تعبیر خواب پول | معنی دیدن پول در خواب چیست

در این نوشته از بخش تعبیر خواب پرتال دلبرانه قصد داریم تعبیر خواب پول را درج نماییم.

دیدن پول در خواب می تواند حالت های مختلفی داشته باشد که در ادامه به آن میپردازیم.

در این مطلب شما میتوانید انواع تعبیر خواب در رابطه با این موضع را از نظران معبران مختلف مطالعه نمایید

با ما همراه باشید…

تعبیر خواب پول | معنی دیدن پول در خواب چیست

تعبیر خواب پول

امام صادق (ع) فرمود: درباره خواب دیدن‌ها بیندیش، خداوند راست و دروغ آن را با هم در آمیخته، چرا که اگر همه آن خواب دیدن‌ها، راست باشد، همه انسان‌ها پیامبر خواهند شد، و اگر همه دروغ باشد، بیهوده و بى‌فایده خواهد گردید.

از دیدگاه اسلام اصل علم تعبیر خواب یک علم الهی بوده و از هر کسی ساخته نیست. بلکه اولیای طراز اول می‌توانند خواب‌های ما را دقیق تعبیر کنند.در ادامه تعابیر خواب مختلف که از سایت ها خارجی و ایرانی جمع آوری شده مشاهده خواهید کرد.لذا برای تعبیر خواب درست و دقیق پیشنهاد میکنیم که به شخص مطمئن و مورد اعتماد مراجعه کنید.

دیدن پول در خواب نشانه چیست؟

تعببر خواب دیدن در مورد پول خواب راحتی نیست. این خود می‌تواند نشان‌دهنده قدرت شما برای دستیابی به اهداف و مقاصد تان در زندگی باشد.

پول در خواب ممکن است بازتاب دهنده سطح اعتماد به نفس و ارزش گذاری شما نسبت به خودتان باشد.‌این خواب ممکن است نشان دهنده توانایی شما برای رسیدن به هر چیزی باشد که در زندگی خواستار آن هستید.

پول در خواب همچنین سمبل وضعیت مالی، ارزشهای شخصی و احساس امنیت می باشد.

همچنین نشان دهنده فرصت‌های است که در اختیار شما قرار می گیرد.

از بعد منفی خواب دیدن در مورد پول ممکن است نشان‌دهنده وضعیت مالی ناپایدار و مشکلاتی در وضعیت اقتصادی شما باشد که سخت از پس آن بر خواهید آمد.

این خواب همچنین نشان دهنده فرصت‌های تلف شده و از دست رفته می‌باشد.

چنین خوابی ممکن است نشان‌دهنده احساس ناامنی و کمبود توانایی های شما را نشان دهد.

شاید احساس کنید که ظرفیت کافی برای رسیدن به اهداف و مقاصد خود را در زندگی ندارید.

تعبیر خواب پول نداشتن

خواب دیدن در مورد پول نداشتن می‌تواند نشان دهنده اعتماد به نفس پایین، ناامنی و کمبود ارزش گذاری نسبت به خود باشد.

احتمالاً شما نمی توانید شرایط را به خوبی تغییر دهید.

تعبیر خواب پیدا کردن پول

خواب دیدن در مورد پیدا کردن پول معمولاً یکی از نشانه های علاقه مندی شما برای تغییر آینده و بهبود وضعیت موجود می باشد.

این خواب ممکن است نشان‌دهنده کنار زدن موانع نیز باشد که بین شما و اهدافتان قرار گرفته است.

تعبیر خواب پول گرفتن از کسی

خواب دیدن در مورد پول گرفتن از شخصی نشان دهنده جریان‌هایی است که باعث افزایش اعتماد به نفس و توانایی های شما در رسیدن به موفقیت می شود.

گاهی اوقات این خواب نشان دهنده تغییر الگوهای منفی فکری شما می باشد که فرصت ها را از دست رفته می داند.

احتمالا بعد از این خواب متوجه خواهید شد که همه چیز به باورهای شما برمی گردد.

