تعبیر خواب کفش |دیدن گم کردن کفش ، کفش ورزشی در خواب

در این نوشته از بخش تعبیر خواب پرتال دلبرانه قصد داریم تعبیر خواب کفش را درج نماییم.

دیدن کفش در خواب می تواند حالت های مختلفی داشته باشد که در ادامه به آن میپردازیم.

در این مطلب شما میتوانید انواع تعبیر خواب در رابطه با این موضع را از نظران معبران مختلف مطالعه نمایید

با ما همراه باشید….

تعبیر خواب کفش |دیدن گم کردن کفش ، کفش ورزشی در خواب

تعبیر خواب کفش

دیدن خواب کفش نشانه چیست؟

تعبیر و معنی کفش در خواب

خواب در مورد کفش بسیار رایج می باشد.

چنین خواب هایی ممکن است نشاندهنده نیاز شما برای تغییر چیزهایی در زندگی است یا اینکه باید راه جدیدی را اتخاذ کنید.

همچنین ممکن است سمبل بعد معنوی فرد باشد.

کفش ها در خواب همچنین سمبل برنامه های شما برای آینده است.

کفش ها همچنین سمبل فهم بعضی چیزها در زندگی فرد است. خواب در مورد کفش می تواند پیشرفت شغلی را نیز نشان دهد.

برای تعبیر خواب در مورد کفش، نوع کفش بسیار مهم است.

مثلا اسنیکرها در خواب سمبل فعالیت پنهانی فرد می باشد.

آنها همچنین سمبل نیاز برای خلاص شدن از وضعیتی به سرعت است.

کفش های بالت سمبل تعادل در چیزهایی یا قدم زدن می باشد. بوت ها یا پوتین ها سمبل قاطعیت فرد است.

صندل ها ممکن است نشانه راحتی باشند. اسلیپرها یا کفش های راحتی سمبل بعضی از اشتباهات یا احساس راحتی است.

معنی و تعبیر کفش در خواب

تعبیر خواب پوشیدن کفش

خواب در مورد پوشیدن کفش. اگر در خواب کفشی را پوشیدید، این خواب نشاندهنده سفر در آینده نزدیک است.

خواب در مورد پوشیدن کفش ها علامت فروتنی فرد نیز می باشد.

همچنین ممکن است علامتی از موانع خفیف در آینده نزدیک باشد که می توانید به راحتی به آنها غلبه کنید.

تعبیر خواب پوشیدن کفش های جدید

پوشیدن کفش های جدید. اگر در خواب دیدی که کفش های جدیدی پوشیده اید، چنین خوابی علامت ثروت است.

این خواب ممکن است علامت سود زیاد یا خوش شانسی در تجارت باشد.

این خواب همچنین ممکن است نشاندهنده قاطعیت نداشتن فرد در مورد رفتن به سفر خارجی باشد.

این خواب همچنین علامتی از زندگی در خارج از کشور است.

گاهی اوقات نیز ممکن است نشاندهنده پیشگویی از سفری باشد که به زودی عازم می شوید.

تعبیر خواب پوشیدن کفش های دیگران

پوشیدن کفش های دیگر. اگر در خواب دیدید که کفش اشخاص دیگر را پوشیده اید، این خواب علامت خوبی دارد.

ممکن است هشدار پایان رابطه با بهترین دوستتان را بدهد.

این خواب همچنین ممکن است تلاش شما را برای قرار گذاشتن خودتان جای شخصی دیگر را نشان دهد.

تعبیر خواب پوشیدن کفش کثیف و پاره

پوشیدن کفش های کثیف و پاره. اگر در خواب دیدی که کفش های کثیف و پاره پوشیده اید،

چنین خوابی ممکن است نشاندهنده بعضی از دشمنان و افرادی در زندگی باشد که شما را دوست ندارد و رفتار نامناسبی با شما دارند.

این خواب ممکن است شرمندگی و ناصداقتی را نیز در مورد چیزی در آینده نزدیک نشان دهد.

تعبیر خواب کفش تنگ

پوشیدن کفش های تنگ. اگر در خواب دیدی که کفش های تنگی به پا کرده اید،

چنین خوابی نشاندهنده ی امکان خیانت دیدن را از طرف فردی نزدیک نشان می دهد.

این خواب همچنین ممکن است علامت شکست در پروژه ها یا فعالیت هایی باشد که اکنون در حال انجام دادنشان هستید.

