تعبیر خواب خرما | دیدن نخل خرما،خوردن خرما در خواب

در این نوشته از بخش تعبیر خواب پرتال دلبرانه قصد داریم تعبیر خواب خرما را درج نماییم.

دیدن خرما در خواب می تواند حالت های مختلفی داشته باشد که در ادامه به آن میپردازیم.

در این مطلب شما میتوانید انواع تعبیر خواب در رابطه با این موضع را از نظران معبران مختلف مطالعه نمایید

با ما همراه باشید….

تعبیر خواب خرما | دیدن نخل خرما،خوردن خرما در خواب

تعبیر خواب خرما

دیدن خواب خرما نشانه چیست؟

تعبیر خواب خرما

دشمنان قدرتمند و یا تحسین کنندگان جنس مخالف (Artemidorus) ؛ یک رویای اروتیک (فروید).

تعبیر خواب خرما از نظر کاترین تیلور کریگ

خوردن خرماها یک ازدواج را پیش بینی می کند ، لزوماً ازدواج خود شما نیست، بلکه مربوط به شماست.

دیدن رشد یا برداشت خرما پیش بینی موفقیت در تجارت است.

تعبیر خواب خرما از نظر استارن رابینسون – تام کوربت

خرما خوردن به این معنی است که بین افراد گروه خود شما ازدواج رخ خواهد داد. شما ممکن است یکی از طرفین قرارداد باشید.

تهیه “قرار ملاقات” با دوستان خود، ناامیدی در یک کار تجاری است.

تعبیر خواب خرما از نظر جیلیان هالووی

دیدن رشد خرما بر روی درخت نشانه نزدیک شدن به رونق است.

خواب دیدن خرما روی کف دست خوشبختی را در بعد عاطفی پیش بینی می کند و خوردن آنها ، بارداری یا زایمان آینده را نشان می دهد.

در یونان باستان ، زنان در جشن عروسی خرما می خوردند، زیرا نماد جنسی و باروری بود ، آن را به ثروت و شانس تعبیر می کنند.

یک باور عرب در مورد تولد کودک را به هرکسی که خواب خرما می بیند، نوید می دهد.

تعبیر خواب خرما از نظر مارتا کلارک

دیدن رویای خرماها بر روی درختان، به معنای سعادت و اتحاد خوش است.

اما خوردن آنها به همان شکلی که برای تجارت آماده شده اند، فلاکت های مضاعف و پریشانی را نشان می دهد.

تعبیر خواب خرما از نظر گوستاووس هندمان میلر

احتمالاً مورد تحسین برخی از اعضای جنس مخالف قرار خواهید گرفت.

تعبیر خواب خرمای رسیده 

دیدن خرمای رسیده چاق و چله در حال رشد روی یک درخت ، نشانگر خوشبختی روزهای آینده است.

این زمان را برای استراحت و یافتن آرامش ذهنی اختصاص دهید.

خواب دیدن اینکه خرما می خورید، دلالت بر پریشانی دارد.

شما به ندرت از آنچه دارید، راضی هستید.

شما بیش از حد به خواسته های خود برای چیزهای مادی نگران هستید.

تعبیر خواب درخت خرما

تعبیر خواب درخت خرما

(میوه ؛ درخت خرما) در خواب ، خرما به معنای پول یا پیام خوب است.

خوردن خرما در خواب به معنای کسب درآمد قانونی است. خرما مانند پول است ، آنها عمر طولانی ندارند.

خرما در خواب نشانگر وجود آب برای کسانی است که به آن احتیاج دارند.

خرمای قرمز شده در خواب ممکن است نشان دهنده نوعی بیماری خونی باشد ،

در نتیجه سلول های قرمز رشد می کنند و از تعداد سلول های سفید بیشتر می شوند.

خرما در خواب نیز به معنای باران است.

تعبیر خواب خوردن خرما

خوردن خرما در خواب به معنای خواندن قرآن کریم و بهره مندی از دین خود است.

تعبیر خواب خرمای دفن شده

خرمای دفن شده در یک رویا نشان دهنده پس انداز شخص است.

