تعبیر خواب موش | دیدن خواب کشتن موش ، موش در خانه نشانه چیست؟

در این نوشته از بخش تعبیر خواب پرتال دلبرانه قصد داریم تعبیر خواب موش را درج نماییم.

دیدن موش در خواب می تواند حالت های مختلفی داشته باشد که در ادامه به آن میپردازیم.

در این مطلب شما میتوانید انواع تعبیر خواب در رابطه با این موضع را از نظران معبران مختلف مطالعه نمایید

با ما همراه باشید….

تعبیر خواب موش | دیدن خواب موش سیاه ، موش کوچولو نشانه چیست؟

تعبیر خواب موش

دیدن خواب موش نشانه چیست؟

تعبیر خواب موش

موش ها حیوانات موذی هستند و گاهی اوقات به عنوان یک حیوان خانگی نیز در بعضی از خانه ها نگهداری می گردند.

این حیوانات ساکت و بامزه هستند و بسیاری از ما از آنها می ترسیم.

موش ها همچنین ممکن است که برای برخی از لوازم خطرناک باشند و به آنها آسیب وارد کنند.

ممکن است که لاشه آنها را به یکباره در منزل پیدا کنید.

موش ها در خواب نیز معانی مختلفی دارند، اما معمولا علامت چیزهای بد می باشند.

دیدن خواب موش می تواند نشاندهنده عصبانیت یا مشکلات بی اهمیت باشد.

موش ها گاهی اوقات نشاندهنده بعضی از مشکلاتی هستند که زیاد مورد توجه قرار نمی گیرند اما بسیار آسیب زننده هستند.

دیدن چند موش در خواب با دیدن یک عدد موش، معانی متفاوتی دارد.

موش ها سمبل چیزهایی هستند که راحتی زیادی برای شما ایجاد نمی کنند و صرف مدت زمان زیادی را به شما نشان می دهد.

موش معمولا سمبل نوعی ترس می باشد.

خواب در مورد موش نشاندهنده نیاز شما برای خارج شدن از روتین روزانه می باشد.

احتمالا چیزهای مهم دیگری هستند که برای شما ارزش بیشتری دارند و ذهن شما را درگیر کرده اند.

بسیار مهم است که در زندگی واقعی چه مدت زمانی را صرف رسیدگی به این امور می کنید.

اگر متوجه شدید که زمان زیادی را صرف امور کم ارزش می کنید، احتمالا به زودی مشغول به کاری می شوید که برای شما بسیار مهم است.

احتمالا اگر خوب فکر کنید،  تشخیص می دهید که چیزهای کوچک وقت زیادی را از شما نمی گیرد.

این خواب نشاندهنده ترس شما در مورد امور خاصی می باشد.

نکته خوبی که در مورد خواب موش یا چند عدد موش وجود دارد، این است که نباید نگران چیزهای بی ارزش باشید،

زیرا هیچ چیز برای نگرانی وجود ندارد، زیرا موضوع کوچکی است و نباید به آن اهمیت بدهید.

اگر اغلب خواب موش ها را می بینید، از خودتان بپرسید که چه مشکلی در زندگی شما وجود دارد که توانایی حل و فصل کردنش را ندارید.

تعبیر خواب چند موش

دیدن چند عدد موش در خواب، همچنین ممکن است بعضی از مشکلات ذهنی را که با احساساتی نظیر ناکافی بودن دارید را نشان دهد.

باید به پیام ذهن ناخودآگاه خود در خواب گوش دهید و با مشکلاتی که دارید، روبرو شوید.

دیدن چند عدد موش در خواب نشاندهنده از بین بردن بعضی از ضعف ها در زندگی می باشد که بسیار اهمیت دارد.

موش ها در خواب چیزهای کوچکی را نشان می دهند که از آنها می ترسید یا در مورد آنها دچار آشفتگی شده اید.

بهتر است که ذهن خودتان را از آن مسائل دور کنید و مشکلاتی که برایتان دردسر می آفریند را از خودتان دور کنید.

