پروفایل زمستانی | ۶۴ عکس نوشته عاشقانه ، سرد و برفی زمستانی

پروفایل زمستانی | ۶۴ عکس نوشته عاشقانه ، سرد و برفی زمستانی

زمستان سحرانگیز در گذر است و ما این تصاویر زیبای سرد و برفی عاشقانه با عنوان پروفایل زمستانی از صفحات نت و اینستاگرام دست چین کرده و پیشکش حضورتان میکنیم مثل همیشه با ما همراه باشید.

پروفایل زمستانی (۱)

پروفایل زمستان

به زمستان که فکر میکنم انگار به جای سرما دلم گرم میشود . به زمستان که فکر میکنم انگار کنار بخاری نشسته ام با یک لیوان چای گرم در دستانم و به تو می اندیشم. به دستانم مینگرم که هنوز از حرارت دستان تو گرمند . گرم نه سوزان . مثل چای روی اجاق . به زمستان که فکر میکنم دلم برای آغوشت پر میکشدهمچون کودکی دلتنگ آغوش مادر. دلم میخواهد روی پهنه بی پایانی از برف در کنار تو قدم بزنم ، قدم بزنم . قدم بزنم . وقتی سردم شد با شیطنت دستانم را در جیب های تو گرم کنم . اینطوری تقریبا در آغوش امن تو ام. دلم میخواهد به تو نگاه کنم . به قد و بالایت به نگاه مغرورت به بخاری که وقتی حرف میزنی از دهانت خارج میشود.

دلم میخواهد هوای گرم نفس هایت را

مثل این چای داغ

جرعه جرعه

سر بکشم.

پروفایل زمستان
پروفایل زمستان زیبا

پروفایل زمستانی (۲)
پروفایل زمستان دخترانه

به زمستان که فکر میکنم  ، دلم برایت پر میکشد . نگرانت میشوم . نکند لباس هایت به اندازه کافی گرم نباشد . دلم میخواهد دستانم مثل شال گردن های بافتنی محکم دور گلویت حلقه کنم تا خوب خوب گرم شوی. دلم میخواهد دستانم یخ بزنند تا دستانت آنها را در آغوش بگیرد. بگوید یخ کردی که عزیز دلم ! بگویی و ها بکنی روی دست هایم تا زودتر گرم شود. مگر من از جهان چه میخواهم جز شنیدن مکرر این جمله …یخ کردی که عزیز دلم !

پروفایل زمستان زیبا

پروفایل زمستانی (۳)

پروفایل زمستان جدید

تنهایی من …

تنهایی غنچه ایست ، که زمستان باز شد…

معین دهاز

پروفایل زمستان شیک

پروفایل زمستانی (۴)

پروفایل زمستان در راه است

قوی باش ، زمستان در راه است . قوی باش من ! قوی باش منِ طفلکی تنهای غمگینم .

زمستان در راه است .

و هوا بس ناجوانمردانه سررررررد . است.

همه خاطرات رنگی بهار در کنار خنده های گرم تابستان را باد های پاییزی با خود برد.

و تو سخت تنهایی…

غمت نباشد من در کنارت هستم.

من عزیزم!

پروفایل زمستان دخترونه

پروفایل زمستانی (۵)

پروفایل زمستان و برف

هوا که سرد میشه یاد تو می افتم …

اما از خدا که پنهان نیست از تو چه پنهان …

سرما ، گرما ، باران ، برف ، رنگ ها ، نور ، تاریکی و حتی عطر همین چایی که می نوشم…

مرا به یاد تو می اندازد.

کاش هیچ کس ، برای دختری که نمیخواهدش این همه خاطره نسازد.

پروفایل زمستان سرد

پروفایل زمستانی (۶)

پروفایل زمستان و برف

زمستان از نگاه فصل خانه است. فصل خانواده ، فصل بیشتر دیدن عزیزانت ، بیشتر شنیدن صدایشان ، بیشتر خندیدن و بیشتر گفتن و بیشتر شنیدن .

