تعبیر خواب رعد و برق | دیدن رعد و برق ترسناک و شدید در خواب

در این نوشته از بخش تعبیر خواب پرتال دلبرانه قصد داریم تعبیر خواب رعد و برق را درج نماییم.

دیدن رعد و برق در خواب می تواند حالت های مختلفی داشته باشد که در ادامه به آن میپردازیم.

در این مطلب شما میتوانید انواع تعبیر خواب در رابطه با این موضع را از نظران معبران مختلف مطالعه نمایید

با ما همراه باشید….

تعبیر خواب رعد و برق | دیدن رعد و برق ترسناک و شدید در خواب

تعبیر خواب رعد و برق

دیدن خواب رعد و برق نشانه چیست؟

تعبیر و معنی رعد و برق در خواب

نور حاصل از رعد و برق در خواب سمبل قدرت و انرژی خام است. چنین انرژی می تواند سازنده یا مخرب باشد.

خواب در مورد نور رعد و برق سمبل قوی بودن است.

این خواب ها نشاندهنده تغییرات مورد نیاز و نیاز به خراب کردن بعضی چیزها برای ایجاد فضا برای چیزهای جدید را در زندگی نشان می دهند.

این خواب سمبل تغییرات مهم است که باید جایگزین چیزهای قدیمی شود.

خواب در مورد رعد و برق ممکن است بیانگر بعضی از تغییرات ناگهانی یا غیر منتظره در زندگی شما باشد.

آنها ممکن است همچنین بازتاب دهنده احساسات در مورد بعضی از چیزهای موثر نیز باشند.

گاهی اوقات این خواب ها حل شدن مشکلات به آسانی را نشان می دهند.

این خواب ها همچنین ممکن است نشاندهنده دریافت انگیزها یا ایده های عالی به صورت ناگهانی باشند.

خواب هایی در مورد رعد و برق ممکن است همچنین نشاندهنده آزاد شدن از تنش ها باشد.

شاید احساسات قوی در شما ایجاد شود و تمایل داشته باشید که از دست آنها خلاصی پیدا کنید. بنابراین درگیر سختی مشکلات نخواهید شد.

رعد و برق در خواب همچنین نشاندهنده یک شوک عاطفی یا اتفاقات ناگهانی و غیر منتظره است.

رعد و برق در خواب ممکن است نشاندهنده عشق غیر منتظره ای باشد که به زندگی شما وارد می شود.

این خواب ممکن است یک علاقه عاشقانه جدید را در آینده نزدیک یا احیای یک عشق قدیمی را برای فردی که اکنون در زندگی تان است را نشان دهد.

این خواب ها ممکن است گاهی اوقات سپری کردن لحظات رضایت بخش با خانواده و افرادی که دوستشان دارید را نشان دهد.

گاهی اوقات رعد و برق در خواب بیانگر شادی کوتاه مدت است.

گاهی اوقات این خواب ها نشاندهنده خرابی و ویرانی در بعضی از جنبه های زندگی است.

این خواب ها می توانند بعضی از خطرات را در آینده نزدیک نشان دهند که ممکن است از آنها آگاهی نداشته باشید.

این خواب ها در بعضی از موارد بیانگر یک اتفاق دراماتیک یا شوک آمیز هستند. شاید حس کنید که بعضی از تغییرات چقدر خطرناک هستند.

شاید این خواب بیانگر احساسات شما در مورد تغییرات برگشت ناپذیر یا اتفاقاتی در زندگی تان باشند.

گاهی اوقات خواب در مورد رعد و برق نشاندهنده بیدار شدن تمایلات معنوی فرد است.

تعبیر خواب رعد و برق

خواب در مورد دیدن رعد و برق. اگر در خواب رعد و برق دیدید، چنین خوابی معمولا علامت خوبی دارد اما علامت شادی بلند مدت نیست.

این خواب در مورد پیشرفت های کوچک و خوش شانسی نیز صحبت می کند که از لحاظ عشقی و دراماتیک تاثیری روی بهبود زندگی تان ندارد.

تعبیر خواب اصابت رعد و برق

خواب دیدن در مورد اصابت رعد و برق. اگر در خواب اصابت رعد و برق را دیدید،

چنین خوابی ممکن است بیانگر چیزهای غیر منتظره باشد که در آینده نزدیک در زندگی شما اتفاق می افتد.

