تعبیر خواب الماس | معنی دیدن الماس در خواب چیست

در این نوشته از بخش تعبیر خواب پرتال دلبرانه قصد داریم تعبیر خواب الماس را درج نماییم.

دیدن الماس در خواب می تواند حالت های مختلفی داشته باشد که در ادامه به آن میپردازیم.

در این مطلب شما میتوانید انواع تعبیر خواب در رابطه با این موضع را از نظران معبران مختلف مطالعه نمایید

با ما همراه باشید…

تعبیر خواب الماس | معنی دیدن الماس در خواب چیست

تعبیر خواب الماس

امام صادق (ع) فرمود: درباره خواب دیدن‌ها بیندیش، خداوند راست و دروغ آن را با هم در آمیخته، چرا که اگر همه آن خواب دیدن‌ها، راست باشد، همه انسان‌ها پیامبر خواهند شد، و اگر همه دروغ باشد، بیهوده و بى‌فایده خواهد گردید.

از دیدگاه اسلام اصل علم تعبیر خواب یک علم الهی بوده و از هر کسی ساخته نیست. بلکه اولیای طراز اول می‌توانند خواب‌های ما را دقیق تعبیر کنند.در ادامه تعابیر خواب مختلف که از سایت ها خارجی و ایرانی جمع آوری شده مشاهده خواهید کرد.لذا برای تعبیر خواب درست و دقیق پیشنهاد میکنیم که به شخص مطمئن و مورد اعتماد مراجعه کنید.

دیدن الماس در خواب نشانه چیست؟

الماس یکی از با ارزش ترین سنگ ها به حساب می آید.

آن ها همچنین سنگ‌های بسیار سختی هستند اما می‌تواند سمبل عشق، بی گناهی، وفاداری و پاکدامنی باشند.

الماس ها همچنین سمبل جاودانگی نیز هستند.

کادو دادن الماس در خواب سمبل عشق می باشد. گاهی اوقات افراد در خواب الماسی را مشاهده کنند که معانی متفاوتی همراه دارد.

این خواب ها ممکن است در مورد نگهداری از چیزی یا استقامت فرد باشد.

همچنین ممکن است نماد ثروتمندی باشد. دیدن الماس در خواب احتمالاً نشان دهنده عاشق شدن نیز میباشد.

اگر در خواب دیدید که الماس را به عنوان کادو از شریک عاطفی خود هدیه گرفتید، چنین خوابی نماد خوشبختی است و نشانه خوبی دارد

و نشان دهنده این است که احساسات شریک عاطفی شما بسیار واقعی می باشد.

تعبیر خواب کادو الماس گرفتن

اگر در خواب الماس را به عنوان کادو دریافت کردید و این الماس یک حلقه بود، چنین خوابی نشان دهنده ثروت در آینده فرد می‌باشد.

گم کردن حلقه الماس در خواب نیز ممکن است علامت خوبی نداشته باشد و گاهی اوقات نشان دهنده مشکلاتی در رابطه می باشد.

همچنین می تواند مشکلات اقتصادی را نیز نشان دهد.

تجارت الماس در خواب نیز علامت خوبی ندارد و احتمالا نشان دهنده ترس از تغییر و نیاز شما برای انگیزه در زندگی می باشد.

الماس واقعی در خواب نماد پاکدامنی و شادی است.

همچنین در مورد اتفاقاتی در زندگی خبر می دهد که احتمالا واقعی نیستند.

الماس های تقلبی ممکن است هشدار دهنده این باشد که بهتر است از غذاهای چرب دست بردارید.

جواهر الماس در خواب گاهی اوقات نشان دهنده مشکلات و جدایی در رابطه میباشد.

استفاده از الماس در خواب هم چنین نشان دهنده میل شما به ثروتمند شدن است.

الماس ها گاهی اوقات نشان دهنده موانع و مشکلاتی بر سر راه فرد برای رسیدن به اهداف زندگی می باشد.

همچنین می‌تواند نشان‌دهنده قدرت رابطه نیز باشند.

الماس ها گاهی اوقات خیانت روابط غلط را نیز نشان می‌دهند.