تعبیر خواب پوشیدن کفش خیس

پوشیدن کفش های خیس. اگر در خواب دیدید که کفش های خیس به پا کرده اید،

چنین خوابی علامت دروغ ها و عدم صمیمیت پارتنر شما می باشد.

همچنین ممکن است نشاندهنده دروغ هایی باشد که دشمنان می گویند.

تعبیر خواب پوشیدن کفش هایی که اندازه نیستند

پوشیدن کفش هایی که اندازه نیستند. اگر کفش هایی را در خواب پوشیدید که اندازه شما نبود،

چنین خوابی ممکن است نشاندهنده این باشد که شما در بعضی موارد با خودتان صادق نیستید.

شاید فعالیت های شما کاملا با افکارتان متفاوت باشد.

تعبیر خواب پوشیدن کفش های نامناسب با موقعیت

پوشیدن کفش های نامناسب با موقعیت. اگر در خواب دیدی که کفش های نامتناسب با موقعیت پوشیده اید،

چنین خوابی نشاندهنده این است که برای شرایط به وجود آمده در زندگی آماده کافی را ندارید.

این خواب همچنین قبول نکردن و رد شدن انتظارات شما را از سوی برخی افراد نشان می دهد.

تعبیر خواب پوشیدن کفش

تعبیر خواب پوشیدن کفش های جدید که از کسی گرفته اید

پوشیدن کفش های جدیدی که از کسی گرفته اید. اگر در خواب دیدید که کفش های جدیدی به شما دادند و آن ها را پوشیدید،

چنین خوابی علامت خوبی دارد و سمبل آرامش درونی و هماهنگی است که اکنون در زندگی تجربه می کنید.

تعبیر خواب کفش نپوشیدن

کفش نپوشیدن. اگر در خواب دیدی که عیچ کفشی به پا ندارید، چنین خوابی نشاندهنده بی توجه شما نسبت به طبیعت است.

این خواب همچنین علامت فقر و حامی نداشتن در زندگی می باشد.

این خواب ممکن است نشاندهنده کمبود اعتماد بنفس فرد باشد.

تعبیر خواب کفش های جدید

خرید کفش های جدید. اگر در خواب دیدی که کفش های جدیدی به پا کرده اید،

چنین خوابی علامت خوبی دارد و تغییراتی را در آینده پیشگویی می کند.

اگر در خواب کفش های جدیدی خریدید، این خواب ممکن است تمایل شما را برای تغییر زندگی از راه هایی نشان دهد.

شاید نیاز دارید که چیزی جدید را در زندگی شروع کنید.

اگر برند کفش جدید را در خواب مشاهده کردید، این خواب بیانگر سفر طولانی به یک مقصد دور است.

تعبیر خواب کفش هایی که اخیرا خریده اید

کفش های خریداری شده اخیر. اگر در خواب کفش هایی را مشاهده کردید که اخیرا در واقعیت آن ها را خریداری کرده بودید،

چنین خوابی احتمالا نشاندهنده سفر در روزهای آتی است.

تعبیر خواب برند جدید کفش

برند جدید کفش. اگر در خواب دیدی که برند جدیدی از کفش را دارید، چنین خوابی علامت خوبی دارد  و سمبل اعتمادبنفس است.

این خواب همچنین رویدادهای اجتماعی جالب را نشان می دهد که به زودی اتفاق می افتد.

همچنین ممکن است نشاندهنده طرز فکر شما در مورد مسائل شخصی تان باشد.

کفش های جدید همچنین نشاندهنده موفقیت در تجارت است.

تعبیر خواب کفش قدیمی

کفش های قدیمی. کفش های قدیمی در خواب معمولا علامت بدی دارند و پیشگویی از اتفاقات نراضی کننده و و سختی هایی در خانواده می باشد.

کفش های قدیمی در خواب ممکن است نشاندهنده روابط خوب با دوستان و رابطه های شاد داخل خانواده باشد.

تعبیر خواب کفش های دزدیده شده

کفش های دزدیده شده. اگر در خواب کفش های دزدیده شده را مشاهده کردید،

چنین خوابی ممکن است هم در مورد چیزهای از دست داده و هم چیزهایی باشد که در زندگی به دست می آورید.

تعبیر خواب گم کردن کفش

گم کردن کفش ها. اگر در خواب کفش های خود را گم کردید، چنین خوابی نشاندهنده پایان یک رابطه با فردی نزدیک می باشد.

این خواب همچنین در مورد رد شدن درخواست عاطفی از سمت شخصی را نشان می دهد.

خواب در مورد گم شدن یا فراموش کردن کفش ها ممکن است نشاندهنده بی میلی به حرکت به سمت جلو را در بعضی از شرایط زندگی نشان دهد.