افرادی در اطراف شما هستند که ناگهان شروع به کمک کردن شما برای دستیابی به اهداف تان و استفاده از فرصت‌های جدید تان می کنند.

تعبیر خواب برنده شدن پول

خواب دیدن در مورد برنده شدن پول نشان دهنده احساس خوشبختی و موفقیت می باشد.

همچنین نشان دهنده بدست آوردن پول از یک منبع ناشناخته و ناگهانی و غیرقابل انتظار می باشد.

تعبیر خواب دور شدن پول از شما

خواب دیدن در مورد دور شدن پول از شما نشان دهنده این است که برای رسیدن به اهداف خود به کمک دیگران نیاز دارید.

همچنین خودتان نیز باید به دیگران کمک کنید.

گاهی اوقات این خواب نشان دهنده عادات منفی در شما میباشد که باعث بدتر شدن وضعیت های زندگی می شود.

همچنین نشان دهنده این است که قدرت از شما دور می شود.

خواب دیدن در مورد دزدیدن پول نشان دهنده اتفاقاتی منفی مثل افکاری منفی و غیر قابل انتظار خواهد بود.

چنین خوابی می تواند روی اعتماد به نفس و توانایی‌های شما تاثیرگذار باشد.

تعبیر خواب دزدین پول

خواب دیدن در مورد دزد پول همچنین نشان دهنده این است که باید تلاش بیشتری برای رسیدن به اهداف خود داشته باشید.

خواب دیدن در مورد شمردن پول نشان دهنده ارزیابی شما نسبت به قدرت و ارزش های خودتان می باشد.

ارزش پول در خواب بسیار مهم است و اعتماد به نفس شما را نشان می‌دهد.

هر چقدر پول بیشتری را در خواب مشاهده کنید، یعنی فرصت های بیشتری در زندگی واقعی در اختیار شما قرار می گیرد.

میزان پولی که در دسترس دارید، همیشه بازتاب دهنده وضعیت مالی شما نیست.

معمولا این خواب نشان دهنده توانایی شما برای بدست آوردن پول یا موفقیت در رسیدن به اهدافتان میباشد.

تعبیر خواب اسکناس

معنی و تعبیر خواب دیدن در در مورد پول کاغذی. اگر در خواب پول کاغذی را مشاهده کردید، چنین خوابی به شما یادآوری می‌کند که باید صورت حساب های خود را هر چه سریعتر پرداخت کنید.

تعبیر خواب دسته پول

خواب دیدن در مورد دسته شده. اگر پول‌های دسته شده را مشاهده کردید یا در حال شمردن آنها بودید، چنین خوابی علامت خوبی دارد و به شما پیشگویی می کند که سرعت خوبی در آینده به دست خواهید آورد.

همچنین سمبل زندگی لوکس می باشد و نشان‌دهنده این است که هیچ ترسی ندارد از آینده داشته باشید.

تعبیر خواب از دست دادن پول

خواب دیدن در مورد از دست دادن پول. اگر در خواب دیدید که پول را از دست داده‌اید، چنین خوابی علامت بدی دارد و نشان دهنده مشکلات در آینده نزدیک می باشد.

احتمالا با مشکلاتی مربوط به خانه و خانواده مواجه خواهید شد که گاهی اوقات نشان دهنده این است که مشکلاتی در محل کار افراد به وجود خواهد آمد و در مورد از دست دادن پول است.

این خواب می‌تواند بازتاب دهنده ای در مورد به اتمام رسیدن وظایف باشد.

تعبیر خواب پیدا کردن پول گم شده

خواب دیدن در مورد پیدا کردن پول پنهان شده. اگر در خواب دیدید که به طور ناگهانی پول پنهان شده را مشاهده کردید،

چنین خوابی احتمالا نشان دهنده مشکلاتی خفیف یا ترس هایی کوچک در روزهای آینده می‌باشد.

این خواب همچنین می‌تواند معنی مخالف را نیز به ما نشان دهد.

ممکن است نشان ا ز رویدادهای شاد کننده و تغییرات همراه با خوشبختی در زندگی فردی باشد.

