مدل نقاشی برای کودکان ۵ ساله آسان برای دختران و پسران

در این نوشته از دلبرانه می خواهیم ۴۴ مدل نقاشی برای کودکان ۵ ساله دخترانه و پسرانه را خدمت شما عزیزان ارائه نماییم.

ممکن است شما هم دارای یک فرزند با همین سن و سال باشید که بخواهید نمونه هایی از نقاشی را برای او پیدا کنید.

به همین علت ما مجموعه ای از تصاویر نقاشی برای کودکان ۵ ساله با مضامین مختلف را برای شما جمع آوری کرده ایم.

شما می توانید این مدل ها را دانلود و پرینت نمایید و در احتیار فرزند خود قرار دهید تا نمونه برداری یا رنگ آمیزی نماید.

امیدواریم که مورد استفاده و رضایت شما قرار گیرد .

نقاشی برای کودکان ۵ ساله

در طول اعصار و قرون نقاشی جزء لاینفک زندگی انسان بوده و اثار بر جای مانده از آن ها می تواند گویای منش، شخصیت، روش زندگی، عقاید وسیستم های ارزش گذاری همچنین استعداد هنری باشد.

در کاردرمانی از این هنر برون فکنانه در جهت ارزش یابی در قالب ارزش های برون فکنانه همچنین درمان با کمک نقاشی به عنوان یک هنر ارزنده و واقعی همیشه قابل توجه بوده است.

نقاشی در تشکیل شخصیت و روان کودک اهمیت بسزایی دارد و نه تنها به او امکان شناسایی محیط و شرکت خود در آن را فراهم می سازد و یا سوالاتی برایش مطرح می سازد بلکه به او امکان می دهد تا مسائلی را که به صورت نامنظم از هر طرف برایش مطرح میشود به شکل صورت بندی شده منظم کند.

نقاشی به منزله ی فرافکنی ناهشیار از اغاز قرن با هدف شناخت شخصیت و حل مشکلات روانی کودکان به کار گرفته شده است. چه این روش امکان نزدیک تر شدن به کودک و پاسخ گویی به سوالاتی که وی توان بیان آن ها را ندارد فراهم می سازد. بر اساس تحلیل محتوا و همچنین با توجه به سبک ترسیمی کودک می توان به سازمان یافتگی روان شناختی پی برد .

انتخاب رنگ ها چگونگی سازمان دهی به نقاشی در صفحه شیوه ی مرزبندی و محدود کردن بخش های مختلف تصویر همگی به منزله ی ابعادی هستند که براساس تحلیل نقاشی به عنوان یک فعالیت تجسمی می توان به آن دست یافت.

بررسی عواطف بوسیله تست ترسیم آدمک در دو سطح انجام میگیرد:

 1. روش تحلیل ترسیم( جنبه های کلی و جنبه های تحلیلی)
 2. اشاره به نشانه هایی که از بررسی تحلیلی نقاشی به دست می آیند.

نقاشی کودکانه ۵ ساله (۴)

روش های تحلیل نقاشی آدمک

بررسی جنبه های کلی که عبارتند از:

 • محل ترسیم آدمک
 • ابعاد آدمک و نسبت ها
 • خطوط ترسیمی
 • موضع آدمک و قرینه سازی
 • حالت و حرکت
 • رنگ
 • شخصیت دهی به آدمک
 • حالت صورت
 • پیرامون آدمک

و سپس بررسی جنبه های تحلیلی نقاشی که عبارتند از:

 • سر
 • صورت
 • تنه
 • اعضا
 • لباس ها

عکس نقاشی برای کودکان ۵ ساله (۱)

بررسی جنبه های کلی

محل ترسیم در صفحه

ورقه کاغذ ۲۱ در ۲۱.۵ را با ترسیم دو خط عمودی و دو خط افقی به ۹ قسمت مساوی تقسیم میکنیم حال وضع ناحیه مرکزی آدمک ترسیم شده را نسبت به این نواحی مشخص میکنیم.

ترسیم آدمک در گوشه های صفحه، نادرتر و نابهنجار تر از ترسیم آن در نواحی کناره میانی است و بین دختران و پسران تفاوت معناداری از لحاظ انتخاب ناحیه ترسیم مشاهده نمیشود.

