عکس نوشته تیر ماهی | ۶۰ پروفایل متولد تیر ماه + خصوصیات متولدین تیر

عکس نوشته تیر ماهی | ۶۰ پروفایل متولد تیر ماه + خصوصیات متولدین تیر

به ماه تیر ، اولین ماه گرم تابستان نزدیک میشویم و نوبتی هم باشد باید عکس نوشته تیر ماهی ها با موضوعاتی مثل ، یه تیر ماهی ، من یه تیر ماهی ام ، فقط یه تیر ماهی ، دختر تیر ماهی ، پسر تیر ماهی ، تیر ماهی ها و… را تقدیم متولدین عزیز تیر ماه کنیم ، علاوه بر ۶۰ عکس پروفایل برای تیر ماهیا مطلبی در مورد خصوصیات متولدین این ماه ها تقدیم حضورتان میکنیم ، هر چند معتقدیم همه این کل کل ها سر ماه تولد و خصوصیات آن فقط جنبه فان و سرگرمی دارد و خصوصیات و سرنوشت هر کس را خودش میسازد نه ماهی که در آن متولد شده است ، بهتر حال، تیر ماهی های عزیز ، تولدتان مبارک : )))

عکس نوشته تیر ماهی (۱)

۲۰ موضوع که در تصاویر این نوشته خواهید دید : 

 1. تیر ماهی که باشی…
 2. فقط یه تیر ماهی میتونه … 
 3.  دختر متولد تیر …
 4. پسر متولد تیر …
 5. به تیر ماه نزدیک میشویم… 
 6. تیر ماهی عزیز …
 7. من یه تیر ماهی ام …
 8. یه تیر ماهی …
 9. تیر ماهیا ….
 10. تیر ماهی یعنی…
 11. من متولد ماه تیرم … 
 12. متولدین ماه تیر …
 13. تیر ماهیها…
 14. تیر ماه من است …
 15. خوشبختی یعنی تیر ماهی باشی ..
 16. یه دختر تیر ماهی …
 17. یه پسر تیر ماهی …
 18. دخترای تیر ماهی …
 19. پسرای تیر ماهی …
 20. میگن تیر ماهی ها …

عکس نوشته تیر

عکس نوشته تیر ماهی (۲)

عکس نوشته تیر ماهی

سنگ متولدین تیر ماه چیست ؟

سنگ های این ماه عبارتند از یاقوت کبود، زمرد، اپال، سنگ ماه، کریستال، کلسدونی و مروارید است.

عکس نوشته تیر ماهی (۳)

عکس نوشته تیرماهی های خاص

تیر ماهی یعنی مخلوق خاص خدا

عکس نوشته تیر ماهی (۴)

عکس نوشته تیرماه

عشق تیر ماهی ها مثل جنگه

عکس نوشته تیر ماهی (۵)

عکس نوشته تیر ماهی ام

من یه دختر تیر ماهی ام

با وفا

صبور

مهربان

عکس نوشته تیر ماهی (۶)

عکس نوشته تیر ماهی خاص

تیر ماهی یعنی :

همه دوستش دارن ولی خودش یکیو دوست داره

عکس نوشته تیر ماهی (۷)

عکس نوشته تیر ماهی جدید

تیر ماهی طلاس

اگر روزگار آبش کرد ، روز به روز طرح های زیبا تری از اون ساخته میشه

عکس نوشته تیر ماهی (۸)

عکس نوشته تیر ماهی برای پروفایل

بهشت هیچ است ، در برابر گام برداشت در کنار تو در شبی زیبا زیر نور ماه

عکس نوشته تیر ماهی (۹)

عکس نوشته تیری ها

تیر ماهی ها اصلا اهل کات کردن نیستن ولی اگه کات کنن دهن طرفو سرویس میکنن

از تیر ماهی ها بترس

عکس نوشته تیر ماهی (۱۰)

عکس نوشته تیر ماهی ها

تیر ماهی ام

زاده روزهای آفتابی

عاشق شب های مهتابی

عکس نوشته تیر ماهی (۱۱)

عکس نوشته تیر ماهی

معنی عشق را زمانی می فهمی که یک تیر ماهی عاشقت باشد ، او تهی است از هر گونه ادعای الکی ! با احساسات لطیفش رابطه ای صادقانه را می سازد که نظیرش در هیچ جای این دنیا نیست

عکس نوشته تیر ماهی (۱۲)

عکس نوشته تیر ماهی یعنی

عکس نوشته تیر ماهی (۱۳)

عکس نوشته تیر ۹۷

عکس نوشته تیر ماهی (۱۴)