گاهی اوقات ممکن است این خواب نشاندهنده این باشد که شما به طور کامل مسائل مهم را نمی فهمید.

این خواب گاهی اوقات می تواند نشاندهنده نیاز فرد برای کار کردن روی روابط باشد.

شاید این خواب به شما پیشنهاد می دهد که با شخصی به سفر بروید.

تعبیر خواب کفش پاشنه بلند

تعبیر خواب کفش پاشنه بلند

کفش های پاشنه بلند. اگر در خواب دیدید که کفش های پاشنه بلندی به پا کرده اید، چنین خوابی امکان سفر به خارج از کشور را نشان می دهد.

تعبیر خواب تمجید دیگران از کفش شما

تمجید دیگران از کفش های شما. اگر در خواب دیدید که دیگران از کفش شما تعریف می کنند،

چنین خوابی ممکن است هشدار در مورد این باشد که نباید زیاد از حد در مورد خودتان با آشنایان جدید صحبت کنید.

بسیار مهم است که فاصله خود را با دیگران حفظ کنید تا آنها را بهتر بشناسید.

تعبیر خواب کفش ها درون کمد

کفش ها درون کمد. اگر در خواب کفش ها را درون کمد مشاهده کردید،

این خواب ممکن است نشاندهنده تکذیب شما در مورد بعضی از جنبه های شخصیتی مهم باشد.

تعبیر خواب تعمیر کفش

تعمیر کفش. اگر در خواب دیدید که کفش خود را نزد کسی برده اید که آن را تعمیر کند،

چنین خوابی سختی هایی را نشان می دهد که می توانید با سخت کوشی به آنها غلبه کنید.

تعبیر خواب یک لنگه کفش

فقط یک کفش. اگر فقط یک کفش را در خواب مشاهده کردید، چنین خوابی ممکن است علامت میل بعضی از افراد نسبت به شما باشد.

اگر یک خانم مجرد چنین خوابی ببیند، حتما شخصی عاشق او شده است.

تعبیر خواب پوشیدن کفش و بستن بند آن

پوشیدن کفش و بستن بندهای آن. اگر در خواب دیدید که در حال پوشیدن کفش یا بستن بندهای آن هستید،

چنین خوابی علامت باورها است و امادگی شما را برای آغاز سفری جدید در زندگی نشان می دهد.

خواب در آوردن کفش ها و پوشیدن یک جفت کفش جدید

در آوردن کفش ها و پوشیدن یک جفت کفش جدید. اگر چنین خوابی دیدید،

این خواب احتمالا تغییری را در نقش شما در زندگی در بعضی از جنبه ها نشان می دهد.

شاید مسئولیت شما در زندگی یا در محل کار به شدت زیاد است.

تعبیر خواب عوض کردن کفش

عوض کردن کفش ها در خواب ممکن است نشان دهنده تغییرات اساسی در زندگی شما مانند تغییر شغل، ازدواج یا جدایی باشد.

این خواب همچنین ممکن است تغییر طرز فکر شما را در مورد چیزهایی یا فهم شما را در مورد بعضی از مسائل نشان دهد.

تعبیر خواب در آوردن کفش

در آوردن کفش ها. اگر در خواب دیدید که کفش های خود را درآورده اید، چنین خوابی نشاندهنده پایان رابطه است.

تعبیر خواب قدیمی شدن و کثبف شدن کفش

قدیمی شدن و کثبف شدن کفش ها. چنین خوابی احتمالا نشاندهنده میل شما برای انتقاد کردن از دیگران است که باعث شده دشمنان زیادی را برای خود به وجود بیاورید.

تعبیر خواب هدیه گرفتن کفش

دریافت یک جفت کفش جدید به عنوان هدیه. اگر در خواب یک جفت کفش جدید را به عنوان هدیه دریافت کردید،

چنین خوابی در مورد علایق شماست که در آینده نزدیک آنها را دنبال می کنید.

تعبیر خواب کفش قرمز

تعبیر خواب کفش قرمز

کفش های قرمز. کفش های قرمز در خواب علامت رابطه رمانتیک در آینده نزدیک است.

تعبیر خواب کفش سفید

کفش های سفید. کفش های سفید علامت خوبی دارد و در مورد آشنایی با افراد جدید، ازدواج و یا تغییراتی در زندگی است.

تعبیر خواب کفش سیاه

کفش ها سیاه. کفش های سیاه در خواب علامت بدی دارد و نشاندهنده سوء تفاهم در مورد انسان های نزدیک زندگی است.