موش همچنین می تواند سمبل بعضی از شرایط ناسالم در زندگی باشد.

چند عدد موش در خواب گاهی اوقات ممکن است نشاندهنده صرف زمان بسیار زیادی روی مسائل بی اهمیت باشد.

این خواب همچنین نشان می دهد که افرادی از شما سوء استفاده می کنند.

این خواب به شما این پیام را می رساند که نیاز به مواجه شدن با برخی از مسائل، شرایط و ترس ها را در زندگی دارید.

گاهی اوقات این خواب ها ممکن است نشاندهنده احساسات مخرب یا افتادن در دام بعضی از این احساس ها باشد.

این خواب ها همچنین ممکن است سمبل ترس، ناکافی بودن، خجالت یا بزدلی باشد.

چند عدد موش سمبل فقر هستند اما اگر در خواب دیدید که در حال گرفتن موش ها هستید، نشاندهنده درآمد یا دارایی زیاد است.

گاهی اوقات خواب چند عدد موش، روابط شما با همسرتان یا روابط تجاری را پیشگویی می کند.

گاهی اوقات این خواب ها ممکن است نشاندهنده مشکلاتی در خانه یا بین دوستانتان باشد.

آنها همچنین سمبل خشمگین شدن هستند.

تعبیر خواب صدا دآوردن چند موش

خواب چند عدد موش که از خودشان صدا درمی آورند. اگر صدای موش ها را در خواب شنیدید،

چنین خوابی ممکن است هشدار دزدی در خانه را به شما بدهد.

تعبیر خواب حمله چند عدد موش به خانه شما

خواب هجوم چند عدد موش به خانه شما. اگر در خواب دیدید که چند عدد موش به خانه شما حمله آورده اند، چنین خوابی شوم است.

همچنین ممکن است نشاندهنده بعضی از انسان های بدخواه در زندگی شما باشد که سعی دارند برنامه های شما را بهم بریزند.

این خواب ممکن است نشاندهنده افراد آب زیرکاهی باشد که به شما حمله می کنند و پشت سر شما بدگویی می کنند.

ممکن است که بدون اطلاع خودتان، افرادی به شما نزدیک باشند و نتوانند موفقیت شما را تحمل کنند و از شکست شما خوشحال شوند.

همچنین به شما هشدار می دهد که قبل از انتخاب دوست، خوب فکر کنید.

تعبیر خواب موش های بسیار زیاد

خواب موش های بسیار زیاد. اگر تعداد زیادی موش را در خانه دیدید، چنین خوابی علامت بدی دارد

و ممکن است نشاندهنده این باشد که قربانی غیبت دیگران می شوید و اگر شهرت داشته باشید، آن را از دست می دهید.

این خواب ممکن است که بعضی از مشکلات موجود در کاسبی یا تجارت شما را پیشگویی کند.

این خواب ممکن است همچنین نشاندهنده دزدی از شما باشد. فردی که از شما دزدی می کند،

ممکن است یکی از اعضای خانواده شما، کارمند شما و … باشد.

تعبیر خواب چند موش که در حال بهم ریختن خانه

خواب چند عدد موش که در حال بهم ریختن خانه هستند. اگر خواب دیدید که موش هایی در حال جویدن لوازم باارزش ما می باشند،

چنین خوابی علامت بدی دارد و از دست دادن پول و بهم خوردن ثبات مالی را نشان می دهد.

شاید این موش ها نشاندهنده عادت های مخرب شما باشد که باعث ایجاد مشکلات مالی یا حتی ورشکستگی می گردد.

این خواب یک هشدار برای شروع تغییر عادت ها است، یا اینکه ممکن است آینده شما و خانواده تان در خطر باشد.

تعبیر خواب کشتن موش

خواب کشتن موش ها. اگر در خواب دیدید که در حال کشتن چند عدد موش هستید،

چنین خوابی علامت خوبی دارد و پیروزی بر رقیبانتان را نشان می دهد.

این خواب همچنین علامت اخبار خوب در آینده نزدیک می باشد.