اگر کسی در خواب خود را در حین دفن خرما دید ، این خواب نیز به معنای سرقت از اموال و پول یتیمان است.

خرمائی که برای خشک شدن در فضای باز قرار داده شده نمایانگر پولی است که دوام ندارد.

تعبیر خواب برداشت خرما

برداشت خرما در خواب در فصل خودش، به این معنی است که فرد ممکن است با یک زن نجیب و ثروتمند ازدواج کند.

همچنین به معنای کسب دانش است.

برداشت خرما خارج از فصل، در خواب به این معنی است که فرد چیز خوبی یاد می گیرد اما نمی تواند به آن عمل کند.

اگر ببیند که او کیسه خود را در خواب با یک شاخه خیس و لطیف درخت خرما در حال پر کردن است ،

این به معنای یادگیری یک چیز مفید از یک منافق است ، یا ممکن است به معنای رهایی از پریشانی باشد.

تعبیر خواب خرما برای زن

اگر زنی خود را در خواب ببیند که خرما رسیده را با آب میوه می خورد ،

به این معنی است که از شوهر خود ارث می برد و حتی اگر طلاق گرفته باشد ، نام وی در وصیت نامه او وارد می شود.

اگر کسی ببیند که یک خرما می گیرد ، آن را به نصف تقسیم می کند و در خواب از گودال خرما را استخراج می کند ،

به این معنی است که او پسری خواهد آورد. خوردن خرمای تازه در خواب به معنای شنیدن کلمات خوب در کنار سایر فواید است.

اگر در خواب می بینید که خرما های چاق و کاشته روی درخت رشد می کنند ، برای چند روز آینده اوقات خوشی را در پیش خواهید داشت.

اگر یکی از این خرماهای آبدار را بچینید و آن را به عشق خود تغذیه کنید ،

نشان دهنده این است که به زودی ازدواج می کنید یا همسر مناسب خود را پیدا خواهید کرد.

اگر شما یک تاریخ خسته کننده و ناخوشایند بخورید که برای حمل و نقل بسته بندی شده باشد ، این امر فقر و نیاز فرد رویابین را افزایش می دهد.

تعبیر خواب خرما برای زن

تعبیر خواب خرما از نظر مایکل و الیزابت تیسن

چشم انداز: وقتی مردان خواب دیدن یا خوردن خرما را می بینند ، یعنی تجربیات جنسی با بیش از یک زن را می خواهند.

پیدا کردن یا خوردن فقط یک خرما: شما می خواهید با یک شعله قدیمی روبرو شوید.

هدیه دادن یک خرما: کسی به زودی شما را می بوسد.

روانشناسی عمق: خرما در رویاهای مردان همیشه نمادی از اندام های جنسی زنانه ، تمایلات جنسی و اشتیاق به عشق است.

تعبیر خواب خرما از نظر گارودا

خوردن خرما در خواب ممکن است نظریه ای باشد برای لذت بردن از زندگی و در عوض جستجوی یک رابطه متعهدانه. خرما نیز نمایانگر مردانگی است.

توضیح رویای خرما

چیدن خرماى خوب از یک درخت خرما خشک:

(۱) چیز مفیدى را از یک مرد نامقدس یاد خواهد گرفت.

(۲) اگر به مشکل بر بخورید، آرامش حاصل می شود.

تعبیر خواب خرما از نظر ابن سیرین

خرما برای خواب بیننده انتخاب می شود: پول از طریق افراد خطرناکی که او بر آنها حکومت می کند به خواب بیننده می رسد.

مردی گفت: “خواب دیدم چهل خرما پیدا کردم.” ابن سیرین ، مفسر مشهور تعبیر خواب گفت: “شما چهل ضربه شلاق خواهید خورد.”

مدتی بعد ، همان مرد نزد ابن سیرین آمد و به او گفت که چهل خرما در دروازه سلطان پیدا کرده است

که ابن سیرن گفت که این مرد هزار درهم دریافت خواهد کرد.

وقتی از او درباره تناقضات موجود سوال شد، ابن سیرین گفت که اولین آرزو با پایان فصل و خشک شدن درختان محقق خواهد شد.