مولفان مختلف بر این باورند که سمت چپ صفحه به گذشته و سمت راست آن به آینده متعلق است. میتوان فرض کرد که هر اندازه بیشتر نقاشی به سمت چپ گرایش داشته باشد آزمودنی بیشتر تمایل دارد که هیجانات و احساسات خود را به صورت بلافاصله و مستقیم بیان کند و رفتاری کودکانه نشان دهد، در حالیکه ترسیم در سمت راست مبین مهار عقلی و تحول یافتگی است.

همچنین ناحیه چپ، معرف دلبستگی به مادر و ناحیه راست دلبستگی به پدر را نشان میدهد. معمولا در کسانی که سمت چپ آنها غالب است، نتایج معکوس میشوند.

اگر صفحه کاغذ را عمود در نظر بگیریم، پایین صفحه قلمرو زمینی و عینی بوده و مرتبط با زندگی روزمره است. تاکید بر خط در زمین نقاشی گاهی نشان دهنده نیاز حسی به تغذیه و ایمنی جسمانی است.

قسمت بالای صفحه، معرف ارزشهای برتر، جهان رویاها، خیالپردازی آنها و آرمان هاست. طبق ارزیابی های انجام شده میتوان به این نتیجه رسید که اگر پس از ۷ سالگی مرکز آدمک ترسیم شده در خارج از ناحیه مرکزی قرار داشته باشد، میتوان فرضیه وجود ناهنجاری را مطرح نمود.

در حالت معمول، کودکان به ترسیم آدمک در جهت عمودی کاغذ میپردازند، حال اگر کودکی کاغذ را در حالت افقی قرار داد و به ترسیم آدمک پرداخت، میتوان دو تفسیر داشت:

 • نیاز بیشتر به فضای پیرامونی همراه با نوعی مادی نگری و فقدان آرمان گرایی
 • روحیه تناقض و نیاز به اثبات شخصیت خویشتن با انجام عمل متضاد

عکس نقاشی برای کودکان ۵ ساله (۲)

ابعاد و نسبت های آدمک

ابعاد: نتایج تحقیقی در مورد کودکان ایرانی نشان میدهد که اندازه قد ادمک بین ۵ تا ۱۳ سالگی در دختران به طور متوسط از ۷ سانت به ۱۱ سانت و در پسران از ۷.۵ سانت به ۱۰ سانت رسیده است که حین ارزشیابی آدمک این نتایج برای ما مهم اند.

آدمک بزرگ=اعتماد به نفس، احساس ایمنی و گاهی فقدان بازداری و مهار خود

آدمک کوچک=درخودخزیدگی من، کمرویی، ترس، اغلب در نواحی خارج از مرکز

نسبت ها :

بازوها به تنه : ۱.۵     رنج به هنجار بین ۱.۲۵ تا ۲

ساق ها به تنه : ۱        رنج بهنجار بین ۰.۷۵ تا ۱.۲۵

نسبت تنه به سر برخلاف سن متغیر است و بهنجار آنرا این گونه بیان میکنند.

از ۴ تا ۹ سالگی بین ۰.۷۵ تا ۳

از ۹ تا ۱۲ سالگی بین ۱.۲۵ تا ۲.۷۵

عکس نقاشی برای کودکان ۵ ساله (۳)

خطوط ترسیمی

خطوط پررنگ و ضخیم= نشانگر شهوت گرایی و تمایل به لذات جسمانی ولی اگر تا حد پاره کردن کاغذ پیش رود، نشانگر پرخاشگری و نارضایتی است.

خطوط کمرنگ=نشان دهده حساسیت، ملایمت، ظرافت بوده و گاهی نیز اعتماد به نفس و تردید آزمودنی را نشان میدهد.

گاهی فشار وارده در نواحی مختلف ترسیم متفاوت بوده بیانگر ناحیه ای است که تعارض را در کودک برمی انگیزد

خطوط استوار و مستقیم = حاکی از اعتماد به نفس، مصمم بودن و تاثیر ناپذیری

خطوط منقطع = تاثیر پذیری، مردد بودن، کمالجو بودن

نقطه گذاری = نشان دهنده وجود مادری عصبی و بهانه جو و از دید برخی مولفان نشان دهنده مقابله با احساس گناهکاری ناشی از استمنا یا بی اختیاری ادرار است.