این خواب ممکن است نشاندهنده این باشد که خودتان را در جریان های غیر منتظره ای پیدا می کنید که اصلا انتظارش را ندارید.

این خواب ممکن است تغییرات غیر ممکن را ممکن کند.

تعبیر خواب اصابت رعد و برق

تعبیر خواب اصابت کردن رعد و برق به خودتان

اصابت کردن رعد و برق به خودتان در خواب. اگر در خواب دیدید که به رعد و برق اصابت کرده اید،

چنین خوابی معمولا علامت خوبی ندارد و ممکن است پیچیدگی ها و کشمکش ها با دوستانتان، اعضای خانواده یا همکارانتان را نیز نشان دهد.

اگر چنین خوابی دیدید، باید به رفتار خود و چیزهایی که در روزهای آینده می گویید، بیشتر دقت کنید تا دیگران را متهم نکنید.

گاهی اوقات این خواب معنی خوبی دارد و یک تمایل یا دیدگاه درونی را در مورد چیزی نشان می دهد.

شاید هم اکنون درگیر حل بعضی از مشکلات هستید و راه حل نزدیک است.

این خواب ممکن است همچنین به بعضی از چیزهای غیر منتظره اشاره کند اما تغییرات خوبی را هم در زندگی نشان می دهد.

این خواب می تواند درگیر شدن در رویاها یا مشکلات فرد دیگر را نیز نشان دهد.

تعبیر خواب اصابت کردن رعد و برق به فرد دیگری

اصابت کردن رعد و برق در خواب به فردی دیگر. اگر در خواب دیدید که رعد و برق به فرد دیگری اصابت کرد یا با نور آن کشته شد،

چنین خوابی ممکن است بیانگر شرایط سخت بین شما و شخصی باشد که در زندگی به او نزدیک هستید.

شاید شما به دلیل چیزهای بدی که در زندگی آن شخص رخ داده، احساس شرمندگی داشته باشید.

تعبیر خواب اصابت رعد و برق به همسرتان

اصابت رعد و برق به همسرتان در خواب. اگر در خواب دیدید که رعد و برق به همسرتان اصابت کرده،

چنین خوابی ممکن است نشاندهنده مشکلات شما با همسرتان باشد که معمولا به دلیل تفاوت جنسیتی است.

شاید این مشکلات به دلیل بعضی از جر و بحث هایی که هر دو داشته اید،

یا کمبود اعتماد و احترام از سمت یکی از زوجین و گاهی اوقات آسیب دیدگی های جسمی اتفاق افتاده باشد.

تعبیر خواب اصابت رعد و برق به خانه

اصابت رعد و برق به خانه تان در خواب. اگر در خواب دیدید که رعد و برق به خانه شما اصابت کرد و باعث خرابی و آسیب شد،

چنین خوابی بدیمن است. این خواب ممکن است به بعضی از تراژدی ها در خانواده تان اشاره کند که اثرات منفی بلند مدتی دارد.

تعبیر خواب اصابت رعد و برق به بالای سر

اصابت رعد و برق به بالای سر در خواب. اگر در خواب دیدید که رعد و برق به بالای سرتان اصابت کرد،

چنین خوابی علامت بسیار خوبی دارد و نشاندهنده بهبود وضعیت مالی در آینده نزدیک است که با کمترین تلاش از سمت شما رخ می دهد.

این خواب ممکن است نشاندهنده شادی و لذت نیز باشد.

قرار داشتن در محلی که رعد و برق به آنجا اصابت می کند. اگر در خواب دیدید که در مکانی هستید که رعد و برق به آنها اصابت می کند،

اما صدمه نمی بینید، چنین خوابی ممکن است بیانگر عشقی باشد که در آینده نزدیک وارد زندگی تان می شود.

ممکن است بیانگر عشق در نگاه اول نیز باشد.

تعبیر خواب برخورد رعد و برق به اجسام

اصابت رعد و برق به بعضی از اجسام نزدیک شما در خواب. اگر در خواب دیدید که رعد و برق به بعضی از اجسام در کنار شما اصابت کرد،

و باعث شوک و ترس شما شد، چنین خوابی نشاندهنده آسیب دیدن یا غافلگیر شدن

نارضایتمندانه به دلیل بعضی از خبرها در مورد شخصی نزدیک در زندگی تان می باشد.

