تعبیر خواب پادشاه | دیدن پادشاه شدن ، پادشاه مرده در خواب

در این نوشته از بخش تعبیر خواب پرتال دلبرانه قصد داریم تعبیر خواب پادشاه را درج نماییم.

دیدن پادشاه در خواب می تواند حالت های مختلفی داشته باشد که در ادامه به آن میپردازیم.

در این مطلب شما میتوانید انواع تعبیر خواب در رابطه با این موضع را از نظران معبران مختلف مطالعه نمایید

با ما همراه باشید….

تعبیر خواب پادشاه | دیدن پادشاه شدن ، پادشاه مرده در خواب

تعبیر خواب پادشاه

دیدن خواب پادشاه نشانه چیست؟

پرده برداری از معنی و تعبیر پادشاه در خواب

دیدن پادشاه در خواب به معنی این است که شما رهبر معنوی هستید و می‌ توانید به خوبی به افراد دیگر تسلط پیدا کنید.

دیگران نیز به خاطر وجود شما می‌ توانند به موانع موجود غلبه کنند و از چالش های زندگی بربیایند.

پادشاه در خواب بیانگر انرژی مردانه است و اساساً به جنبه هایی از شخصیت بر می‌ گردد که باعث رهبری دیگران و گوش دادن به حرف های آنها می‌ شود.

خواب مربوط به پادشاهی و یا پادشاه، نشان‌ دهنده همکاری یک مرد است که باعث احساس خوب می شود.

شما در آینده نزدیک با دوستان خوب و جدیدی روبرو می‌ شوید که پیام‌ های مهمی را در زندگی شما می آورند.

معنی دیگر این خواب این است که احتمالاً یک راهبرد انتزاعی با شخصی در زندگی خواهید داشت که لزوماً همه اینها توسط آن شخص موافقت نمی شود.

تعبیر خواب پادشاه بودن

اگر در خواب دیدید که خودتان پادشاه هستید، یعنی انرژی خوبی دارید.

احساسات مربوط به خود ارزشی در شما زیاد است که بسیار هم برایتان حائز اهمیت می باشد.

دیدن پادشاه در خواب می تواند مربوط به برادر باشد و گاهی اوقات به این حقیقت مربوط است

که برادرتان جایگاه بسیار ویژه ای در زندگی شما دارد و احتمالاً قلبا عاشق او هستید.

اگر در خواب ببینید که پادشاه شده اید، یعنی احتمالاً از لحاظ معنوی به چیزهایی دست پیدا می کنید.

اگر چه که شما هنوز نیاز به یادگیری و تمرین کردن نیاز دارید.

این خواب سمبل پیشرفت ذهنی و جوانی شماست.

این خواب همچنین ممکن است به معنای این باشد که فرد قدرت طلبی هستید.

دیدن پادشاه در خواب مربوط به موضوع تمایلات یا محبت های شما می باشد.

پادشاه بودن در خواب همیشه نشان دهنده نفر اول بودن است.

همچنین ظاهر این پادشاه، تمایلات درونی شما را نشان می دهد.

پادشاه سمبل چیز های عالی است‌. پس بعد از این خواب باید به دنبال اتفاقات خوب بگردید‌.

تعبیر خواب ملکه بودن

اگر در خواب پرنسس بودید، یعنی به پتانسیل های کامل خود واقع خواهید شد اما هنوز هم جای زیادی برای رشد و ترقی وجود دارد.

یکی دیگر از گزینه‌ های تعبیر این خواب، این است که ممکن است نگرانی‌ هایی به شما غلبه کند.

اگر خانم هستید و در خواب دیدید که پادشاه شده اید، یعنی برادر یا دیگر مردی در زندگی شما نقش مهمی در زندگی تان ایفا می کند.

شاید شما احساس می‌کنید که باید بیشتر از روز خود استفاده کنید‌.

همچنین این خواب به معنی تمایلات شما برای یک مرد ایده آل است.

تعبیر خواب حرف زدن با پادشاه

صحبت کردن خودتان با پادشاه در خواب، به معنی این است که موفقیت هایی در زندگی واقعی خواهید داشت.

اگر پادشاه با شخصی در خواب صحبت کند، نشاندهنده افتخار، خوشبختی و ثروت بعد از فقر است.

