تعبیر خواب فیل | دیدن شنا کردن فیل ، کشتن فیل در خواب

در این نوشته از بخش تعبیر خواب پرتال دلبرانه قصد داریم تعبیر خواب فیل را درج نماییم.

دیدن فیل در خواب می تواند حالت های مختلفی داشته باشد که در ادامه به آن میپردازیم.

در این مطلب شما میتوانید انواع تعبیر خواب در رابطه با این موضع را از نظران معبران مختلف مطالعه نمایید

با ما همراه باشید….

تعبیر خواب فیل | دیدن شنا کردن فیل ، کشتن فیل در خواب

تعبیر خواب فیل

فیل یکی از حیواناتی است که بسیاری از افراد در هر سنی دوستش دارند ، اما تعبیر و مفهوم دیدن فیل در خواب چیست؟

فیل در خواب نمادی از قدرت و صداقت است و شما می توانید در بسیاری از مواقع فیل را در خواب ببینید و هرکدام تفسیر و اهمیت خود را دارند و در این مقاله ما تفسیرها و نشانه های دیدن را برای شما توضیح خواهیم داد.

تعبیر خواب کشتن فیل

کشتن فیل در خواب علامت بدی است و نشان می دهد که مشکلات مالی وجود دارد و ممکن است مجبور شوید در زندگی از چیزهایی مانند دارایی های خود دست بکشید.

تعبیر خواب تغذیه فیل

تغذیه یک فیل در خواب نشان می دهد که شما موقعیت اجتماعی خود را در جامعه خود ارتقا می دهید – و شما فردی مهربان و خوش قلب هستید.

تعبیر خواب ترس از فیل

این رویا نشان می دهد که مشکلات بزرگی وجود دارد که می ترسید با آنها روبرو شوید.

تعبیر خواب فیل در تعقیب شما

این رویا ممکن است نشان دهد که شما ممکن است قربانی برخی اقدامات خطرناک و تهدیدآمیز شوید و ممکن است آسیبی از سوی شخصی نزدیک و غیرمنتظره به شما وارد شود

تعبیر خواب فیل در حال مرگ

اگر در خواب دیدید یک فیل مجروح در حال مرگ  است ، این خواب نشان می دهد که شما به خاطرات منفی چسبیده اید و اجازه می دهید به جای رها کردن گذشته به خودتان آسیب برساند.

تعبیر خواب شنا کردن فیل

دیدن فیل در حال شنا نشان می دهد که می توانید با احساسات خود کنار بیایید و کارهای مختلف را انجام دهید و به نوع آبی که فیل در آن شنا می کند ، مانند رودخانه یا دریاچه توجه کنید.

اگر فیل در خواب غرق می شود ، این ممکن است مرگ یک فرد را در آینده نزدیک نشان دهد.

بیشتر بخوانید >> تعبیر خواب شنا کردن

تعبیر خواب فیل پرنده

این رویا نشان می دهد که شما قادر خواهید بود با ترس های خود روبرو شوید و باید افکار منفی را رها کنید ، در مورد حل مشکلات فکر کنید و خود را از محدودیت ها رها کنید.

این خواب همچنین ممکن است نشان دهد که شما به خاطر دنبال کردن رویاهایتان مورد تمسخر قرار می گیرید.

تعبیر خواب عاج فیل

این خواب نماد میل جنسی است و نشان دهنده جذابیتی است که دیگران در شما می بینند.

تعبیر خواب فیل در باغ وحش

فیل اسیر باغ وحش در خواب منعکس کننده دیدگاه های محافظه کارانه شما است و هدف شما این است که همه چیز را ساده بگیرید و راحت زندگی کنید.

تعبیر خواب گله فیل

در خواب دیدن یک گروه یا گله فیل ، این خواب نشان می دهد که شما به یک جامعه تعلق دارید و تصمیمات اجتماعی خوبی می گیرید .

اما وقتی می بینید که گله ای از فیل ها بدون هدف یا جهت راه می روند ، این خواب ممکن است نشان دهد که شما تصمیمات کورکورانه ای گرفته اید.