تعبیر خواب پیدا کردن پول پاره

خواب دیدن در مورد پیدا کردن پول پاره. اگر در خواب دیدید که پول پاره پیدا کرده اید، چنین خوابی علامت خوبی ندارد و ممکن است نشان‌دهنده باورهای غلط باشد که در زندگی شما نقش بسته است.

ممکن است که با افرادی مواجه شوید که دوستان نزدیک شما خواهند شد اما پشت سر شما به بدگویی می پردازند.

تعبیر خواب پیدا کردن پول

خواب دیدن در مورد پیدا کردن پول. اگر در خواب دیدید که پول پیدا کردید، چنین خوابی علامت خوبی دارد و نشان دهنده این است که همه چیز در زندگی خو پیش خواهد رفت.

گاهی اوقات این خواب نشان دهنده این است که می توانید بر سر سختی های زندگی غلبه کنید.

تمام موانع نیز از سر راه شما کنار خواهد رفت.

معنی خواب پیدا کردن پول در لباس های قدیمی

خواب دیدن در مورد پیدا کردن پول در لباس های قدیمی. اگر در خواب دیدید که لباس های قدیمی خود پول پیدا کردید، چنین خوابی علامت خوبی ندارد.

این خواب می‌تواند نشان‌دهنده مشکلات اقتصادی و از دست دادن حقوق باشد.

گاهی اوقات این خواب ممکن است نشان‌دهنده شکست شما در تجارت و مدیریت باشد.‌

این خواب ممکن است بازتاب دهنده مشکلات در گذشته باشد که دید شما را نسبت به آینده تغییر داده است.

این خواب شما هشدار می‌دهد که باید مدیریت تجاری خود را افزایش دهید.

تعبیر خواب پیدا کردن کیف همراه با پول

خواب دیدن در مورد پیدا کردن کیف همراه با پول. اگر در خواب دیدید که کیف پولی پر از پول را پیدا کردید، چنین خوابی علامت خوبی دارد.

این خواب نشان دهنده موفقیت در تجارت می باشد.

شاید این خواب نشان دهنده این باشد که به زودی ایده ای دریافت می کنید که برای شما سود آور خواهد بود.

این خواب همچنین علامت خوبی دارد و نشان دهنده روابط عاشقانه و رمانتیک شماست که بسیار خوب پیش خواهد رفت.

دزدیدن پول در خواب نشانه چیست

خواب دیدن در مورد دزدیدن پول. اگر در خواب دیدید که خودتان در حال دزدیدن پول هستید، چنین خوابی علامت جدی دارد و خطراتی را به شما هشدار می دهد.

این خواب به شما نشان می‌دهد که باید نسبت به طرز فکر خود با دقت تر عمل کنید.

خواب دیدن در مورد ذخیره کردن پول. اگر در خواب دیدید که در حال ذخیره کردن پول هستید، این خواب علامت بسیار خوبی دارد و نشان دهنده ثروت در آینده می باشد.

ممکن است نشان‌دهنده دست آوردن پول زیاد در آینده نزدیک و یک زندگی همراه با رفاه کامل باشد.

تعبیر خواب شمردن پول

خواب دیدن در مورد شمردن پول. اگر در خواب دیدید که در حال شمردن پول هستید و به اندازه کافی پول برای پرداخت چیزی ندارید،

چنین خوابی علامت خوبی ندارد و این نشان دهنده مشکلات مالی می باشد که اکنون با آن مواجه هستید.

احتمالاً بر سر پرداخت صورتحساب با مشکل مواجه خواهید شد.

می خواهم به شما یادآوری کنم که باید عادت های خرج کردن پول خود را تغییر دهید و از ولخرجی پرهیز کنید.

پول در خواب می تواند نشان دهنده بیدار شدن خلاقیت شما و ایده های جدید در ذهن شما باشد.