انگار از زندان آزاد شده اید. گاهی اوقات آزادی از یک زندان واقعی، بهبود تجارت و پیروزی بر دشمنان را نیز نشان می دهد.

تعبیر خواب پادشاه با لباس زیبا

پادشاه با لباس زیبا در خواب به معنای این است که شما پیشینه خوبی دارید و به آن افتخار می کنید.

دیدن پادشاه در خواب به معنای این است که افرادی اطرافتان هستند و به شما حسادت می کنند.

پادشاه همچنین می تواند نشان دهنده اخبار بد و ناراحت کننده باشد که البته به زودی به خبر های شاد و مثبت تبدیل خواهد شد.

تعبیر خواب پادشاه سوار بر اسب

دیدن پادشاه روی اسب به معنای این است که شما از زندگی خوبی که در همین لحظه دارید، لذت می برید.

همچنین می تواند دشمنی دیگران را نیز برانگیخته باشد که مخصوصاً این دشمنی ها به دلیل موفقیت های مالی شما می باشد.

دیدن پادشاه در خواب نشان دهنده عشق زیاد است.

تعبیر خواب مواجه شدن با یک پادشاه

اگر در خواب احساس کردید که با یک پادشاه مواجه شده اید، این خواب شما می تواند بیانگر شادی، آرامش، تحت کنترل بودن، احساس خوب، تحسین، رضایت، لذت، معنویات باشد.

تعبیر خواب ملاقات با پادشاه

تعبیر خواب های اسلامی در مورد ملاقات با پادشاه، معانی متفاوتی را ارائه می ‌دهند.

ملاقات با پادشاه در خواب

توضیح خواب پادشاه اگر شخص خواب بیننده یک انسان عادی باشد و این خواب را ببیند، یعنی دستگیر شده و زندانی می شود.

اگر این مرد خودش را در مقام شوالیه ببیند که در کنار یک زن قرار گرفته، یعنی مرگ او نزدیک است.

تعبیر خواب مجازات شدن توسط پادشاه

اگر یک شخص پادشاهی را ببیند که او را در خواب مجازات می کند، یعنی آرامشی در او ایجاد می گردد.

اگر شخص خودش را در خواب حین جر و بحث سر موضوعات علمی و هوشی ببیند، یعنی می تواند در موضوعی برنده باشد و به موفقیت خوبی برسد.

تعبیر خواب رفتار مودبانه با پادشاه

اگر در شخص در خواب ببیند که با پادشاه مودبانه رفتار می کرد، یعنی جایگاه خود را از دست می دهد.

تعبیر خواب قدم زدن کنار پادشاه

تعبیر خواب قدم زدن کنار پادشاه

اگر شخص خودش را در خواب ببیند که در کنار پادشاه قدم می زند و دست روی شانه او انداخته، یعنی از شخصی نافرمانی می کند و یا بر علیه کسی کار می کند.

تعبیر خواب تعقیب پادشاه

اگر شخص در خواب ببیند که پادشاه را تعقیب می کند، یعنی به سنت‌ های پادشاهی در طول زندگی عمل می ‌کند و بعد از مرگش هم دیگران این کار را برای او انجام می ‌دهند.

تعبیر خواب وارد شدن به قلعه پادشاه

اگر شخصی وارد یک قلعه پادشاهی شود، یعنی به موقعیتی می‌رسد که باید رهبری یک عده را به دست بگیرد و مقامی شبیه یک پادشاه پیدا می کند.

تعبیر خواب ملاقات با پادشاه

اگر در خواب ببینید که پادشاه را ملاقات کردید و رو به روی او نشسته اید، یعنی صاحب فرزند پسر می شوید.

تعبیر خواب خوابیدن در تخت پادشاهی

اگر شخص خواب بیننده ببیند که خودش به تنهایی در تخت پادشاه خوابیده است، یعنی با خانمی از یک مقام دولتی ازدواج می کند

یا اینکه خودش را صرف رسیدگی به برآورده کردن خواسته یک زن با جایگاه سیاسی می کند.

اگر تخت خواب در قلعه ناشناخته بود، یعنی این فرد به یکی از اعضای دولتی منتسب می شود.

اگر شخص بشنود که به او احترام می گذارند، یعنی ویژگی های مثبت خود را به دیگران نشان می دهد.

