نقاشی محرم | ۷۰ نقاشی و رنگ آمیزی عاشورا ، هیات ، نذری و عزاداری امام حسین

عاشورا و تاسوعا پر از درس های مهم برای زندگی است که همه ما دوست داریم کودکانمان با همان سن کم با آنها آشنا شوند به همین خاطر است که دست آنها را میگیریم و به هیات برای عزاداری سالار شهیدان می بریم ، به همین دلیل است که برایشان لباس سیاه میخیم ، زنجیر و طبل عزا میخریم و در نذری دادن ها و روضه گرفتن هایمان آنها را مشارکت میدهیم تا از همان سن و سال کم با مرام و منش عاشورایی و حسینی خو بگیرند

در مدرسه هم نقاشی محرم و صفر ، رنگ آمیزی عاشواریی پیرامون موضوعاتی مثل هیات های عزاداری ، برگزاری روضه و دسته عزا ، نذری پزون و خود واقعه ظهر و عصر عاشورا به همراه انشا و تحقیق در این رابطه موضوعاتی است که معلمین برای دانش آموزان در نظر میگرند تا آنها را با همان نگاه معصوم کودکانه شان با عظمت واقعه عاشورا آشنا کنند

ما هم برای کم به شما دانش آموزان و اولیای محترم ۷۰ نقاشی و رنگ آمیزی در رابطه محرم و صفر ، شهادت امام حسین علیه سلام و یارانش و عزاداری عاشورا و تاسوعا جمع آوری کرده ایم که تقدیم شما میکنیم . با ما همراه باشید

نقاشی محرم | ۷۰ نقاشی و رنگ آمیزی عاشورا ، هیات ، نذری و عزاداری امام حسین

نقاشی محرم (۱)

۲۰ موضوع پیشنهادی به عنوان نقاشی محرم و عاشورا : 

 1. نقاشی واقعه ظهر عاشورا
 2. نقاشی حضرت ابالفضل کنار نهر فرات با مشک آب
 3. نقاشی کودکان امام حسین (ع) در کنار اسب امام حسین (ع)
 4. نقاشی حضرت علی اصغر روی دست های امام حسین (ع)
 5. نقاشی حضرت زینب (س)  در حال خداحافظی با برادش امام حسین (ع)
 6. نقاشی نماز ظهر عاشورا
 7. نقاشی خیمه های سوخته خاندان امام حسین (ع) در عصر عاشورا
 8. نقاشی خداحافظی کودکان با امام حسین (ع) در ظهر عاشورا
 9. نقاشی هیات عزاداری کودکان
 10. نقاشی دسته عزاداری کودکان با زنجیر و طبق و پیشانی بند و پرچم لبیک یا حسین
 11. نقاشی نذری دادن کودکان به مردم
 12. نقاشی کودکان عزادار در حال روشن کردن شمع
 13. نقاشی نذری پزون و پخش کردن نذری
 14. نقاشی روضه خانم ها در خانه در حال عزاداری
 15. نقاشی کودکان در حال سینه زنی و عزاداری محرم
 16. نقاشی کودکان در حال سیاه پوش کردن خیابان و هیات
 17. نقاشی کودکان در حال تعارف کردن چای و شربت به ماشین ها در خیابان
 18. نقاشی مراسم عزاداری امام حسین (ع) یک روحانی در حال سخنرانی و مردم و کودکان در حال گوش دادن
 19. نقاشی حرم امام حسین (ع) و عزادان حسینی
 20. نقاشی پیاده روی اربیعن و عزاداران امام حسین در حال پیاده روی حسینی

نقاشی محرم

نقاشی محرم ساده

نقاشی محرم (۲)
نقاشی محرم عاشورا

نقاشی محرم کودکان

در ادامه نظر شما عزیزان به به مشاهده تصاویر جمع آوری شده برای نقاشی محرم و رنگ آمیزی  در این نوشته جلب میکنم از آنجایی که این تصاویر از ده ها سایت و وبلاگ مختلف جمع آوری شده است امکان ذکر منبع وجود ندارد . با ما همراه باشید.