تعبیر خواب خرج کردن پول دیگران

خواب دیدن در مورد خرج کردن پول دیگران. اگر را در خواب دیدید که در حال خرج کردن پول دیگران برای نیازهای خودتان هستید،

چنین خوابی علامت خوبی ندارد و ممکن است نشان دهنده این باشد که اقدامات شما برای دیگران ارزش نخواهد داشت.

این خواب ممکن است نشان دهنده از دست دادن یک دوست خوب به دلیل بی توجهی نسبت به رفتار تان باشد.

تعبیر خواب قرض گرفتن پول

خواب دیدن در مورد قرض گرفتن پول از دیگران‌ اگر در خواب دیدید که پول را از دیگران قرض گرفتید،

چنین خوابی ممکن است نشان دهنده این باشد از جایی که انتظارش را دارید به شما پول خواهد رسید.

تعبیر خواب قرض دادن پول

خواب دیدن در مورد پول دستی دادن به شخص دیگر. اگر در خواب دیدید که در حال پول دستی دادن به شخص دیگر هستید،

چنین خوابی ممکن است نشان‌دهنده نیاز شما برای پول بیشتر در زندگی کنونی باشد.

تعبیر خواب دریافت پول از کسی

خواب دیدن در مورد دریافت پول. اگر در خواب دیدید که پولی را از شخص دریافت کرده اید، چنین خوابی ممکن است نشان‌دهنده بخشندگی شما باشد.

احتمالاً همیشه آمادگی کمک به نیازهای دیگران را دارید.

تعبیر خواب به دست آوردن پول

خواب دیدن در مورد دریافت کردن پول و به دست آوردن پول. اگر در خواب دیدید که پول را به دست آوردید،

این خواب علامت خوبی ندارد و نشان دهنده این است که شما پول زیادی را در آینده زیادی خرج می کنید و با مشکل مواجه خواهید شد

یا چیزی بسیار گرانقیمت را مثل خانه یا ماشین خریداری می کنید.

تعبیر خواب وام گرفتن

خواب دیدن در مورد وام گرفتن. اگر در خواب دیدید که در حال وام گرفتن هستید،

این خواب علامت خوبی دارد و نشان دهنده این است که دنیا را به آرامش سپری خواهید کرد.‌

احتمالاً به سفرهای خوبی خواهید رفت که دیگر دوست ندارید برگردید.

معنی خرید کردن چیزی و پرداخت کردن پول در خواب چیست

خواب دیدن در مورد خرید کردن چیزی و پرداخت کردن پول. اگر در خواب دیدید که در حال پرداخت پول برای چیزی هستید،

چنین خوابی علامت خوبی ندارد. احتمالا نشان دهنده مشکلات و دوران سختی در زندگی است.

شاید شما با شرایط ناخواسته‌ای را در زندگی مواجه شوید که به زندگی شما از لحاظ شخصی و کاری تاثیرگذار باشد.

تعبیر خواب پولهای تکه تکه شده

خواب دیدن در مورد پولهای تکه تکه شده. در حالی که پول‌های شما پاره و تکه تکه شده، چنین خوابی نشان دهنده فقر است.

گاهی اوقات این خواب نشان‌دهنده احتمال دزد زدن به خانه شما یا از دست دادن پول و یا اموال با ارزش می باشد.

تعبیر خواب دلار (پول خارجی)

خواب دیدن در مورد پول خارجی. اگر در خواب دیدید که در حال پرداخت چیزی با پول خارجی هستید یا پول خارجی در دست دارید،

چنین خوابی نشان دهنده حس نارضایتی یا ناخوشایندی شما در محل کار می باشد.

تعبیر خواب نگه‌داشتن پول در دست

خواب دیدن در مورد نگه‌داشتن پول در دست. اگر در خواب دیدید که مقداری پول را در دست خود نگه داشته اید،

چنین خوابی نشان دهنده خوش شانسی است و می تواند موفقیت را نشان دهد.

این خواب می تواند نشان دهنده این باشد که به زودی به اهداف مهم خود در زندگی دست پیدا می کنید.

تمام جریان‌های شما در محل کار طبق رضایت شما پیش خواهد رفت.