تعبیر خواب پادشاه جهان بودن

اگر یک نفر خودش را در خواب ببیند که  به یکی از بزرگترین پادشاهان جهان تبدیل شده،

یعنی به معنای واقعی موفق می شود اما ممکن است در مسائل مذهبی شکست بخورد.

تعبیر خواب پادشاه مریض

پادشاه مریض در خواب، بیانگر ضعف در زندگی و گاهی اوقات ناعدالتی در بعضی از مسائل است.

اگر پادشاه در خواب شانه به شانه دیگران حرکت کند، یعنی کمبود اتفاقات خوب و کمبود توجه به مسائل مذهبی یا ضعف در قانون گذاری وجود دارد.

تعبیر خواب مردن پادشاه

اگر پادشاه بمیرد و پیکر او سوزانده نشود، یعنی پادشاه و تمام اموالش وقف خواهد شد.

اگر او را بسوزانند و مردم کم کم از کنار قبر او دور شوند، یعنی در مورد موضوعی پافشاری می‌ کند که هیچ فایده ندارد و فقط خدا باید کمک کند.

تعبیر خواب کادو گرفتن از پادشاه

اگر شخصی در خواب ببیند که پادشاه به او کادو می دهد، یعنی می تواند پیروز باشد و در زندگی افتخارات زیادی را به دست بیاورد.

اگر پادشاه به این شخص یک عدد لباس از جنس ابریشم بدهد، یعنی با همسری از خانواده شاهانه ازدواج می کند.

تعبیر خواب دست در دست پادشاه داشتن

اگر یک نفر در خواب ببیند که دست در دست پادشاه دارد، یعنی یک شغل خوب نصیب او می شود.

تفسیر خواب پادشاه 

پادشاه اصلی همه انسان ها خداوند است. اگر پادشاه در خواب از انسان راضی باشد، یعنی خداوند از انسان راضی است.

اگر پادشاه در خواب عصبانی باشد، یعنی خداوند از ما راضی نیست.

اگر شخصی در خواب ببیند که پادشاه اخم کرده، یعنی او در عبادات ضعیف عمل می کند و یا دیگر مسائل مذهبی را رعایت نمی کند.

اگر شخصی ببیند که پادشاه در خواب به او لبخند می زند، یعنی از انجام یک کار معنوی سود بسیار زیادی می برد.

تعبیر خواب پادشاه شدن

اگر کسی در خواب ببیند که به پادشاهی رسیده، یعنی در واقعیت هم یک مقام بلند بالا می رسد و از شر حاکم ظالم و دیکتاتور خلاصی پیدا می کند.

علت این خلاصی هم آگاهی و پرهیزگاری مردم است که این پیروزی را در پی دارد.

تعبیر خواب تاج پادشاهی

تعبیر خواب تاج پادشاهی

پوشیدن تاج پادشاهی در خواب به معنی افزایش پول و فرزند است.

پوشیدن تاج پادشاهی برای خانم ها در خواب، به معنای ازدواج با یک فرد خارجی است.

پوشیدن تاج پادشاهی در خواب برای مردان، به معنای غلبه بر ادعاهای غلط است.

اگر یک تاجر خودش را در خواب با تاج پادشاهی ببیند، یعنی تجارت او دچار ضرر و زیان می ‌شود.

اگر یک قانونگذار در خواب خودش را با تاج پادشاهی ببیند، یعنی در تعهدات دینی خود شکست می خورد.

اگر یک پادشاه در خواب ببیند ک تاجش از او دور افتاده، یعنی کشته می شود یا پادشاهی را از دست می دهد.

تعبیر خواب مرگ پادشاه

مرگ پادشاه در خواب به معنای خرابی یک شهر است.

تعبیر خواب جدا کردن دست توسط پادشاه

تفسیر جدا کردن دست توسط پادشاه در خواب- اگر شخصی ببیند که دستانش توسط یک پادشاه بریده شده، یعنی چه سوگند دروغ می خورد.

