تعبیر خواب لاغر شدن | دیدن لاغر شدن مرده ، لاغر شدن شکم در خواب

در این نوشته از بخش تعبیر خواب پرتال دلبرانه قصد داریم تعبیر خواب لاغر شدن را درج نماییم.

دیدن لاغر شدن در خواب می تواند حالت های مختلفی داشته باشد که در ادامه به آن میپردازیم.

در این مطلب شما میتوانید انواع تعبیر خواب در رابطه با این موضع را از نظران معبران مختلف مطالعه نمایید

با ما همراه باشید….

تعبیر خواب لاغر شدن | دیدن لاغر شدن مرده ، لاغر شدن شکم در خواب

تعبیر خواب لاغر شدن

تعبیر خواب کاهش وزن و لاغری در خواب

خواب دیدن کاهش وزن نشان می دهد که دیگر از عهده مسئولیت یا فشار عاطفی بر نمی آیید.

همچنین خواب دیدن کم وزن بودن و یا لاغری میتواند به معنای این باشد که شما باید در کار سخت تر و جدی تر باشید.

تعبیر خواب لاغر شدن زن و مرد

به طور کلی رویای لاغری، احساس ضعف در محیطی خاص را بیان می‌کند. به طور مثال اگر شما خود را لاغرتر از همکارتان مشاهده کردید، نمایانگر احساس ضعف و ناتوانی در محیط کار است.

در برخی موارد این رویا می‌تواند هشداری در رابطه با دور شدن از وظایف و چالش‌های کاری باشد.

ممکن است نگران گرسنگی یا گرسنگی کشیدن باشید. شاید به صورت فیزیکی یا یک دغدغه ذهنی. برای مثال خود را در یک دوره پرهیز شدید غذایی قرار داده اید.

به خاطر همین وسواس فکری شدید حول مسئله لاغری، ممکن است ذوق و علاقه خود را برای جذاب‌تر دیده شدن به خصوص با قربانی کردن سلامت خود نشان دهید.

دیدن لاغر شدن در خواب بیانگر وجود چیزی با اندازه نامتناسب در زندگی شماست. پول، عشق، احساسات و یا حتی شغل شما می‌تواند با زندگیتان همخوانی نداشته باشد.

این رویا تصویری از خود شماست. احساس ناتوانی و اینکه بیش از حد برای انجام کاری بزرگ یا گوچک هستید به صورت لاغر شدن در خواب خود را نشان می دهد.

تعبیر خواب لاغر شدن صورت

اگر فردی خواب لاغز شدن صورتش را ببنید زن باشید یا مرد نشانه از این دارد که به تازگی یک مال و ثروت حرام به زندگی اش وارد شده است.

شیخ طوسی این تعبیر لاغری صورت را به مال حرامی نسبت داده که شاید در بعضی خواب ها برای مرد و زن تعبیر متفاوت داشته باشد اما به صورت کلی خبر از ورود یک مال حرام می دهد.

تعبیر خواب لاغر شدن شکم

اگر فردی در خواب ببیند که شکمش کوچک و لاغر شده است مربوط به فرزند میشود ، بنا به گفته ابراهیم کرمانی یعنی اینکه فرزندانت دچار عیب و ایراد شده اند و همچنین دچار ضرر و زیان مالی میشوی.

همچنین تعبیرگرانی مانند حضرت دانیال و ابن سیرین آن را به فرزندان و بستگان و مال و ثروت نسبت داده اند.

تعبیر خواب لاغر شدن عضوی از بدن

اگر ببینی بازوی تو لاغر می‌باشد، زن تو دچار ناخوشی می‌شود، یا اینکه برادر یا فرزندت دچار ضعف حال می‌شود.

اگر ببینی ران پای تو لاغر و باریک شده است، اقوام تو ضعیف می‌شوند.

اگر دید همراه با لاغری ضعف داشت و رویش زرد بود غم و بیماری بود.

تعبیر خواب مرده ای که لاغر شده

چنان چه ببینی افراد مرده لاغر شده اند و این مردگان از بستگانت هستند به این معناست که خواه یا ناخواه در یک تجربه ی تخ و غم انگیز بخاطر از دست دادن و یا جدا شدن از کسی که او را دوست داری گریه زیاد خواهی کرد و درد دلت را به همگان در میان میگذاری و مدت ها زمان لازم است تا بتوانی با این مورد کنار بیایی یا آن را بدست فراموشی بسپاری.

تعبیر خواب لاغر شدن از دیدگاه لیلا برایت

اگر در خواب یک بچه لاغر و ضعیف دیدید، این خواب به شما خبر می دهد که آماده باشید زیرا مشکلاتی در راه است. قوی باشید و از این موانع نترسید.

تعبیر خواب لاغر شدن از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

مطیعی تهرانی می گوید اگر شما در واقعیت آدم چاق و یا تپل هستید ولی در خواب دیدید که لاغر و ضعیف شده اید، این خواب بیانگر نگرانی شما نسبت به سلامتی تان و یا وضع کنونی شماست ولی این به این معنا نیست که قطعا اتفاقی خواهد افتاد.