خواب دیدن در مورد افراد شومی که پول به دست دارند

خواب دیدن در مورد افراد شومی که پول به دست دارند. اگر در خواب دیدید که افراد بد و شومی پول زیادی را در دست دارند،

چنین خوابی نشان دهنده عادات بد، ترس ها یا مشکلات زیاد در زندگی می باشد.

این خواب همچنین نشان دهنده این است که شما توانایی کنترل بر عادت های بد خود را ندارید.

تعبیر خواب سوزاندن پول

خواب دیدن در مورد سوزاندن پول کاغذی. اگر در خواب دیدید که پول کاغذی را سوزاندید،

چنین خوابی علامت بدی دارد و نشان دهنده این است که پول زیادی را از دست می‌دهید.

احتمالاً در پروژه جدید سود زیادی حاصل شما نخواهد شد.

معنی خواب قرض دادن پول به شخص دیگر

خواب دیدن در مورد قرض دادن پول به شخص دیگر. اگر در خواب دیدید که در حال قرض دادن پول به شخصی دیگر هستید،

چنین خوابی علامت بدی دارد و نشان دهنده ناامیدی ها مخصوصاً از جنبه های مالی می باشد.

تعبیر خواب قرض دادن پول بدون رضایت

خواب دیدن در مورد قرض دادن پول بدون رضایت. اگر در خواب دیدید که در حال غرق شدن پول بدون رضایت هستید و امیدی به بازگشت آن ندارید،

چنین خوابی علامت خوبی دارد و نشان دهنده این است که از لحاظ مالی در آزادی قرار خواهید گرفت.

تعبیر خواب پول به روایت امام جعفر صادق(علیه السلام)

تعبیر خواب پول به روایت امام جعفر صادق(علیه السلام)

 • پول در خواب عبارت است از :
 •  برآورده کردن حاجت و خواسته
 •  حکومت
 • مال جمع آوری شده
 •  دوست
 •  فرزند
 • یار و رفیق
 • رزق و روزی فراخ و گسترده
 •  ایمنی , کنیزک
 • به دست آوردن جا و مقام
 • منزلت و احترام

اگر ببینی یک الی چهار دینار گرفته‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی عزت و جاه و مقام تو به خاطر زن‌ها افزایش می‌یابد.

تعبیر پنج عدد دینار، نمازهای پنج‌گانه می‌باشد.

اگر ببینی تعداد دینارها عدد زوج می‌باشند، تعبیرش دین پاک و علم با سود و منفعت می‌باشد، ولی اگر تعداد دینارها عدد فرد باشد، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.

اگر ببینی دینارها را از دست داده‌ای یا آن‌ها را دزیده‌اند و یا به کسی داده‌ای، یـعـنـی غم و غصه تو از بین می‌رود.

تعبیر دینارهای بسیار، مال و اموالی است که با رنج و سختی و درگیری و دشمنی به دست می‌آوری.

تعبیر خواب پول از دیدگاه لیلا برلیت

 • تعبیر دیدن پول در خواب نشانه این است که خواب بیننده بخاطر موضوعی مجبور به خرج کردن پول می شود.
 • اگر فردی در خواب ببیند که کسی برای او حواله پولی می فرستد نشانه این است که هدیه ای دریافت می کند.
 • اگر فردی در خواب پول خارجی ببیند نشانه موفقیت وی در کارهای خطرناک است.
 • اگر فردی در خواب ببیند که پول پیدا کرده است نشانه این است که خواب بیننده در مقابل مشکلات مقاومت می کند.
 • اگر فردی در خواب ببیند که پولی گم کرده است نشانه این است که بدشانسی در انجام یکی از کارهایش ایجاد می شود.
 • دیدن اسکناس‌های زیاد در خواب، نشان دهنده‌ی به خطر افتادن موقعیت مالی شما است. اگر در خواب خود را مشغول شمردن اسکناس دیدید، نشانه‌ی آن است که چیزی موقعیت شما را تهدید می‌کند.
 • دیدن پول در خواب، بیانگر آن است که به خاطر موضوعی مجبور به پول خرج کردن می‌شوید. دیدن پول خارجی و اسکناس دلار در خواب، نشانه‌ی موفقیت در کارهای خطرناک است و پیدا کردن پول در خواب، نشان‌دهنده‌ی آن است که در مقابل مشکلات مقاومت می‌کنید.