در مورد دوم، این اتفاق زمانی خواهد افتاد که آب ها درختان را آبیاری می کردند و هر دو بار خوبی خواهند داشت.

تفسیر دقیق دیدن خرما در خواب

شرح خواب خرما – خرما نماد خواندن قرآن کریم ، حسن ایمان دینی ، باران ، رفاه عمومی و صادقانه و پس انداز است.

تعبیر خواب خوردن خرما با کیفیت بالا

خوردن خرما با کیفیت بالا: چیز خوب و مفیدی را می شنوید.

تعبیر خواب خرید خرما

تعبیر خواب خرید خرما

خرید خرما: باعث صرفه جویی در هزینه یا دریافت پول از برخی گاو صندوق ها یا خزانه داری می شود.

تعبیر خواب خرمای خشک

اگر بیند در سرای او خرمای خشک بود، چنانکه بار بسیار داشت، دلیل که با شخص اصیلی پیوسته کند به نکاح و از وی منفعت یابد.

اگر بیند آن خرما بن خشک بود، دلیل که میان ایشان جدایی افتد.

تعبیر خواب دادن خرما به کسی

دیدن خرما در خواب بسیار نیکو است.

اگر در خواب دیدید که خرما می خورید شادی به شما می رسد. بهره ای می برید. توفیقی حاصل می کنید.

اگر دیدید خرما به کسی می دهید به او سود می رسانید.

تعبیرخواب خوردن خرمای نرسیده

اگر ببینی خرمای خشک یا تازه می‌خوری، یـعـنـی شیرینی و صفای ایمان را درک می‌کنی و کار تو رو به راه می‌شود.

بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی خرما می‌خوری، یـعـنـی به تو ارث و میراث می‌رسد،

اگر ببینی خرمای نرسیده می‌خوری، یـعـنـی از فرزندت به تو ارث می‌رسد.

تعبیر خواب کاشتن هسته خرما

اگر کسی در خواب ببیند که هسته ی خرما می کارند و درختی نخل می روید ؛

تعبیر آن به این صورت است که زنی خوش نیت، خوش سیرت و خوش مشرب نصیب این فرد می‌ شود.

تعبیر خواب خرما به طور کلی

اگر در خواب دیدید که خرما می خورید، به شما شادی و خوشحالی می رسد و اگر ببینید که به کسی خرما می دهید، به او سود می رسانید.

اگر دیدید که خرما خیرات می کنید، سود بسیار زیادی به شما می رسد که از آن به دیگران نیز انفاق می کنید.

اگر دیدید که خرما می خورید و هسته اش را به زمین می افکنید، سود بی دغدغه می برید.

اگر ببینید که باغی از درختان نخل دارید، به ثروت عظیمی دست خواهید یافت

و اگر ببینید در خانه خودتان یک درخت نخل دارید، همسر خوبی خواهید داشت که از او فرزندان خوبی عایدتان می شود.

این خواب برای دختران و پسران جوان نیز خوب است و نشانه آینده ای روشن برای آنان است.

تعبیر خواب خرما از دیدگاه امام صادق (ع)

دیدن خرما، مال حلال است. دیدن بسر(غوره خرما) در خواب، دلیل دین پاک و مال حلال است و دیدن خرمای تازه، دلیل روشنایی چشم و فرزند نیکوست.

تعبیر خواب خرما از دیدگاه حضرت دانیال (ع)

تعبیر درخت خرما مردی شریف و عالم می‌باشد.

اگر ببینی در خانه‌ات درخت خرما داری، یـعـنـی با مرد بزرگی دوست و آشنا می‌شوی.

تعبیر خواب خرما از دیدگاه حضرت دانیال (ع)

تعبیر خواب خرما از دیدگاه محمد ابن سیرین

خرما درخواب، مال و خواسته است.

اگر ببیند خرما می خورد، دلیل که اگر از اهل علم است، علمش زیاده شود و اگر بازرگان است، مالش زیاد گردد.