تعبیر خواب خواب گرفتن چند موش

خواب گرفتن چند عدد موش. اگر در خواب دیدید که چند عدد موش را گرفتید،

چنین خوابی علامت خوبی دارد و بهبود وضعیت مالی را پیشگویی می کند.

ممکن است که این خواب به شما هشدار دهد که به رفتار نامناسب خود بیشتر توجه کنید.

زیرا ممکن است که این رفتارها باعث قضاوت نابجای دیگران در مورد شما شود.

گاهی اوقات این خواب علامت خوبی است و پیشگویی می کند که به آرزوهای خود می رسید و آینده بهتری را تجربه خواهید کرد.

تعبیر خواب افتادن موش در تله موش

خواب یک یا چند عدد موش به دام افتاده در تله موش. اگر در خواب دیدید که یک یا چند عدد موش داخل تله گیر افتاده اند،

چنین خوابی علامت خوبی دارد و نشان می دهد که در آینده نزدیک پول و اموال خوبی به دست می آورید.

این خواب نشاندهنده پیشرفت در تجارت است و سوداوری و موقعیت خوب در تجارت شما می باشد.

همچنین نشاندهنده افزایش درآمد یا امتیازات بالا می باشد که ممکن است از طریق ارث به شما برسد.

تعبیر خواب دویدن چند موش

خواب چند عدد موش که در حال دویدن هستند. این خواب سمبل و نشاندهنده تمایل شما به دویدن و فرار کردن از مشکلات به جای مواجهه با آنها می باشد.

تعبیر خواب چیزی خوردن چند موش

خواب چند عدد موش که در حال خوردن چیزی هستند. این خواب علامت خوبی دارد و نشاندهنده لذت بردن از چیزی در آینده نزدیک می باشد.

چنین خوابی شاید علامت بدی هم داشته باشد و نشاندهنده این باشد که افرادی قصد دارند به اعتمادبنفس شما ضربه بزنند یا چیزی را از شما بدزدند.

تعبیر خواب چند موش سفید

خواب چند عدد موش سفید. موش های سفید در خواب علامت بدی ندارند و یک ازدواج شاد را پیشگویی می کنند.

تعبیر خواب یک موش سفید

خواب یک موش سفید. اگر در خواب فقط یک عدد موش سفید دیدید، چنین خوابی علامت خوبی ندارد و ممکن است نشاندهنده خیانت باشد.

شاید نشانده این باشد که رازهایی را به افرادی می گویید که به آنها اعتماد دارید اما آن شخص از اعتماد شما سوء استفاده می کند.

تعبیر خواب موش های در حال فرار

خواب موش های در حال فرار. اگر در خواب دیدید که به چند عدد موش اجازه فرار می دهید، احتمالا در برابر چیزی احساس تاسف یا شرمندگی دارید.

چنین خوابی علامت بدی دارد و پیچیدگی هایی را در زندگی عشقی شما یا همکارانتان نشان می دهد.

شاید در روزهای آینده هزینه های غیر منتظره ای برای شما به وجود بیاید و شما را مجبور کند که بیشتر از چیزی که انتظارش را دارید، پول خرج کنید.

این خواب همچنین مشکلاتی را در تجارت و روابط شخصی شما را نشان می دهد.

این خواب یک هشدار است، بنابراین باید خودتان را برای اتفاقات غیر منتظره آماده کنید.

تعبیر خواب ترسیدن از موش

خواب ترسیدن به دلیل دیدن موش. اگر در خواب به دلیل وجود چند عدد موش ترسیدید،

چنین خوابی ممکن است شرمندگی را نشان دهد که در آینده نزدیک تجربه می کنید.

تعبیر خواب دویدن چند موش در خانه شما

خواب موش هایی که در خانه شما می دوند. اگر در خواب چند عدد موش را دیدید که آزادانه در حال دویدن در خانه شما هستند،

چنین خوابی پیچیدگی هایی را در بین اعضای خانواده شما در آینده نزدیک نشان می دهد.