گاهش اوقات این خواب علامت مرگ در خانواده است.

تعبیر خواب کفش از نظر امام صادق (ع)

تعبیرهای کفش عبارتند از:

 •  ۱- زن
 •  ۲- خدمتکار
 •  ۳- کنیزک
 •  ۴- قوت
 • ۵- معاش و معیشت
 •  ۶- مال و اموال
 •  ۷- مسافرت

تعبیر خواب کفش از نظر محمد ابن سیرین

 1. دیدن کفش درخواب، دلیل زن بود.
 2. اگر بیند کفش نو در پای کرد، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد.
 3. اگر درخواب کفش خود را سیه بیند، دلیل که آن زن توانگر بود.
 4. اگر کفش را سبز بیند، دلیل که آن زن مستوره بود.
 5. اگر کفش را سرخ بیند، دلیل که آن زن معاشر بود.
 6. اگر زرد بیند، دلیل که آن زن بیمارگونه بود.

تعبیر خواب کفش از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر زن دارید و در خواب کفش ببینید خواب شما به همسرتان بر می‌گردد و نویی و کهنگی و رنج و راحت آن اشاره ای است به روابط بیننده خواب و همسرش.

اگر مردی در خواب ببیند کفش‌هایش لنگه به لنگه پوشیده از همسرش جدا می‌شود و چنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می‌شود.

اگر مردی در خواب ببیند کفش پایش را می زند با همسرش اختلاف پیدا می‌کند.

اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده همسرش از او تقاضائی می‌کند که قادر به بر آوردن آن نیست.

اگر مردی در خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش به او خیانت می‌کند.

اگر ببیند کفشش آن قدر فرسوده است که نمی‌تواند بپوشد همسرش بیمار می‌شود.

این تعابیر برای زنان نیز هست با این تفاوت که کفش زن به زندگی خانوادگی او نیز اشاره می‌کند و تنها شوهرش مطرح نیست.

تعبیر خواب کفش از نظر ابراهیم کرمانی

اگر ببینی هنگام راه رفتن یک لنگه از کفش تو در آمد، یـعـنـی از برادر و خواهر خودت جدا می‌شوی.

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی بند کفش تو شکاف خورده است، یـعـنـی در مسافرت می‌مانی و برنمی‌گردی.

اگر ببینی کفش تو سوخته است، یـعـنـی زن تو از دنیا می‌رود.

اگر ببینی کفش نو خریدی و پوشیدی، یـعـنـی کنیزکی دوشیزه به دست می‌آوری .

بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: یـعـنـی با زنی خوش‌گذران ازدواج می‌کنی.

تعبیر خواب کفش از نظر آنلی بیتون

اگر خواب ببینید کفشی کثیف و پاره دارید، نشانه آن است که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران، دشمنانی برای خود خواهید ساخت.

اگر خواب ببینید به کفش‌هایتان واکس سیاه زده‌اید، علامت آن است که امور زندگی به خوبی پیش خواهد رفت و واقعه مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد.

خریدن کفش‌های نو در خواب، نشانه آن است که تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد.

اگر خواب ببینید کفش‌های نو، پای شما را می‌زنند، نشانه آن است که دوستان هم کار و خوشگذران، شما را مورد ریشخند قرار خواهند داد.

اگر در خواب متوجه شوید بند کفش‌های خود را نبسته‌اید، نشانه آن است که با دیگران به مشاجره و دعوا خواهید پرداخت.

تعبیر خواب کفش از نظر اتیانوس

اگر زنی ببیند که کفش مردانه پوشیده صاحب پسر می‌شود.

تعبیر خواب کفش از نظر کتاب تفسیر فرهنگ رویا

کفش: جایگاه فرد در زندگی، موقعیت فرد در زندگی، شخصیت فرد یا راهی که در زندگی برگزیده،

شخصیت فرد که با رویارویی و گذشتن از موانع سخت رشد می‌کند، وضعیت فرد در راهی که در زندگی برگزیده، شیوه‌ای از زندگی.

برخی از کفش‌ها را تنها افراد خاصی از جامعه به پا می‌کنند.

کفش‌ هایی از شغل‌ های دیگر مثلا کفش پرستاری : به نیاز ما برای ویژگی‌های آن شغل تاکید دارد.

درآوردن کفش: پشت سر گذاشتن گذشته، ترک کردن شغلی که مدت‌ها در آن مشغول به کار بوده‌اید.