گاهی اوقات الماس می تواند نشان دهنده هشدار به شما باشد که باید به مردم اطرافتان بیش از همیشه توجه کنید و خودتان را از شر و گزند آنها محافظت کنید.

الماس مدرن نشانه خوشبختی است و تصمیمات مهمی را در مورد زندگی نشان می دهد.

رویاهایی در مورد الماس. معانی و تفاسیر دیدن سنگ الماس

تعبیر خواب سنگ الماس

اگر در خواب سنگ الماس را مشاهده کرده اید که بخشی از جواهرات شما بود، چنین خوابی احتمالاً علامت خوبی نخواهد داشت و نشان دهنده مشکلات در آینده نزدیک می باشد.

احتمالا با سختی‌هایی در هدف خود مواجه خواهید شد.

تعبیر خواب دیدن الماس

دیدن الماس. اگر در خواب الماس ها را مشاهده کردید، چنین خوابی می تواند شفافیت را در زندگی شما نشان دهد و بدانید که دچار سردرگمی نخواهید شد.

همچنین ممکن است نشان‌دهنده بیهودگی های غیرقابل تغییر در زندگی نیز باشد

که نشان دهنده این باشد که شما از دیگران فاصله زیادی دارید و کمی دچار انزوا شده اید.

دیدن الماس تقلبی در خواب نشان دهنده این است که شما سعی دارید به چیزی تظاهر کنید

که نیستید که گاهی اوقات می تواند نشان‌دهنده زندگی کردن در کنار افراد غلط باشد.

تعبیر خواب جسمی شبیه الماس

دیدن جسمی که شبیه الماس است. اگر در خواب جسمی دیدید که شبیه الماس می باشد،

این خواب نشان دهنده روش های مختلفی است که باید در زندگی در پیش بگیرید.

باید سعی کنید که اهداف مشخصی داشته باشید و برای رسیدن به آن را برنامه ریزی کنید.

تعبیر خواب جواهر الماس

دیدن جواهر الماس. اگر در خواب تکه ای جواهر دید که دارای الماس می باشد یا دیدید که افرادی از آن استفاده کرده اند، چنین خوابی علامت خوبی ندارد.

ممکن است نشان‌دهنده این است که افرادی به شما در آینده نزدیک توهین می کنند

و همچنین نشان دهنده کج‌فهمی هایی بین شما و دوستان نزدیکتان در آینده نزدیک است که ممکن است باعث جدایی و قطع ارتباط شما شوند.

همچنین ممکن است نشان‌دهنده گم کردن جسمی مهم در زندگی باشد.

تعبیر خواب حلقه ازدواج از الماس

دیدن حلقه ازدواج از الماس در خواب. اگر در خواب دیدید که حلقه ازدواج دریافت کرده اید که دارای الماس است، چنین خوابی علامت خوبی دارد.

این خواب نشان دهنده موفقیت شما و خانواده تان می باشد و این خود نشان دهنده این است که

با شریک عاطفی خود زندگی خوبی را سپری خواهید کرد و مشکلی سر راه شما وجود نخواهد داشت.

تعبیر خواب گردنبند و دستبند الماس

دیدن استفاده از گردنبند و دستبند الماس در خواب نیز علامت خوبی دارد. اگر در خواب دیدید که از دستبند و گردنبند الماس استفاده می کنید،

چنین خوابی نشان دهنده اتفاقات رمانتیک هیجان انگیز در آینده نزدیک می باشد.

تعبیر خواب الماس در بدن

دیدن الماس در بدن. اگر در خواب دیدید که الماسی را در بدن خود استفاده کرده اید،

این خواب نشان دهنده جدایی از شریک عاطفی می باشد و این خود نشان‌دهنده مشکلات در روابط با دوست نزدیک است.

تعبیر خواب گرفتن الماس

دیدن دریافت کردن جواهر الماس. اگر در خواب دیدید که جواهر الماس را دریافت کرده اید، چنین خوابی علامت خوبی از عشق، تعهد و فداکاری است.

تعبیر خواب خرید الماس

خرید الماس در خواب. اگر در خواب دیدید که در حال خرید الماس هستید،

این خواب نشان دهنده این است که از افراد بزرگ مقامی هدایایی دریافت میکنید که به دلیل سخت کوشی شما می باشد.

