک کنید.

تعبیر خواب از دست دادن خون

خواب دیدن در مورد از دست دادن خون. اگر در خواب دیدید که خون از بدن شما رفت،

چنین خوابی می تواند نشان دهنده از دست دادن عشق در زندگی شما باشد.

همچنین ممکن است نشان‌دهنده نیاز شما برای صرف زمان بیشتر نسبت به مسائل روحی و روانی خودتان باشد

و گاهی اوقات این خواب نشان‌دهنده شکست های درونی است.

همچنین ممکن است نشان دهنده این باشد که از لحاظ جسمی و عاطفی با مشکل رو به رو می شوید.

تعبیر خواب خونریزی قطره‌ای از بدن

خواب دیدن در مورد خونریزی قطره‌ای از بدن. اگر در خواب دیدید که چند قطره خون از شما رفت،

چنین خوابی نشان دهنده این است که درگیر مسائلی در زندگی می‌شوید که ممکن است قدرت اعتماد به نفس شما را نشانه بگیرد.

تعبیر خواب داشتن خون در دست

خواب دیدن در مورد داشتن خون در دست. اگر در خواب دیدید که دستتان پر از خون شده است،

چنین خوابی نشان دهنده احساس گناه برای کارهایی است که انجام داده اید.

احتمالاً شما مسئولیت پذیری کافی را در زندگی ندارید.

تعبیر خواب دیوارهای خونی

خواب دیدن در مورد دیوارهای خونی. اگر در خواب دیدید که دیوار هایی در اطراف شما وجود دارند که سراسر خونی هستند،

چنین خوابی نشان دهنده احساس شکست و از دست دادن می باشد.

احتمالاً شما نمی توانید در مورد سختی های زندگی فکر نکنید.

گاهی اوقات این خواب نشان‌دهنده این است که توانایی کافی برای غلبه بر افکار آشفته را ندارید.

تعبیر خواب ریختن خون از سقف

خواب دیدن در مورد ریختن خون از سقف. اگر در خواب دیدید که از سقف خانه شما خون چکه می کند،

چنین خوابی ممکن است نشان دهنده شرایطی باشد که در زندگی نیاز به مواجه شدن با آن را دارید.

مثلاً ممکن است در خواب ببینید که از سقف حمام شما خون چکه می کند. ممکن است این خون مربوط به سقف اتاق خواب باشد.

احتمالاً هر مکانی که از سقف آن خون بپاشد، نشان دهنده این است که مشکلاتی در آن مکان برای شما به وجود می‌آید

و این اتفاق حتی ممکن است در آشپزخانه نیز بیفتد.

تعبیر خواب خون بالا آوردن

خواب دیدن در مورد خون بالا آوردن. اگر در خواب دیدید که در حال خون بالا آوردن هستید،

چنین خوابی علامت بدی دارد و نشان دهنده مشکلاتی در سلامتی شما می باشد.

این خواب ممکن است نشان‌دهنده بیماری در آینده نزدیک و بهبودی سخت و طولانی باشد.

این خواب همچنین نشان دهنده از دست دادن انگیزه و هدف در زندگی است.

تعبیر خواب سرفه خونی

خواب دیدن در مورد سرفه خونی. اگر در خواب دیدید که سرفه کردید و دهان شما پر از خون شد،

چنین خوابی نشان دهنده صرف زمان زیاد برای فعالیت در زندگی می باشد.

تعبیر خواب خون بالا آوردن

تعبیر خواب خون از دیدگاه حضرت دانیال (ع)

اگر ببینی شتر را می‌دوشی ولی به جای شیر، خون بیرون می‌آید، یـعـنـی مال و اموالی از «پادشاه» به تو می‌رسد که حرام است.

اگر ببینی خون بسیاری از بینی تو بیرون آمده است ولی ضعیف نشده‌ای، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آوری (خصوصاً اینکه لباس تو خون‌آلود شده باشد).

تعبیر خواب خون از دیدگاه حضرت یوسف نبی (ع)

دیدن خون غم واندوه بود.

دیدن خون کم کردن دلیل تندرستی می‌باشد واز غم بیرون آید.