اگر در خواب دیدید که بازوهای شما لاغر شده بود، این خواب به شما می گوید که بهتر است به برادر و یا فرزند خود چشم امید و یاری نداشته باشید، چون که از این اشخاص خیری به شما نخواهد رسید یا نمی خواهند و یا اگر هم بخواهند توانایی آن را ندارند.

اگر در خواب دیدید که بازوی سمت چپ شما چاق و قوی ولی بازوی سمت راست شما لاغر و نحیف بود، این خواب تعبیرش این است که شما صاحب فرزند لایق و نیکو هستید ولی برادری دارید که نه تنها در زندگی شما مفید نخواهد بود بلکه ممکن است شما را با دردسر های فراوان رو به رو کند.

تعبیر خواب لاغر شدن از دیدگاه دانیال نبی (ع)

اگر در خواب دیدید که بازو و یا شانه شما تغییر شکل داده، سالم نیست و یا در این قسمت احساس ضعف و ناتوانی داشتید، تعبیرش به این معناست که حق کسانی را ادا نکرده اید و به نوعی ممکن است حق الناس کرده باشید.

تعبیر خواب لاغر شدن از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر در خواب دیدید که کمر و شانه های شما احساس ناتوانی و ضعف داشت، این خواب یعنی شما امانت دار خوبی نخواهی بود و از پس این مسئولیت بر نخواهید آمد.

اگر تمام بدن خودتان حس ضعف داشت و لاغر شده بودید، شما گرفتار یک فقر و تنگدستی خواهید شد و یا اینکه رازی در دل دارید که برای همه فاش خواهد شد.

اگر در خواب دیدید که فقط ران پای شما لاغر و باریک شده بود، اقوام شما با کاستی و ضعف رو به رو خواهند شد. این ضعف می تواند به لحاظ روحی یا جسمی باشد.

اگر دیدید که لاغر شده بودید، شما با یک خسارت و زیان مالی رو به رو خواهید شد.

اگر در خواب دیدید که همراه لاغر شدن احساس ضعف و ناتوانی داشتید، و رنگ صورت شما پریده بود، این خواب نماد یک غم یک ناراحتی و حتی بیماری و مشکل جسمی است.

اگر در خواب دیدید که چشم شما ضعیف شده و یا کوچک تر از دیگری بود، این خواب نشان دهنده عدم ثبات شخصیتی و دو بهم زن بودن شماست.

اگر دیدید که جفت پهلو های شما از شدت لاغری به هم نزدیک و چسبیده بود، این خواب نماد ناراحتی و اندوه خواهد بود.

اگر در خواب دیدید که شکم معشوقتان لاغر و کوچک شده بود، این خواب خوب نخواهد بود. تعبیر این خواب بی وفایی را نشان می دهد و امکان اینکه روابط نابود شوند بسیار است.

اگر در خواب دیدید که شکم خودتان کوچک و لاغر شده بود، این خواب نماد سعادت و عذت و احترام است.

اگر شخصی از اعضای خانواده خود را این گونه دیدید، تعبیرش این است که سختی کارها بر شما آسان خواهد شد و حاجت روا خواهید شد.

اگر شخصی از اموات خود را در این حالت دیدید، تعبیرش گرفتار یک بیماری سهمگین و خطرناک شدن است.

به تعبیر دیگر اشاره به دوستانی دارد که از طریق راه حرام امرار معاش می کنند.

اگر در خواب دیدید که شکم خودتان و یا یکی از اقوام ابتدا چاق و بزرگ ولی به یک باره خالی و لاغر شد، تعبیر آن این است که اگرچه شما اکنون در خوشی و خنده قرار دارید ولی در اوج لذت شما به ناگهان شرایط رو به منفی تغییر خواهد کرد.

تعبیر خواب لاغر شدن از دیدگاه محمد ابن سیرین

اگر در خواب دیدید که اندام و بدن شما بسیار لاغر و ضعیف شده بود، تعبیر این خواب گرفتار فقر و تنگدستی، درماندگی و نا توانی در انجام کارهایتان است.

اگر در خواب یکی از دوستان نزدیک و صمیمی خود را دیدید که لاغر شده بود، تعبیرش این است که این دوست شما به یک ثروت و درآمد چشم گیری خواهد رسید و در زندگی اش موفقیت های بزرگی را به دست خواهد آورد.

اگر در خواب دیدید که تعداد زیادی از مردم یک منطقه و یا یک شهر که شما هم آن ها را نمی شناحتید، لاغر شده بودند؛ تعبیرش این است که در این دیار فقر و بحران مالی، تنگ دستی و درماندگی، ظلم و ستم و ناجوانمردی زیاد خواهد شد.