تعبیر خواب پادشاه از منظر کتاب سرزمین رویاها

 • خواب یک پادشاه : در عشق با دروغ و خیانت مواجه خواهید شد
 • شما به دیدن پادشاه می روید : شانس
 • به پادشاه نامه می نویسید : خطر
 • پادشاه به شما اجازه شرفیابی می دهد : سرکشی و آشوب درخانه
 • یک پادشاه به اتفاق درباریان : دوستان به شما خیانت می کنند

در تعبیر خواب یوسفی آمده است:

 1. پادشاه را در جای غیر مشهور دیدن آنجا آفتی پیش آید زراعت بر باد گردد
 2. شما امپراتور هستید : نقشه خواهید کشید برای اینکه فرار کنید
 3. شما را به امپراتور معرفی می کنند : یک سفر طولانی در پیش دارید
 4. با یک امپراتور ازدواج می کنید : شهرت و مقام خود را ازدست می دهید

تعبیر خواب پادشاه از منظر آنلی بیتون

دیدن پادشاه در خواب ، نشانه آن است که با تمام توان خود می کوشید غرور را از خود دور کنید . اما جاه طلبی همچنان بر شما حاکم است .

اگر خواب ببینید پادشاهی تاجدار هستید ، نشانه آن است که نسبت به دوستان و همکاران خود به مقامی بالاتر دست خواهید یافت .

اگر در خواب مورد سرزنش پادشاه قرار بگیرید ، نشانه آن است که برای کوتاهی در انجام وظایف خود سرزنش خواهید شد .

اگر دختری خواب ببیند به حضور پادشاه رسیده است ، نشانه آن است که با مردی ازدواج خواهد کرد که از او حساب می برد .

اما اگر خواب ببیند از جانب پادشاه مورد التفات قرار می گیرد ، علامت آن است که بر مقامی والا ارتقاء می یابید و از روی تفاهم با مردی ازدواج می کند

ملاقات با یک امپراطور در خواب، به معناى آن است که شما مسافرت‏هاى پر سود و منفعت در پیش رو دارید.

تعبیر خواب پادشاه از منظر علامه مجلسی

تعبیر خواب پادشاه از منظر علامه مجلسی

 • عز و شرف یافتن،خرم و شادمان شدن را تعبیر خواب پادشاه مرده است
 • اگر مردی خواب یک پادشاه مرده را ببیند تعبیر این است که از دوستی مرادهای او براید و از غم برهد
 • ،اگر زنی چنین رویایی را ببیند تعبیر این است که از دیگران چیزی مهم به او برسد

تعبیر خواب پادشاه از منظر اسماعیل بن اشعث

اگر بیند پادشاه به شهری درآمد و بر پادشاه آن شهر غلبه کرد، دلیل نماید که کار آن شهر نقصان و آفت پذیر بود.

اگر بیند که پادشاه در شهر او یا خانه او بخفت، دلیل که پادشاه بدان حاجت افتد و شغل و عملش فرماید.

اگر ببینی دست تو مثل دست پادشاه شده است، یـعـنـی بزرگی و پادشاهی به دست می‌آوری .

تعبیر خواب پادشاه از منظر منوچهر مطیعی

اگر پادشاهی مرده باشد و شما او را زنده ببینید خواب شما می گوید که در روزهای آینده با شخصی رو به رو می شوید

و برخورد دارید که می تواند در زندگی شما تعیین کننده باشد.

اگر پشتش به شما بود نشان آن است که کار مهمی به اعمال قدرت و همت و هوش و فراست شما تعلیق می یابد

و اگر پشت شما به پدر بود از کنار حادثه خوبی بی تفاوت می گذرید بی آنکه از آن سود ببرید و بهره مند شوید.

تعبیر خواب وارد شدن پادشاه به یک خانه

اگر دیدید که پادشاه وارد خانه ای شد که آن خانه به شخص پادشاه تعلق ندارد به صاحب خانه زیان وارد می آید

ولی اگر متعلق به خود پادشاه بود سودی برای بیننده خواب متصور است.

چنانچه پادشاه را اندوهگین و گرفته خاطر دیدید خواب شما از یک غصه خبر می دهد.

اگر بیننده خواب ببیند که با پادشاه نشسته و صحبت می کند یا بر سر سفره قرار گرفته و غذا می خورد گرفتار غم و اندوه می شود

و بین او و خانواده اش جدائی می افتد. اگر فقط پادشاه را بر سر سفره دیدید و خودتان کنار او نشسته بودید،

خواب شما از عمر طولانی خبر می دهد. چنانچه دختر جوانی خود را با پادشاه ببیند خواب او از عشق و ازدواج خبر می دهد

و اگر پسر جوان و مجردی خویشتن را با پادشاه ببیند باید نگران یک رقابت عاطفی باشد و شکست در عشق را بپذیرد.