اگر ببیند خرما بخورد و دانه اش بینداخت، اگر از اهل علم بود، دلیل که احکام شریعت را به جای آورد و اگر بازرگان بود، از خیانت دور خواهد بود.

تعبیر خواب خرما از دیدگاه بعضی از معبران دیگر

  • اگر ببیند خرما می خورد، دلیل که میراث یابد.
  • اگر ببیند خرمای نارسیده بخورد، دلیل که میراث فرزندان یابد.
  • اگر ببیند در سرای او خرمای خشک بود، چنانکه بار بسیار داشت، دلیل که با شخص اصیلی ازدواج کند و از او منفعت یابد.
  • اگر ببیند آن خرما، بن خشک بود، دلیل که میان ایشان جدائی افتد.
  • اگر دید در سرای او خرما خشک شد و باز سبز گردید، دلیل که اگر بیمار است شفا یابد.
  • اگر ببیند خرما را ببرید، دلیل که کسی از اهل بیت او بیمار شود.

تعبیر خواب خرما از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر ببیند خرمای تازه داشت، دلیل که به قدر خرما نعمت و مال به سختی حاصل کند.

اگر ببیند درخانه خرمای بسیار داشت، دلیل که به قدر خرما مال حاصل کند.

اگر ببیند خرمای تازه یا خشک می خورد، دلیل که حلاوت ایمان بیابد و کارش به نظام شود.

اگر ببیند خرما بن خشک می برید، دلیل که کاری که در دست دارد ناتمام و بی نظام گردد.

تعبیر خواب خرما از دیدگاه جابر مغربی

اگر ببیند خرما بدست گرفت، دلیل که زنی توانگر بخواهد و به قول دیگر مال یابد.

تعبیر خواب خرما از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن خرما در خواب بسیار نیکو است. اگر در خواب دیدید که خرما می خورید شادی به شما می رسد.

بهره ای می برید. توفیقی حاصل می کنید.

اگر دیدید خرما به کسی می دهید به او سود می رسانید.

چنان چه در خواب ببینید که خرما خیرات می کنید بهره ای نصیب شما می شود که هم وسیع است و هم زیاد.

اگر در خواب دیدید که خرما می خورید و هسته اش را به زمین می افکنید سود بی دغدغه می برید.

اگر ببینید که درخت نخل در خانه دارید زنی خواهید داشت که فرزندان صالح می آورد.

اگر در خواب ببینید خرما خریده اید و به خانه می برید معاش شما گسترش می یابد و اگر ببینید نخل می کارید زنی خوش نیت و خوش طبع خواهید خواست.

این خواب برای دختران و پسران جوان نیز خوب است و آینده ای روشن را نوید می دهد.

تعبیر خواب خرما از دیدگاه لیلا برایت

تعبیر خواب خرما از دیدگاه لیلا برایت

اگر خواب ببینید که از درخت خرما، خرما مى‌چینید، بیانگر موفقیت در امور عاشقانه است.

اگر خواب ببینید که به کسى خرما مى‌دهید، نشانه‌ى آن است که به شخصى به خصوص ابراز علاقه مى‌کنید.

تعبیر خواب خرما از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

  1. شما خرما می خورید : خود را محتاج خواهید کرد .
  2. شما خرما می خرید : یک شخص از جنس مخالف شما را بسیار تحسین می کند.
  3. به شما خرما می دهند : مشکلات شما را همراهان نادرست بوجود می آورند .
  4. به شما خرما هدیه می کنند :مجبور خواهید شد که به یک سفر ناخوشایند بروید.

تعبیر خواب خرما از دیدگاه آنلی بیتون

اگر خواب ببینید از خرمای بسته بندی شده می‌خورید، علامت کمبود و پریشانی است.

اگر در خواب خرما بر درختان نخل ببینید، نشانه پیوندی فرخنده است.

ترجمه اختصاصی سایت دلبرانه >> منابع: dreamencyclopedia / islamicdreaminterpretation

🔔 مطالب مرتبط دیگر 🔔

تعبیر خواب خرمالو

تزیین خرما مجلسی

روزانه چقدر خرما بخوریم

خواص خرمالوی نارس


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.