پروفایل برفی | ۳۳ عکس نوشته زیبا و عاشقانه برای روز برفی

پروفایل برفی | ۳۳ عکس نوشته روز برفی زیبا و عاشقانه

همه ما عاشق برف و روز های برفی هستیم و همه روزهای زمستان را به امید روزهای برفی میگذارنیم ما هم در این روزهای سرد و دل انگیز زمستانی ۳۳ عکس پروفایل برفی زیبا ، عاشقانه  را تقدیم حضور شما دوستان و همراهان دلبرانه ای میکنیم با ما همراه باشید.

پروفایل آدم برفی

پروفایل برفی 

همه ما عاشق برف و روز های برفی هستیم روزهایی که بی خبر از همه جا از رخت خواب بلند میشویم و و وقتی پنجره را باز میکنیم زمین و پیاده رو ها و پشت بام ها و روی درختان را میبینیم که با برف سفید پوش شده ، انگار که معجزه ای رخ داده باشد همه چیز زیبا و دلفریب شده است. همه مار همه روزهای سرد زمستانی را در انتظار این روزهای زیبا برفی میگذارنیم و اصلا زمستان را به این روزهای برفی میشناسیم .

پروفایل برفی (۱)

پروفایل برفی دخترونه
پروفایل برفی عاشقانه

کاش همه روز ها شبیه روز های برفی بچگی مان بود ، روزهایی که از خواب بیدار می شدیم و با دیدن برف ذوق زده و بی خیال به دامن سفید و پاک می دویدیم . شاد و بی دغدغه برف بازی میکردیم ، بیخیال سردی برف به دامن پر برف طبیعت می غلطیدیم . گوله های برفی به هم پرتاب میکردیم بی این که از هم آزده شویم . در دریای برف می دویدیم و می خندیدیم . بدون نگرانی از سختی ها و غم ها و گرفتاری هایی که روز های و ماه ها و سال های آینده برای ما آمده کرده است.

آدم برفی ها یی که با دو گوله برف بزرگ ، یک هویچ و چند تکه ذغال میساختیم ، میشد بهترین دوستمان که هر روز با نگرانی از این که بر اثر گرمای خورشید کم رمق زمستانی آب شده باشد از خواب بیدار میشدیم و دوان دوان برای دیدن دوست برفی مان به کنار پنجره میرفتیم .

پروفایل برفی

وقتی از بازی در برف و سرما یخ میکردیم به گرمای خانه پناه می آوردیم و با چای و غذا و لبوی خانگی از خودمان پذیرایی میکردیم و دوباره بی خیال و شاد به برف بازی و درست کردن آدم برفی می پرداختیم .

برف برای من یاد آور روزهای شیرین و بی دغدغه کودکی است شاید به همین دلیل است که هر سال از ابتدای زمستان چشم انتظار شروع روز برفی هستم که مرا به خوشی های بی پایان کودکی پرتاب کند.

پروفایل برفی (۲)
پروفایل برفی زیبا
پروفایل دخترونه برفی

گفت کمتر داستانی باز گو
از عجب‌های حق ای حبر نکو

گفت اینک دشت سیصدساله راه
کوه‌های برف پر کردست شاه

کوه بر که بی‌شمار و بی‌عدد
می‌رسد در هر زمان برفش مدد

کوه برفی می‌زند بر دیگری
می‌رساند برف سردی تا ثری

کوه برفی می‌زند بر کوه برف
دم به دم ز انبار بی‌حد و شگرف

گر نبودی این چنین وادی شها
تف دوزخ محو کردی مر مرا

غافلان را کوهه‌ای برف دان
تا نسوزد پرده‌های عاقلان

گر نبودی عکس جهل برف‌باف
سوختی از نار شوق آن کوه قاف

مولانا

پروفایل برفی (۳)
پروفایل دونفره برفی
پروفایل برفی دونفره

آن یکی دیوانه در برفی نشست
همچو آتش برف می‌خورد از دو دست

آن یکی گفتش چرا این می‌خوری
چیزی الحق چرب و شیرین می‌خوری

گفت چکنم گرسنه دارم شکم
گفت از برف آن نگردد هیچ کم

گفت حق را گو که می‌گوید بخور
تا شود گرسنگیت آهسته تر

هیچ دیوانه نگوید این سخن
می‌خورم نه سر پدید این را نه بن

گفت من سیرت کنم بی نان شگرف
کرد سیرم راست گفت اما ز برف

عطار

پروفایل برفی (۴)