اگر در خواب دیدید که به تماشا ایستاده اید و پادشاه با اتومبیل می آید و از مقابل شما می گذرد مترصد دریافت خبری بزرگ باشید.

اگر دیدید از جائی که هستید پادشاه سوار ماشین شد و رفت امنیت و فراغت می یابید

و نگرانی و تشویش شما زایل می گردد و اگر دیدید جائی که هستید پادشاه آمد و پیاده شد گرفتار بلایی می شوید

و محدودیت برای شما به وجود می آید و اگر دیدید که با پادشاه به سفر می روید نیکو خوابی نیست.

تعبیر خواب پادشاه از منظر شیخ طوسی

اگر دیدی پادشاه مرده از دست تو خشمگین است و یا قصد دارد تا تو را تنبیه جسمی کند در عز و بزرگی تو نقصان باشد

و در دنیای امروز مغرور و خودخواه هستی و دوست نداری تا منفعتی از سر خیرخواهی از جانبت به دیگران برسد،

اگر پادشاه را از نظر چهره شناختی و یا قیافه اش برایت اشنا بود خبر از خوش اقبالی در زندگی و عشق و دوستی می دهد،

اگر غریبه بود و تا برای بار اول بود که ملاقاتش میکردی به معنی یاس و نومیدی در یک زندگی عاشقانه می باشد

اگر برای دیدنش اصرار میکردی و یا به دیگران خواهش میکردی به معنی آرزوی نوازش و ملاطفت داشتن است،

اگر با تو بدرفتاری کردند و اجازه ملاقات ندادند نشانگر این باشد که خواهش کسی پذیرفته نخواهد شد،

اگر بر صورتش بوسه زدی و پیشانی اش را بوسیدی نشانه ی اندوه طولانی و فراوان است

و یا اینکه صاحب رویا برای مدتی در یک افسردگی شدید غرق می شود.

اگر به همراه برادر خواهر و یا سایر اعضای خانواده بودی خبر از اختلافات خانوادگی میدهد.

تعبیر خواب پادشاه از منظر حضرت دانیال نبی

تعبیر خواب پادشاه از منظر حضرت دانیال نبی

اگر ببینی پادشاه وارد کوچه یا خانۀ تو شده است طوریکه آمدن او همراه ناراحتی می‌باشد، یـعـنـی مردم آن مکان دچار غم و اندوه می‌شوند،

ولی اگر ناراحتی وجود ندارد، یـعـنـی هیچ ضرری به مردم آنجا نمی‌رسد

اگر ببینی پادشاه دستور داد تا تو را آویزان کنند،

یـعـنـی پادشاه به تو جاه و مقام و بزرگی می‌دهد ولی دین و ایمان تو لطمه خورده و دچار اشکال می‌شود، ‌‌‌‌‌

و اگر ببینی وقت آویزان شدن مردم به تو نگاه می‌کنند، یـعـنـی به تعداد مردمی که به تو نگاه می‌کنند بزرگی و ریاست و سروری بدست می‌آوری.

اگر ببینی دربار و بارگاه پادشاه را گرفته‌ای و فرمان تو را اطاعت می‌کند، یـعـنـی پادشاه جهان می‌شوی.

اگر ببینی پادشاه شده‌ای، یـعـنـی توانگر و قدرتمند می‌شوی.

اگر ببینی «دبیری» پادشاه را انجام می‌دهی، یـعـنـی از مردم سود و منفعت زیادی می‌بری.

اگر ببینی پادشاه به تو لباس و کلاه داده است، یـعـنـی رئیس و حاکم مردم خودت می‌شوی.

اگر ببینی پادشاه پیراهن خودش را به تو داده است و پوشیده‌ای، یـعـنـی پادشاهی را از او می‌گیری.

اگر ببینی روی سر پادشاه کلاه تمیز و پاکیزه‌ای قرار دارد،

یـعـنـی پادشاه عمر طولانی پیدا می‌کند و شرافت و خوشبختی بدست می‌آورد و کارش درست پیش می‌رود،

ولی اگر کلاهش کثیف و پاره می‌باشد، یـعـنـی عمر و حال و روز او دچار ناخوشی می‌شود.