تعبیر خواب الماس داشتن

دارا بودن الماس در خواب. اگر در خواب دیدید که سنگ الماس در اختیار دارید، چنین خوابی علامت خوبی دارد

و نشان دهنده این است که افراد به شما افتخار می کنند و برای شما احترام خاصی قائل هستند.

تعبیر خواب الماس شخص دیگر

دیدن الماس شخصی در خواب. اگر در خواب الماس شخصی خود را مشاهده کردید، چ

نین خوابی نشان دهنده احتمال دریافت خبرهای خوب غیرقابل منتظر خواهد بود.

استفاده از جواهر الماس در خواب می تواند علامت پرخاش کردن با دوست نزدیک نیز باشد.

تعبیر خواب گم کردن الماس

دیدن گم کردن جواهر الماس. اگر در خواب دیدید که تکه جواهر الماس را گم کرده اید،

چنین خوابی نشان دهنده اتفاقات بدی می باشد که باعث خجالت و شرمندگی شما جلوی دیگران خواهد شد.

همچنین ممکن است نشان‌دهنده سختی در زندگی عشقی و عاطفی شما باشد.

گاهی اوقات این خواب نشان دهنده مشکلات اقتصادی در آینده نزدیک نیز هست.

تعبیر خواب پیدا کردن الماس

دیدن پیدا کردن الماس در خواب. اگر در خواب دیدید که الماس را پیدا کرده اید،

چنین خوابی احتمالاً عشق طولانی مدت بین شما و شریک تان را نشان می دهد.

همچنین می تواند وارد شدن فرد جدیدی در زندگی عاطفی را نیز نشان دهد.

تعبیر خواب درآوردن الماس از دست

درآوردن الماس از دست. اگر در خواب دیدید که در حال خارج کردن جواهر الماس از بدن خود هستید،

چنین خوابی علامت بدی دارد و نشان دهنده این است که دوستان نزدیک شما در آینده نزدیک از شما جدا خواهند شد و رفتار آنها باعث می‌شود که رابطه شما پایان پیدا کند.

تعبیر خواب بریدن الماس

دیدن بریدن الماس. اگر در خواب دیدید که در حال برش الماس هستید، چنین خوابی نشان دهنده سود بزرگ در آینده نزدیک می باشد.

تعبیر خواب معدن الماس

دیدن معدن الماس. اگر در خواب دیدید که در معدن الماس هستید، علامت خوبی ندارد و نشان دهنده این است که اتفاقات غم‌انگیز در آینده نزدیک رخ خواهد داد.

اگر در خواب دیدید که برای بهای چیزی الماسی را به کسی دادید، این خواب علامت خوبی ندارد و نشان دهنده این است که شانسی در آینده نزدیک نصیب شما می شود.

معنی دیدن خواب الماس در کیف چیست

دیدن الماس در کیف و یا در خواب. الماس ها در کیف نشان دهنده خوش شانسی و شادی در آینده نزدیک می باشد.

تعبیر خواب الماس از دیدگاه لیلا برایت

تعبیر خواب الماس از دیدگاه لیلا برایت

دیدن الماس در خواب، بدین معنا است که روزهای خوشی پیش رو دارید، اگر در خواب دیدید که مقدار زیادی الماس دارید،

یعنی سعادت و خوشبختی در انتظارتان است.

تعبیر خواب الماس از دیدگاه آنلی بیتون

۱ـ اگر خواب ببینید صاحب قطعه ای الماس هستید ، نشانه آن است که مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار می گیرید .

۲ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او الماس هدیه می دهد ، علامت آن است که ازدواجش با افتخار و سربلندی همراه خواهد شد .

تعبیر خواب گم کردن الماس

۳ـ گم کردن الماس در خواب ، نشانه‌رسوایی و مرگ است .

۴ـ اگر زن ورزشکاری خواب الماس ببیند ، نشانه آن است که روزهایی لبریز از سعادت و هدایایی با شکوه در پیش رو دارد .

اگر بازرگانان چنین خوابی ببینند ، نشانه معاملات سود آور است .

۵ـ دیدن الماس در خواب نشانه موفقیت است .