پا برهنه راه رفتن: اگر راه رفتن دشوار بود در مسیر سختی در زندگی گام بر می‌دارید، رها کردن مسئولیت‌ها و وظایف روزمره، تماس با طبیعت

تعبیر خواب کفش خریدن

به بیان ابراهیم کرمانی اگر در خواب ببینید که کفش نو خریدید و پوشیدید به این معناست که کنیزکی دوشیزه به دست خواهید آورد.

به تعبیر کارل گوستاو یونگ اگر در خواب در حال خرید کردن باشید نشان دهنده نیازها و تمایلات شماست.

مثلا اگر در خواب خود لباس می‌خرید به این معناست که می‌خواهید تصویر جدیدی از خود ارائه دهید.

آنلی بیتون می‌گوید: خریدن کفش‌های نو در خواب، نشانه آن است که تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد.

اگر مرد خواب ببیند کفش سفید زنانه‌ای می خرد به این معناست که می‌خواهد رابطه با نامزدش را به مرحله جدیدی وارد کند.

تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه

تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه

اگر مردی در خواب ببیند کفش‌هایش را لنگه به لنگه پوشیده، از همسرش جدا می‌شود و چنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می‌شود.

تعبیر خواب کفش نو

اگر در حال برنامه ریزی برای سفر هستید، دیدن خواب پوشیدن کفش نو ممکن است نشانه تردید و بی تفاوتی شما برای رفتن به این سفر باشد.

همچنین این خواب می‌تواند نشانه احتمالی برای زندگی در خارج از کشور باشد.

ابن سیرین گوید: اگر فرد ببیند که کفش نو در پای خود کرد، دلیلی است بر آن که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببیند کفشی جدید و نو پوشیده، ازدواج خواهد کرد.

تعبیر خواب مغازه کفش فروشی

اگر خواب ببینید که در مغازه کفش‌فروشی هستید بدان معناست که شما حداقل دو راه برای تغییر زندگی خود پیش رو دارید

به خصوص اگر در حال پوشیدن کفش باشید.

تعبیر خواب کفش با پاشنه پهن و بزرگ

معبرین غربی گویند:

اگر در خواب ببینید که کفش پاشنه بلندی با عرض زیاد پوشیده‌اید نشانه ای از تحمل بلاتکلیفی و ابهام در وضعیت زندگی است که شما سعی در رهایی یافتن از این وضعیت نا امید کننده دارید.

اگر در خواب پاشنه‌های بزرگ در کفش خود دیدید ارتباط قوی و محکمی با اعضای خانواده خود خواهید داشت.

حضور دوستان وفادار و پایداری در کار از دیگر نشانه‌های رویای کفش پاشنه بلند بزرگ است.

تعبیر خواب کفش با پاشنه نازک

معبرین غربی گویند: دیدن کفش با پاشنه نازک به شما این هشدار را می‌دهد که در مورد موقعیت‌های پیش روی خود مجدداً تفکر کنید.

تعبیر خواب شکستن پاشنه کفش

در کتاب تعبیر خواب میلر آورده شده است که شکستن پاشنه کفش برای دختر جوان هشداری در مورد رخ دادن اتفاقی ناگوار است که باعث صدمه دیدن شهرت و آبروی او می‌گردد.

خانم اتیانوس می‌گوید: اگر خانمی در خواب ببیند پاشنه کفشش کند شده شوهرش بیکار می‌شود.

تعبیر خواب جا گذاشتن کفش

نشان از غافل بودن شما از همسراتان است. به همسرتان بی توجهی می کنید و این امر لطمه های بزرگی بعدها به خانواده تان وارد می کند .

باید با همسرتان مهربان باشید و توجه بیشتری به او داشته باشید.

تعبیر خواب کفاش (پینه دوز)

اگر در خواب دیدید که خودتان پینه دوزی می کنید، خرابی های کارتان را جبران می کنید.

اگر دیدید که دیگری پینه دوزی می کند و کفشی که در دست دارد متعلق به شماست،

کسی به شما یاری خواهد رسانید و کمکی به شما می شود که نگرانی هایتان را رفع می کند.

دیدن کفاش درخواب، دلیل بر مردی است که میراث قسمت کند.

ترجمه اختصاصی سایت دلبرانه >> mydreamsymbolism

منابع فارسی : ساعد / ستاره / پارسی نو

🔔 مطالب مرتبط دیگر 🔔

تعبیر خواب کیف

مدل کفش چرم

مدل کیف و کفش زنانه

کالکشن کفش مجلسی زنانه

مدل کفش نامزدی


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.