متن خاص | ۱۱۰ متن کوتاه و بلند خاص برای پست و استوری اینستاگرام

در این نوشته از دلبرانه قصد داریم تعداد ۱۱۰ متن خاص زیبا و جذاب را جمع وری کرده ایم.

برای درج پست یا استوری در اینستاگرام و دیگر شبکه های اجتماعی ممکن است دنبال یک متن خاص و زیبا باشید.

ما در ادامه برای شما کاربران محترم یک مجموعه کامل را برای شما درج کرده ایم.

متن های درج شده تشکیل شده از متن های کوتاه و بلند خاص و زیبا هستند که می توانید از آن ها استفاده کنید.

امیدواریم که مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.با ما همراه باشید….

متن خاص | ۱۱۰ متن کوتاه و بلند خاص برای پست و استوری اینستاگرام

متن خاص

این قآنونِ زندگی مــَــنه

بـودے ، نــوش

نـَبودی ، فــَــرآموش ..

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

در مــوردم نــظر “نَــده”…

چــون ایــن روزا حـــالــم “بَــده”…!

خَــشِـن بـشـم “بَـــــــــد” مـیـــبـیــنی…

بــهتـــره “نــزدیـکـ” نـشـیـنی…!

ســنگــیـنهـ “هـضـــم مَــن” بــرات…

“بِــکـش کـــنـآر” مِـــرســی فَــداتـ…!

اولویت “غـــــرورمـــــه“…

چــون “هَـــمـه ی وجــودَمـه”…!

مـــن ایــــن “بـــالـــآم” تــو اون “پــایـیــن”…

بــکـش “کِــنار”فَـقــط هَــمیــن………..!

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

مَـــن جَـــــنــگجـــــو خــوبی هَــستم

اَمــا

تـــــــو هَـــدف با ارزشــے واسه جَــــنگــــیدن نیســـتـے

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

اونی که از من گذشت واسه من درگذشت

پس روحش شاد و یادش فراموش …

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

↩ من ↪ سه نفرم….

✖ خودم ✖

✖ غرورم ✖

✖ اونروی سگم ✖

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

مهـــربونیمــــو

با

ضــعفــم

اشـتبـــــاه نگیـــر

ســـرد بشم

حتــی اگه خودتــــو اتیــــش بزنـــــی

گـــــرم نمیشم

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

متن خاص کوتاه

متن خاص کوتاه

هـــــر چقـــدر کــه “تـــــــو” جـــذابـــی..،

مــــــن دو بــرابــرش “مـغـــــرورمـــــ …

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

ﻣـَﻦ ﻫـَﺮﮐــَـﺴے ﻧـﯿﺴـﺘـَمـ ﮐـ ه

ﻫـَﺮﮐـَﺴے ﺑــیـآد ســَـﻤـتم

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

ﻋﮑـﺲ ﺍﻟﻌﻤـﻠﺖ ﺧﯿﻠـﯽ ﺩﯾـﺪﻧﯿـﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑـﺎ ﺑَـﺮﺧﻮﺭﺩ

ﺳــَﻨﮕﯿـﻨﻢ ﺳـﺒُﮑﺖ ﻣﯿـﮑﻨﻢ

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

اگــــــــِـه بِـخــوای بــــا مــــــــــــن بِــــپَّـــری

نـــــَبـایـَد اَز اِرتـِــــفـاع بِـــــتَـرســـــی …✘

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

عـ ـمو فـ ـدا هـ ـی سیـ ـنگـل سیـ ـنگـل نکـ ـن

مــ ـن سیـ ــنگلـ ـترم امـ ـ ـا سـ ـنگـ ـینـ ـتـ ـرم

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

✔✔ بیشتر بخوانید >> متن عاشقانه

دُرسته هیچے نیستَم

وَلــــــے یه سَـــــــــــــربازه تُـــخــــــــسَـــــــم کـــــه

بـــــے بـــــے چیه؟

آس و شاهِشَم آدَم حساب نَکردَم

تو که دیگه جایه خود دارى

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

من از اوناشم

که بگــــے نکــن میکنم

بگـــــے بکن هم میکنم

هـــــــیچکـــَس تو دنیا نمیتونه واســـه من تعیین تکلیف کنه

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

نه اینکه مغـــــــــــــــــرور باشم نه…

ولــــــــی لـــیــاقـــت مـــیــــخـــواد

رو گــــوشـــــــــی بــــــعضــــــیا بــــــزنــــــه :

You have 1 newmassag from

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

متن خاص شاخ

ببین باشـــــی هستــــــم

نباشـــــــی هســــتن

تــازهـ …… بـــودی هـــــم بـــودن ،امــــا مــــن نخــــــواستــــم …….