تعبیر خواب رنگهای مختلف فیل

 • فیل آبی: حکمت درخشان
 • فیل سیاه: به خاطرات پنهانی اشاره دارد که مدتها پیش مدفون شده اید.
 • فیل خاکستری: نشان دهنده مشکلاتی است که ممکن است به زودی با آنها روبرو شوید.
 • فیل طلایی: این نشان دهنده شانس خوب شما است و به زودی ترفیع و پاداش بزرگی دریافت خواهید کرد.
 • فیل سبز: این نشان می دهد که شما در حال حرکت و تغییر محل زندگی خود هستید و تغییر در محیط اطراف معمولاً یک چیز مثبت است.
 • فیل سفید: به موفقیت در خانواده و زندگی عاشقانه اشاره دارد.
 • فیل نارنجی: نشان می دهد که شما فردی مسئولیت پذیر هستید و از فشار آوردن اجتناب می کنید و سعی می کنید در کار خود آسان و معاشرت داشته باشید.
 • فیل قرمز: به رویدادهای ناخوشایندی در زندگی شما اطلاق می شود که ممکن است باعث از دست دادن یکی از عزیزان یا شخصی شود که برای او بسیار احترام قائلید.
 • فیل زرد: این سیگنالی است که به شما هشدار می دهد برای خریدهای غیر ضروری پول خرج نکنید.

تعبیر خواب فیل به طور کلی

اگر در خواب ببینیم که سوار فیل شده ایم و آن حیوان عظیم الجثه از ما اطاعت می کند، به قدرت و شوکت می رسیم، در هر رشته و هر موقعیتی که هستیم ترقی می کنیم و این ترقی، چشمگیر است.

اگر ببینیم گله ای فیل عبور می کند و ما به تماشا ایستاده ایم، با جمعی از بزرگان برخورد خواهیم داشت.

اگر ببینید که در کنار فیل بزرگی قرار گرفته اید، موقعیتی بدست می آورید که می توانید بزرگ شوید.

اگر کسی در خواب دید که فیلی را از پای درآورد، با پادشاه یا حکمران آن سامان به خصومت می پردازد و تا قتل وی پیش می رود، یا محل مهمی مانند پادگانرا فتح می کند و اگر فیل به او صدمه زد، به بیماری سختی دچار می شود که خطر مرگ دارد.

تعبیر خواب فیل از دیدگاه امام صادق (ع)

دیدن فیل درخواب بر شش وجه است:

 1. پادشاه عجمی
 2. مرد غلام
 3. مرد مکار
 4. مرد با قوت و هیبت
 5. مرد حسود
 6. ستمکاری خونخواره

تعبیر خواب فیل از دیدگاه محمد ابن سیرین

اگر کسی در خواب بیند که بر فیل نشسته است، دلیل که زنی بخواهد نابکار. اگر این خواب را به روز بیند، دلیل که زن را طلاق دهد یا کنیزک را بفروشد.

اگر بیند که فیل را بکشت، دلیل که پادشاهی بر دست او کشته شود یا حصاری محکم بگشاید.

اگر بیند که فیل پای بر سر وی نهاد و او را بکشت، دلیل که به هلاک نزدیک شود و حالش بد شود.

اگر بیند که بر فیلی نشسته بود و بعد از آن بر فیل دیگری نشست، دلیل که ازخدمت پادشاه خویش به خدمت پادشاه دیگر شود.

تعبیر خواب فیل از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

فیل حیوانی است که برای ما ایرانیان تقریباً ناشناخته است.

بومی سرزمین ما نیست و بیشتر آشنائی‌های ما به‌‌خصوص در کودکی با افسانه‌ها همراه بوده است. شاید به همین علت معبران ایرانی در مورد فیل تعابیری نوشته‌اند که درست به نظر نمی‌‌آید.

مثلاً نوشته‌اند (فیل پادشاه عجم است و اگر سوار فیل باشید زن ایرانی می‌گیرید و چنانچه پیاده کنار فیل باشید زن عجمی و ایرانی بر بیننده خواب چیره و مساط می‌شود.)

می‌بینید که فیل هیچ ارتباطی با زن ایرانی ندارد همین‌طور در موارد دیگر که پادشاه عجمی نمی‌تواند باشد.