تعبیر خواب برخورد رعد و برق به اجسام

تعبیر خواب روشن شدن شخصی نور رعد و برق

روشن شدن شخصی در خواب توسط نور رعد و برق. اگر در خواب دیدید که شخصی در خواب به دلیل رعد و برق روشن می شود،

چنین خوابی نشاندهنده غیبت کردن است.

این خواب ممکن است نشاندهنده این باشد که بعضی از افراد سعی دارند تا در مورد شما شایعه پراکنی کنند و پشت سر شما دروغ بگویند.

تعبیر خواب روشن شدن بدن خودتان با نور رعد و برق

روشن شدن بدن خودتان با رعد و برق در خواب. اگر در خواب دیدی که بدن خودتان با رعد و برق روشن شد،

چنین خوابی ممکن است علامت خوبی نداشته باشد و نشاندهنده ناامیدی در مورد بعضی چیزهاست.

ممکن است نشاندهنده دریافت بعضی از اخبار باشد که انتظارش را ندارید.

تعبیر خواب آتش سوزی با رعد وبرق

آتش سوزی بر اثر رعد وبرق در خواب. اگر در خواب دیدید که بر اثر رعد و برق آتش سوزی شد،

چنین خوابی بیانگر ملاقات با شخصی است که ممکن است بخش مهمی از زندگی شما را تشکیل دهد،

مخصوصا به دلیل به اشتراک گذاشتن بعضی از جریانات غیر معمولی با آن شخص.

✅بیشتر بخوانید >> تعبیر خواب آتش سوزی

تعبیر خواب دیدن رعد و برق در آسمان تیره

دیدن رعد و برق در یک آسمان تیره در خواب. اگر در خواب نوری را در یک آسمان تیره دیدید،

چنین خوابی ممکن است علامت خوبی نداشته باشد و نشاندهنده بدشانسی و سختی هایی است که نمی توانید آن ها را حل و فصل کنید.

شاید نتوانید راه حلی برای بعضی از مشکلاتی که در زندگی دارید، پیدا کنید و همین شما را نگران کرده است.

این خواب همچنین ممکن است بیانگر هشدار در مورد تلاش های تجاری باشد.

باید توجه بیشتری به نیت دیگران داشته باشید و به حرف های آنها خیلی اعتماد نکنید، زیرا ممکن است به شما دروغ بگویند.

شاید این خواب نشاندهنده مواجه شدن با افسردگی و سختی یا بعضی از ضرر و زیان های مالی در آینده نزدیک باشد.

تعبیر خواب اصابت رعد و برق بر اثر طوفان

اصابت رعد و برق بر اثر طوفان در خواب. اگر در خواب دیدید که رعد و برق در طول طوفان ایجاد شد،

چنین خوابی انرژی قدرتی شما را نشان می دهد که آزاد می شود.

شاید این خواب نشاندهنده بعضی از چیزهای مهمی باشد که ترس های زیادی در شما به وجود می آورد.

تعبیر خواب رعد و برق همراه با غرش

رعد و برق همراه با غرش در خواب. اگر در خواب رعد و برق را با غرش تجربه کردید،

چنین خوابی ممکن است یادآور ارزیابی دوباره اولیت های شما در زندگی باشد،

زیرا ممکن است زمان زیادی را سر موضوعات نامربوط سپری کرده باشید و به اندازه کافی زمان نداشته باشید که به چیزهای مهم فکر کنید.

تعبیر خواب آسیب رساندن رعد و برق به شخصی

آسیب رساندن رعد و برق به شخصی در خواب. اگر در خواب دیدید که رعد و برق به شخصی آسیب زد،

چنین خوابی ممکن است نشاندهنده این باشد که واضح و شفاف فکر نمی کنید یا اشخاصی یا چیزهایی حواس شما را پرت می کنند.

شاید نمی توانید فکر کردن در مورد شخصی که دوستش دارید را متوقف کنید و همین امر باعث شده که نتوانید به چیز دیگری فکر کنید.

شاید حتی کارهای روزانه خود را فراموش کرده باشید، زیرا به شدت رویاپردازی می کنید.