اگر ببینی پادشاه دور سرش عمامه بسته است (همانطور که در دوران پیغمبر (ص) بر سر صحابه بوده است) یـعـنـی پادشاه باعدالت و انصاف رفتار می‌کند.

تعبیر خواب پادشاه از منظر خالد اصفهانی

اگر کسی ببیند پادشاهی در سرزمینی کشوری و یا …فوت میکند و خبر مرگ ایشان را برایش می آورند

این خوب نیست و میتواند به نشانه ی از دست دادن کسانی باشد که برای صاحب رویا اهمیت دارد

میتواند نوعی ضربه روحی و یا جسمی باشد که باعث ایجاد اختلالات در زندگی اش میشود

اگر دیدی پادشاهی را خودت از روی قصد یا عمد می کشی به نشانه ی افت ارزش های انسانی تو و یا

منحرف شدن تو بواسطه ی دوستی با افراد ناباب است.

تعبیر خواب پادشاه از منظر جابر مغربی

تعبیر خواب پادشاه اگر بیند در نزد پادشاه بزرگ بود، دلیل است که از پادشاه بهره ونصیب یابد.

اگر در خواب پادشاهی سست و غافل و اهمال‌کار را در شهر خودت ببینی،

یـعـنـی هوی و هوس بر تو غلبه می‌کند و از خواسته‌های نفسانی پیروی می‌کنی.

اگر پادشاه را در لباسی نیکو بیند، در سرائی یا در کوچه ای که منسوب به او است،

دلیل است بر زیادتی وبزرگی پادشاه و ولایت و عزت و جاه وی و خدم و حشم و مال و خزائن او.

اگر بیند در پادشاه نقصانی است، تاویلش به خلاف این بود.

اگر ببینی با پادشاه ارتباط و مصاحبت داری، یـعـنـی از پادشاه سود و منفعت به دست می‌آوری .

اگر پادشاهی که مرده است را در خواب ببینی خنده‌رو و شاداب می‌باشد و به تو حرفی لطیف می‌گوید،

یـعـنـی کارهای تو خوب و نیک می‌شود و امور و کارهای از جریان افتاده دوباره احیا می‌شوند و به جریان می‌افتند،‌‌‌‌‌

اگر آن پادشاه، عزیز مصر باشد، یـعـنـی عزیز جهان می‌شوی.

تعبیر خواب پادشاه از منظر ابراهیم کرمانی

اگر ببینی پادشاه در چادر تو نشسته است، یـعـنـی کار تو بهتر می‌شود و دشمن را شکست می‌دهی و امور تو منظم و رو به راه خواهد شد

اگر پادشاهی در خواب ببیند که به کسی سلام می‌کند، یا کسی به او سلام می‌کند،

یـعـنـی دچار غم و اندوه نمی‌شود و به مقصود و خواسته‌اش برای همیشه می‌رسد،

همانطور که در قرآن کریم آمده: …سَلَامٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِینَ _ …سلام بر شما که پاک بودید پس برای همیشه داخل بهشت شوید

اگر ببینی پادشاه مرده است و کفنش نمی‌کنند و جنازه‌اش را برنمی‌دارند و دفنش نمی‌نمایند و برایش گریه نمی‌کنند،

یـعـنـی قسمتی از خانۀ پادشاه خراب می‌شود و احتمالاً آشفته و ناراحت می‌گردد.

اگر پادشاه در حال مرگ و جان کندن می‌باشد، یـعـنـی دیوانه می‌شود.

اگر ببینی پادشاه از تخت یا کرسی افتاده یا تخت او شکسته یا اسب به او لگد زده یا شمشیرش شکسته

یا کسی آن را از او گرفته یا کاری کرده که باعث جراحتش شده است، یـعـنـی پادشاهی و حکومت او از بین می‌رود.

تعبیر خواب پادشاه از منظر محمد بن سیرین

تعبیر خواب پادشاه از منظر محمد بن سیرین

ادوازده چیز است که بیننده خواب را، دلیل بر پادشاهی است.

آن که بیند که پیغمبر(ص) او امام گرداند.

آن که بیند که علم شریعت ورزد.