روفایل برفی زمستان
پروفایل برفی غمگین

جهان پر دود گشت از دود جانم
چو بختم شد به تاریکی جهانم

جهان بر من همی گرید بدین سان
ازیرا امشب این برفست و باران

به آتشگاه می ‌مانه درونم
به کوه برف می ماند برونم

بدین گونه تنم را مهر کردست
که نیمی سوخته نیمی فسردست

چو من بر آسمان دیک فرشتست
که ایزد ز آتش و برفش سرشتست

نشد برف من از آتش گدازان
که دید آتش چنین با برف سازان

کسی کاو را وفا با جان سرشتست
به برف اندر بکشتن سخت زشتست

گمان بردم که از آتش رهانی
ندانستم که در برفم نشانی

منم مهمانت ای ماه دو هفته
به دو هفته دو ماهه راه رفته

به مهمانان همه خوبی پسندند
نه زین سان در میان برف بندند

اگر شد کشتنم بر چشمت آسان
به برف اندر مکش باری بدین سان

فخرالدین اسعد گرگانی

پروفایل برفی (۵)
پروفایل برفی فانتزی
پروفایل برفی دو نفره

بنفشه زار بپوشد روزگار به برف
درونه گشت چنار و زریر شد شد گرف

که برف از ابر فرود آید، ای عجب، هر سال
از ابر من به چه معنی همی بر آید برف؟

کسایی

پروفایل برفی (۶)

پروفایل برفی پسرانه
پروفایل برفی دخترانه

پشت شیشه برف می‌بارد
پشت شیشه برف می‌بارد

در سکوت سینه‌ام دستی
دانه اندوه می‌کارد

مو سپید آخر شدی ای برف
تا سرانجامم چنین دیدی

در دلم بارید… ای افسوس
بر سر گورم نباریدی

فروغ فرخزاد

پروفایل برفی (۷)

پروفایل برفی عاشقانه

هوا سرد است و برف آهسته بارد
ز ابری ساکت و خاکستری رنگ

زمین را بارش مثقال، مثقال
فرستد پوشش فرسنگ، فرسنگ

سرود کلبه بی روزن شب
سرود برف و باران است امشب

ولی از زوزه‌های باد پیداست
که شب مهمان توفان است امشب

دوان بر پرده‌های برف‌ها، باد
روان بر بال‌های باد، باران

درون کلبه بی‌روزن شب،
شب توفانی سرد زمستان

مهدی اخوان ثالث

عکس پروفایل برفی عاشقانه
پروفایل برف عاشقانه

پروفایل برفی (۸)
پروفایل برف عاشقی
پروفایل روز برفی عاشقانه

برف نو، برف نو، سلام، سلام!
بنشین، خوش نشسته‌ای بر بام!

پاکی آوردی ای امید سپید!
همه آلودگی‌ست این ایام

راه شومی‌ست می‌زند مطرب
تلخ‌واری‌‌ست می‌چکد در جام

اشک‌واری‌ست می‌کُشد لبخند
ننگ‌واری‌ست می‌تراشد نام

شنبه چون جمعه، پار چون پیرار
نقش همرنگ می‌زند رسام

مرغ شادی به دامگاه آمد
به زمانی که برگسیخته دام

ره به هموارْجای دشت افتاد
ای دریغا که بر نیاید گام

تشنه آنجا به خاک مرگ نشست
کآتش از آب می‌کند پیغام

کام ما حاصل آن زمان آمد
که طمع بر گرفته‌ایم از کام

خام سوزیم، الغرض، بدرود
تو فرود آی، برف تازه، سلام!