عکس نوشته های تیر ماهی

عکس نوشته تیر ماهی (۱۵)

عکس نوشته ای تیر

عکس نوشته تیر ماهی (۱۶)

عکس نوشته تیر ۹۸

عکس نوشته تیر ماهی (۱۷)

عکس نوشته تیر ۹۹

عکس نوشته تیر ماهی (۱۸)

عکس نوشته جدید تیر ۹۷

عکس نوشته تیر ماهی (۱۹)

عکس نوشته های تیر ۹۸

عکس نوشته تیر ماهی (۲۰)

عکس نوشته عاشقانه تیر ۹۹

عکس نوشته تیر ماهی (۲۱)

عکس نوشته تیر ماه ۹۷

عکس نوشته تیر ماهی (۲۲)

عکس نوشته های جدید تیر ۹۸

عکس نوشته تیر ماهی (۲۳)

عکس نوشته های تیر ماه ۹۹

عکس نوشته تیر ماهی (۲۴)

پروفایل تیر ماهی

عکس نوشته تیر ماهی (۲۵)

پروفایل تیرماهی

عکس نوشته تیر ماهی (۲۶)

پروفایل تیر ماهی ها

عکس نوشته تیر ماهی (۲۷)

پروفایل تیر ماهیم

عکس نوشته تیر ماهی (۲۸)

پروفایل تیر ماهی تولد

عکس نوشته تیر ماهی (۲۹)

پروفایل تیر ماهی ام

عکس نوشته تیر ماهی (۳۰)

پروفایل تیر ماهی خاص

پروفایل تیر ماهی (۱)

پروفایل تیر ماهی جدید

پروفایل تیر ماهی (۲)

پروفایل تیر ماهیی

پروفایل تیر ماهی (۳)

پروفایل تیر ماهی غمگین

پروفایل تیر ماهی (۴)

پروفایل تیر ماهی

پروفایل تیر ماهی (۵)

پروفایل تیرماهی دخترونه

پروفایل تیر ماهی (۶)

پروفایل تیرماهی جدید

پروفایل تیر ماهی (۷)

پروفایل تیرماهی ها

پروفایل تیر ماهی (۸)

پروفایل تیر ماه

پروفایل تیر ماهی (۹)

عکس پروفایل تیر

پروفایل تیر ماهی (۱۰)

عکس پروفایل تیر ماهی

پروفایل تیر ماهی (۱۱)

عکس پروفایل تیر ماه

پروفایل تیر ماهی (۱۲)

عکس پروفایل تیر ماهی ها

پروفایل تیر ماهی (۱۳)

عکس پروفایل تیره

پروفایل تیر ماهی (۱۴)

عکس پروفایل تیر ماهی ام

پروفایل تیر ماهی (۱۵)

عکس پروفایل تیر ماهیم

پروفایل تیر ماهی (۱۶)

تراکتور عکس پروفایل

پروفایل تیر ماهی (۱۷)

عکس پروفایل تیری ها

پروفایل تیر ماهی (۱۸)

عکس پروفایل تیری

پروفایل تیر ماهی (۱۹)

عکس پروفایل تیر ماهی جدید

پروفایل تیر ماهی (۲۰)

عکس پروفایل تیراندازی

پروفایل تیر ماهی (۲۱)

عکس پروفایل تیر ماهی خاص

پروفایل تیر ماهی (۲۲)

عکس پروفایل تیر ماهیی

پروفایل تیر ماهی (۲۳)

عکس تیر ماه

پروفایل تیر ماهی (۲۴)

عکس تیر ماهی
عکس تیرماهی های خاص

پروفایل تیر ماهی (۲۵)

عکس تیر ماهی ها
عکس تیر ماهی ام

پروفایل تیر ماهی (۲۶)

عکس تیرماهی خاص
عکس تیرماهی جدید

پروفایل تیر ماهی (۲۷)

عکس تیر ماهی یعنی
عکس تیرماه عاشقانه

پروفایل تیر ماهی (۲۸)

عکس تیر ماهی برای پروفایل
عکس تیر ماهی که باشی

پروفایل تیر ماهی (۲۹)

عکس تیر ماه جدید
عکس تیر ماه برای پروفایل

پروفایل تیر ماهی (۳۰)

عکس تیر ماه تولد
عکس تیر ماه دخترانه

خصوصیات مردان و زنان متولد تیر ماهی 

خصوصیات مرد متولد تیر ماه 

مرد متولد تیر بسیار اخمو و ترشرو، بچه مسلک، تودار، زن دوست، همبازی بچه ها، عاشق نقاشی و بخیل و پول دوست می باشد.