پـــس فکـــــر نکـــــن یــــهـ ســـــری آدم مثـــل خـــــودتــــ

دورتــــو گـــرفتــــن خیلـــــــی شـــاخــــــی !

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

مَــــن

دوتــ ـا دَنـــ ــدَم

خـــــوب کـــار میکُنـه. . .

یکــــی دَنـ ـده چَپَـــــم

یکــ ـی دَنــ ـده لَجَــــم ترُمـُــــز و کِـــلاج هم نداریــــم؛

فـَـــــقَــــط گــــاز…!

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

ﻓـــــﺂﺯ ﮔِـــﺮﻓﺘـــﯽ ﺧــَــﻔَﻦ

ﻫَـﻮﺍﺳـِــﺖ ﺑﺎﺷــِــﻪ

ﻓـــﯿﻮُﺯِﺕ ﺩَﺳـــﺘِﻪ ﻣــﺂﺱ…

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

◀جاى گذشته ام و ادماش▶

↙زیر پاهامه

که ازش رد بشم و برم بالا

که زیر پا هام له بشن

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

اول هُشــــــــدار✔

بـَــــعد

کُشتـــــــــــــار ✘

این سیاست منــــــــــه!

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

شـــــــــــایـــــد مــــــــــن بــــــد بـــــاشـــــَـم

ولــــــــــــــی تــــو بــــــــد بــــــــودن هـــــــــــــم فـــــوق الــــــــــــــعاده ام

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

مغـرور نیستـَـم!

وَلـے لُــزومـے نَداره با هـَمـه مِهـربون باشـَـم خـُبـ ?!

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

ﻣﻐــــــــﺮﻭﺭ ﻧﯿﺴﺘـــــﻢ ..

ﻓﻘﻂ ﺩﻧﯿــــــﺎ ﺑﻬﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩ

ﺗـــــــﻮﺟﻪ ﺯﯾﺎﺩ ~

ﺑﯽتوﺟــــــــﻬﯽ ﻣﯿــــــﺎﺭﻩ

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

متن سنگین کوتاه

متن سنگین کوتاه

فــقط مــــَن یکیـــــَـم؛

که باهمــــه یکیـــــَ‍ــم

فقـــَـط شرمنده جآهای خوبـــِشو تــَـکیــَـم ]![

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

آماده دریدنم

دندان نشانم بدهی …. 🙂

قلبت را پاره خواهم کرد

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

من اگه مثل خیلیا بودم…

الآن با خیلیا بودم…

جا داره یادی کنیم از کسایی که زمانی کنار ما بودن

و الان…

کنار ما بودن آرزوشونه…!!!

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

ما پشت اونایی که پشتمون حرف میزنن،

حرف نمیزنیم…

چون خیلی جلوییم ازشون!

حرفای پشت سرم حرف نست!

[ عقدست! ]

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

تمام حرف مجنون یک کلام است

“نفس” بی یاد “لیلایم” حرام است

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

به سلامتی اون دختری که سردی دستاشو با گرمای

 بخاری ماشین مدل بالای

یه بچه پولدار عوض نمیکنه به سلامتی اون پسری

 که وقتی یه دختر ناز خوشگل تو خیابون می بینه

 سرش رو بندازه پایین بگه هر چی هم

که باشی انگشت کوچیک یه عشق

خودم نمیشی….

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

متن های سنگین و مفهومی

مــــــــــــــــــــــرد

باید لااقل یک قصـــــــــــــــــــــه آرام بلـــــــــد باشه …

برای وقـــــت هایی که عشــــــــــــــــــــقش بی قـــــراره و نمی خواد از

بی قراری هــــــــاش حرف بزنه…

برای وقــــــت هایی که عشـــــــــــــــــقش لــــج می کنه …

بـــــــــــــــــــهانه می گـــــیره …

بغـــــــــــــــض می کنه …

قــــــــــــــــــهر می کنه …

بـــــــــــــــــــرای وقت هایی که عشــــــــــــــــــقش بــــچه میشــــه..