احمد شاملو

پروفایل برفی (۹)
عکس پروفایل برف عاشقانه
عکس پروفایل ادم برفی عاشقانه

یک شب اما دُرُست از سر شب
برف تا آن رف بلند آمد

ما نشستیم گفت و گو کردیم
ما نشستیم، برف بند آمد

سیداکبر میرجعفری

پروفایل برفی (۱۰)

عکس پروفایل برفی 

عمرت چو برف و یخ بگدازد همی
او را به هرچه کان نگدازد بده

ناصر خسرو

عکس پروفایل برفی دخترانه
عکس پروفایل برفی عاشقانه

پروفایل برفی (۱۱)
عکس پروفایل برفی جدید
عکس پروفایل برفی زیبا

مخند ای نوجوان زنهار بر موی سفید ما
که این برف پریشان سیر بر هر بام می بارد

صائب تبریزی

پروفایل برفی
عکس پروفایل برفی دو نفره
عکس پروفایل برفی دخترونه

سواد شب به وقت صبح بر من
همی‌گشت از بیاض برف مشکل

منوچهری

پروفایل روز برفی (۱)
عکس پروفایل پسرانه برفی
عکس پروفایل برفی فانتزی

زمین ز برف چو آموده دشتی از نقره
فلک ز نجم چو آکنده بحری از گوهر

قاآنی

عکس نوشته برفی (۹)

عکس پروفایل برفی غمگین
عکس پروفایل برفی دلتنگی 

آن نمی‌بینی که از گرمای تابستان گداخت
همچو یخ در آب برفی کز زمستان باز ماند

سیف فرقانی

پروفایل روز برفی (۲)

عکس نوشته برفی 

روز برف است بیایید و بیارید شراب
تا بنوشیم به شکرانه این فتح الباب

نزاری قهستانی

عکس نوشته برفی زیبا
عکس نوشته برفی عاشقانه

پروفایل روز برفی (۳)
عکس نوشته برفی برای پروفایل
عکس نوشته برفی خدا

هزار نکته ز باران و برف می‌گوید
شکوفه‌ای که به فصل بهار، در چمن است

پروین اعتصامی

پروفایل روز برفی (۴)
عکس نوشته برفی غمگین
عکس نوشته برفی زیبا

زمین از آمدن برف تازه خشنود است
من از شلوغی بسیار ردّپا بیزار

فاضل نظری

پروفایل روز برفی (۵)
عکس نوشته برفی دخترونه
عکس نوشته برفی پروفایل

رفتی وُ آسمان به حرف آمد
تو نبودی چه قدر برف آمد

سعید بیابانکی

عکس نوشته برفی (۶)

عکس نوشته برفی دختر و پسر
عکس نوشته برفی جدید

برف میاد، خدا کنه پرنده طاقت بیاره
باد میاد، خدا کنه بوی رفاقت بیاره

عبدالجبار کاکایی

پروفایل روز برفی (۶)

عکس نوشته روز برفی 

غروب سرد اسفند است و دارد برف می‌بارد
و تو چشم انتظار لحظه زیبای دیداری

رضا کیانی

عکس نوشته روز برفی عاشقانه
عکس نوشته های روز برفی

پروفایل روز برفی (۷)
عکس نوشته ی روز برفی
عکس نوشته یک روز برفی

موی سرم چو برف زمستان سپید شد
نامد بهار و قامت من خم چو بید شد

نعمت الله ترکانی

پروفایل روز برفی (۹)
عکس نوشته غمگین روز برفی
دانلود عکس نوشته روز برفی

ریخت تا بر شانه‌هایت موجی از گیسوی تو
در زمستان برف بر دوش دماوندی نماند

ابراهیم جویباری

عکس نوشته برفی (۸)

دانلود عکس نوشته روز برفی
عکس عاشقانه برای روز برفی

برف باریده بر این جاده و جایت خالی‌ست
دست در دست من اما رد پایت خالی‌ست

محسن مظلومی

پروفایل روز برفی (۱۰)

عکس روز برفی 

من از اجاق زمستان هنوز پر برفم
نخواستی که بدانی دلیل سرمایم

روشنک آرامش

عکس روز برفی عاشقانه
عکس روز برفی زیبا

پروفایل روز برفی (۱۱)
عکس روز برفی برای پروفایل
عکس روز برفی دخترونه

برف می‌بارید و ما آرام
گاه تنها، گاه با هم، راه می‌رفتیم
چه شکایت‌های غمگینی که می‌کردیم
یا حکایت‌های شیرینی که می‌گفتیم
هیچ کس از ما نمی‌دانست،
کز کدامین لحظه شب کرده بود این باد برف آغاز…

مهدی اخوان ثالث

عکس نوشته برفی (۵)

