آمار دسترسی به اینترنت و موبایل در ایران

آمار دسترسی به اینترنت و موبایل در ایران

اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد ضریب نفوذ اینترنت در ایران ۴۵.۳ درصد، ضریب نفوذ رایانه ۴۱.۲ درصد و ضریب نفوذ تلفن همراه ۷۷.۹ درصد است.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران که از زمینه طرح آمارگیری «برخورداری خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۳۹۴» به دست آمد، از مجموع ۲۴.۳۰ میلیون خانوار ایرانی در حدود ۲۱.۴ میلیون خانوار(۸۸. ۲ درصد) در محل سکونت خود به رادیو دسترسی داشته‌اند. اندازه این سهم‌ها برای خانوار شهری ۸۸.۷ درصد و برای خانوار روستایی ۸۶.۹ درصد بوده است.

آمار دسترسی به اینترنت و موبایل در ایران

از کل خانوارهای کشور حدود ۹۹.۳ درصد معادل ۲۴.۱ میلیون خانوار در محل سکونت به تلویزیون دسترسی داشته‌اند. اندازه این سهم برای خانوار شهری ۹۹.۶ درصد و برای خانوار روستایی ۹۸.۶ درصد بوده است.
۲۴ میلیون خانوار ایرانی معادل ۹۸.۷ درصد در محل سکونت خود به تلفن ثابت یا همراه دسترسی داشته‌اند، اندازه این سهم برای خانوار شهری معادل ۹۹.۳ و برای خانوار روستایی ۹۷ درصد بوده است.

آمار دسترسی به اینترنت و موبایل در ایران

همچنین از مجموع خانوارهای کشور حدود ۱۳.۹ میلیون خانوار معادل ۵۷.۴ درصد در محل سکونت خود به رایانه دسترسی داشته‌اند. همچنین حدود ۱۳.۵ میلیون خانوار معادل ۵۵.۵ درصد در محل سکونت خود به اینترنت دسترسی داشته‌اند. ۸ میلیون خانوار معادل ۳۳ درصد در محل سکونت به اینترنت دسترسی نداشته و ۲.۸ میلیون خانوار معادل ۱۱.۶ درصد دسترسی به اینترنت در محل سکونت را اظهار نکردند.

از مجموع جمیعت کشور تعداد ۵۶.۶ میلیون نفر کاربر تلفن‌ همراه بوده‌اند که ۴۲.۸ میلیون نفر در نقاط شهری و ۱۳.۶ میلیون نفر در نقاط روستایی ساکن بوده‌اند، بنابراین ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور (بین افراد ۶ساله و بیشتر) ۷۷.۹ درصد و برای نقاط شهری و روستایی ۸۰.۵ درصد و ۷۰.۸ درصد بوده است.

آمار دسترسی به اینترنت و موبایل در ایران

همچنین از مجموع جمعیت کشور ۳۰.۳ میلیون نفر کاربر رایانه بوده‌اند که ۲۹.۸ میلیون نفر آنان افراد ۶ ساله و بیشتر هستند. از این تعداد ۲۵.۷ میلیون نفر در نقاط شهری و ۴.۱ میلیون نفر در نقاط روستایی ساکن بوده‌اند؛ بنابراین ضریب نفوذ رایانه در بین افراد ۶ ساله و بیشتر ۴۱.۲ درصد برای نقاط شهری ۴۸.۳ درصد و برای نقاط روستایی ۲۱.۴ درصد بوده است.

اطلاعات مرکز آمار ایران در زمینه ضریب نفوذ اینترنت نشان می دهد در سال ۱۳۹۴ از مجموعه جمعیت کشور تعداد ۳۲.۸ میلیون نفر کاربر اینترنت بوده‌اند که این میزان نشان ‌دهنده ضریب نفوذ ۴۵.۳ درصدی برای جمعیت ۶ ساله وبالاتر است. در نقاط شهری ضریب نفوذ اینترنت ۵۹.۱ درصد و در نقاط روستایی ۲۶.۶ درصد است.

بیشترین حقوق در ایران را چه کسی دریافت میکند؟

ایکول الیکزانوا ملکه زیبایی قرقیزستان مسلمان شدن

شرایط و هزینه و نحوه ثبت نام در پیاده روی کربلا در اربعین ۹۵


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.