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

خانوم کوچولوی منم اینجوریه
بخواد لج کنه پدرتو درمیاره
اماخب ازقدیم گفتن وقتی نازکش داری تا میتونی نازکن
الان قضیه ما۲تاس
عیب نداره.با تمام وجود خودم نازشو میخرم♥

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

فاجعه یعنی
آنقدر در تـــــ♥ـــو غرق شده ام
که از تلاقی نگاهم با دیگری
احساس
خیانت می کنم! عشق یعنی همین!!!

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

✔✔ بیشتر بخوانید >> عکس دلم گرفته

باران که میبارد

دوباره عاشق میشوم انگار!

و چه لذت بخش است

تماشای قامتت زیر قطرات درشت باران

آن سان که فارغ از دنیای روز های بزرگی ات

همانند کودکی میخندی و میچرخی

کاش ببارد…خندیدنت را تا مرز جنون دوست دارم

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

 مـــﮯبوسَمَت

آنقـבر کــﮧ طرح لـَب هایمــ

بر انــבامـَت بمانــَב،

مــﮯ خواهمــ تــمآم בنیا بداند کـــﮧ

آغـــوش تــو

قــَلــَمرو من است

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

میترسم…

کسی بوی تنت را بگیرد

نغمه دلت را بشنود

و تو خو بگیری به ماندنش !!!

چه احساس خط خطی و مبهمی ست

این عاشقانه های حسود من

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

متن خاص و جالب

عاشقـ یعنیـ کسی کهـ …  تو رو با همهـ یـ دیوونگـــیتـ و خلـ بازیاتــ قبــولـ داــشتهـ باشهـ

و تو رو به همــهـ نشــونـ بــدهـ و بگهـ

ایـنـ دیوونهـ خــل….. جیگر منــــــــــه

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

دوست داشتن یعنی

اونیکه هزاربارم ناراحتش کنی بازم بگه

ایندفعه اخریه که میبخشمت

وبازم بااخم بیاد توبغلت…!!!

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

و عشق آن لحظه معنا پیدا میکند که

همدمت اجازه بوسیدن دهد

و تو با نهایت عشقی که در دل داری

بوسه بر پیشانی معشوقه ات بزنی !!!!

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

خدایـــــــــــــــــــــــــا

التمـــــــــــاست مــــــی کنـــــــــم

همــــــه دنیــــــــــایـــــــت ارزانــــــــــیِ دیگــــــــــــران !

ولــــــــــــــــی !!

آنــکـــــــــــه دنـیــــــــــایِ من اســــــــــت
مـــــــــــــــــــــالِ دیــگـــــــــــری نبــــــــــاشـــد

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

هوایم را داشته باش  …

وقتی تـــــ♥ـــو هوایم را داری هوا هم خوب میشود  …

اصلا هوا هم به هوای تـــــ♥ـــو خوب میشود …!!!

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

در جواب زنی که میگه دلـــم برات تنگ شده…

نــباید بگی مــــنم همـــینطور…!!

بــــاید بـــــگی کجایی؟

اومــــــدم…

داریــــد همچـــین کــــسی رو ؟

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

وقتی عاشقش شدم که دیدم

 هیچوقت دلمو نشکست

هیچوقت بهم نه نگفت
همیشه در جواب بچه بازیهام

خندید و گفت: عاشق همین کاراتم…

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

جملات سنگین و تاثیرگذار

جملات سنگین و تاثیرگذار

رفتارعاشقانه ی زن را

باید از دلتنگیش فهمید

ازشوق و بی تابیش برای دیدار

ازحس کودکانه اش برای آغوش

زن بی دلیل بهانه نمی گیرد

شاید بهانه ی دستان گرمت را دارد

که دستانش را بگیری…‏!‏‏!‏‏!‏

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

ﺩﻧﯿﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻧﯿﺎﯾﻢ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟؟؟

ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ …

ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺪﺍﻧﻢ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻨﯽ ،

ﻣﻦ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯾﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﻡ ؟؟

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

به هرکسی که می رسی ، می گوید :

آدم فقط یکبار عاشق می شود ..

دروغ است …

تو باور نکن …

مثلاً خود من ، هرروز ، دوباره ، عاشقت می شوم …

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

نمی دانم چشمانت با من چه میکند

 فقط وقتی که نگاهم میکنی

 چنان دلم از شیطنت نگاهت می لرزد

 که حس میکنم چقدر زیباست

 فدا شدن برای چشمهایی

 که تمام دنیاست

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

حس بودنت

قشنگ ترین حس دنیــــــاست

تو کـه باشی …

هر روز را .. نــــــــــــــــــه !