تعبیر خواب خون از دیدگاه ابن سیرین

 • اگر بیند که بی جراحت خون از تن او آمد، دلیل که اگر رشوه ستاننده بود، رشوه ستاند.
 • اگر نه او را زیان رسد. اگر بیند که بر تن وی جراحت ها بود و از آن جراحت ها خون همی رفت، دلیل است او را زیان و غم و اندوه رسد.
 • اگر بیند کسی او را به شمشیر بزد و خون روان شد، دلیل که بر وی زبان خلق دراز گردد و او در آن ثواب است.
 • اگر بیند از جایگاهی که زخم است خون بیرون آمد و جامه و تن او الوده شد، مالی است که به حرام حاصل کند.

تعبیر خواب خون از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

درخواب رنگ هایی دیده نمی شوند از جمله سرخی دست به خصوص سرخی خون.

بسیار اتفاق افتاده که در خواب های خود خون دیده ایم ولی سرخی خون را ندیده ایم.

فقط احساس کرده ایم خون است و اکنون نیز اگر به خاطر خویش مراجعه کنید به یاد می آورید

که هرگز سرخی خون را در خواب ندیده اید ولی خواب خون را فراوان دیده اید.

پس ما در خواب خون را می فهمیم ولی نمی بینیم و همین است که تفاوت هایی را تعبیر به وجود می آورد.

به هر حال دیدن خون در خواب با توجه به تعریف بالا ابتلا و گناه است و آلودگی

به خصوص اگر ببینیم که دست و پایمان یا لباسهایمان به خون آلوده شده است.

اگر در خواب ببینیم که از دهان و دندانمان خون می آید از طرف همسر و فرزندان و دیگر افراد خانواده خود ناراحت و گرفتار و مبتلا می شویم.

اگر در خواب ببینیم که از دهان و دندانمان خون می آید از طرف همسر و فرزندان و دیگر افراد خانواده خود ناراحت و گرفتار و مبتلا می شویم.

اگر در خواب ببینیم از بینی ما خون می آید از نظر اجتماعی گرفتاری هایی پیدا می کنیم و احتمالا شان و شخصیت و آبرویمان در مخاطره قرار می گیرد .

اگر ببینیم از بدنمان خون می رود گرفتار غم و اندوه می شویم

و چنانچه ببینیم از چشممان خون روان است یا حتی نم خون زده است از جهت فرزندان مبتلا و غصه دار می گردیم.

اگر ببینیم در دعوا و زد و خورد جایی از بدنمان خون آلود شده مردم درباره ما بد خواهند گفت

و اگر دیگری به سبب ما خون آلود شود غمی بین ما و دیگران به وجود می آید.

اگر ببینیم لباسهایمان خون آلود شده بدنام می شویم و به ما تهمت می زنند .

اگر ببینیم خون به زمین ریخته شده گرفتاری و غم و غصه پیش می آید که ما هم در آن سهیم هستیم.

چنانچه ببینیم پایمان در منجلابی از خون فرو رفت ناخود آگاه در امری مداخله می کنیم که گرفتاری و ابتلاء دارد.

به هر حال دیدن خون ابتلا و گرفتاری است ولی مواضع آن فرق می کند که باید در تعبیر مورد نظر قرار بگیرد.

تعبیر خواب خون از دیدگاه ابراهیم کرمانی

 1. اگر بیند که خون همی خورد، دلیل است مال حرام خورد یا خون ناحق کند.
 2. اگر اندامی از اندامهای او ببرد، چنانکه آن اندام از وی جدا شد، دلیل است زننده زخم سفر کند.
 3. اگر بیند که در تن او سوراخی بود که از آن سوراخ خون روان شد و جامه او را آلوده کرد، دلیل که او را به قدر آن مالی حرام رسد.
 4. اگر بیند که خون از زخم و جراحت نیامد و آن جراحت تازه بود، دلیل که درمال او نقصان آید، یا از کسی سخنی سخت شنود و او را در آن ثواب است، زیرا که خون بر گناه باشد که از تن او بیرون آمد.
 5. اگر بیند که از قضیش خون بیرون آمد، دلیل است او را فرزندی از شکم مادر بیفتد.
 6. اگر که از مقعدش خون بیرون آمد، چنانکه تنش آلوده شد، دلیل است که به قدر آن مالی حرام حاصل کند.
 7. اگر بیند که ازبن دندان او خون بیرون آمد، دلیل است از خویشانش به او غم و اندوه رسد.

تعبیر خواب خون از دیدگاه جابر مغربی

تعبیر خواب خون از دیدگاه جابر مغربی

اگر خواب بیننده ببیند که درجایی درخون افتاد، دلیل است به خون ناحق مبتلا شود.