نقاشی محرم (۳)
نقاشی محرم کودکانه

نقاشی محرم برای کودکان

نقاشی محرم (۴)
نقاشی محرم
نقاشی محرمی

نقاشی محرم (۵)
نقاشی محرم برای رنگ آمیزی
نقاشی محرم کودکانه

نقاشی محرم (۶)

نقاشی محرم و صفر

نقاشی درباره محرم و صفر

نقاشی محرم (۷)
نقاشی ماه محرم و صفر

نقاشی محرم صفر

نقاشی در مورد محرم و صفر

نقاشی محرم (۸)

نقاشی کودکانه محرم
نقاشی کودکانه محرم وعاشورا

نقاشی محرم (۹)
نقاشی کودکانه محرم
نقاشی کودکانه محرم برای رنگ آمیزی

نقاشی محرم (۱۰)
نقاشی کودکان محرم
نقاش کودکانه محرم
نقاشی کودکان محرمی

نقاشی محرم (۱۱)
نقاشی کودکانه ماه محرم
نقاشی کودکانه برای محرم

نقاشی محرم (۱۲)

نقاشی درباره امام حسین
نقاشی درباره امام حسین ع

نقاشی محرم (۱۳)
نقاشی درباره امام حسین و علی اصغر
نقاشی برای امام حسین

نقاشی محرم (۱۴)
نقاشی در مورد امام حسین علیه السلام
نقاشی در مورد امام حسین و محرم

نقاشی محرم (۱۵)
نقاشی در مورد امام حسین و یارانش
نقاشی در مورد امام حسین و عاشورا

نقاشی محرم (۱۶)
نقاشی درمورد امام حسین و یزید
نقاشی در مورد امام حسین و کربلا

نقاشی محرم (۱۷)
نقاشی درباره ی امام حسین ع
نقاشی کودکانه در مورد امام حسین ع
نقاشی در مورد شهادت امام حسین ع

نقاشی محرم (۱۸)

رنگ آمیزی برای امام حسین

رنگ آمیزی در مورد امام حسین

رنگ آمیزی با موضوع امام حسین

نقاشی محرم (۱۹)

رنگ آمیزی محرم
رنگ آمیزی محرم برای کودکان

نقاشی محرم (۲۰)
رنگ آمیزی محرم کودکانه
رنگ آمیزی محرم کودکان

نقاشی محرم (۲۱)
برگه رنگ آمیزی محرم
نقاشی برای رنگ آمیزی محرم

نقاشی محرم (۲۲)
کاربرگ رنگ آمیزی محرم
رنگ آمیزی ماه محرم

نقاشی محرم (۲۳)
رنگ آمیزی نقاشی محرم
رنگ آمیزی برای محرم

نقاشی محرم (۲۴)

رنگ آمیزی عاشورا
رنگ آمیزی عاشورا برای کودکان

نقاشی هیات کودکان محرم
رنگ آمیزی عاشورایی
رنگ آمیزی نقاشی عاشورا

نقاشی محرم (۲۶)
رنگ آمیزی روز عاشورا
رنگ آمیزی ظهر عاشورا

نقاشی محرم (۲۷)
کاربرگ رنگ آمیزی عاشورا
رنگ آمیزی واقعه عاشورا

نقاشی محرم (۲۸)
رنگ آمیزی کودکان عاشورا
رنگ آمیزی قصه عاشورا

نقاشی محرم (۲۹)

نقاشی درباره عاشورا
نقاشی درباره عاشورا و تاسوعا

نقاشی محرم (۳۰)
نقاشی درباره عاشورا تاسوعا
نقاشی درباره عاشورا برای کودکان

نقاشی محرم (۳۱)
نقاشی درباره عاشورا کودکانه
نقاشی درباره محرم

نقاشی محرم (۳۲)
نقاشی درباره محرم برای کودکان
نقاشی درباره محرم وعاشورا
نقاشی درباره محرم ساده