هر ثانیه را عشـــــق است…

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

✔✔ بیشتر بخوانید >> عکس سیاه برای پروفایل

با تمـام مـداد رنگـی هـای دنـیا

بـه هـر زبـانی که بـدانی یـا نـدانی !

خـالی از هـرتشبیه و استعـاره و ایهـام …

تنهـا یکــ جملـه برایـت خـواهـم نوشت :

دوستت دارمــ خاص ترین مخـاطب خـاص دنیـا !

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

متن استوری کوتاه

آدم باید عین مرسوله پستی سفارشی باشه …

یکی باشه همیشه تحویلش بگیره ،

بگیرتش تو بغل !

امضا هم بده که تحویل گرفته شده و پس گرفته

نمی شود …

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

ارزوی محال یعــنی…

میشـود روزی برسد کــه بیــایــی

مرا دَر آغـــوش بگیـــری

بخــواهــَم ار تــــو گــِلـــه کنــَم

تــــو بگـــویی هیــــــس..هــَمــه کـابــوس هــا

تــمــام شــُد…

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

بعد از تو…

باران هم برای دلم آرامش نمیاورد…

مانده ام چطور به آفتاب بگویم نتاب…

به ماه بگویم شب را بیخودی روشن نکن…

چطور به آنها بگویم که تو نیستی

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

میــــاטּ مـــاندטּ و نمـــاندטּ …..

فـــاصله تنهــــا یـک حـــرف ســاده بـود

از قــــول مـטּ ..

بـه بـاراטּ بـﮮ امـــاטּ بـگــــو :

دل اگــــــر دل بـاشــــد ،

آب از آسیــــاب عــلاقــه اشـט نمـﮮ افتـــــد

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

چـقـدر خــــــوبــه . . .

یـکـــــــــــی بـــــاشـــــــه

یـکـی بـاشـه کـه بـغـلـتـــ کـــــــنـه

سـرتـو بــــزاری روی سـیـنـشـــ آرومـتــــ کـــنـه

هـُـــــرم نـفـســـ هــــــاش تـــنـــتــــ ُ داغ کـــــــنـــــه

عــــــطـــــر دســــــــتـــاشــــ مــــــوهـــــاتـــو نـــوازشــــ کــنــه

چـقـدر خـــــــــــــوبـــه. . .

چـقـدر خـوبـه کـه آرومـــ دمــ گــــــوشـــتــــ بــــگـــه

غـــصـــه نــخــــــــوری هــــــــــــــآ. . . .

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

متن خاص برای بیو

متن خاص برای بیو

ببین غمگین،

ببین دلتنگ دیدارم…

ببین

خوابم نمی آید،

بیدارم…

نگفتم تا کنون، اما کنون بشنو:

تورا بیش از همه کس دوست میدارم

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

دلم شباهت زیادی به قلک داره…

قلکی که توش کلی عشق و علاقه و مهر و محبت پس انداز کردم!!

آمادم که بدمش دست کسی که به این پس انداز نیاز داره!!

ولی ترس از دل دادن همینجاست…

آدما واس رسیدن به نیازشون قلکشونو میشکونن!!

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

دیدى وقتى دستت رو با کاغذ میبرى اذیتت میکنه میسوزه از فکرت بیرون نمی ره
اما مثلا وقتى با چاقو میبرى بعده چند دقیقه فراموش میکنى …

در واقع کاغذ از چاقو بّرنده تر نیست …

ولی تو از کاغذ توقع آسیب رسوندن نداشتى!

اینم حکایت بعضیاس که ما ازشون توقع نداریم ولى بدترین ضربه هارو بهمون میزنن..

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

😑احساسو میبندم برا زندگی بهتر🙈
😊به ظاهر میخندم اما ضده اینه حسم🚫
🙊قلبمو میکُشم الان زنده کیه بهتر💔
😔فراموش میکنم دنیا آرزومو له کرد😭

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

همیشه که در دسترس باشی
به مرور عادی میشی
گاهی بی دلیل خامــــــــــــــــــــــــوش باش ….