تعبیر خواب افتادن گربه دنبال موش

خواب گربه ای که موش هایی را تعقیب می کند. اگر در خواب یک گربه را دیدید که چند عدد موش را دنبال می کند،

چنین خوابی ممکن است نشانده این باشد که از دخالت افرادی در تجارت خود خودداری می کنید.

تعبیر خواب گرفتن موش توسط گربه

خواب گربه ای که یک موش را می گیرد. اگر در خواب دیدید که یک گربه موشی را گرفت،

این خواب نشاندهنده خود شماست که با موضوعی ناراحت کننده در رابطه درگیر هستید.

شاید هم اشتباها به شما اتهامی زده اند و این شایعه در بین دیگران پخش شده است.

زمان زیادی طول می کشد تا این افکار غلط حذف شود.

☑️ بیشتر بخوانید >> تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب خوردن موش

خواب خوردن یک موش یا چند عدد موش. اگر در خواب دیدید  که در حال خوردن چند عدد موش هستید،

چنین خوابی ممکن است نشاندهنده چیزهایی می باشد که شما را آزار می دهد و باید آن را با فرد قابل اطمینانی در میان بگذارید.

اگر در خواب دیدید که یک عدد موش را می خورید، چنین خوابی شاید به شما هشدار دهد که از مکان های خطرناک دوری کنید،

زیرا ممکن است که زندگی شما را تهدید کند.

تعبیر خواب موش روی لباس

خواب یک عدد موش روی لباس. اگر یک عدد موش را روی لباس خود مشاهده کردید،

چنین خوابی علامت خوبی ندارد و نشاندهنده درگیری با شایعاتی را در آینده نزدیک نشان می دهد.

شاید شما یکی از افرادی هستید که در این اتفاق مورد سرزنش قرار می گیرید.

احتمالا عادات ولخرجی در شما نهادینه شده است.

این خواب به شما هشدار می دهد که توجه بیشتری به میزان پول خرج کردن داشته باشید،

زیرا احتمال ورشکستگی برایتان وجود خواهد داشت.

تعبیر خواب غذا دادن به موش

خواب غذا دادن به یک یا چند عدد موش. اگر در خواب دیدید که که در حال غذا دادن به یک یا چند عدد موش هستید،

چنین خوابی نشاندهنده پیچیدگی و قدرت شما است.

احتمالا خودتان را برتر از دیگران می دانید. این خواب همچنین به شما هشدار می دهد

که طرز فکر خود را تغییر دهید و به ارزش های دیگران احترام بگذارید.

تعبیر خواب خوردن غذای شما توسط موش

خواب یک یا چند عدد موش که غذای شما را می خورند. اگر یک یا چند عدد موش را در خواب مشاهده کردید

که از غذای داخل کابینت شما می خورند، چنین خوابی علامت بدی دارد.

همچنین نشاندهنده بدتر شدن سلامت شما است.

پیام این خواب بسیار مهم است و باید هرچه سریع تر چکاپ پزشکی داشته باشید.

تعبیر خواب موش از محمد ابن سیرین

اگر مردی در خواب ببیند که از آلت مردی او موش بیرون آمده است، صاحب فرزندی دختر که بدکردار است و هیچ خیری ندارد خواهد شد.

تعبیر خواب موش از ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببینی از گلوی تو موش بیرون آمده است، تعبیرش این است که صاحب فرزندی پسر می‌شوی.

اگر ببینی از سوراخ بینی یا گوش یا مقعد تو موش بیرون آمده است صاحب فرزندی دختر که بدکردار است خواهی شد.