اگر بیند که در شهری یا کوچه ای خون همی رفت، دلیل کند بر خون آن موضع خون بسیار ریخته گردد.

تعبیر خواب خون از دیدگاه لیلا برایت

اگر در خواب مشاهده کنید که بدنتان دچار خونریزى شده، به این معناست که یک فرصت خوب براى انجام کارها به دست مى‌آورید.

بالا آوردن خون در خواب، نشانه‌ى آن است که بیمارى شما را تهدید مى‌کند. خون گرفتن در خواب، نشانه‌ى درگیرى و نزاع است.

تعبیر خواب خون از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن خون در خواب، دلالت بر آن دارد که باید از دوستان ناپسند بپرهیزید.

دیدن خون بر دست خود، علامت آن است که اگر بیشتر مراقب رفتار خود نباشید، بدشانسی قریب الوقوعی در پیش خواهید داشت.

تعبیر خواب خون از دیدگاه تونی کریسپ در کتاب خود فرهنگ تفسیر رویا

تصویر خون در رویا نشان دهنده گردش حیات کائنات در وجود ماست.

پس خون یا هر نوشیدنی سرخ رنگی تجربه جمعی زندگی بشری را به تصویر می‌کشد.

به عبارت دیگر، تجاربی که همه ما می‌توانیم در آن‌ها با هم شریک باشیم در قالب خون مشترک مجسم می‌شوند.

تعبیر خواب خون از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

دیدن خون در خواب بیانگر زندگی، عشق، اشتیاق و نا امیدی است.

اگر شما کلمه‌ی خون را در خواب ببینید که نوشته شده است، ممکن است به موقعیتی در زندگی اشاره داشته باشد که دائمی است و نمی‌تواند تغییر کند.
اگر چیز دیگری با خون نوشته شده باشد، پس بیانگر انرژی‌ای است که صرف یک پروژه کرده اید.

شما تلاش زیادی را صرف کاری کرده اید و نمی‌خواهید تسلیم شوید و رهایش کنید.

تعبیر خواب دیدن خون روی دیوار

اگر شما خواب ببینید که روی دیوار خون است، این رویا یک هشدار است. موقعیتی است که شما نیاز دارید با آن روبرو شوید.

شما نمی‌توانید دیگر از آن دوری کنید. خصوصا اگر خون روی دیوار دستشویی باشد،

بیانگر این است که موقعیتی که نیاز دارید با آن روبرو شوید، بی نهایت احساسی است.

تعبیر خواب خونریزی کردن

خواب دیدن اینکه شما خونریزی می‌کنید یا خون از شما می‌رود، بیانگر این است که شما از خستگی مفرط رنج می‌برید یا اینکه شما از نظر حسی تخلیه شده اید.

ممکن است بیانگر درگیری تلخی بین شما و دوستانتان باشد. برخی از عملکرد‌های گذشته تان، دوباره به شما برگشته اند.

تعبیر خواب خون قاعدگی

زنان معمولا زمان کمی قبل از دوران قاعدگی شان، یا در طول دوران قاعدگی شان یا زمانی که حامله هستند،

بیشتر خواب خون می‌بینند یا خواب کسی که خونریزی دارد.

برای یک زن حامله، خون در خواب، نمادی از بار زندگی است که به دوش می‌کشند.

این خواب ها، یاد آور این است که کار‌ها را آرامتر پیش ببریم (آسان بگیریم).

تعبیر خواب خونریزی دیگران

خواب دیدن اینکه دیگران خونریزی می‌کنند بیانگر یک شیون احساسی برای درخواست کردن کمک است.

تعبیر خواب نوشیدن خون

خواب دیدن اینکه شما خون می‌نوشید، بیانگر این است که شما از نظر شور و نشاط و قدرت، شکفته می‌شوید.

تعبیر خواب اهدا خون

تعبیر خواب اهدا خون

خواب دیدن اینکه شما خون می‌دهید یا خون اهدا می‌کنید بیانگر این است که شما از نظر فیزیکی به خاطر استرس، احساس کوفتگی می‌کنید.

اگر خون همه جا بپاشد، خواب بیانگر این است که استرس احساسی عمیقی را تجربه می‌کنید. شما به معنای واقعی کلمه، منفجر می‌شوید.

دیدن دلمه خون روی زخم خوابتان نمادی از زمان شفاست.

تعبیر خواب تزریق خون

خواب دیدن اینکه شما تزریق خون دارید بیانگر این است که نیاز دارید دوباره انرژی گیرید و احیا شوید.