تعبیرخواب پول به روایت دانیال نبی

اگر در خواب بیشتر از چهار عدد دینار ببینی، یـعـنـی به اندازه دینارهایی که دیده‌ای مسئلۀ ناخوشایندی برای تو بوجود می‌آید، یا حرف تلخ و سنگینی میشنوی

اگر تعداد دینار معلوم و مشخص باشد چیزی که گفته شد آسانتر و کمتر می‌باشد.

تعبیر خواب پول محمدبن سیرین

در کل باید گفت که دیدن خواب پول نشانه های خوبی برایمان به ارمغان ندارد. هر زمان که خواب پول دیده اید صدقه بدهید تا بلا از شما دور شود.

نقل است که اگه در خواب شخصی پولی به شما داد یعنی پسری متولد می شود که خبرش را به شما می دهند.

همچنین دیدن پول طلا در خواب به معنای گران شدن اجناس است.

اگر در خواب پنج عدد دینار ببینی، یـعـنـی کار خوب و پسندیده‌ای انجام می‌دهی

گر ببینی صد یا هزار دینار در اختیار داری (عدد آن حتماً باید زوج باشد)، یـعـنـی به دنبال کسب علم و دانشی می‌روی و سرانجام آن را یاد می‌گیری،

ولی اگر ببینی آن‌ها را از دست داده‌ای یا به کسی داده‌ای، به اندازه آن علم خود را از دست می‌دهی

اگر فقط یک دینار داری (نه بیشتر و نه کمتر)، یـعـنـی خانه‌ای نو و کوچک به دست می‌آوری، مخصوصاً اگر شخص آشنایی آن دینار را به تو داده باشد .

اگر در دست خودت پنج عدد دینار ببینی، یـعـنـی نمازهای پنجگانه را به جا می‌آوری، ولی اگر ببینی تعدادی از آن‌ها را از دست داده‌ای،

تعبیرش این است که به اندازه آن‌ها در به جا آوردن نمازهای پنجگانه کوتاهی می‌کنی

اگر ببینی کیسه‌های درهم و دینار به دست آورده‌ای، یـعـنـی مال و نعمت حلال جمع می‌کنی.

اگر ببینی دینارهای زیادی به دست آورده‌ای و آن‌ها را در جای محکم و مطمئنی قرار داده‌ای، یـعـنـی امانت مسلمانان را حفظ می‌کنی،

مخصوصاً اینکه نمازها را به جا می‌آوری.

اگر ببینی دینار می‌سازی و ضرب می‌کنی، یـعـنـی مردم را امر به معروف کرده و به انجام خوبی سفارش می‌کنی و ارشاد می‌نمائی و امانت‌دار خواهی بود.

تعبیر خواب پول به روایت ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب پول زیاد: اگر ببینی درهم به دست آورده‌ای، یعنی ممکن است در بیداری نیز درهم به دست بیاوری.

در بسیار از موارد اگر در خواب ببینی که دینار به دست آورده‌ای، یـعـنـی در بیداری نیز همان دینار را به دست می‌آوری.

اگر ببینی یک دینار به دست آورده‌ای یا کسی آن را به تو داده است، یـعـنـی صاحب فرزند می‌شوی،‌‌‌‌‌ یا اینکه به خاطر امانتی که پیش تو می‌سپارند،

قباله و نوشته‌ای بین شما تنظیم خواهد شد، ولی اگر ببینی آن را از دست داده‌ای، یـعـنـی از جهت فرزندت دچار مصیبت می‌شوی.

تعبیر خواب پول به روایت اسماعیل بن اشعث

تعبیر دینار خوب و نیک، دینداری و راه راست می‌باشد، مخصوصاًً اگر روی آن شکل صورت وجود نداشته باشد.