تعبیر خواب آسیب زدن رعد و برق به بعضی چیزها

آسیب زدن رعد و برق به بعضی چیزها در خواب. اگر در خواب دیدید که رعد و برق به بعضی چیزها آسیب زده اند،

چنین خوابی ممکن است عاشق شدن شما و فراموش کردن مسئولیت هایتان را در زندگی نشان دهد.

این خواب یک هشدار در مورد بعضی از شرایط و برگشتن به اجبارها و روابط با بعضی از افراد است.

شما نمی خواهید که بعدا به دلیل شیفتگی و شیدایی به بعضی از مشکلات دچار شوید.

تعبیر خواب کور شدن به دلیل رعد و برق

کور شدن به دلیل رعد و برق در خواب.  اگر در خواب دیدید که به دلیل نور رعد و برق کور شدید،

این خواب نشاندهنده بعضی از فرصت های جدید است که فواید زیادی هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ اجتماعی در آینده برای شما دارد.

تعبیر خواب کور شدن به دلیل رعد و برق

تعبیر خواب رعد و برق از ابر

رعد و برق از ابر در خواب. اگر در خواب دیدید که از ابر نور و رعد وبرق زد، چنین خوابی علامت بسیار خوبی دارد

و نشاندهنده رونق و کامیابی در آینده نزدیک است. احتمالا از سختی های مالی رهایی پیدا می کنید.

شاید هم نشاندهنده خلاص شدن از ترسی باشد که با آن درگیر هستید.

گاهی اوقات این خواب بیانگر برگشتن چیزهایی از گذشته است، بنابراین باید خودتان را آماده رویارویی با آنها کنید.

تعبیر رعد و برق در خواب

رعد و برق در خواب بیانگر ارزیابی ناگهانی آگاهی، بینش و معنویات است.

این خواب اغلب با حس سورپرایز و عواطف قوی همراه است. به فضای خواب و احساسات در این خواب توجه کنید،

این موارد سرنخ های قوی را برای زندگی واقعی و آینده نزدیک در اختیار شما قرار می دهند.

خواب دیدن  در مورد برق زدن آسمان و بعد شنیدن صدای رعد،

نشاندهنده این است که هشدارهای مشخصی در مورد شگفتی های آینده یا خطرات دریافت می کنید.

به دنبال علائم هشداردهنده در زندگی واقعی باشید که می تواند مقدمه ای برای تغییر ناگهانی در کوتاه مدت باشد.

تعبیر خواب پرنده افسانه ای رعد و برق

این خواب بیانگر پایداری معنوی، قدرت و خوشبختی است. شما قادر خواهید بود که هر شوکی را در مسیر زندگی به خود جذب کنید.

علاوه بر آن، قادر خواهید بود که از پس هر شوک یا اتفاقات ناگهانی به مسیر زندگی برگردید.

تعبیر خواب ابرهای حاوی رعد و برق

خواب دیدن در مورد ابرهای حاوی رعد و برق و تیره، شوم است و نشان می دهد که روز حساب نزدیک است.

شاید افرادی در اطراف شما در مورد این شوک ها و تغییر افق دیدگاهی شما خبر نداشته باشند اما این ها علائم واضحی از مشکلات هستند.

خودتان را برای تغییرات درونی آماده کنید که به زودی رخ می دهد.

تعبیر خواب نور زیاد و شدید حاصل از رعد و برق

دیدن یک نور جداگانه به نیروهایی اشاره می کند که تحت کنترل شما نیست.

این نیروها می توانند مخرب باشند و شما نمی دانید که چه تاثیری برایتان دارند.

اگرچه هنوز باید هشدارها را رعایت کنید تا خطرچنین نیروهای ماورایی کاهش پیدا کند.

زمانی که اتفاقات بدی در حال رخ دادن است، از خودتان مراقبت کنید تا بتوانید راحت تر از پس این مشکلات و طوفان های هوایی بربیایید.

تعبیر خواب طوفان رعد و برق

خواب دیدن در مورد طوفان رعد و برق به انبوهی از اخبار بد اشاره می کند که پیش روی شماست.

این خبرها یکی پس از دیگری شما را غافلگیر می کنند.

تعبیر خواب طوفان رعد و برق

تعبیر خواب شنیدن صدای رعد و برق بدون نور 

شنیدن صدای رعد و برق بدون نور نشاندهنده این است که در مورد اتفاقات خاصی در زندگی در آینده نزدیک به شما هشدار داده می شود.