ممکن است الهام و آرزو نداشته باشید و نیاز به انگیزه جدید در زندگی دارید.

تعبیر خواب خون گریه کردن

اگر ببینی گریه می‌کنی، ولی به جای اشک، خون از چشم تو جاری می‌شود، یعنی به خاطر کاری که انجام داده‌ای دچار حسرت و حیرت و پشیمانی خواهی شد.

اگر ببینی کسی پیشانی تو را زخمی کرده و از آن خون جاری شده است، یعنی قدر و مقام تو زیادتر می‌شود.

اگر ببینی از چانه‌ات خون جاری شده است، یعنی به اندازه خونی که رفته از طرف بزرگتر فامیل دچار ضرر و زیان می‌شوی.

تعبیر خواب خون آمدن از مقعد

اگر ببینی از مقعد تو خون می‌آید، یعنی دچار ضرر و زیان می‌شوی.

اگر ببینی از سوراخ «آلت مردی» تو خون بیرون آمده است، یعنی با زن حائض آمیزش می‌کنی.

اگر ببینی در هنگام ختنه کردن خون می‌آید، یعنی از گناهان توبه می‌کنی.

تعبیر خواب خون امدن از دهان

اگر ببینی از دهانت خون بیرون می‌آید، یعنی کسی با تو از روی دشمنی بحث و جدل و بگومگو می‌کند.

و اگر شلوارت با آن خون‌آلوده شده است، آن بحث و جدل از جهت زن‌ها می‌باشد.

تعبیر خواب خون آمدن از واژن

اگر ببینی از سوراخ فرج تو خون بیرون آمده است، یعنی شوهرت با تو در حال حیض آمیزش می‌کند.

تعبیر خواب مکیدن خون

اگر ببینی دمل را شکافته و چرک و خون آن را مکیده‌ای، یعنی به اندازۀ آن مال و اموال جمع‌آوری خواهی کرد.

اگر ببینی روی دمل دارو و مرهم می‌گذاری و لباس را از خون دمل پاک می‌کنی، یعنی از مال حرام توبه و اجتناب خواهی کرد.

تعبیر خواب انتقال خون به روایت معبران مختلف

درکتاب سرزمین رویاها درباره تعبیر خواب انتقال خون آمده است:

خواب انتقال خون : کارهایتان را به سرعت و خوبی انجام می دهید.

شما خون می دهید : از یک بیماری رنج خواهید برد.

یک مرد بیمار ،خون دریافت می کند : از اعمال خود خجالت می کشید.

به یک حیوان خون می دهید : مشاجره فامیلی

در یک بانک خون ،به شما خون می دهند : آرزوهایتان برآورده میشود.

در موقع انتقال خون،خون پاشیده می شود : معاشرتهای پردردسر.

تعبیر خواب خون قاعدگی

تعبیر خواب خون قاعدگی

بر اساس تعبیر معبرین غربی

دیدن خواب قاعدگی و خارج شدن خون از آن‌ها برای زنان خواب متداول و رایج اســت و در اکثر موارد تعبیری مثبت به همراه دارد.

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آورده شده است

برای زنان ارتباط واضحی میان خون و قاعدگی وجود دارد.

بنابراین در رویاهای زنان خون ممکن اســت نشان دهنده احساسات مختلف مربوط به قاعدگی باشد.

به گفته معبرین غربی:

به طور کلی دیدن پریود شدن و قاعدگی به همراه خارج شدن خون از آن سمبل و نشانه رهایی از تنش‌ها و نگرانی‌هاســت.

اکثر زنان می‌دانند که سیکل قاعدگی آن‌ها می‌بایست در چه روز و چه ساعتی انجام گیرد

بنابراین دیدن پریود شدن و خونریزی آن در خواب با توجه به اذیت شدن هنگام خونریزی می‌تواند نشانه ساعت‌های سختی باشد

کــه شما پیش رو داشته و بعد از آن به آرامش خواهید رسید.

اگر زن مسنی خواب پریود شدن خود را ببیند نشانه شادابی و زنده دلی به وسیله انجام کارهای دوران جوانی اســت.

اگر در خواب دیدید کــه خون قاعدگی لباس شما را خیس کرده اســت نشانه آن اســت کــه شما در چرخه‌ای گیر کرده‌اید.

