مرور رده

وبگردی

مطالب جالب , مطالب اختصاصی,مطالب جنجالی,اخبار جنجالی جهان

فائزه صداقتی وکیل دادگستری

قانون مقوله است که تمامی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی میتوانند برای تحقق عدالت و حقوق خود از آن بهرهمند شوند، و از طرفی عامل ثبات و پایداری نظم و امنیت جامعه نیز…