تست هوش ریاضی؛تست های جدید تصویری برای سنین مختلف

در این نوشته از دلبرانه می خواهیم تعداد زیادی تست هوش ریاضی که هم برای بزرگسالان هم کودکان مناسب است خدمت شما ارائه نماییم.

اگر به دنبال این هستید که iq خودتان یا کودک خود را محک بزنید و بسنجید پیشنهاد می کنیم تا انتهای این پست ما را دنبال کنید.

در ادامه ۱۵ تست هوش ریاضی سخت و ساده همراه پاسخ آنها را برای شما جمع آوری کرده ایم .

امیدواریم که مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد …. با ما همراه باشید ….

جدیدترین تست هوش ریاضی برای کودکان و بزرگسالان

تست هوش ریاضی

یه سری جدید دیگه تست های هوش ریاضی سخت و ساده رو براتون آماده کردیم .اگه میخوای خودتو محک بزنی و سطح iq خودتو بسنجی تست های پایین رو یه نگاه بنداز:

تست هوش ریاضی ۱ :

تست هوش ریاضی ۱

پاسخ تست هوش ۱ :

پاسخ برابر ۱۰۵ است. یعنی رقم سمت چپ در مجموع دو رقم سمت راست و چپ ضرب شده و جواب به دست می آید. بنابراین ۷+۸=۱۵ و ۷*۱۵=۱۰۵ که جواب صحیح است.


تست هوش ریاضی ۲ :

تست هوش ریاضی ۲

پاسخ تست هوش ۲:

جواب ۳۶۳۶۶۶ می باشد. زیرا:

در سمت چپ تساوی رقم سمت چپی در رقم وسط ضرب می شود و دو رقم اول سمت راست تساوی حاصل می شود.

سپس رقم سمت چپی در رقم سمت راستی ضرب می شود و دو رقم دوم سمت راست تساوی حاصل می شود.

حال دو رقم اول سمت راست تساوی و دو رقم دوم با هم جمع می شوند و رقم وسط سمت چپ تساوی را از حاصل کم می کنیم و رقم سوم سمت راست تساوی بدست می آید.

بنابراین ۶*۶=۳۶ دو رقم اول جواب اند و ۶*۶=۳۶ دو رقم دوم جواب اند و ۳۶+۳۶=۷۲ شده و ۶-۷۲=۶۶ و این دو رقم سوم جواب است که با هم ۳۶۳۶۶۶ را می سازند.


تست هوش ریاضی ۳ :

تست هوش ریاضی ۳

پاسخ تست هوش ریاضی ۳:

پاسخ ۸۰ می باشد. یعنی ارقام سمت چپ و راست با هم جمع شده و در رقم وسط ضرب می شوند. بنابراین ۵+۵=۱۰ و در ۸ ضرب می شود و حاصل ۸۰ می شود.


تست هوش ریاضی ۴ :

تست هوش ریاضی ۴

پاسخ تست هوش ریاضی ۴:

پاسخ ۳۱۰ می باشد. یعنی رقم سمت چپ در رقم سمت راست ضرب می شود و در جلوی اختلافشان نوشته می شود.

بنابراین ۲*۵=۱۰ و اختلاف ۲ با ۵ برابر ۳ است و ۱۰ باید در جلوی ۳ قرار گیرد که برابر ۳۱۰ می شود.


تست هوش ریاضی ۵ :

تست هوش ریاضی ۵

پاسخ تست هوش ریاضی ۵:

کافیست مجموع اعداد را در اختلافشان ضرب کنیم.

۷+۸=۱۵

۱۵*۱=۱۵

جواب عدد ۱۵ است.

راحت بود.


تست هوش ریاضی ۶ :

تست هوش ریاضی ۶

پاسخ تست هوش ریاضی ۶:

۷۶-۳۸=۳۸

۳۸/۲=۱۹

یکی از اعداد ۱۹ است.

۱۹+۳۸=۵۷

عدد دیگر ۵۷ است.

۵۷/۱۹=۳

بنابراین جواب سوال عدد ۳ است.


تست هوش ریاضی ۷ :

تست هوش ریاضی ۷

پاسخ تست هوش ۷:

این معما می تواند چند جواب داشته باشد ولی منطقی ترین جواب آن عدد ۶۸ است:

۱*۱=۱ , ۱*۱=۱ , ۱+۱=۲

۲*۲=۴ , ۴*۲=۸ , ۸+۲=۱۰

۳*۳=۹ , ۹*۳=۲۷ , ۲۷+۳=۳۰

۴*۴=۱۶ , ۱۶*۴=۶۴ , ۶۴+۴=۶۸


تست هوش ریاضی ۸ :

تست هوش ریاضی ۸

پاسخ تست هوش ۸:

جواب عدد ۸ است. زیرا در هر شکل، عدد وسط بصورت زیر بدست می آید:

حاصلضرب دو عدد پایین را از حاصلضرب دو عدد بالایی شکل، کم می کنیم.


تست هوش ریاضی ۹ :

تست هوش ریاضی ۹

پاسخ تست هوش  ۹:

پاسخ برابر ۱۳۱۱۲۲۲۱ می باشد. زیرا:

هر ردیف به ردیف قبلی خود مربوط است و دارد آن را توضیح می دهد.

به عبارت دیگر:

در ردیف اول عدد ۱ وجود دارد.

در ردیف دوم ۱۱ یعنی یکی ۱ که در واقع دارد ردیف اول را توضیح می دهد.

در ردیف سوم ۲۱ یعنی ۲ تا ۱ که در واقع دارد ردیف دوم را توضیح می دهد.

