نقاشی اعداد ۱ تا ۱۰ برای آموزش اعداد به کودکان زیر ۷ سال

در این نوشته از دلبرانه می خواهیم ۵۰ عکس نقاشی اعداد برای آموزش به کودکان خدمت شما ارائه نماییم.

چنانچه کودک زیر ۷ سال در منزل دارید و قصد دارید که اعداد انگلیسی را با نقاشی به او آموزش دهید با ما همراه باشید.

تعداد ۵۰ عکس با کیفیت نقاشی اعداد مناسب برای پریبنت و دانلود را برای شما عزیزان جمع آوری و آماده کرده ایم.

می توانید از این تصاویر برای آموزش اعداد به کودک خود استفاده کنید.

عکس نقاشی اعداد برای کودکان

نقاشی اعداد

به طور کلی برای آموزش مفاهیم ریاضی که در اینجا اعداد مورد نظر است، باید از اشیا واقعی یا مواد قابل لمس و مشاهده شروع شود.

در آموزش مفهوم اعداد باید اشیا ای مانند مهره، ژتون، نخود و ….. که کودک می تواند آن ها را دستمالی و دستکاری کند، بشمارد، از آن ها دو یا چند دسته مساوی، بیشتر و کمتر به وجود اورید و و از او بخواهید  تعداد ژتون های خواسته شده را بدهد.

سپس تمرینات روی تصاویر انجام شود و پس از کسب مهارت این مرحله، مرحله شفاهی و بعد استفاده نمادی عددی یا کلامی، برای آموزش مدنظر خواهد بود.

نقاشی اعداد کودکانه (۷)

در این بخش یادگیری اعداد اهداف زیر مورد نظر می باشد

 1. شمارش
 2. تناظر
 3. مفهوم
 4. ارزش
 5. توالی
 6. نوشتن
 7.  خواندن
 8. جور کردن

عکس نقاشی اعداد (۱)

شمارش

شمارش شامل دو بخش می باشد: شمارش طوطی وار و شمارش با مفهوم، شمارش معکوس

شمارش طوطی وار: این بخش همان طور که از نامش پیداست صرفا یک عمل تقلیدی است و مربی از تعداد کم که معمولا یک تا پنج است، می شمارد و از کودک می خواهد تا تکرار کند. برای اینکه آموزش بهتر مورد توجه و پذیرش کودک قرار بگیرد می توان تمرین را در قالب شعر و بازی انجام داد.

 • فعالیت پیشنهادی

به صورت بازی و آهنگین بشمارید و یک کار از کودک بخواهید:

یک، دو، سه بپر

یک، دو، سه  دست ها بالا

 • شمارش با مفهوم

در این نوع شمارش نیاز به موضوعات عینی یا تصویری داریم و کودک باید علاوه بر شمارش به شی نیز ابتدا اشاره کند و شمارش باید مطابق با تعداد شی یا تصویر مور نظر باشد.

عکس نقاشی اعداد (۲)

 • فعالیت های پیشنهادی

از کودک بخواهید که >>

الف) چیزهای معینی را در محیط بشمارد. مثلا تعداد دکمه های لباس خود، لاستیک های یک ماشین، تعداد انگشتان یک دست و ……

ب) چند گردو، سیب، لوبیا و امثال آن را به صورت مجموعه (کمتر از ۵) در می آوریم و از کودک می خواهیم واحدهای هر مجموعه را بشمارد و ضمن شمردن فقط آن ها را لمس کند و کمی آن ها را حرکت دهد.

ج) در مرحله بعد واحدهاب هر مجموعه را بشمارد و ضمن شمردن فقط آن ها را لمس کند.

د) در مرحله بعد واحدهای هر مجموعه را بشمارد و به آن ها اشاره کند.

ه) در مرحله بعد واحدهای هر مجموعه را فقط با نگاه کردن بشمارد.

و) اشیا را در دسته های یکی، دوتایی، سه تایی و … قرار دهد.

نکته: برای آنکه تصور کودک از ساختار اعداد ثابت نماند از کودک می خواهیم مهره ها در شکل های مختلف بچیند و آن ها را بشمارد.