برعکس خنکای بهار و بلندی روی های تابستان و هوای دو نفره پاییز ، زمستان که میشود سرمای استخوان سوز و تاریکی زود هنگام شب ها تو را به سمت آشیانه حقیقی است فرا میخواند. برعکس بهار دلت نمیخواهد مدام قدم بزنی و نفس عمیق بکشی ، برعکس تابستان نمیتوانی تا دیر وقت خیابان گردی و پاساژ گردی کنی ، برعکس پاییز خش خش برگ ها تو را دعوت به طی کردن مسیر های طولانی نمیکند.

دلت میخواهد زودتر بدوی و خودت را در به گرمای بخاری خانه برسانی ، چای گرمی بنوشی و کنار عزیزانت بنشینی ، دلگرم شوید و دلگرم کنی ، ببینی ، بخندی ، بخوانی …

بخوانی « این زمستان چون تو را دارم دلم از غم تهی است . »

زمستان هم با همه سرمایش عاشقانه است.

عشقی حقیقی به خانه و خانواده ات.
پروفایل زمستان عاشقانه
پروفایل زمستان سرد

پروفایل زمستانی (۷)
پروفایل زمستان غمگین

ای که برداشتی از شانه ی موری باری***بهتر آن بود که دست از سرِ من برداری

ظاهر آراسته ام در هوس وصل ، ولی***من پریشان تر از آنم که تو می پنداری

هر چه می خواهمت از یاد برم ممکن نیست***من تو را دوست نمی دارم اگر بگذاری

موجم و جرأتِ پیش آمدنم نیست ، مگر***به دل سنگ تو از من نرسد آزاری

بی سبب نیست که پنهان شده ای پشت غبار*** تو هم ای آیینه از دیدنِ من بیزاری ؟!

 

پروفایل زمستان خاص

پروفایل زمستانی (۸)

پروفایل زمستانی

قوی باش !

هیچ زمستان سرد و غمگینی تا ابد باقی نمی ماند …

همانطور که هیچ بهار شاد و خندانی همیشگی نیست.

زندگی است دیگر…

همینقدر بی رحم ، همینقدر غیر قابل پیش بینی…

یادت هست روزی که از خواب برخواستی و همه کوچه و خیابان را پر برف یافتی …

شاید همین روزها وقتی بیدار شدی جهانت پر شده بود از گل های با طراوت زندگی …

تحمل کن… بهار سهم درختانی است که سرمای سخت زمستان را تاب آورده باشند.

پروفایل زمستانی عاشقانه
پروفایل زمستانی شیک

پروفایل زمستانی (۹)

پروفایل زمستانی جدید

از همه زیبایی های زمستان ، از همه خوشی ها و نا خوشی هایش تنها تشنه شنیدن این جمله از دهان تو ام:

« عزیزم بیرون که میروی خودت را خوب بپوشان ، هوا خیلی سرد است . »

و من به همین سادگی خوشبخت تری آدم روی زمین خواهم شد.

پروفایل زمستانی فانتزی

پروفایل زمستانی (۱۰)

دلم یک صبح برفی میخواهد ، با صدای پدرم ، برف پارو کن ها و آدم برفی هایی که به رفاقتشان دلم گرم شود.

پروفایل زمستانی دخترونه
پروفایل زمستانی خاص

پروفایل زمستانی (۱۱)
پروفایل زمستانی دونفره

زمستان پر است از فرصت های ناب عاشقی …

۲ لیوان چای داغ که برای مادرت بریزی و با مهر در کنارش بنوشی و گپ بزنی …

یک کاسه سوپ داغ که در پدر و مادرت جرعه جرعه با عشق میل کنی…

گرم کردم دست های یخ زده است در جیب های همسرت…

کشیدن پتو روی برادر تنبلت که بدون پتو خوابیده…

و ریختن خرده های نان و غذای مانده در سفره برای پرنده های گرسنه…

دل که هیچ !

جهان را هم میتوان در سرد ترین شب های زمستان از مهر گرم گرم گرم کرد !

