⚖️محاسبه مهریه به نرخ روز با کمک اعداد شاخص سالانه و ماهانه

محاسبه مهریه به نرخ روز یا همان تبدیل مهریه قدیم به جدید قانونی است که برای مهریه های ریالی توسط قانون گذار در نظر گرفته شده است. طبق این قانون اگر در زمان عقد مهریه خانمی مبلغی وجه نقد رایج کشور یعنی ریال تعیین شود و همان زمان پرداخت نگردد، در صورت مطالبه مهریه توسط خانم در سال های بعد برای جلوگیری از ضرر ایشان به واسطه تغییر ارزش پول، مهریه به نرخ روز محاسبه می شود.

img24

چرا قانون مهریه به نرخ روز فقط برای وجه نقد کاربرد دارد؟
با یک مثال ساده می توان به این سوال پاسخ داد. فرض کنید مهریه یک خانم در سال ۱۳۷۰ تعداد ۱۴ سکه تعیین شده است. در سال ۱۳۷۰ قیمت هر سکه ۱۲ هزار و ۴۴۷ تومان بوده است. اکنون اگر در سال ۱۴۰۲ ایشان مهریه خود را مطالبه کند تعداد ۱۴ سکه به قیمت ۳۱ میلیون و ۶۰۰هزار تومان دریافت میکند.
بنابراین ارزش مهریه ایشان با گذشت زمان حفظ شده است. اما اگر مهریه همان خانم در سال ۱۳۷۰ مبلغی معادل ۱۴ سکه طلا یعنی حدود ۱۷۴ هزار تومان مشخص میشد، آیا در سال ۱۴۰۲ مهریه ایشان به اندازه ۱۴ سکه ارزش داشت؟
پاسخ قطعا خیر است. به همین دلیل قانون محاسبه مهریه به نرخ روز ۱۴۰۲ وجود دارد و براساس آن باتوجه به نرخ تورم و اعداد شاخص سالانه می توان ارزش مهریه های ریالی را به نرخ روز به دست آورد.

img34

فرمول محاسبه مهریه به نرخ روز با کمک اعداد شاخص سالانه
قوه قضاییه برای محاسبه مهریه به نرخ روز فرمول زیر را ارائه کرده است:

(مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص سال قبل از مطالبه مهریه) ÷ عدد شاخص سال برقراری عقد = مبلغ مهریه به نرخ روز

طبق این فرمول برای محاسبه نرخ روز مهریه به اعداد شاخص سالانه نیازمندید. این اعداد توسط بانک مرکزی در پایان هرسال و باتوجه به نرخ تورم موجود در سال محاسبه و اعلام میگردد.
از آنجایی که به عدد شاخص تا پایان یک سال دسترسی وجود ندارد، برای استفاده از فرمول قوه قضاییه از آخرین عدد شاخص موجود استفاده میگردد.
در ادامه جدول شاخص سالانه را از سال ۱۳۱۵ تا ۱۴۰۱ برای شما قرار میدهیم:

img37

به عنوان مثال محاسبه مهریه خانمی که در سال ۱۳۷۰ مبلغ ۱۷۴ هزار تومان تعیین شده باشد به نرخ روز ۱۴۰۲ به صورت زیر انجام میگیرد.

(۱۷۴۰۰۰ × ۶۴۰/۲۲۵) ÷ ۱/۱۸۹ = ۹۳,۶۹۱,۴۶۳

می توانید برای محاسبه مبلغ نرخ روز مهریه با کمک سامانه محاسبه آنلاین مهریه به نرخ روز کلیک کنید.
لازم به ذکر این نکته است که در صورت مطالبه مهریه به نرخ روز بعد از فوت شوهر، شاخص سال فوت مرد به جای شاخص سال مطالبه مهریه در فرمول فوق قرار میگیرد.


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.