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

ﻣﮕـــــــه ﭼﻘـــﺪﺭ ﻋـُـــﻤﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﺩﯾــــــــﻮﺍﻧﻪ ﯼ ﻫـــــــﻢ ,
ﻧﺒــــــــﺎﺷﯿــــﻢ . . .
ﺁﺩﻣﯿﺰﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ …
ﺷﻮﺧﯽ ﺷﻮﺧﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ …
ﺑﯽ ﻓﮑﺮ، ﻗﻠﺒﺶ ﺭﺍ ﺟﺎ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﺩ …
ﺟﺪﯼ ﺟﺪﯼ ﻣﯿﻤﯿﺮﺩ …
اما دراین میان
ﮔﺎﻩ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍﺩﺭﺁﻏﻮﺵ ﮔﺮﻓﺖ،
ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ
ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

متن خاص برای استوری

خدا یـــــــــــــــــــــــا …
دستـــــــــــــــــــــــانم را زده ام زیرچـــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــه ام،
مــــــــــــــــات ومبـــــــــــــــــــهوت نگاهــــــــــــــــــت میـــــــــــــــــــــــکنم،
طلبــــــــــــــــــــــکار نیستــــــــــــــــــــم،
فقــــــــــــــــــط مشـــــــــــــــــتاقم بدانم تــــــــــــــــــــه قصه چه میکنی بامــــــــــــــــــن …!!

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

از دنیا دل کندم
بحث عشق و عاشقی نیست
خم شد
کمر
اعتمادهایم…
اینجا مـــــــن هستم !!
نیــــــــمکتی چوبی وچتــــری که بسته است …!
دلم تنـــــــگ نیست …
تنـــــــــها منتظر بـــــارانم …
که قــــــطره هایش بهانه ای باشد
برای نمناک بودن لحظــــــه هایم …
و …
اثبـــــات بی گناهی چـــــــشمانم …

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

یه دریا بودی و چشمم
حریف بغض دریا نیست
تو اونقدر دور رفتی که ازت
یک قطره پیدا نیست…

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

✔✔ بیشتر بخوانید >> کپشن خاص عاشقانه اینستاگرام

زوزه ی گرگــــ از تنهــاییستــــــ
ولی گرگــــ هــا دستــه جمعــــی زوزه میکشنــــد …
در دنیــــای گرگــــ ها اعتمـــاد مســاوی ستــــ با مرگـــــ …
بــا همه بــــاش امـــا تنهـــــــــا …

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

بعضی صبح ها
که از خواب پا میشی
با خودت فکر میکنی
”نمیتونم از پسش بر بیام”
و بعد تو دلت میخندی
چون یاد تمام صبح هایی میوفتی که این فکر رو داشتی…!

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

مقدار “اندوهی” که یه آدم
میتونه بهت بده؛
به خودت بستگی داره !
به اینکه چقد اون آدمو تو زندگیت
“مهم” کردی …

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

هر روز دلم در غم تو زارتر است
وز من دل بی‌رحم تو بی‌زارتر است

بگذاشتی‌ام، غمت بنگذاشت مرا
حقّا که غمت از تو وفادارتر است

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

متن مفهومی کوتاه

متن مفهومی کوتاه

هیچ کاری
بی معنی تر از این نیست
که بخواهی
برای کسی که
برایش مهم نیستی
از خودت بگویی!

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

چشمهایت را می‌بوسم؛
مى‌‌دانم هیچ کس
هیچ‌گاه در هیچ لحظه‌اى از آفرینش،
آنچه را که من
در گرگ و میش نگاه تو دیدم
نخواهد دید…

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

دلم برای تو تنگ است
و این را نمی‌توانم بگویم؛
مثل باد که از پشتِ پنجره‌ات می‌گذرد
و یا درخت‌ها که خاموش‌اند
سرنوشتِ عشق
گاهی سکوت است…

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

تو الآنی ؛ اتفاقی ، در حالِ رُخ دادنی ،
باید سریع دوستت داشت .
تو الآنی !
خونی، جَرَیانی، مستقیمی؛
زمانی، ساعتی، سریعی…
هندسه ای،خطی،صافی؛
دریایی،موجی،بالایی…
تو الآنی ، فُرصتی ! کَمی…
در حالِ رُخ دادنی…
باید سریع دوستت داشت.

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

فکر می کردم آدم ها همان طور که آمده اند ، می روند.
نمی دانستم که نمی روند.
می مانند.
ردشان می ماند حتی اگر همه چیزشان را هم با خودشان بردارند و بروند.