پروفایل زمستانی غمگین

پروفایل زمستانی (۱۲)
پروفایل زمستانی زیبا

سرد است دنیایم ولی با تو قطب هم اگر باشم دلم گرم است

سید علی صالحی

پروفایل زمستانی دخترانه

پروفایل زمستانی (۱۳)

عکس پروفایل زمستان 

دنبال دوستی های واقعی ، رفاقت های ابدی و معرفت های بی اداعا را در روز های خوش نمیتوان گرفت. محک دوستی ، تنها در اوج روزهای سرد و سخت زندگی است که ممکن است.

پروفایل زمستان برفی

پروفایل زمستانی (۱۴)

پروفایل زمستانه

اهل دردی که زبان دل من داند ، نیست !

روشنانی که به تاریکی شب گردانند

شمع در پرده و پروانه سر گردانند

خود بده درس محبت که ادیبان خرد

همه در مکتب توحید تو شاگردانند

تو به دل هستی و این قوم به گل می جویند

تو به جانستی و این جمع جهانگردانند

عاشقانراست قضا هر چه جهانراست بلا

نازم این قوم بلاکش که بلاگردانند

اهل دردی که زبان دل من داند نیست

دردمندم من و یاران همه بی دردانند

پروفایل زمستانه زیبا

بهر نان بر در ارباب نعیم دنیا

مرو ای مرد که این طایفه نامردانند

آتشی هست که سرگرمی اهل دل ازوست

وینهمه بی خبرانند که خون سردانند

چون مس تافته اکسیر فنا یافته اند

عاشقان زر وجودند که رو زردانند

شهریارا مفشان گوهر طبع علوی

کاین بهائم نه بهای در و گوهردانند

شهریار – گزیده غزلیات – درس محبت

پروفایل زمستانه زیبا
پروفایل زمستانه دخترانه

پروفایل زمستانی (۱۵)
پروفایل زمستانه عاشقانه

از دار دنیا تنها همان چهار خانه ی پیراهنت مرا کافیست ، وقتی در آغوشم میگیری و بانوی خانه ات میشود.

پروفایل زمستانه دخترونه

پروفایل زمستانی (۱۶)

پروفایل زمستانه غمگین

در این سرما و باران یار خوشتر

نگار اندر کنار و عشق در سر

نگار اندر کنار و چون نگاری

لطیف و خوب و چست و تازه و تر

در این سرما به کوی او گریزیم

که مانندش نزاید کس ز مادر

در این برف آن لبان او ببوسیم

که دل را تازه دارد برف و شکر

مرا طاقت نماند از دست رفتم

مرا بردند و آوردند دیگر

خیال او چو ناگه در دل آید

دل از جا می‌رود الله اکبر

مولوی – دیوان شمس

پروفایل زمستانه فانتزی

پروفایل زمستانی (۱۷)

پروفایل زمستانه خاص
پروفایل زمستانه با کلاس

پروفایل زمستانی (۱۹)
پروفایل زمستانه جدید

من کجا باران کجا ، راه بی پایان کجا ، آن این دل دل زدن ، تا منزل جانان کجا؟

پروفایل زمستانه عاشقونه

پروفایل زمستانی (۱۸)

عکس پروفایل زمستانی

تو که رفتی همه مزرعه ها خشکیدند

باغ من بعد تو صد جعبه زمستان داده!

امیر شکفته

عکس پروفایل زمستانه
عکس پروفایل زمستان زیبا

پروفایل زمستانی (۲۰)

عکس پروفایل زمستانه دخترانه

تو نبودی چقدر برف آمد ؟ رفتی و آسمان به حرف آمد .

عکس پروفایل زمستانی شیک

پروفایل زمستانی (۲۱)
عکس پروفایل زمستان دختر
عکس پروفایل پسرانه زمستان

برف را دوست ندارم وقتی کرمانشاه اینقدر سرد است.