ی) پس از اینکه کودک این مرحله را به خوبی طی کرد و توانست واحدهای هر مجموعه را فقط با نگاه کردن بشمارد، به جای استفاده از اشیا واقعی، باید از تصاویر آن ها و بعد نقطه ها استفاده کرد. بهتر است نقطه ها و تصاویر به شکل های مختلف و به ترتیب ترسیم گردد.

عکس نقاشی اعداد (۳)

تناظر یک به یک

 • فعالیت های پیشنهادی

الف) تعدادی عروسک در مقابل کودک قرار دهید و از وی بخواهید به هر عروسک، یک توپ بدهد. این تمرین را می توانید با اشیا دیگری مانند بشقاب و قاشق یا قنجان و …… انجام دهید.

ب) از کودک بخواهید در تصاویر زیر به همان تعداد که در سمت راست می بینید از شکل های سمت چپ رنگ کند

نکته: تمرین های این قسمت را ابتدا برای مجموعه های دو عضوی و بعد مجموعه های ۳، ۴، ۵ و … تا ۱۰ عضوی انجان دهید تا آمادگی برای درک مفهوم عدد از ۲ تا ۱۰ ایجاد شود.

عکس نقاشی اعداد (۴)

مفهوم عدد

بسیاری از کودکان می توانند اعداد را از ۱ تا ۱۰ بشمارند، اما مفهوم آن را نمی دانند.

مفهوم عدد یعنی کودک بتواند همان عددی را که نام می برد، در تصاویر و اشیا به همان تعداد نشان دهد و جدا کند.

 • فعالیت های پیشنهادی

الف) ابتدا یک دسته دوتایی یا سه تایی از اشیا درست کنید و از کودک بخواهید دسته ای مانند آن را درست کند.

نکته: برای درک این بخش باید مفهوم دسته بندی و مجموعه را آموخته باشد.

ب) یک دسته از اشیا دوتایی یا سه تایی درست کنید  و از کودک بخواهید که انگشتان دستش را به همان تعداد باز کند.

ج) دسته ای از اشیا که در آن فقط ۲ یا ۳ شی مثل هم وجود داشته باشد و از کودک بخواهید که اشیا مثل هم را جدا کند.

شکل دسته هایی از اشیا را که در آن ها ۲ یا ۳ شی مثل هم باشد بکشید و از کودک بخواهید درو اشیا شبیه هم خط بکشد.

در هر ردیف به تعداد شکل ها از خانه ها رنگ بزن.

در سمت چپ همانقدر خط بکش که در سمت راست شکل هست.

نکته: در این بخش هنوز نامی از عدد ( یک، دو، سه و …) برده نشده و کودک تعدادی که می بینید کارهای خواسته شده را انجام می دهد.

عکس نقاشی اعداد (۵)

 ارزش عددی

به طور کلی برای هر چیزی وقتی کلمه ارزش به کار می رود که قیاس در بین باشد و شی مورد نظر با اشیا یا موضوعات دیگری مقایسه شود. در مورد عدد هم این نکته صدق می کند. بنابراین برای پرداختن به این بخش باید  پیش نیازهای قیاس، تناظر، تقابل فراهم شده باشد که این مباحث در بخش های قیاس و رابطه به طور مشخص مطرح شده است.

دو عدد در قیاس با هم سه وضعیت خواهند داشت که عبارت است از تساوی، کمتر و بیشتر می باشد و برای آموزش هر بخش یا وضعیت، تمرینات لازم ارائه خواهد شد.

تساوی دو عدد

برای مقایسه دو عدد و نشان دادن تساوی دو عدد ابتدا از مجموعه های هم توان استفاده می کنیم و به وسیله تناظر یک به یک تساوی دو مجموعه را نشان می دهیم.

 • فعالیت های پیشنهادی

الف) ۳ عروسک و ۳ توپ در مقابل کودک قرار دهید و به دست هر عروسک یک توپ بدهید و تاکید کنید همان قدر توپ بود که عروسک بود و به همه عروسک ها توپ رسید.

ب) تعدادی گل در یک طرف و به همان تعداد گلدان در طرف دیگر رسم کنید و از کودک بخواهید هر گل را به یگ گلدان وصل کند.

ج) از کودک بخواهید  هر ستاره را به یک ماه وصل کند.

در تمرین های فوق بپرسید آیا به هر ستاره یا گلدان یک ماه یا گل رسید؟ و بعد نتیجه بگیرید که همان قدر مثلا ستاره داریم که ماه داریم.