اما امروز با وجود کتاب‌ها و رادیو و تلوزیون شناخت ما از فیل بیشتر شده. فیل در رویاهای ما نشان عظمت در نعمت و قدرت است و در عین حال نرمش و ملایمت.

چنانچه در خواب ببینیم که سوار فیل شده‌ایم و آن حیوان عظیم‌الجثه از ما اطاعت می‌کند به قدرت و شوکت می‌رسیم.

در هر رشته و هر موقعیتی که هستیم ترقی می‌کنیم و این ترقی، چشمگیر است.

اگر در خواب ببینیم گله‌ای فیل عبور می‌کند و ما به تماشا ایستاده‌ایم با جمعی از اعظام و بزرگان برخورد خواهیم داشت.

اگر ببینید که در کنار فیل بزرگی قرار گرفته‌اید موقعیتی به‌دست می‌آورید که می‌توانید بزرگ شوید.

اگر خواب دیدید بر فیل سوار شدید که تعبیرش را نوشتم ولی اگر نتوانستید سوار شوید موفق و کامیاب نمی‌شوید.

فیل دشمن نمی‌تواند باشد چون سمبل آرامش است پس اگر دیدید که فیلی سر به دنبال شما گذاشته در جریان حادثه‌ای بزرگ قرار می‌گیرید که عظمت آن شما را می‌ترساند.

تعبیر خواب فیل از دیدگاه ابراهیم کرمانی

 • اگر بیند که بر فیل نشسته بود و آن فیل سلاح داشت و نیک مطیع او بود، دلیل نماید که پادشاه عجم شود یا پادشاه عجم را قهر کند.
 • اگر بیند از گوشت فیل همی خورد، دلیل که به قدر آن گوشت از پادشاه عجم مال و نعمت یابد.
 • اگر بیند از استخوان فیل یا از پوست او چیزی با خود داشت همین، دلیل است و مال و نعمت از پادشاه بدو رسد.
 • اگر بیند به هنگام رزم بر فیل نشسته، دلیل است که دشمنی بزرگ را قهر کند و بر این قول، قصه اصحاب الفیل را، دلیل آورده‌اند.
 • اگر بیند از پشت فیل بیفتاد، دلیل که در بلای سخت افتد.
 • اگر بیند که فیل در میان جنگ بیفتاد و بمرد، دلیل که پادشاه آن دیار بمیرد.

تعبیر خواب فیل از دیدگاه جابر مغربی

اگر بیند که از بهر تماشا بر فیل نشسته بود و قادر است، دلیل است که زن عجمی را به نکاح خود بخواهد و آن زن بر وی قادر شود.

اگر به خلاف این بیند، دلیل که بر زن قادر شود.

اگر بیند که فیلی سلاح پوشیده بود و از آن شهر به شهر دیگری می‌رفت، دلیل که مملکت آن دیار از پادشاه به پادشاهی دیگر افتد تا او را هلاک کند.

تعبیر خواب فیل از دیدگاه آنلی بیتون

اگر خواب ببینید سوار فیل شده‌اید، علامت آن است که از فردی قابل اعتماد ثروتی به دست می‌آورید و صاحب مقام و اقتدار خواهید شد به امور کار خود کاملاً تسلط خواهید یافت و در خانه حرف شما مطابق قانون خواهد بود.

دیدن تعدادی فیل در خواب، نشانه فراوان است. دیدن فیلی تنها در خواب علامت آن است که شما محقرانه با اطمینان به نفس و استوار زندگی خواهید کرد.

اگر خواب ببینید به فیلی غذا می‌دهید، علامت آن است که با محبت به زیر دستان خود مقامی در اجتماع خواهید یافت.

اگر خواب ببینید سوار فیل شده‌اید، علامت آن است که از فردی قابل اعتماد ثروتی به دست می‌آورید و صاحب مقام و اقتدار خواهید شد به امور کار خود کاملاً تسلط خواهید یافت و در خانه حرف شما مطابق قانون خواهد بود.

تعبیر خواب فیل از دیدگاه لوک اویتنهاو

فیل: ازدواج دیر هنگام، تانی و تأمل

سوار شدن بر روی آن: نیکبختی

مرگ آن: پروژه‌های شکست خورده


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.