پروفایل زمستانی (۲۲)

عکس پروفایل زمستان عاشقانه
عکس پروفایل زمستان غمگین

باران که می بارد…

منطقی ترین و بی احساس ترین آدم دنیا هم که باشی.،

دلت هوس میکند عاشق باشی …

دلت یکی را میخواهد

یکی که تمام خیابان را با تو قدم بزند.

پروفایل زمستانی (۲۳)
عکس پروفایل زمستان جدید
عکس پروفایل زمستان و برف

پروفایل زمستانی (۲۴)

عکس نوشته زمستان

عکس نوشته زمستان عاشقانه
عکس نوشته زمستان غمگین

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
عکس نوشته زمستان برفی
عکس نوشته زمستان زیبا

پروفایل زمستانی (۲۶)

عکس نوشته زمستان پروفایل
عکس نوشته زمستان سرد

تو آمدی که مرا قطره قطره آب کنی

پروفایل زمستانی (۲۷)
عکس نوشته زمستان برای پروفایل
عکس نوشته زمستان را دوست دارم

تو را ندارم در خانه ، در خیابان و حتی زیر باران !

پروفایل زمستانی (۲۸)

عکس نوشته زمستان بی تو
عکس نوشته زمستان تنهایی

شست باران همه ی کوچه خیابان ها را … پس چرا مانده غمت بر دل بارانی من ؟!

پروفایل زمستانی (۲۹)

عکس نوشته زمستان یعنی
عکس نوشته زمستان جدید

چه زمستان غم انگیز بدی خواهد شد

ماه دی باشد و آغوش کسی کم باشد.

پروفایل زمستانی (۳۰)

عکس نوشته زمستانی 

عکس نوشته زمستانی عاشقانه
عکس نوشته زمستانی جدید

پروفایل زمستانی (۳۱)
عکس نوشته زمستانی خاص
عکس نوشته زمستانی زیبا

پروفایل زمستانی (۳۲)
عکس نوشته زمستانی پروفایل
عکس نوشته های زمستانی

قشنگی زمستون به اینه که نفستام میشه دید.

پروفایل زمستانی (۳۴)
عکس نوشته زیبای زمستانی
عکس نوشته ی زمستانی

میدونی دلبر!

تو شبیه زمستونی …

سردی اما ،

آدم دلش برات میره !

پروفایل زمستانی (۳۳)
عکس نوشته های زمستانی زیبا
عکس نوشته زمستان دخترونه

به برف و باران بعدی بگویید نیایند . این خانه بدون او همیشه یخبندان است ….

پروفایل زمستانی (۳۵)

عکس نوشته زمستانه

کافه گردی با تو در دی ماه میچسبد عجیب! گور بابای همه استاد و درست و امتحان !

عکس نوشته زمستانه عاشقانه
عکس نوشته زمستانه جدید

پروفایل زمستانی (۳۶)
عکس نوشته زمستانه زیبا

تو دنیای سردم به تو فکر کردم

تو این فکر بودم که با هر بهونه
یه بار آسمون و بیارم تو خونه
حواسم نبود که به تو فکر کردن خود آسمونه
خود آسمونه
تو دنیای سردم به تو فکر کردم
که عطرت میاد و بپیچه تو
بیا بخندیم تا باز خنده هات و مثل شمعدونی میزارم رو تاقچه

به تو فکر کردم به تو آره آره
به تو فکر کردم که بارون بباره
به تو فکر کردم دوباره دوباره
به تو فکر کردن عجب حالی داره

تو خاک گلدون با هم قوم خویش اید
من و باد بارون رفیق صمیمی
اختصاصی رسانه پاپ موزیک
از برکه باید یه دریا بسازیم
یه دریا به عمق یه عشق قدیمی
دوست داشتم با تموم وجودم
عزیزم هنوزم تو رو دوست دارم
الهی همیشه کنار تو باشم
الهی همیشه. بمونی کنارم
به تو فکر کردم به تو آره آره
به تو فکر کردم که بارون بباره
به تو فکر کردم دوباره دوباره
به تو فکر کردن عجب حالی داره