تعبیر خواب موش از جابر مغربی

 1.  تعبیر خواب موش صحرائی و خانگی یکسان می‌باشد.
 2.  اگر در خواب ببینی موش گرفته‌ای، تعبیرش این است که با زنی فاسق ازدواج می‌کنی.
 3. اگر در خواب ببینی در رختخواب تو موش وجود دارد، تعبیرش این است که با زنی قصد فساد خواهی کرد.
 4. اگر ببینی رختخواب تو را موش جویده و سوراخ کرده است بین زن تو و شخص بد و نادرستی رابطه‌ای بوجود می‌آید و زن تو به فساد راضی می‌شود.
 5.  اگر زنی در خواب ببیند که از فرج او موش بیرون آمده است، صاحب فرزندی دختر که بدکردار است می‌شود.
 6. اگر ببینی گوشت موش را خورده‌ای مال و اموال زن بد و مفسدی را مصرف می‌کنی.

تعبیر خواب موش از منوچهر مطیعی

موش دزد است و یک دزد خانگی است و معبران آن را به زنی دزد و خائن و زیانکار و غیر قابل اعتماد تشبیه کرده اند.

اگر بیننده خواب موشی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا می کند

و اگر این موش در خانه خودش باشد نوشته اند زنی با این پلیدیها در خانه اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد.

اگر سوراخ موشی ببینید مالی از شما برده می شود که می دانید چه کسی برده ولی نمی توانید ثابت کنید که او ربوده و سارق مال شما یک زن خائن است.

اگر موش در اتاق شما باشد زنی دزد اهل خانه شماست که نباید به او اعتماد داشته باشید.

اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد و فاجر را از خود می رانید و دور می کنید.

تعبیر خواب موش از آنلی بیتون

دیدن موش در خواب، نشانه روبرو شدن با اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان است. کارها وضعیت دلسرد کننده ای خواهد داشت.

اگر خواب ببینید موش‌ها از شما فرار می‌کنند، نشانه آن است که تلاش‌های شما بی ثمر خواهد ماند.

اگر دختری خواب موش ببیند، نشانه آن است که دشمنانی پنهانی دارد که به او نیرنگ خواهند زد.

اگر داخل لباس خود موش ببیند، علامت آن است که در اثر انجام دادن کاری رسوا خواهد شد.

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب موش صحرائی و خانگی یکسان می‌باشد.

کشتن موش در خواب، نشانه پیروزی بر دشمنان است.

تعبیر خواب موش از لوک اویتنهاو

 • موش سفید: ازدواج موفق
 • در درون یک تله موش: دشمن شکست خورده

تعبیر خواب موش از اچ میلر

دیدن موش سفید در خواب، نشانه‌ى نگرانى در انجام یکى از کارها مى‌باشد.

اگر در خواب مشاهده کنید موش صحرایى گرفته‌اید، نشانه‌ى آن است که با یکى از دوستان خود دچار مشکل مى‌شوید.

کشتن موش کور در خواب، بیانگر ناراحتى و نگرانى است.

تعبیر خواب موش از کارل گوستاو یونگ

دیدن تله موش در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید محتاط‌تر باشید.

به کسانی که زیادی می‌خواهند بهتان کمک کنند همیشه خوش بین نباشید.

تعبیر دیگر این است که تله موش نمادی از نبوغ، بینش و خلاقیت است.

شما نیاز دارید که به دنبال شیوه‌ی بهتری برای انجام چیزی باشید

خواب دیدن اینکه تله موش کار میگذارید بیانگر این است که مخالفانتان را گول خواهید زد و از آن‌ها زرنگتر خواهید بود

خواب دیدن اینکه با تله موش، موش می‌گیرید بیانگر این است که از شما سو استفاده می‌شود.

دیدن سوراخ موش در خوابتان بیانگر جنبه‌ی پنهان خودتان است که مشتاق نیستید تاییدش کرده یا با آن روبرو شوید.

با وجود اینکه می‌دانید که خوب نیست که ازین مساله دوری کنید، به انجامش ادامه می‌دهد.

اگر به آن رسیدگی نکنید از کنترلتان خارج می‌شود.

خواب دیدن اینکه یک موش را می‌کشید یا به دام می‌اندازید

بیانگر این است که دیگران از مسائل کوچک در زندگی شما، چیز بزرگی می‌سازند (از کاه کوه می‌سازند).