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

شب است…
کلنجار میروم با خودم با دلتنگی هایم با قلب له شده ام با غرور شکسته ام
سراغش را بگیرم…نگیرم…بگیرم…نگیرم…
نزدیک صبح است.. دل را به دریا زدم…
مشترک مورد نظر در حال مکالمه می باشد…

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

کابوس میبینم …

از خواب بر می خیزم تا به آغوشت پناه بیاورم

افسوس…

از یاد برده ام که از نبودنت به خواب پناه برده بودم

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

متن خاص برای بیو پست اینستا

وقتایی یه چیزایی هست که

 فقط خودت میفهمی و خودت درک می کنی…

هر چقدرم واسه کسی توضیح بدی نمیفهمه….

زندگی من پر از این چیزاس!!

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

این روزها دلم برای همه چیز تنگ شده

خودم هم نمی دانم چه می خواهم

فقط می دانم دلم تنگ شده

شاید برای تو باشد

اگر تو می دانی

بیا…

شاید خوب شدم …

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

زندگی من و تو به هم ربط دارد !

اگر بی ربط بود،

هیچ وقت خدا ما را به هم نشان نمی داد!

باور کن…

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

✔✔ بیشتر بخوانید >> کپشن اینستاگرام

پیری میگفت :

اگه میخوای جوان بمونی

دردهای دلتو فقط به کسی بگو که دوسش داری و دوستت داره

خندیدم و گفتم :پس چراتو جوان نموندی؟

پیر لبخندتلخی زد وگفت :

دوستش داشتم

دوستم نداشت…..!

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

خدایا . . .

سیب که شیرین است

سهل!

تو بگو، زهر!

هرچه که باشد . . .

بیار،با تمامـ وجود ﻣﮯ بلعمـ . . .

تو فقط مرا از این دنیا بنداز بیرون . . .!

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

کپشن خاص

شــب از نیــمه شــب گــذشتِ

ســردرگــمم

جــای خــالیت رو نــه کتــاب پــر میکــنه….!!

نــه چــایی…!!

نــه حتــی سیــگار…!!

یــه ســکس داغ …

یــه بــوســه گرم…

نـــــــــــــــه

لامصــب مــن دلــم بــغــل مــیــخواد….

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

باور کن!

نه درگیرِ تو شده ام

و نه حسی دارم به تو

اصلا می خواهی همه چیز را برگردانم به روز اولش؟

تو یک دوست معمولی شوی …

و من …

نه !

ممکن است دوباره عاشقت شوم

لعنتی …

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

خدایا …
تو دنــیای ما آدمــا …
یه حالتی هست به نام ” کــم آوردن ” !
تو که خــدایی و نمیتونی تجربش کنی …
خــوش به حــالت … !

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

اونــ ـــی کـــ ــه ازمـــ ــن گذشــ ـــت …

واســ ـــه مـــ ــن درگذشـــ ــت …!

روحـــ ــش شـــ ــاد و یــــ ـادش گرامـــ ــی …………..!

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

اشتباه از من بود

پر رنگ نوشته بودمت

به این راحتی ها پاک نمی شوی

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

نه پیشآنی مــــــــטּ به لَــــــــب هآی تو رسید

نه لیاقت تو به اِحــــــــسآس مَــــــטּ

چیزﮮ به هم بدهـــــکار نیســـــــتیم

هَــــــــر دو کَــــــــم آورده ایم

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

کپشن خاص فلسفی

کپشن خاص فلسفی

تا وقتی که دوستت دارم ها بوی هوس دارد

و نگاه ها رنگ فریب و خواستن ها رنگ احتیاج

من به تمام عاشقانه ها مشکوکم

بدبینم…

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

غیــرقـابــل پیش بینــی بـاش !

مــن هر چه را در زندگی ام

پیش بینــی کـــردم ،

بــرعکس از آب در آمــد !!!

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

وای از نیمه شبی که بیدار شوم

تو را بخواهم

و خود را در اغوش دیگری بیابم

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

بی رحمی ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ

 ﺍﻣﺎ ﺣﻮﺍست ﺭا ﺟﻤﻊ ﮐﻦ !

ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻡ ﺩﺭ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ …

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

میدونی قشنگترین حس دنیا چیه ؟

اینکه بدونی همون بلایی که سرت آورده..

سرش آوردن …!

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

نقـاشــی اش خــــوب نبــود!