عکس نوشته زمستانه دو نفره

پروفایل زمستانی (۳۷)
عکس نوشته های زمستانه

شست باران همه ی کوچه خیابان ها را

پس چرا مانده غمت بر دل بارانی من ؟

عکس نوشته زمستانه پروفایل

پروفایل زمستانی (۳۸)
عکس نوشته زمستانه پسرانه 
عکس نوشته ی زمستانه دخترانه

زمستونه هوا سرده دمش گرم

پروفایل زمستانی (۳۹)

عکس نوشته ی زیبای زمستانه

در صفحه آخر شناسنامه ام ، نم نم برف میریزد.

بیرون خانه هم برف می ریزد.

من اسم یکی یک برف ها را بلدم

من دانه برف ها را به اسم کوچک صدا میزنم.

بیرون خانه میریزد و چای داغ بخار میکند.

 و کسی آواز میخواند …

محمد صالح اعلا

عکس نوشته دخترانه زمستانه 

پروفایل زمستانی (۴۰)

عکس نوشته های زمستانه زیبا
عکس نوشته زمستان غمگین 

زمستان آمد ، امروز اول دی ماه است . در کوچه باد می آید من راز فصل ها را میدانم . این ابتدای ویرانیست!

پروفایل عاشقانه زمستانی (۱)

عکس زمستانی 

گویی نه زمستانم، برف این همه بارانده است

سرمای زمستان را، گرمای تو تارانده است

هرکس که تواش بردی، تا مقصدش آوردی

وامانده ی تو اما، از قافله جا مانده است

دست تو که صد شادی با من به نوازش داد

گویم به دعا کز درد آزرده مباد آن دست

ای دوست! دلم را باش، وقتی که چنین قلاّش

دست از همه ی عالم، غیر از تو برافشانده است

جز عشق چه نامش هست؟ وز نابترین جامش

این جرعه که جان با تو نوشیده و نوشانده است

من گوش چرا دارم، تا عقل چه می گوید

در خطّه ی ما اینک، عشق است که فرمانده است

این عشق نه امروزی است، در من که دلم انگار

هر نامه که می خوانده است، با نام تو می خوانده است

بر من بوز و با خود، بردار و ببر ای عشق!

خاکستر سردی را کز عقل به جا مانده است

حسین منزوی

عکس زمستانی برای پروفایل
عکس زمستانی دخترانه

پروفایل عاشقانه زمستانی (۲)
عکس زمستانی زیبا

کاش سردی هوا همینجوری ادامه پیدا کنه تا من بیشتر گرمی تو رو حس کنم.

عکس زمستانی غمگین

پروفایل عاشقانه زمستانی (۴)
عکس زمستانی دونفره
عکس زمستانی فانتزی

آغوش تو برای زمستان من بس است ، من زیر بار هیچ بهاری نمی روم !

پروفایل عاشقانه زمستانی (۳۳)

برف بارید وخدا پاکی خود رابه زمین هدیه کرد
زمین مغرور شد که سفید است، پاک است، چون دل خدا…
وخدا با آفتابی اشتباه زمین رابه وی گوشزد کرد . . .

winter-pic05 (1)

عشق یعنی آن اولین حرف ها
عشق یعنی در بین برف ها
عشق یعنی یاد آن روز نخست
عشق یعنی هر چه در آن یاد توست

winter-pic05 (2)

الا ای برف!
چه می ‏باری بر این دنیای ناپاکی؟
بر این دنیا که هر جایش
رد پا از خبیثی است
مبار ای برف!
تو روح آسمان همراه خود داری
تو پیوندی میان عشق و پروازی
تو را حیف است باریدن به ایوان سیاهی‏ها
تو که فصل سپیدی را سرآغازی
مبار ای برف!

winter-pic05 (3)

در برف ، سپیدی پیداست . آیا تن به آن می‌دهی ؟
بسیاری با نمای سپید نزدیک می‌شوند
که در ژرفنای خود نیستی بهمراه دارند
«ارد بزرگ»

winter-pic05 (5)