عکس روز برفی دخترونه
عکس نوشته روز برفی غمگین

پشت کاجستان؛ برف
برف، یک دسته کلاغ
جاده یعنی غربت
باد، آواز، مسافر و کمی میل به خواب
می نویسم؛ و دو دیوار و چندین گنجشک
یک نفر دلتنگ است…

سهراب سپهری

عکس نوشته برفی (۱)

پروفایل آدم برفی 

من انتظار نداشتم
با این برف محض
رو به رو شوم
من انتظار نداشتم
با این عشق محض
رو به رو شوم
این مرغان خفته در لعاب کاشی‌ها
به ما اعلام می‌کنند
این عشق محض
در آن
برف محض آب می‌شود…

احمدرضا احمدی
عکس پروفایل آدم برفی
عکس پروفایل ادم برفی عاشقانه

عکس نوشته برفی (۲)
پروفایل زمستان آدم برفی
دانلود پروفایل آدم برفی

و رفته‌ای و راه‌ها را برف پوشانده است،‏
باید به کومه کلمات خودم برگردم
ماهی، علف، آفتاب، پرنده، سنگ، ستاره، انتظار، رود
و من، همه، هرچه، هر چه که هست،‏
همه ما فقط حسرت بی‌پایان یک اتفاق ساده‌ایم
که جهان را بی‌جهت جور عجیبی جدی گرفته‌ایم
(بگذار اینجا‏
یک ستاره بگذارم،‏
حرفم ادامه دارد.)
*
فراموشی، فراموشی، فقط فراموشی سرآغاز سعادت آدمی‌ست!‏

سیدعلی صالحی

عکس نوشته برفی (۳)
دانلود عکس پروفایل آدم برفی
پروفایل برف و آدم برفی

نگاه کن که چه برفی می‌بارد
شاید حقیقت آن دو دست جوان بود
آن دو دست جوان که زیر بارش یک‌ریز برف مدفون شد
و سال دیگر
وقتی بهار با آسمان پشت پنجره همخوابه می‌شود و در تنش فوران می‌کنند
فواره‌های سبز ساقه‌های سبک‌بار
شکوفه خواهد داد ای یار، ای یگانه‌ترین یار

فروغ فرخزاد

عکس نوشته برفی (۴)

پروفایل برف و آدم برفی
عکس پروفایل ادم برفی

به شادی مردم اعتماد مکن برف
تا می‌باری نعمتی
چون بنشینی به لعنت‌شان دچاری
چیزی در سکوت می‌نویسی
همه‌مان را گرفتار حکمت خود می‌کنی
ما که سفید‌خوانی‌های تو را خوب می‌شناسیم
تو چقدر ساده‌ای که بر همه یکسان می‌باری
تو چقدر ساده‌ای که سرنوشت بهار را روی درخت‌ها
می‌نویسی
که شتک‌ها هم می‌خوانند
آخر ببین چه جهان بدی شد
آفتاب را
داور تو قرار داده‌اند
و تو با پایی لرزان به زمین می‌نشینی
پیداست که می‌شکنی برف
تا قَدرت را بدانند
با سنگریزه و خرده شیشه فرود آ
فکر می‌کنم سرنوشت مرا جایی دیده‌ای برف
آب شو
آب شو! موسیقی منجمد!
و بیا و ببین
رنج را تو کشیدی
به نام بهار
تمام می‌شود

محمد شمس لنگرودی
مجموعه اشعار به کار رفته در این نوشته از سایت خوب ستاره گرد آوری شده است .  جهت رعایت کپی رایت 🙂

عکس نوشته برفی (۱۱)

مطالب مرتبط :

عکس زمستانی عاشقانه | ۴۰ عکس زیبا با تم عاشقانه و دو نفره برفی در زمستان

عکس زمستانی دخترانه | ۴۰ عکس پروفایل دخترونه برفی و زمستانی زیبا

عکس زمستانی | ۵۵ پروفایل برفی دخترانه/کودکان/حرم/طبیعت/حیوانات/روستا/دو نفره

عکس نوشته زمستان | ۳۳ عکس عاشقانه، زیبا و غمگین زمستانی

عکس زمستانی مذهبی | ۳۳ پروفایل زمستانی با مضامین ( حرم ، رهبری ، حجاب )

متن زمستانی عاشقانه | ۷۰ متن زیبا برفی و زمستانی فارسی  و ۱۰ متن انگلیسی


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.