امـــا…


خــوب راهـش را کشیــــد و رفـــــت … !

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

تــلخی قصــه آنــجاست…

وقــتی دلم “سوخــت”

دلــش “خــنک” شد!

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

کپشن خاص برای عکس خودم

هر جا که می بینم نوشته است :

” خواستن توانستن است ”

آتش می گیرم !!!

یعنی او نخواست که نشد ؟!

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

زانوهایم را در آغوش گرفته بودم ،

وقتی …

تو برای آغوش دیگری زانو زده بودی

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

“مــن”

به دنــبال

“تــویی” می گــشت

بــرای ” مــــــا ” شــدن

دریــغ که

بــازی را

“او” بــــرد….

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

گـــاهـی از  فـکــر کـــردن  به تــــو فــــرار مـی کنــم

 مثــل رد کردن آهنـگی  که  خـیـلـی دوسـتــش  دارم …

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

مـی گویند لیــاقـــت نداشـت

نمـــی دانـنــــد کـــه تــــــــو

فـقـط دوستـــم نــداشتـی

هـمـیــــن …

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

✔✔ بیشتر بخوانید >> عکس نوشته خاص برای استوری

بـــاران همیشه می بارد، اما مردم ستـاره را بیشتر دوست دارند

نامردیست آن همه اشک را به یک چشمک فروختن

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

چـند ساعتی با هم بودیم

مـــــن به تـــــو نگاه میکردم…

و تــو به ساعتت

تـو قــرار داشتی و من  بـــی قراری …

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

متن خاص دخترونه

ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﭼﺸـﻢ ﻫﺎﯾـﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺸـﺖ ﺑﮕﯿـﺮﻡ …
ﺩﯾﺪﻡ ﻃﺎﻗﺖ ﺍﺳﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ !

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

ســر سـوزنـی اگــر مــــرا می خـواست

 زمیــن و زمــان را به هم میدوخـــتم …

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

اشتباه بزرگیست !

تـلــخ کردن زندگیمان

برای کسی که در دوری ما

  شیرین ترین لحظات زندگیش را سپری می کند

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

عزیــزم چه زیبـا اجـــرا میکنـی …

خط به خط تمام گفتــــه هایم را…

خواســـته هایم را…

امــــــــــا…

امـــــا … برای دیگری

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

عذرِ ما خواستن کارِ هرکس نیست، نه…

پیش از آنکه تو بخواهی، زِ کنارت میروم!!

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

“دوســـتــت دارم” را برای هر دویمان فرستادی !!

هم  مــــن !!

هـــــم او !!!

خیـــانت می کـــــردی یا عــدالــَت  !!??

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

آنها که گفته اند : “دوری و دوستی”

یا طعم دوستی نچشیده اند ،

یا درد دوری نکشیده اند … !!

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

بـا مـن بمــان …

آنان که رفتنشان را طاقت آوردم

”  تــــو “

نـبـودنــد….

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

متن خاص عاشقانه

متن خاص عاشقانه

دیشب که باران آمد … میخواستم سراغت را بگیرم …

 اما خوب میدانستم این بار هم که پیدایت کنم ،

 باز زیر چتر دیگرانی . . .

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

ریـخـتم عـوض شده ؛

از وقـتـی تــو را ریخـــتـه ام

تـوی خـودم ..!!!

حـالـا همـریـخـت توام…!

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

اجـــــــازه خدا؟؟

می شه من ورقـــــــه مو بدم؟

می دونم وقت امتــــــــــــ حان تموم نشده

ولی من دیگـــه خسته شدم

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

مــــن چرک نویس احساسات تو نیستمــــ !

 ـــ“دوستـت دارم”ـــ هایت راــــ

جـــای دیگری تمرین کنـــ !

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

جایگزین کردن یکی مثل من ، تقریبا غیر ممکنه!

تو هم اگه میخوای بدی‌های طرفتو تلافی کنی…

طوری باش که لنگه‌ت هیچ‌جا پیدا نشه!

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸

که ببینـــ ـ ــ ـی غم نبودت، زجه های قلب زخمی ام،

حکم ناعادلانه نبودتــــــــــ، بهانه اشک هایم،التماس برگشتتــــــــــــ،

چگونه و چگونه و چگونه

بنـــ ـ ـد بنـــــ ـ ــد جانم را وحشیانه نوازشــــــ میکنــــــد…..

✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸✯✸


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.