در ردیف چهارم ۱۲۱۱ یعنی یکی ۲ و ۲ تا ۱ که در واقع دارد ردیف سوم را توضیح می دهد.

و…

بنابراین در ردیف هفتم نیز باید ردیف ششم را توضیح دهد و چون در ردیف ششم ابتدا یکی ۳ و یکی ۱ و دو تا ۲ و دو تا ۱ وجود دارد پاسخ برابر ۱۳۱۱۲۲۲۱ است.


تست هوش ریاضی ۱۰ :

تست هوش ریاضی ۱۰

پاسخ تست هوش  ۱۰:

پاسخ عدد ۶ است.

زیرا:

خانه های آبی جای اعداد تک رقمی و خانه های بنفش جای اعداد دو رقمی هستند.

حال از روابط بین هر ردیف میفهمیم که عدد وسط برابر مجموع اختلاف های خودش با دو عدد راستی و چپی می باشد.

به عبارت دیگر:

در ردیف اول عدد وسط ۷ است که اختلافش با ۵ برابر ۲ و اختلافش با ۱۲ برابر ۵ می باشد که مجموع این دو اختلاف برابر خود ۷ است.

در ردیف دوم عدد وسط ۹ است که اختلافش با ۱۷ برابر ۸ و اختلافش با ۱۰ برابر ۱ می باشد که مجموع این دو اختلاف برابر خود ۹ است.

در ردیف سوم عدد وسط ۱۲ است که اختلافش با ۵ برابر ۷ و اختلافش با ۱۷ برابر ۵ می باشد که مجموع این دو اختلاف برابر خود ۱۲ است.

حال در ردیف چهارم عدد وسط ۸ است که اختلافش با ۲ برابر ۶ است.

پس اختلافش با جواب باید برابر ۲ باشد که طبق این جواب ۶ یا ۱۰ است و چون رنگ مکان علامت سوال آبی است پس عدد باید تک رقمی باشد و ۶ جواب صحیح است.


تست هوش ریاضی ۱۱ :

تست هوش ریاضی ۱۱

پاسخ تست هوش ۱۱:

پاسخ گزینه ی C می باشد. زیرا:

هرگاه عدد سمت چپ قرمز باشد به معنی این است که اشتباه است و باید عوض شود و هنگام تغییر فلش زرد یا روشن می شود و هر گاه عدد سبز باشد تغییر نمیکند و فلش سیاه یا خاموش می شود.

بنابراین اگر باهوش و با دقت عمل کنیم، متوجه می شویم که اعداد مربوط به ساعت هستند و چون در ساعت ۱۲ ساعته از ۱۲ بیشتر و دقیقه از ۶۰ بیشتر نداریم، هرگاه عدد بیشتر از آن ها شد تغییر می کند.

به عبارت دیگر:

در حالت اول ۶۶۴ یعنی ۶:۶۴ و به ۷:۰۴ یا ۷۰۴ تغییر کرده است.

در حالت دوم ۵۴۳ یعنی ۵:۴۳ درست است و تغییر نکرد.

در حالت سوم ۱۸۷۵ یعنی ۱۸:۷۵ به ۱۹:۱۵ یا ۱۹۱۵ و سپس تبدیل به ۱۲ ساعته یعنی ۷:۱۵ یا ۷۱۵ شده است.

حال ۲۶۹۱ یعنی ۲۶:۹۱ به ۲:۹۱ و سپس ۲:۹۱ به ۳:۳۱ یعنی ۳۳۱ تبدیل می شود.


تست هوش ریاضی ۱۲ :

تست هوش ریاضی ۱۲

پاسخ تست هوش ۱۲:

پاسخ برابر ۵۰ می باشد.

برای بدست آوردن عدد بعدی، عدد جاری را وارونه کرده، در ۲ ضرب می کنبم و عدد مورد نظر بدست می آید.


تست هوش ریاضی ۱۳ :

تست هوش ریاضی ۱۳

پاسخ تست هوش ۱۳:

در اعداد بالای هر مربع بزرگ عدد سمت چپی به توان عدد سمت راستی پایین رسیده و سپس عدد سمت چپی پایین از حاصل کم می شود بنابراین پاسخ عدد ۲۷ است.


تست هوش ریاضی ۱۴ :

تست هوش ریاضی ۱۴

در شکل بالا یک پنج ضلعی داریم که در دو گوشه از آن یک توپ سیاه و یک توپ آبی قرار دارد.

هر یک حرکت برای این دو توپ به شکل زیر تعریف می شود:

توپ سیاه به اندازه یک زاویه (گوشه) در جهت خلاف چرخش عقربه های ساعت حرکت می کند.

توپ آبی به اندازه دو زاویه (گوشه) مجاور هم، در جهت حرکت عقربه های ساعت حرکت می کند.

سوال: آیا این دو توپ هرگز به هم می رسند؟ اگر جواب منفی است، ثابت کنید که هرگز به هم نمی رسند. و اگر جواب مثبت است، در چند حرکت به هم می رسند؟

.

.

.

پاسخ تست هوش تصویری گوشه به گوشه در جستجوی یکدیگر:

پاسخ تست هوش ریاضی ۱۴

بله این دو توپ در ۴ حرکت به هم می رسند.


تست هوش ریاضی ۱۵ :

تست هوش ریاضی ۱۵

پاسخ تست هوش ۱۵ :

پاسخ گزینه ی B است زیرا:

رنگ قرمز ستون اول حرکت نمیکند.

رنگ قرمز ستون دوم هر بار یک حرکت میکند.

رنگ قرمز ستون سوم هر بار دو حرکت میکند.

در هر مرحله جای قبلی قرمز سبز و جای قبلی سبز قهوه ای می شود.


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.