رنگ آمیزی محرم (۱)

نقاشی هیئت
نقاشی هیئت عزاداری

رنگ آمیزی محرم (۲)
نقاشی از هیئت عزاداری
نقاشی در خصوص هیات عزاداری
نقاشی کودکانه هیئت

رنگ آمیزی محرم (۳)
نقاشی در مورد هیئتنقاشی هیئت
نقاشی هیئت عزاداری
نقاشی از هیئت عزاداری

رنگ آمیزی محرم (۴)
نقاشی در خصوص هیات عزاداری
نقاشی کودکانه هیئت
نقاشی در مورد هیئت

رنگ آمیزی محرم (۵)

نقاشی روضه

نقاشی روضه امام حسین

رنگ آمیزی محرم (۱۸)

نقاشی هیئت
نقاشی هیئت عزاداری
نقاشی از هیئت عزاداری

رنگ آمیزی محرم (۷)
نقاشی در خصوص هیات عزاداری
نقاشی کودکانه هیئت
نقاشی در مورد هیئترنگ آمیزی محرم (۸)

نقاشی نذری
نقاشی نذری مادرم

رنگ آمیزی محرم (۹)
نقاشی نذری دادن
نقاشی نذری محرم

رنگ آمیزی محرم (۱۰)
نقاشی نذری عاشورا
نقاشی نذری پزون

رنگ آمیزی محرم (۱۱)
نقاشی نذری پختن
نقاشی در مورد نذری دادن

رنگ آمیزی محرم (۱۲)
نقاشی آش نذری
نقاشی در مورد نذری

رنگ آمیزی محرم (۱۳)

نقاشی عزاداری
نقاشی عزاداری محرم

رنگ آمیزی محرم (۱۴)
نقاشی عزاداری ماه محرم
نقاشی عزاداری محرم کودکان

رنگ آمیزی محرم (۱۵)
نقاشی عزاداری عاشورا
نقاشی عزاداری حسینی

رنگ آمیزی محرم (۱۶)
نقاشی عزاداری کودکانه
نقاشی عزاداری حضرت زهرا

رنگ آمیزی محرم (۱۷)

muharram-painting987 (1) muharram-painting987 (1)

muharram-painting987 (2)

muharram-painting987 (3)

muharram-painting987 (4) muharram-painting987 (5) muharram-painting987 (6) muharram-painting987 (9) muharram-painting987 (10) muharram-painting987 (11) muharram-painting987 (12) muharram-painting987 (13) muharram-painting987 (14) muharram-painting987 (15) muharram-painting987 (16) muharram-painting987 (17)

muharram-painting987 (7)(1)(1)

muharram-painting987 (8)(1)

شعر کودکانه برای محرم

در پایان یک شعر بسیار زیبا و لطیف کودکانه از زبان حضرت رقیه سه ساله امام حسین (ع) برای حسن ختام از وبلاگ خدمتگذاران تقدیم شما میکنم ، التماس دعا

ی قصه قصه قصه،ای بچه های قشنگ    برای قصه گفتن،دلم شده خیلی تنگ

من حضرت رقیه،یه دختر سه ساله م      همه میگن شبیه گلهای سرخ و لاله م

گل های دامن من،سرخ و سفید و زردن     همیشـه پـروانـه ها دور سـرم مـیـگـردن

از این شهر و ازون شهر آدمای زیادی     میان به دیدن من،تو گریه و تو شادی

هر کسی مشکل داره، میزنه زیـر گریه      مشکل اون حل میشه تا میگه یا رقیه

خلاصه ای بچه ها،اسم بابام حسینه       به یادتون میمونه؟ بابام امام حسینه

پدربزرگ خـوبـم ، امیر مومنینه       اون اولین امامه، ماه روی زمینه

تـو دخترای بابام از هـمـشـون ریـزتـرم      خیلی منو دوست داره،از همه عزیزترم

مثل رنگین کمون بود النگوهای دستم     گردنبند سـتاره بـه گـردنـم می بـسـتـم

یه روزی از مدینه، سواره و پیاده     راه افتادیم و رفتیم همراه خونواده

به سوی مکه رفتیم، تو روز و تو تاریکی    تـا خـونـه خـدا رو بـبـیـنـینم از نـزدیـکـی