خطوط موازی و سایه ها و چهارخانه ها = در افراد مضطرب

رنگ خاکستری= نشانه افسردگی

خطوط شکسته و زاویه دار = چابکی، خشم، ناآرامی، مردانگی و نیرو

خطوط انحنا دار = ملامت – مسالمت – زنانگی – خوددوستداری – نرمش

خطوط راست = آرامش-وقار-بی انعطافی

خطوط سرازیر=بدبینی- افسردگی- خستگی- مرگ

خطوط سربالا=شادی- زندگی- انفجار احساسات حاد

تاکید بر خط عمودی مرکزی=کوشش کودک برای حفظ تعادل عاطفی ناپایدار

تاکید برخط افقی= شدت نیازهای ارتباطی

خط خطی کردن و پاک کردن های مکرر = نامصمم بودن-نارضایتی از خود-احساس کوچک بودن

لکه ها و سیاه کردن=احساس گنهکاری

نقاشی کثیف و درهم ریخته= کودکی که در مرحله مقعدی تثبیت شده است.

وضوح، نظم و دقت در جزئیات= کودکی که در مرحله مقعدی تثبیت شده است – گرایش وسواسی – درجه تکامل نقاشی – ناشی از حسن نیت کودک – گاهی برای جلب رضات و توجه آزمایشگر

بایستی به رابطه کودک و آزمایشگر توجه کرد چون اگر رابطه خوب باشد کودک تمایل به کامل کردن دارد و اگر خوب نباشد تمایل به سرهم بندی خواهد داشت.

عکس نقاشی برای کودکان ۵ ساله (۴)

موضع آدمک در صفحه و قرینه سازی

در سنین ابتدایی، کودک نمیتواند موضع آدمک را نسبت به صفحه بدرستی تنظیم نماید و آدمک غالبا به صورت مایل کشیده میشود. از ۵سالگی حداقل ۷۵ درصد کودکان نقاشی خود را بصورت عمودی میکشند.

قرینه سازی اعضای بدن از هشت سالگی در دختران و از ۹ سالگی در پسران در حد ۷۰% مشاهده میشود. دختران در ۹ سالگی به قرینه سازی در صورت میرسند ولی پسران تا ۱۳ سالگی هم ممکن است کامل نرسیده باشند.

عدم تقارن بارز=نشانه اختلالات عاطفی و عصب شناختی

عکس نقاشی برای کودکان ۵ ساله (۵)

عکس نقاشی برای کودکان ۵ ساله (۶)

مدل نقاشی برای کودکان ۵ ساله (۱)

مدل نقاشی برای کودکان ۵ ساله (۲)

مدل نقاشی برای کودکان ۵ ساله (۳)

مدل نقاشی برای کودکان ۵ ساله (۴)

مدل نقاشی برای کودکان ۵ ساله (۵)

مدل نقاشی برای کودکان ۵ ساله (۶)

مدل نقاشی برای کودکان ۵ ساله (۷)

نقاشی کودکان ۵ ساله (۱)

نقاشی کودکان ۵ ساله (۲)

نقاشی کودکان ۵ ساله (۳)

نقاشی کودکان ۵ ساله (۴)

نقاشی کودکان ۵ ساله (۵)

نقاشی کودکان ۵ ساله (۶)

نقاشی کودکانه ۵ ساله (۱)

نقاشی کودکانه ۵ ساله (۲)

نقاشی کودکانه ۵ ساله (۳)

naghashi01 (1)

naghashi01 (2) naghashi01 (3) naghashi01 (4) naghashi01 (5) naghashi01 (6) naghashi01 (7) naghashi01 (8) naghashi01 (9) naghashi01 (10) naghashi01 (11) naghashi01 (12) naghashi01 (13) naghashi01 (14) naghashi01 (15) naghashi01 (16) naghashi01 (17) naghashi01 (18) naghashi01 (19) naghashi01 (20)


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.