برای درک بهتر مفهوم تساوی از یک ترازو کمک بگیرید. دو شی هم وزن در دو طرف آن قرار داده و توجه کودک را به حالت ترازو و تساوی وزنی اشیا حلب کرده روی تساوی کنید.

عکس نقاشی اعداد (۶)

مفهوم کمتر

برای اموزش مفهوم کمتر از مجموعه های غیر هم توان و روش مقابله استفاده می کنیم.

 • فعالیت پیشنهادی

الف) تعدادی مثلا ۳ فنجان و ۴ نعلبکی در مقابل کودک قرار دهید و از کودک بخواهید  هر فنجان را در یک نعلبکی قرار دهد. در آخر به یک نعلبکی فنجان نمی رسد و تاکید کنید که تعداد فنجان ها کمتر از تعداد تعلبکی ها است.

ب) تمرین بالا را با اشیا دیگر اجرا نمایید.

ج) کودک را راهنمایی کنید هر بستنی را به یک کودک با خط وصل کند و دور دسته کمتر خط بکشد.

۱- کودک را راهنمایی کنید هر دسته را در زیر آن بنویسد و دور دسته کمتر خط بکشد.

نکته: در مورد اعداد و کمیت های مشخص درست تر است که از واژه های کمتر و بیشتر به جای واژه های کوچکتر و بزرگتر شود.

مدل نقاشی اعداد (۱)

مفهوم بیشتر

آموزش این بخش مانند مبحث کمتر است با این تفاوت  که دسته بیشتر مورد نظر است.

 • فعالیت پیشنهادی

الف) دو دسته غیر هم اندازه از اشیا در مقابل کودک قرار می دهیم و از او می خواهیم دسته بیشتر را بر دارد.

ب) کودک را راهنمایی کنید در تصاویر زیر عدد هر دسته را در زیر آن نوشته و درو دسته بیشتر خط بکشد.

ج) کودک را راهنمایی کنید در جدول زیر، عدد هر شکل را در مقابلش نوشته دور عدد بیشتر خط بکشد.

در سطوح پایین تر در تمرین بالا به تعداد  هر شکل در خانه های مثابل علامت می زند و دور دسته بیشتر خط می کشد.

یادآوری: این گروه از تمرینات فقط برای کودکان آموزش پذیر و نزدیک به سن مدرسه ممکن است قابل استفاده باشد.

مدل نقاشی اعداد (۲)

مدل نقاشی اعداد (۳)

مدل نقاشی اعداد (۴)

مدل نقاشی اعداد (۵)

مدل نقاشی اعداد (۶)

نقاشی اعداد (۱)

نقاشی اعداد (۲)

نقاشی اعداد (۳)

نقاشی اعداد (۴)

نقاشی اعداد (۵)

نقاشی اعداد (۶)

نقاشی اعداد آسان (۱)

نقاشی اعداد آسان (۲)

نقاشی اعداد آسان (۳)

نقاشی اعداد برای کودکان (۱)

نقاشی اعداد برای کودکان (۲)

نقاشی اعداد برای کودکان (۳)

نقاشی اعداد برای کودکان (۴)

نقاشی اعداد برای کودکان (۵)

نقاشی اعداد برای کودکان (۶)

نقاشی اعداد برای کودکان (۷)

نقاشی اعداد برای کودکان (۸)

نقاشی اعداد فانتزی (۱)

نقاشی اعداد فانتزی (۲)

نقاشی اعداد فانتزی (۳)

نقاشی اعداد فانتزی (۴)

نقاشی اعداد فانتزی (۵)

نقاشی اعداد فانتزی (۶)

نقاشی اعداد کارتونی (۱)

نقاشی اعداد کارتونی (۲)

نقاشی اعداد کارتونی (۳)

نقاشی اعداد کارتونی (۴)

نقاشی اعداد کارتونی (۵)

نقاشی اعداد کارتونی (۶)

نقاشی اعداد کارتونی (۷)

نقاشی اعداد کارتونی (۸)

نقاشی اعداد کودکانه (۱)

نقاشی اعداد کودکانه (۲)

نقاشی اعداد کودکانه (۳)

نقاشی اعداد کودکانه (۴)

نقاشی اعداد کودکانه (۵)

نقاشی اعداد کودکانه (۶)

 


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.