اگرچه احتمالا با این اتفاقات برخوردی نخواهید کرد. استرس نگیرید و با شنیدن اولین صدا و ضربه نترسید.

تعبیر خواب آتش نور بر اثر رعد و برق

خواب دیدن در مورد آتش نور بر اثر رعد و برق، سمبل یک تغییر ناگهانی یا تولد دوباره بعد از یک اتفاق شوک آمیز است.

احتملا به طور کامل طرز فکر و عمل خود را تغییر می دهید تا تغییرات را کامل کنید. هدف شما باید تکمیل کردن پروژه ها و تلاش هایتان باشد.

تعبیر خواب نور در آسمان

دیدن نور در آسمان از یک فاصله دور، اخبار بد را پیشگویی می کند که ممکن است در یک جریان اجتماعی رخ بدهد.

اگرچه این اتفاقات روی شخصیت شما تاثیر نمی گذارد.

اما قادر خواهید بود که پدیده ها و اتفاقات را مشاهده کنید و در مورد آنها با دیگران صحبت کنید.

تعبیر خواب نور سفید

نور سفید در خواب به شناسایی ناگهانی اشاره می کند که در مورد دوستی و رابطه است.

شاید این نور نشاندهنده جرقه دوستانه در مواجهه با افراد دیگر باشد.

تعبیر خواب نور آبی

نور آبی در خواب، به هوشیاری و اطلاعات و آگاهی بعد از یک شناسایی و تشخیص ناگهانی اشاره می کند.

شما یاد خواهید گرفت که  به حقیقت بعد از یک اتفاق شوک کننده توجه کنید.

تعبیر خواب نور بنفش

نور بنفش در خواب، به وفاداری و یک جشن ناگهانی در زندگی اشاره می کند.

احتمالا با افراد مشهوری در آینده نزدیک مواجه می شوید که شوکی را به شما وارد می کنند.

تعبیر خواب نور سبز

دیدن نور سبز در خواب، نشاندهنده قدرت و سرزندگی زیاد طی جریان های جدی و خشن زندگی است.

احتمالا شوک های زیاد و تغییراتی در پس حرکت ابرها در حال رخ دادن باشد.

تعبیر خواب رعد و برق و باران شدید

تعبیر خواب رعد و برق و باران شدید

خوابی که روی باران شدید با رعد و برق تمرکز می کند، نشاندهنده این است که اخبار بدی را مشاهده کرده یا می شنوید که باعث غم و آشفتگی شما می شود.

تعبیر خواب نور توپی شکل

نور توپی در خواب، در مورد اتفاقاتی پیشگویی می کند که احتمالا بعد از اتفاقات مشخصی رخ می دهند.

به دنبال افرادی بگردید که از یک راه فوق العاده به شما واکنش نشان دهند.

این خواب بیانگر این است که واکنش های زنجیره ای بسیار عالی در پیش خواهید داشت.

خواب در مورد نور چنگالی شکل

نور چنگالی در خواب، نشاندهنده این است که با شرایطی مواجه می شوید که در آن، تصمیمیات تند و سریعی می گیرید.

شاید افرادی را ملاقات کنید و سریعا تصمیم بگیرید که آیا این شخص برای شما خوب است یا نه.

تعبیر خواب رنگین کمان بعد از رعد و برق

رنگین کمان بعد از رعد و برق در خواب، اتفاقات عجیب و غریبی را نشان می دهد که احتمالا با یکدیگر رخ نخواهند داد.

این وضعیت فرصت خوبی برای رسیدن به خوشبختی و موفقیت است.

اگرچه که هنوز وظایف خود را کامل انجام نداده اید، اما باید به تله هایی باشید که ممکن است سر راه شما قرار بگیرند.

تعبیر خواب ضربه دیدن توسط رعد و برق

خواب دیدن در مورد ضربه دیدن توسط رعد و برق، سمبل تغییرات برگشت ناپذیر یا زخم هایی است که در زندگی شما رخ می دهد.

احتمالا با تغییرات دائمی مواجه می شوید و بعد از آنها هیچ گاه آدم سابق نخواهید شد اما معمولا همه چیز بدتر از قبل می شود.

تعبیر خواب برخورد رعد و برق با درخت

اگر در خواب ببینید که نور رعد و برق به چیزی مثل ساختمان یا  درخت اصابت کرد،

علامت این است که نیاز دارید که عصبانیت و خشم خود را جای دیگری تخلیه کنید.