چن روزی توی مکه موندیم و بعد از اونجا    راه افـتـادیـم و رفـتـیـم بـه صـحـرای کـربلا

به کربلا رسیدیم، اونجا که دریا داره    اونجا که آسمونش پر شده از ستاره

تو کربلا بچه ها سن و سالی نداشتم    بچه کبوتر بـودم ، پـر و بـالی نداشتم

هـمـیـشـه عمه زینب میگفت دورت بگردم    به حرفای قشنگش همیشه گوش میکردم

تو صحرای کربلا ما با غولا جنگیدیدم     با اینکه تنها شدیم ولی نمیترسیدیم

تو کربلا زخمی شد چند جایی از تن من    سبد سبد گل سرخ ریخت روی دامن من

بـزرگـا کـه جـنگیدند با غولای بد و زشت    ما توی خیمه موندیم،بزرگا رفتن بهشت

گلهای دامن من از تشنگی میسوختن    به گریه کردن من چشماشونو میدوختن

تحمل تشنگی راس راسی خیلی سخته    مخصوصاً اونجایی که خشکه و بی درخته

دامنم آتیش گرفت مثل گلای تشنه    به سوی عمه زینب دویدم پا برهنه

خـواسـتم کـه صورتم رو با چادرم بپوشم    خوردم زمین در اومد گوشواره از تو گوشم

غولا منو گرفتن،دست و پاهامو بستن     خیلی اذیت شدم،قلب منو شکستن

خـلـاصـه ای بچه ها، تـو صحرای کربلا    وقت غروب خورشید،شدیم اسیر غولا

پـیـاده و پـیـاده ، هـمـراه عمه زینب     راه افتادیم و رفتیم،از صبح زود تا به شب

تا اینکه ما رسیدیم به کشور سوریه     از کربلا تـا اون جـا راه خـیـلـی دوریـه

توی خرابه شام ما رو زندونی کردن   با ما که بچه بودیم نامهربونی کردن

فریاد زدم:«آی مردم،عموی من عباسه    بابام امام حسینه،کیه اونو نشناسه ؟

سر غولا داد زدیم،اونا رو رسوا کردیم   تو قلب مردم شهر خودمونو جا کردیم

بابام یـه شـب بـه خـوابـم اومـد تـوی خرابه     گفت که:بابا حسینت میخواد پیشت بخوابه

دست انداختم گردنش،تو بغلش خوابیدم      خیلی شب خوبی بود،خوابای رنگی دیدم

صبح که بلند شدم من،دیدم که یک فرشته م        مثل داداش اصغرم ، منم توی بهشتم

محمد کامرانی اقدام

نقاشی عزاداری کودکان
نقاشی عزاداری حضرت فاطمه

۰۰ (۱۰)

 

مطالب مرتبط : 

نقاشی اربعین | ۳۰ نقاشی و رنگ آمیزی کودکانه برای اربعین و ماه محرم

انشا اربعین | ۴ انشا وتحقیق در مورد اربعین و پیاده روی برای کودکان و نوجوانان

انشا در مورد محرم | ۲ انشا با موضوع محرم و عاشورا (ع) برای دانش آموزان


ممکن است شما دوست داشته باشید
2 نظرات
 1. مریم می گوید

  میشود دریاره
  ولادت امام رضا ع هم بگزارید

  1. saeed می گوید

   سلام دوست عزیز
   قبلا داشتیم در مورد امام رضا علیه السلام
   به این لینک مراجعه کنید.
   https://delbaraneh.com/art/painting-imam-reza/

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.