تعبیر خواب موش از حضرت یوسف نبی (ع)

دیدن موش جنگ زن باشد

دیدن موش دزد است که از خانه او دزدی کرده

تعبیر خواب موش از حضرت امام جعفر صادق (ع)

امام جعفر صادق در همین باره فرموده اند تعبیر خواب موش سفید و قهوه ای بر چند وجه است

که هر کدامشان دارای شرایط جداگانه ای است که فقط بستگی به زمان و توضیحات خواب دارد.

 • زن
 • کنیز
 • فرزند
 • منفعت بردن از زنان

تعبیر خواب موش به طور کلی و عمومی

موش در خوابهای ما، یک دزد خانگی است و معبران آن را به زنی دزد و خائن و زیانکار و غیر قابل اعتماد تشبیه کرده اند.

اگر سوراخ موشی ببینید، مالی از شما برده می شود که می دانید چه کسی برده

ولی نمی توانید ثابت کنید که او ربوده و سارق مال شما یک زن خائن است.

اگر موش در اتاق شما باشد، زنی دزد اهل خانه شماست که نباید به او اعتماد داشته باشید.

اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد را از خود می رانید و دور می کنید.

تعبیر خواب موش موش در رختخواب

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در رختخواب تو موش وجود دارد، یـعـنـی با زنی قصد فساد خواهی کرد.

اگر ببینی رختخواب تو را موش جویده و سوراخ کرده است، یـعـنـی بین زن تو و شخص بد و نادرستی رابطه‌ای بوجود می‌آید و زن تو به فساد راضی می‌شود.

تعبیر خواب خروج موش از بدن

جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که از «فرج» او موش بیرون آمده است، صاحب فرزندی دختر که بدکردار است می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که از «آلت مردی» او موش بیرون آمده است، صاحب فرزندی دختر که بدکردار است و هیچ خیری ندارد خواهد شد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از گلوی تو موش بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی پسر می‌شوی.

اگر ببینی از سوراخ بینی یا گوش یا مقعد تو موش بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر که بدکردار است خواهی شد.

تعبیر خواب موش صحرایی

جابر مغربی می‌گوید :

تعبیر خواب موش صحرایی و خرما و دشتی و موش خانگی هر دو یکسان بود.

اگر دید موشی در بستر او بود، دلیل که او با زنی قصد فساد کند و گوشت موش خوردن، دلیل که مال زن مفسده بخورد.

تعبیر خواب سوراخ موش

منوچه مطیعی تهرانی : اگر فردی سوراخ موشی در خواب ببیند نشانه این است که مالی از او دزدیده می شود

که می داند کاری چه کسی بوده است ولی نمی تواند ثابت کند که او دزدیده است و دزید شما یک زن خائن می باشد.

یونگ می گوید : دیدن سوراخ موش در خواب نشانه جنبه پنهان شما است که مشتاق نیستید آن را تایید کنید

و یا با آن روبرو شوید و به خوبی میدانید که دوری کردن و بی اهمیت دونستن این موضوع خوب نیست ولی این کار را می کنید.

به هر حال اگر به این موضوع رسیدگی نکنید از کنترلتان خارج خواهد شد.

لوک اویتنهاو : اگر خواب ببیند که در درون یک تله موش هستید خواب شما نشانه دشمن شکست خورده است.

تعبیر خواب فضله موش

دقت کنید در بین حیوانات فقط به مدفوع موش و گنجشک فضله می گویند.

اگر خواب ببیند که مشغول پاک کردن برنج هستید و فضله موش در آن دیدید نشانه این است که زنی به ما زیان خواهد رساند.

ترجمه اختصاصی سایت دلبرانه >> mydreamsymbolism

منابع:ساعد نیوز / یوتاب / تعبیرستان

🔔 مطالب مرتبط دیگر 🔔

تعبیر خواب گرگ

تعبیر خواب کلاغ

تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب طاووس

تعبیر خواب خرس

تعبیر خواب اسب سفید

تعبیر خواب نیش زدن مار

تعبیر خواب عقاب

تعبیر خواب سوسک


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.