دیدن این خواب بیانگر احساس ناخوشایند و نگرانی اســت کــه نسبت به نگاه دیگران به خود دارید.

اگر در خواب خونریزی زیادی ناشی از قاعدگی مشاهده کردید مسئله‌ای برای شما پیش آمده کــه بایستی سریعاً در فکر حل آن باشید.

به گفته معبرین چینی:

دیدن خون قاعدگی در خواب برای فرد بیننده خواب نشانه‌های خوبی خواهد بود.

دیدن کثیف شدن لباس با خون قاعدگی بیانگر شغل جدید، کار با شریک و شغلی با عملکرد آرام اســت.

اگر مردی در خواب دید کــه آلوده به خوت قاعدگی همسرش گردیده اســت بیانگر معامله کاری با افراد غریبه بسیار اســت.

در کل این خواب نشانه ای خوب اســت.

در واقع شما خود را از شر نگرانی هایتان رها می کنید و احساس آرامش را تجربه می کنید.

همچنین انرژی خلاقانه ای را در خود احساس خواهید کرد.

همچنین خونریزی قاعدگی نمادی از زنانگی و باروری اســت.

با این وجود اگر زن یائسه ای خونریزی قاعدگی را در خواب ببیند، این خواب به احیاء و زنده شدن سرزندگی و انرژی حیاتی در او اشاره می کند.

برخی اوقات نگرانی بیش از اندازه زن ها در رابطه با چرخه قاعدگی شان منجر به دیدن خونریزی قاعدگی در خواب می شود.

تحقیقات نشان داده اند زنان در دوران تخمک گذاری خود معمولا خواب چرخه قاعدگی و بارداری خود را می بینند.

تعبیر خواب خون بجای شیر

اگر ببینی شیر میدوشی، ولی به جای شیر، خون بیرون می‌آید، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آوری.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی شتر را می‌دوشی ولی به جای شیر، خون بیرون می‌آید، یـعـنـی مال و اموالی از «پادشاه» به تو می‌رسد که حرام است.
تعبیرگری می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که از پستان او به جای شیر خون جاری شده است، یـعـنـی دختر او مال حرام به دست می‌آورد .

تعبیر خواب خون دماغ

بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خون آمدن از بینی این است که «پادشاه» آنجا به تو مال و اموال می‌دهد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی از بینی تو مقدار کمی خون لخته [خون بسته و منعقد شده] بیرون می‌آید، یـعـنـی همسرت سقط جنین می‌شود

بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: فقیر می‌شوی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی خون از بینی تو آمده و تمام بدنت را خون‌آلود نموده است، یـعـنـی مال حرامی به تو می‌رسد،‌‌‌‌‌

ولی اگر بدنت خون‌آلود نشده است، یـعـنـی زن یا فرزندت را از خانه بیرون می‌کنی یا اینکه به آن‌ها صدمه و آسیبی می‌رسد.

حضرت دانیال می‌فرمایند:

اگر ببینی خون بسیاری از بینی تو بیرون آمده است ولی ضعیف نشده‌ای، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آوری  ‌‌‌‌

یا اگر ببینی خون اندکی بیرون آمده و ضعیف شده‌ای و لباس تو خون‌آلود نشده است، یـعـنـی فقیر و تنگدست می‌شوی و دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی.

ولی اگر ببینی مجدداً قوت و نیروی خود را به دست آورده‌ای، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی بر اثر عطسه کردن خون از بینی تو جاری شده است، یـعـنـی در حق تو حرف زشتی می‌زنند.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که از بینی‌اش خون می‌آید، چنانچه به تعبیرگر بگوید که: در خواب دیدم از بینی من خون می‌آید، یـعـنـی مال و اموال زیادی بدست می‌آورد.

ولی اگر بگوید که: در خواب دیدم خون از بینی من می‌رود، یـعـنـی مال و اموالش را از دست می‌دهد{بنابراین تعبیرگر باید بنا به جمله‌ای که به او گفته می‌شود تعبیر را بگوید}.

ترجمه اختصاصی سایت دلبرانه >> mydreamsymbolism

منابع فارسی : بیتوته / ساعد / نایریکا

🔔 تعبیر خواب حیوانات دیگر 🔔

ترفندی برای درمان خونریزی شدید

زمان اندازه گیری فشار خون در افراد مبتلا

تاثیر کاکائوی داغ بر فشار خون، گردش خون و قلب

غلظت خون چیست؟

درمان فشار خون در خانه


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.