آن که گوش پیغمبر پیش خود بیند، یعنی منتظر اقامت و نماز بود.

آن که بر منبر او خطبه کرد.

آن که جامه رسول (ص) بر ت ن او است.

آن که انگشتری بیند که در انگشت دارد.

آن که بیند ک او آفتاب یاماهتاب گردیده.

آن که بیند تن او رودخانه شده است.

آن که بیند که چشم او دیوار شهر گشته است.

آن که بیند که چشم او محراب مسجد .جامع شده است.

آن که پادشاه او را انگشتری دهد.

آن که بیند که چشم او مانند گاوی شده است.

این دوازده چیز در خواب دیدن، دلیل بود بر یافتن سلطنت و پادشاهی.

تعبیر خواب پادشاه از منظر امام جعفر صادق

دلالت بر درستکاری و و دیانت او است و غمش بزودی زایل می شود،و ای اینکه اگر خودش یا یکی از عزیزانش در بستر بیماری هست

این شخص شفا پیدا خواهد کرد،و اگر وامی به گردن دارد یا بدهی سنگین دارد وام بگذرد،

اگر کسی پادشاه را گشاده روی و خرم بیند، دلیل است که کار او گشاد شود.

اگر کسی وزیر پادشاه را به خواب بیند، دلیل است کاری کند که زود به صلاح بازآید.

اگر حاجت دربان پادشاه را بیند، دلیل که از شغل ها فروماند و عاقبت به مراد برسد.

اگر ندیم پادشاه را بیند، دلیل است او را از کسی ملامت رسد.

اگر ملازمان پادشاه را بیند، دلیل است که شغل و عمل او به صلاح آید.

اگر اعوان و ندیمان یاوران و همنشینان پادشاه را بیند، دلیل است که کار او گشاده شود.

اگر وزیران پادشاه را بیند، دلیل است که کسی او را ملامت کند و چیزی که از دست او رفته بود، به دست او بازآید.

اگر چاکران وکیل را بیند، دلیل نماید که کسی او را ملامت کند که از شغل دون بی ارزش عاجز شود.

اگر پرده دار پادشاه را بیند، دلیل است که کار بسته او گشاده شود.

اگر مقنعه زن پادشاه را بیند، دلیل است که کسی را وعده دهد به دروغ.

اگر زندانیان پادشاه را بیند، دلیل بود که غمگین و مستمند شود

اگر جلاد پادشاه بیند، دلیل است که مراد او زود حاصل شود.

اگر دبیر پادشاه بیند، دلیل است آن چه می جوید بیابد.

اگر اسلحه پادشاه را بیند، دلیل است که از زنی منفعت یابد،

اگر رکابدار پادشاه را بیند، دلیل کند که سخن دروغ و بی حاصل شنود.

اگر غاشیه دارغاشیه دارکسى که مامور نگهدارى زین و برگ و نمد زین و … اسبهاى سلطنتى بادشاه است را ببیند، دلیل که او را غم و اندوه رسد.

اگر جامه دار پادشاه را بیند، دلیل است که کار او نیکو شود.

اگر دوات دار پادشاه بیند، دلیل که او را زنان چیزی حاصل شود.

اگر خوانسالار پادشاه را بیند، دلیل است خرم شود و مال حاصل نماید.

تعبیر خواب پادشاه از منظر امام جعفر صادق

تعبیر خواب غلبه بر پادشاه

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی دربار و بارگاه پادشاه را گرفته‌ای و فرمان تو را اطاعت می‌کند، یـعـنـی پادشاه جهان می‌شوی.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی در جنگ و دشمنی پادشاه را شکست داده‌ای، یـعـنـی حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود و به مقصودت می‌رسی .

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی پادشاهی وارد شهری شد و پادشاه آن شهر را شکست داد و غلبه کرد، یـعـنـی در کار آن شهر عیب و نقصی بوجود می‌آید.

ترجمه اختصاصی سایت دلبرانه >> myislamicdream / auntyflo

منبع فارسی:ساعد نیوز

🔔 مطالب مرتبط دیگر 🔔

تعبیر خواب گرسنگی

تعبیر خواب کتابخانه

تعبیر خواب رودخانه

تعبیر خواب دوئل

تعبیر خواب دفتر

تعبیر خواب آشپزی کردن

تعبیر خواب امام رضا


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.