مگر آنکه خواب ببینید از روی جسد کسی الماسی ربوده می شود ، در این صورت نشانه آن است که دوستان شما را به بی وفایی متهم می کنند .

تعبیر خواب الماس درکتاب سرزمین رویاها

خواب الماس : علامت ناکامی در زندگی شخصی شما

شما الماس دارید : کارها و معاملاتتان به خوبی پیش خواهند رفت .

الماس گم می کنید : ناتوانی مالی و نا خوشی

الماس پیدا می کنید : یک نفر واقعا عاشق شماست.

شما مقدار زیادی الماس دارید : موفقیت و احترام

دیگران الماس دارند : منفعت بزرگی نصیبتان میشود

الماس می خرید : غم

الماس می فروشید : یک مصیبت در پیش است

الماس می دزدید : ضررهای بزرگ

الماسهای بدلی : مرگ یک دشمن

ترجمه اختصاصی سایت دلبرانه ☜☜ mydreamsymbolism

منابع دیگر: ساعد نیوز / taveel


ممکن است شما دوست داشته باشید
7 نظرات
 1. sara می گوید

  سلام
  من خواب دیدم که در روز تولدم از خالم یه انگشتر الماس هدیه میگیرم و قیمت الماس توی خوابم ۷۰۰ میلیون تومان بود و من خیلی خوشحال بودم
  تعبیر این چی میتونه باشه؟

  1. saeed می گوید

   سلام دوست عزیز
   همانطور که میدونید همه خواب هایی که میبینیم دارای تعبیر نیستند
   بلکه ممکن است صرفا به علت درگیری های روحی و فکری و ناشی از استرس ها و دغدغه های ما باشند.
   به گفته بزرگان دینی بهتر است خواب را مثبت برای خودتون تعبیر کنید و صدفه بدهید.
   دقت کنید تعابیری که در متن آمده توسط معبران شرقی و غربی انجام شده و چون ریشه دینی ندارند قابل اتکا نیستند.

 2. ندا می گوید

  سلام من خواب دیدم از خواهر زادم که دختر ۵ ساله ست یه الماس بزرگ هدیه گرفتم جالب اونجا بود الماسو که به پوست دو نفر از اعضای خانوادم میچسبوندم یه قلب قرمز خونی مانند با ضربان پیدا میشد دو نفر سعی داشتن این الماسو به زور ازمون بگیرن شاید تعبیر این خواب به دستم نرسه ولی دوس داشتم بگمش چون یکی از واضح ترینو قشنگترین خوابایی که دیدم

 3. فاطمه می گوید

  سلام وقتتون بخیر ، من خواب دیدم که با شخصی که دوستم بود وارد برجی شدیم که متعلق به شیطان بود، ما رفتیم اونجا و جواهرات شیطان رو دزدیدیم، جواهرات بنفش بودن اما در خواب انگار به ما گفته شده بود اینها الماس اند، به نظرتون خواب من تعبیر داره؟

 4. Sean می گوید

  سلام
  من خواب دیدم که به محلی یا احتمالا بانک میرم و مقدار زیادی ألماس خالص احتمالا یک یا دو قیراطی ولی تعداد زیاد میگیرم و داخل ماشین میذارم
  نزدیک خانه که میشم دزدان میخواهند مرا متوقف کنند ولی من با ماشین با سرعت زیاد فرار میکنم و داخل پارکینگ خانه میرم و وارد اپارتمانم میشم و دزدان مرا گم میکنند و الماس ها سالم در خانه نگهداری میکنم
  به نظرتون تعبیر خواب من چیست؟

 5. مهشید می گوید

  سلام من خواب دیدم یه عالمه الماس بنفش رنگو پیدا کردم الماس ها خیلی گنده بودن اونارو داخل سبد گذاشتم خواب دیدم پشت یه دیوار قایم شدم وقتی داخل سبدو نگاه کردم الماسا کوچیک شده بودن میشه تعبیرشو بگید ممنون⚘

 6. سحر می گوید

  سلام
  من خواب دیدم تیکه از دندونم میشکند ومن آنرا دست جواهر ساز میدم تا نگینی برای انگشترم درست کند
  خوشحال میشم خوابم را تعبیر کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.