اگر در خواب بدن خود را دیدید که ضعیف و لاغر شده بود، و یا اینکه یکی از اعضای بدنتان این وضعیت را داشت؛ تعبیرش به شرح زیر خواهد بود:

اگر دیدید که سر شما احساس ضعف و ناتوانی داشت، مقام و مرتبه شما پایین خواهد آمد و گرفتار یک زیان و ضرر خواهید شد.

اگر دیدید که شما از ناحیه گردن چنین حسی داشتید، شما یک امانت را از شخصی قبول خواهید کرد که یک مسئولیت را به شما می سپارد.

اگر دیدید که ساعد و مچ دست شما این حالت را دارد، فرزند دختر شما ضعیف خواهد شد. این ضعف می تواند به لحاظ جسمی و یا روحی باشد.

اگر دیدید که چشم شما ضعیف شده بود، یعنی فرزند دختر و یا همسر شما فوت خواهد کرد.

اگر دیدید در بینی شما عیب و نقصی بود و یا به لحاظ ظاهری تغییر کرده بود، یعنی مرتبه و شأن شما دچار نزول و سقوط خواهد شد.

اگر دیدید که در دهان و یا دندان های شما ایرادی ایجاد شده بود، یعنی رزق و رزوی شما کمی با مشکل رو به رو خواهد شد و از نظر چند صباحی تحت فشار خواهی بود.

اگر دیدید که سینه شما تغییر ظاهر داده و به چشم انگار یکسان نبود، این خواب نماد این است که شما زین پس راه دیگری را پیش خواهید گرفت. از این به بعد از دست و دل بازی و بزرگواری دور خواهید شد.

اگر در خواب دیدید که در قلب خود احساس ضعف داشتید، یعنی عدم تفکر و اندیشیدن است. شما دور اندیشی و تأمل را نادیده خواهید گرفت.

اگر دیدید که شکم شما لاغر و ضعیف شده بود، یعنی تکیه گاه و پشتیبان شما ضعیف خواهید شد و حس می کنید هیچ کس از شما حمایت نمی کند.

تعبیر خواب لاغر شدن از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب دیدید که تبدیل به یک آدم لاغر اندام و نحیف شده اید، یعنی شما به تمام اهداف و خواسته های قلبی خود خواهد رسید.

اگر در خواب دیدید که بیش از حد نرمال لاغر شده بودید و مثل یک مریض به نظر می رسیدید، این خواب از رسیدن مشکلات متعدد خبر می دهد.

اگر در خواب خود یک زن لاغر اندام دیدید، این خواب نشان دهنده کسب موقعیت های عالی و جدید در زمینه عاطفی است.

اگر در خواب مرد لاغر اندامی را دیدید، این خواب نماد یکی از آرزوهای قدیمی شما است که براورده می شود و شما از این بابت بسیار خوشنود خواهید شد.

تعبیر خواب لاغر شدن از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

اگر در خواب دیدید که چیزی یا کسی لاغر و باریک شده بود، این خواب از عدم وجود قدرت و هماهنگی در شخصیت و زندگی شما می دهد.

شما احساس می کنید که توانایی حفاظت از خودتان را ندارید و هیچ گاه نتوانسته اید که روی حرف خود باشید و استقلال پیدا کنید.

اگر کمی اراده به خرج دهید و شجاع باشید حتما به این اهداف خواهید رسید.

به تعبیر دیگر چنین خوابی نماد منعطف بودن و زرنگی شماست. شما توانایی هماهنگی با هر شرایطی را دارید و می توانید خود را وفق دهید.

تعبیر خواب لاغر شدن از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

اگر در خواب شخص خودتان را با بدن لاغر و ضعیفی دیدید، تعبیرش برای شما رسیدن به پول و ثروت خواهد بود.

اگر شما یک خانم هستیدو در واقعیت لاغر نیستید ولی خواب دیدید که لاغر شدید، شما بخاطر از دست دادن معشوق خود بسیار اندوهگین خواهید شد و اشک های زیادی از این بابت خواهیدریخت.

اگر در خواب دیدید که در حال لاغر شدن بودید و ضعیف و ضعیف تر می شدید، تعبیرش پول و ثروت ناگهانی است که اصلا انتظارش را ندارید.

اگر در خواب دیدید که قصد لاغر شدن داشتید و از این بابت در حال عذاب کشیدن بودید، شخصی از شما خواستگاری خواهد کرد.

اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که لاغر می شدید، شما وارد کارهایی خواهید شد که برای شما حامل موفقیت های سودمند و مفید خواهند بود.

تعبیر خواب لاغر شدن به طور کلی

اگر کسی خواب دید که لاغر شده، از ثروت و مالش کم می شود و اگر همراه لاغری ضعف هم داشت، ابتلای به غم و اندوه است.

بیشتر بخوانید

فواید استفاده از بذر کتان و ماست برای لاغری

بذر کتان برای لاغری شکم و پهلو خوبه ؟

چه ویتامین هایی برای لاغری موثر است ؟

چیکار کنم شکمم لاغر بشه ؟

خواص و فواید سرکه سیب برای لاغری و سلامتی


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.