اگر با یک مرد متولد تیر ماه ازدواج کردید، در مایه جهیزیه خود یک چتر هم حتما ببرید، زیرا در خانه شما یک روز هوا ابری است و یک روز بارانی، در آنجا شما هم می خندید و هم گریه می کنید.

مرد متولد تیر ماه تا آخر عمر بچه مادر خود باقی می ماند و سعی می کند همسرش مانند مادرش باشد.

عکس نوشته تیر ماهی

او بدون شک استاد است و می تواند طولانی ترین مطالب را در کوتاهترین جملات بیان کند. حواسش هرگز پرت نمی شود و از پرچانگی بیزار است و به دلایل نباید انتظار داشته باشید که در جلسات اول آشنایی با شما اسرار را برایتان بازگو کند. مرد متولد تیر نه تنها هرگز به کسانی که نمی شناسد، اعتماد نمی کند بلکه در زندگیش مطالبی وجود دارند که هیچ وقت کسی به آن ها وقوف پیدا نخواهد کرد، حتی نزدیک ترین دوستان یا همسرش.

شناختن او مستلزم صبر بسیار و زمان دراز است. او همان قدر که ممکن است بوالهوس باشد، می تواند حساس و وفادار هم باشد، همان قدر که اخمو است، ممکن است متبسم هم باشد. چون او در برج سرطان متولد شده است. ترش رویی و خرچنگ گونه، و رفتار نا مهربانش به تدریج ممکن است به خوشرویی و خوش مشربی تبدیل بشود، و جالب آنکه اگر این چنین شد، دیری نمی گذرد که شما می توانید صدای قهقه های او را هم بشنوید.

عکس نوشته تیر ماهی

وقتی شما می خواهید اوقات تلخ او را با حلقه کردن دست ها به دور گردنش بر طرف کنید و زمانی که سعی می کنید و زمانی که سعی می کنید اخم های به هم گره خورده اش را با نوازش کردن از هم باز کنید، بدبینی و سردی و نا مهربانی اش شما را تا حد دلخوری می آزارد.

در مجالس و میهمانی ها آنچنان با ادب و با نزاکت است که شما به زحمت می توانید انتظار داشته باشید حتی برای یک دور رقص دعوتتان کند. با وجود اینکه اصلا احساساتی نیست ولی در کار دل اهل عمل است. دشمنانش همه متفق القول هستند که او بیش از آنکه از گوشت و پوست و استخوان باشد، از سنگ ساخته شده است. اگر با وی ازدواج نکرده اید، این مطلب را درباره اش به خاطر داشته باشید. 

خصوصیات زن متولد تیر ماه 

متولد زن تیر ماه بسیار باوفا، نجیب، صرفه جو و گاهی اوقات خسیس، در آشپزی مقداری قابل، در شبهای مهتابی بسیار عاشق، و در دوران مادر بودن یک زن کم نظیر است.

او از انتقاد به شدت نفرت دارد و به معایب خود کمتر گردن می نهد و پذیرا می شود.

در عرض ماه سه چهار مرتبه بد خلق و خوش خلق می شود و گاهی قهر می کند و در لاک خود فرو می رود. اگر با شما دعوا و اوقات تلخی کرد،‌برای آشتی کردن هرگز پیشقدم نمی شود.

عکس نوشته تیر ماهی

در مقابل دختری که در تیر ماه متولد شده، مدت ها بلا تکلیف خواهید ماهد. و نمی دانید که یک موجود ساکت و سر به زیر است و یا یک دختر پرخاشگر و به قول مشهور شهر آشوب، و عجیب آنکه تقریبا هرگز به این راز پی نخواهید برد.

روزی که هوا ابری و بارانی است، اندهگین و کسل است، وقتی آفتاب از لابلای ابرها بیرون آمد، کاری می کند تا پا به پای او غرق شادی بشوید. پیش بینی اخلاق و رفتار دختر تیر ماه درست مثل این است که بخواهید هوای دو ماه دیگر را امروز پیش بینی کنید.

او درست نمونه ضرب المثل معروف یک روز از دنده راست بلند می شود و یک روز از دنده چپ، رفتارش بی شباهت به نواختن یک آهنگ موسیقی نیست، هر نتی با نت قبلی اش فرق دارد و نوارها مرتبا تغییر می کنند و به این دلیل اگر شما می خواهید پیوسته با او باشید، باید پا به پای این تغییرات پیش بروید. اما ضمنا بدانید که اگر اندکی عصبانی، تا حدودی غمگین و اخمو و به شدت خیالاتی است اما در مقابل راه پول جمع کردن را بسیار خوب بلد است و با این خصلت خود مشاور مالی بسیار بزرگی است.