امیدوارم روزای زمستونیت مثل دل من که از
عشق تو لبریزه گرم باشه . روزای زمستونیت قشنگ

winter-pic05 (6)

دارد برف می آید
در گوش دانه های برف نام تو را زمزمه خواهم کرد
تا برف زمستانی از شوق حضورت بهار را لمس کند

winter-pic05 (7)

لذت داشتن یه دوست خوب توی یه دنیای بد مثل
خوردن یه فنجون قهوه گرم زیر برفه درسته که
هوا رو گرم نمی کنه ولی تورو دلگرم میکنه.

winter-pic05 (8)

گل یخ زمستان تو هستم
اسیر ناز چشمان تو هستم
مرا پرپر مکن ای جانم ای دوست
که من مشتاق دیدار تو هست

winter-pic05 (10)

به که گویم که تو منزلگه چشمان منی
به که گویم که تو گرمای دستان منی
گرچه پاییز نشد همدم و همسایه ی من
به که گویم که تو باران زمستان منی

winter-pic05 (11)

تو اگر باز کنی پنجره ای سوی دلت
می توان گفت که من چلچله باغ توام
مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف
سخت محتاج به گرمای توام

winter-pic05 (12)

تا وقتی تو هستی که دستانم را بگیری
آرزو می کنم هر روز زمین بخورم !
کاش تابستان ها هم برفی بود

winter-pic05 (13)

لیز خوردن بهانه ای است تا دست هایی را که دوست داری
محکم فشار بدی ، روز زمستونیت قشنگ.

winter-pic05 (15)

دعا میکنم غرق باران شوی
چو بوی خوش یاس و ریحان شوی
دعا میکنم در زمستان عشق
بهاری ترین فصل ایمان شوی

winter-pic05 (16)

برف می‌بارد و همه خوشحالند و من غمگین
دارد رد پاهایت را می پوشاند برف

winter-pic05 (18)

باران یا برف چه فرقی میکند ؟
تو که باشی ، هوا که هیچ زندگی خوب است …

winter-pic05 (19)

عشق یعنی چون خورشید تابیدن بر شب های
دوست و چون برف ذوب شدن بر غم های دوست

winter-pic05 (20)

زمستان بهانه است برف از آسمون خسته می شه !
پاییز بهانه است برگ از درخت خسته می شه!
اس ام اس بهانه است دلم برات تنگ می شه !

winter-pic05 (21)

امروز هوا ابریست ، فردا بارانی و برفیست ،
بی تو وجودم سرمایست ، آخه داشتن تو گرمایست
پس بیا کنارم به ایست!!

winter-pic05 (4)(1)

آرزو دارم با بارش هر دونه از برف زمستونی
یه غم از رو دلت کم بشه نازنینم …

winter-pic05 (9)(1)

دونه های برف از آسمون فقط برای دیدن چشمات پایین میان
اما پاشونو که به زمین میزارن فدای مهربونیهات میشن

winter-pic05 (14)(1)

بیشتر بخوانید : 

پروفایل برفی | ۳۳ عکس نوشته روز برفی زیبا و عاشقانه

عکس زمستانی عاشقانه | ۴۰ عکس زیبا با تم عاشقانه و دو نفره برفی در زمستان

عکس زمستانی دخترانه | ۴۰ عکس پروفایل دخترونه برفی و زمستانی زیبا

عکس زمستانی | ۵۵ پروفایل برفی دخترانه/کودکان/حرم/طبیعت/حیوانات/روستا/دو نفره

عکس نوشته زمستان | ۳۳ عکس عاشقانه، زیبا و غمگین زمستانی

عکس زمستانی مذهبی | ۳۳ پروفایل زمستانی با مضامین ( حرم ، رهبری ، حجاب )

متن زمستانی عاشقانه | ۷۰ متن زیبا برفی و زمستانی فارسی  و ۱۰ متن انگلیسی


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.