از نزدیک شدن به افرادی که در لحظه عصبانی می شوند،

آگاهی پیدا کنید زیرا ممکن است توسط اقدامات آنها که خارج از کنترل شماست، صدمه ببینید.

تعبیر خواب رعد و برق از نظر امام جعفر صادق(ع)

که رعد و برق درخواب بر پنج وجه است.

  • اول: خزانه دار پادشاه
  • دوم: وعده بد
  • سوم: خیر
  • چهارم: رحمت
  • پنجم: راه راست

تعبیر خواب رعد و برق از نظر امام جعفر صادق(ع)

تعبیر خواب رعد و برق از نظر محمد بن سیرین

رعد و برق در خواب خزانه دار پادشاه است و بعضی از معبران گفته اند:

برق، وعده کردن پادشاه است به بدی و مرد طماع را به طمع وی.

اگر بیند برق را از هوا یا از ابر برگرفت، دلیل که کاری کند که در ان خیر بود.

اگر بیند برق همی درخشید، دلیل که در آن سال نعمت فراخ بود، خاصه که با برق باد آهسته است.

تعبیر خواب رعد و برق از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

برق متداعی دو چیز است، یکی برق به معنای الکتریسیته و دیگری برق جسته از ابر آسمان.

برق به معنای الکتریسیته در خواب قابل رویت نیست اما از نظر خواب شناسی می تواند سمبل یا جایگزین قدرتی مافوق تصور قدرتمند و نیرومند باشد

که هم به آن محتاجیم و هم از آن می ترسیم. هم مهربان و یاری دهنده است و هم کشنده و سهمگین.

هر کس در زندگی خودش از چیزی بیشتر می ترسد.

در این که همه ما می ترسیم تردید نیست ولی چیزهائی که ما را می ترسانند متفاوتند.

کسانی هستند که می ترسند و نمی دانند از چه می ترسند. همیشه نگران و مشوشند.

عده ای از بیماری می ترسند کسانی هستند که از فقر بیمناکند. خانم ها عموما از پیری وحشت دارند.

همه این ترس ها چه شناخته چه ناشناخته ممکن است در خواب به صورت برق مجسم شود.

برقی که در عین روشنی بخشی و گرما دهندگی قاطع ریشه حیات انسان نیز هست و به ناگاه جان می گیرد و حیات را متوقف می کند.

با این تعریف باید دید که در خواب چگونه با الکتریسیته بر خورد کرده اید.

اگر دیدید که جائی را روشن کرد و شما در قسمت روشنائی هستید می توانید سراغ تعبیر آن را بگیرید.

اگر دیدید برق خانه قطع شده و شما در تکاپوی مرمت فیوز هستید خوب است

و خواب شما می گوید که وجودی موثر و مفید دارید و در آینده نزدیک در همان محدوده که خواب دیده اید نقشی مهم خواهید داشت.

روی هم رفته دیدن برق نیکو است مخصوصا از جهت تامین روشنائی.

اما برق به معنای برقی که در اثر برخورد ابرهای باردار در آسمان پدید می آید،

معبران کهن نوشته اند که برق آسمان خزانه دار یا عامل پادشاه است که این تعبیر در زندگی امروز ما هیچ الگوئی پیدا نمی کند.

اما برق یکی از آیات الهی است و وجودش عظمت خالق و دستگاه خلقت و حقارت ما را در مقام قیاس نشان می دهد.

مشاهده برق آسمان خوب است بخصوص اگر همه جا تاریک باشد و ناگهان برق بدرخشد این می تواند درخشش آینده و نور امید باشد

و گویای خیر و برکت و طلوع چیزی در زندگی که هم بزرگ است و هم غیر منتظره.

برق زدگی در خواب خوب نیست چه بیننده خواب، خویشتن را دچار صاعقه زدگی ببیند و چه دیگری را.

درخشش برق از دور دست ها و بخصوص در تاریکی غلیظ بسیار نیکو است.

مشاهده درخشش برق اگر همراه با رعد باشد حادثه خوبی است که با بیم آمیخته است.

تعبیر خواب رعد و برق از نظر آنلی بیتون

۱ـ دیدن رعد وبرق در خواب ، علامت دوره ای کوتاه از زندگی است که با شادی و خوشبختی توأم است .

