تعبیر خواب آش | دیدن خوردن آش و آش رشته در خواب

در این نوشته از بخش تعبیر خواب پرتال دلبرانه قصد داریم تعبیر خواب آش را درج نماییم.

دیدن آش در خواب می تواند حالت های مختلفی داشته باشد که در ادامه به آن میپردازیم.

در این مطلب شما میتوانید انواع تعبیر خواب در رابطه با این موضع را از نظران معبران مختلف مطالعه نمایید

با ما همراه باشید….

تعبیر خواب آش | دیدن خوردن آش و آش رشته در خواب

تعبیر خواب آش

دیدن آش در خواب نمادی از فراوانی ، خبرهای خوب و اتفاقات خوب غیرمنتظره است.

خواب دیدن اینکه آش دارید نشان می دهد که اخباری را از یکی از دوستان نزدیک خود درباره مسئله پول می شنوید.

تعبیر خواب خوردن آش

دیدن دیدن خوردن آش در خواب ممکن است نشان دهنده این باشد که شما در دوره فراوانی هستید و باید از وقت به خوبی استفاده کنید.

تعبیر خواب یک کاسه آش

یک کاسه آش بیانگر این است که شما ملکی را خریداری خواهید کرد یا هدیه ای گران به شما می دهند.

تعبیر خواب آش داغ

آش داغ در خواب به این معنی است که سود شما با کارهایتان افزایش می یابد و مشکلات مالی شما تمام می شود.

تعبیر خواب آش سرد

اگر آش سرد می بینید ، این خواب به شما می گوید که اختلافات در خانواده شما به پایان خواهد رسید و همه چیز درست خواهد شد.

تعبیر خواب آش به طور کلی

دیدن آش خوش مزه و خوش طعم در خواب نشانه رسیدن برکت و خوشبختی و آش بد مزه،

نشانه انجام کارهایی است که ما به امید سود بردن انجام می دهیم ولی در جریان عمل، با شکست مواجه می شویم و ناراحتی نصیب ما می گردد.

این تعبیر کلی آش ها است ولی در غذاهایی مانند شوربا، آبگوشت، آش، حلیم و از این قبیل که از مواد مختلف و متعدد تهیه و پخته می شود،

طعم و مزه آن مسیر تعبیر را معین می کند. اگر در خواب فقط آش ببینیم،

خوب است و نعمت و خوبی تعبیر شده چه خودمان پخته و تهیه کرده باشیم و چه دیگری به ما بدهد

ولی اگر آن را بخوریم و بد طعم و بدمزه باشد غم و اندوه و ناراحتی است. شوری و ترشی آش نیز نشانه اندوه و ناراحتی است.

تعبیر خواب آش نذری

اگر آش نذری بگیرید نعمت و روزی بشما می رسد و اگر آش نذری بدهید، به مقام بالایی می رسید.

تعبیر خواب آش پشت پا

دیدن آش پشت پا در خواب، نشانه این است که شما هدفی دارید که با تلاش به آن هدف خواهید رسید.

تعبیر خواب آش رشته

دیدن آش رشته خصوصا بسیار خوب است و نشانه آن است که رشته امور را به دست خواهید گرفت

و به حاجات خود می رسید. رشته امید است و خیر و برکت و نعمت.

رشته را از خمیر آرد تهیه می کنند و چون آرد و خمیر آرد و گندم و نان، همه در خواب های ما خوب هستند، رشته نیر خوب است.

تعبیر خواب پختن آش

اگر خواب ببینید مشغول پختن آش هستید، هدفی در ذهن دارید که با تلاش به آن هدف خواهید رسید.

تعبیر خواب گرفتن آش نذری در خواب

اگر در خواب آش نذری بگیرید نعمت و روزی به شما می رسد.

تعبیر خواب آش زیره

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خوردن آش زیره، دشمنی و غم و اندوه می‌باشد.

تعبیر خواب آش سماق

اگر ببینی آش سماق را با گوشت بره یا گوسفند و ماست شیرین می‌خوری،

یـعـنـی به اندازه آن از افراد سپاهی و لشکری خیر و منفعت به دست می‌آوری.

اگر ببینی آش سماق را با گوشت گاو یا خرگوش و کشک و ماست ترش می‌خوری،

یـعـنـی از مردم پست و فرومایه مقداری سود و منفعت اندک به دست می‌آوری.

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر آش سماق با گوشت خرگوش یا چیزی ترش، غم و اندوه است

تعبیر خواب آش از دیدگاه محمد ابن سیرین

اگر در خواب ببینی آش سرکه را با گوشت گوسفند و چیزهای خوب و عسل پخته‌ای،

تعبیرش این است که زندگانی و معاش و معیشت خوب و نیکو و عزت و جاه به دست می‌آوری.

اگر ببینی آش سرکه را با گوشت گاو پخته‌ای عمر طولانی بدست می‌آوری و به وسیله برخی افراد حکومتی به مال و اموالی خواهی رسید.

اگر ببینی آش سرکه را با گوشت پرنده پخته‌ای  به اندازه کم و زیاد چیزهایی که در آش وجود دارد بزرگی و حکومت به دست می‌آوری

اگر آش نذری بگیرید نعمت و روزی به شما رسد و اگر آش نذری بدهید به مقام می‌رسید.

پختن آش در خواب تعبیرش این هست که شما هدفی در ذهن دارید که برای رسیدن به آن باید تلاش کنید.

دیدن اینگونه رویاها به این معنی است که شما هدفی دارید که با تلاش به آن هدف خواهید رسید.

تعبیر خواب آش از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

رشته، رشته امید است و خیر و برکت و نعمت. رشته را از خمیر آرد تهیه می‌کنند

و چون آرد و خمیر آرد و گندم و نان همه در خواب‌های ما خوب هستند رشته نیز خوب است.

به طور سنتی ما شب‌های عید رشته پلو می‌خوریم و آش رشته درست می‌کنیم

این کار از همین عقیده ریشه گرفته یا تعبیر بر مبنای این سنت و عقیده استوار است

که رشته در خواب رشته امید است و نعمت و برکت و دیدنش در خواب نیکو است به هر حال که باشد. فقط اگر رشته را دور بریزید و تباه کنید خوب نیست.

شوربا نعمت و فایده و خیر و نیکی است.

این تعبیر کلی شورباست ولی در غذاهایی مانند شوربا، آبگوشت، آش، حلیم و از این قبیل که از مواد مختلف و متعدد تهیه و پخته می شود طعم و مزه آن مسیر را معین می کند.

اگر در خواب فقط شوربا ببینیم خوب است و نعمت و خوبی تعبیر شده چه خودمان پخته و تهیه کرده باشیم

و چه دیگری به ما بدهد ولی اگر آن را بخوریم و بد طعم و بدمزه باشد غم و اندوه و ناراحتی است.

خیلی کارها هست که ما به امید سود بردن انجام می دهیم یا اقدام می کنیم ولی در جریان عمل با شکست رو به رو می شویم و ناراحتی نصیب ما می گردد.

شوربای بد طعم و بدمزه چنین چیزی را در خواب می نمایاند.

شوری و ترشی آن نیز همین تعبیر را دارد.

🔔 مطالب مرتبط دیگر 🔔

تعبیر خواب آشپزی کردن

تعبیر خواب آرد

تزیین آش

آموزش طرز تهیه آش رشته نذری


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.