عکس نوشته تیر ماهی

سخت پای بند نجابت است. به گذشته ها علاقه زیادی دارد و اشیاء کهنه و قدیمی را با ولع خاصی نگاهداری می کند، به نحوی که اگر شما بتوانید اسباب و اثاثیه خصوصی او را بگردید، ‌با کمال تعجب چیزهای کهنه ای در آنها پیدا می کنید که سال ها از عمرشان گذاشته است:

بلوزی که از مد افتاده است، گیره مویی که چندین سال قبل از کنار دریا خریده شده و حتی یک بار هم مورد استفاده قرار نگرفته، جوراب پاره ای که ده سال پیش آن را می پوشید و به کوهنوردی می رفت و قاب عکس شکسته ای که روز گاری عکس پدر بزرگ در آن بود.

عکس نوشته تیر ماهی

شاید اگر روزی پای غرور و ابراز شخصیت در کار باشد، ناگهان پول زیادی خرج کند، اما به طور معمول میزان پولی که خرج می کند، خیلی کمتر از میزانی است که بدست می آورد. به هنگام ازدواج با شما، یکی از سئوالات خصوصی اش این است که:

عزیزم چقدر پول نقد در بانک داری. و به این ترتیب صحبت درباره پول یکی از بهترین سوژه هایی است که شما می توانید برای گفتو گو با او انتخاب کنید،‌البته این را هم باید گفت که او اگر شما را مرد دلخواه خود تشخیص داد و شما حساب بانکی چشمگیری نداشتید، رهایتان نمی کند، مشروط بر اینکه تشخیص بدهد مردی هستید که راه پول در آوردن را بلد هستید.

عکس نوشته تیر ماهی

اگر روزی هدیه گرانبهایی به وی دادید و او گفت که نمی بایستی چنین چیزگران قیمتی را خریداری می کردی، حتم داشته باشید که تعارف نمی کند و از اینکه شما مقدار زیادی پول در راه خرید هدیه به هدر داده اید،‌دلخور شده است.

اگر می خواهید که فکر زن تیر ماه را از اضافه حقوق،‌اضافه کار،‌رهن، نزول، مخارج زندگی و اینجور چیزها منصرف کنید، بهترین راه این است که در شب مهتابی او را برای گردش به کنار دریا ببرید. برای دختری که در ماه تیر متولد شده باشد، یک چنین شبی و یک چنین جایی بهترین و دلپذیرترین نقطه روی زمین است، چنین به نظر می رسد که قرص ماه تمام افکار مادی او را از سرش بیرون می کشد و او را یک پارچه شعر و احساس می کند.

عکس نوشته تیر ماهی (۱۷)

بیشتر بخوانید : 

عکس پروفایل متولدین فروردین | ۳۰ عکس نوشته متولدین فروردین 

پروفایل اردیبهشت |۴۴ عکس اردیبهشت + خصوصیات اردیبهشتی ها

پروفایل خرداد | ۴۴ عکس خرداد ماهی + خصوصیات متولدین خرداد

عکس نوشته تیر ماهی|۶۰ پروفایل متولد تیر+ خصوصیات متولدین تیر

عکس مرداد ماهی | ۷۷ عکس پروفایل مردادی ها + خصوصیات مرداد 

عکس پروفایل شهریوری ها + خصوصیات مردان و زنان متولدین شهریور

پروفایل ماه مهر | ۵۰ پروفایل متولدین ماه مهر + خوصیات مهر ماهی ها

پروفایل آبانی  | ۷۰ عکس پروفایل آبانی ها  +  خصوصیات متولیدن آبان

پروفایل آذر ماهی |۵۰ عکس پروفایل آذر ماهی +خصوصیات متولدین آذر

پروفایل دی ماهی |۵۰ عکس پروفایل دی ماه+ خصوصیات دی ماهی ها

پروفایل بهمن ماه | ۳۰ عکس نوشته بهمن + خصوصیات بهمن ماهی ها

پروفایل اسفند ماهی|۵۵ عکس پروفایل اسفند + خصوصیات اسفند ماهی


ممکن است شما دوست داشته باشید
5 نظرات
 1. sarzmin می گوید

  LIKE

 2. سارا می گوید

  سایتتون عالیه

  1. saeed می گوید

   نظر لطف شماست

 3. ساناز می گوید

  عالی بود مرسی

  1. saeed می گوید

   نظر لطفتونه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.