۲-اگر خواب ببینید رعد و برق بر شیئی در نزدیکی شما فرود می آید ، علامت آن است که رفاه زندگی یکی از دوستان شما را ناراحت خواهد ساخت .

دیگران پشت سر شما شایعاتی می پراکنند .

۳ـ اگر خواب ببینید آذرخش ابرهای سیاه را از هم جدا می کند ، علامت آن است که بعد از تأسف و رهایی از درد سر بخت و اقبال به سراغ شما خواهد آمد .

۴ـ اگر خواب ببینید رعد و برق بر شما فرود می آید ، علامت آن است که اندوه بر شما چیره خواهد شد .

۵ـ دیدن آذرخش بالای سر خود ، نشانه خوشبختی و کسب منفعت است .

۶ـ دیدن آذرخش در قسمت جنوب آسمان ، علامت آن است که بخت و اقبال مدتی از شما دور می شود .

۷-دیدن آذرخش در قسمت جنوب غربی آسمان ، علامت آن است که بخت و اقبال به شما رو می کند و زندگی شما بهتر از گذشته خواهد شد .

۸ـ دیدن آذرخش در قسمت شمال آسمان ، علامت آن است که باید موانع را از جلوی راه خود بردارید .

۹ـ دیدن آذرخش در قسمت شرقی آسمان ، علامت آن است که به راحتی صاحب احترام و ثروت خواهید شد .

۱۰ـ دیدن آذرخش از میان ابرهای بد شکل ، علامت آن است که زیان و نومیدی گریبانتان را خواهد گرفت .

تعبیر خواب رعد و برق از نظر کارل گوستاو یونگ

تعبیر خواب رعد و برق از نظر کارل گوستاو یونگ

دیدن رعد و برق در خوابتان بیانگر آگاهی ناگهانی، بینش، افشای روحی، حقیقت و خلوص است.

تعبیر دیگر این است که رعد و برق بیانگر تغییر شوکه کننده وقایع است.

خیلی نیرو‌ها وجود دارد که از زندگی شما حفاظت می‌کند، که ممکن است فرای کنترل شما و حتی مخرب باشند.

خواب دیدن اینکه شما مورد اصابت رعد و برق قرار می‌گیرید نمادی از تغییرات برگشت ناپذیری است که در زندگی تان صورت می‌گیرد.

شما تحت تحولی دائمی هستید.

تعبیر خواب رعد و برق از نظر تونی کریسپ

تغییرات غیر منتظره، این تغییرات می‌توانند از طریق رویدادهای غیر منتظره و یا ادراک و وقوف احساسی ناگهانی پیش بیایند.

تخلیه تنش‌ها، شاید به طرزی ویرانگر نیروی درونی شما از قبیل احساساتی که در کلام نمی‌گنجد، ابزار هشیاری گسترده‌تر شما، شهود، وجدان.

کشته شدن به وسیله صاعقه: رویدادی که زندگی را تغییر می دهد.

این تغییرات ممکن است از درون و از طریق تجربه بخشی از وجود که تا کنون فرصت بروز نیافته بود، روی دهد.

انرژی صاعقه ممکن است همان انرژی سرکوب غرایز سرکوب شده باشد.

درخت صاعقه زده: صورتی از مرگ، به عبارت دیگر مرگ عشق، پایان بخشی از شخصیت فرد و غیره.

اگر صاعقه به شخصی خورد: احساسات و عواطف سرکوب شده، احساساتی که در کلام نمی‌گنجد.

تعبیر خواب رعد و برق به طور کلی

مشاهده برق آسمان بخصوص اگر همه جا تاریک باشد و ناگهان برق بدرخشد،

درخشش آینده و نور امید و گویای خیر و برکتی در زندگی است که هم بزرگ و هم غیر منتظره است.

تعبیر خواب صاعقه

تعبیر خواب صاعقه

برق زدگی در خواب خوب نیست چه بیننده خواب خویشتن را دچار صاعقه زدگی ببیند و چه دیگری را.

درخشش برق از دور دست ها و بخصوص در تاریکی غلیظ بسیار نیکو است.

مشاهده درخشش برق اگر همراه با رعد باشد، حادثه خوبی است که با بیم آمیخته است.

منابع: dream-meaning / mydreamsymbolism


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.