اگر شخصی در خواب ببیند دیناری دارد که یک طرف آن شکل صورت بت و در طرف دیگر نام خداوند متعال وجود دارد،

تعبیرش این است که اگر آن شخص کافر باشد مسلمان می‌شود، ولی اگر مسلمان باشد و این خواب را ببیند تعبیرش این است که «مرتد» می‌شود .

تعبیر خواب پول و اسکناس از نظر معبران خارجی معروف

تعبیر خواب پول و اسکناس از نظر معبران خارجی معروف

تعبیر خواب پول از دیدگاه آنلی بیتون

تعبیر خواب صندوقی پر از پول نشانه این است که خواب بیننده آینده ای درخشان دارد.

اگر فردی در خواب ببیند که به کسی پول می پردازد نشانه این است که آن فرد دچار بدبختی می شود.

اگر فردی در خواب پول پیدا کند نشانه این است که در مقابل نگرانی اندکی که برای وی پیش می آید شادمانی زیادی نصیب او می شود.

اگر فردی در خواب ببیند که پول گم کرده است نشانه این است که در محیط خانوادگی اش اوقات ناخوشایندی را تجربه می کند.

اگر فردی در خواب ببیند که پول هایش را می شمارد نشانه این است که مقداری از پول هایش کم می شود و در پرداخت قسط هایش درمانده می شود.

اگر فردی در خواب ببیند که از جایی پول دزدیده است نشانه این است که خواب ببینده در وضعیت خطرناکی قرار می گیرد که باید بیشتر مراقب اعمال خودش باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که پول پس انداز می کند نشانه این است که آسایش و ثروت بدست می آورد.

تعبیر خواب پول خوردن نشانه این است که در آینده خواب بیننده فردی پول پرست می شود.

اگر فردی در خواب ببیند که در جستجوی مقداری پول است نشانه این است که شادمانی و خوشبختی به وی روی خوش نشان می دهد.

اگر فردی در خواب ببیند که مقداری پولی پیدا کرده است و زنی جوان برای آن پول ها ادعای مالکیت می کند نشانه این است که در اثر مداخله یکی از دوستانش در کارهای او زیان و سختی زیادی می بیند.

ارز خارجی و اسکناس دلار در خواب، نشان پنهان کردن چیزی می‌باشد. کار کردن با ارز خارجی نشانه‌ی پیشرفت در کارها است.

اگر در خواب پول پیدا کنید، علامت آن است که در مقابل نگرانی اندک، شادمانی فراوانی خواهید داشت.

اگر در خواب پول خرد پیدا کنید ، نشانه پیشرفتن امیدها و آرزوهای شما به شکل دلخواه است .

پول فراوانی بدست میاورید : ناکامی در عشق.

دیگران پول فراوانی بدست آورده اند : آنها در عشق ناکام هستند.

یک منفعت مالی مهم نصیبتان میشود: یک مصیبت در پیش است .

با حقه و فریب پول بدست میآورید: علامت یک رفاقت بزرگ .

از راههای مشکوک پول در می آورید : از یک بیماری بهبود می یابید.

پول قرض می دهید : فوراً احتیاج به پول پیدا میکنید.

پول قرض میکنید : ناکامی .

نداشتن پول کافی: احساس بی کفایتی و در هم شکستن توان فرد.

پول گرفتن از مرده: معناست که زکات مال خود را در دنیا پرداخت نکرده اید

پول دزدیده شده: احساس گناه از قدرتی که به دست آورده اید؛ احساس می کنید به شما خیانت شده است؛

از دست رفتن قدرت اگر در رویا پول شما را دزدیده بودند؛ احساس اینکه دیگران به شما اعتماد کامل دارند؛

خود را به سادگی در اختیار روابط عاطفی و آمیزش جنسی می گذارید.

تعبیر خواب پول از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

پول:

دیدن یا برنده شدن پول در خوابتان بیانگر این است که موفقیت و کامیابی در دست شماست.

پول بیانگر اعتماد به نفس، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. شما به خودتان خیلی باور دارید.

تعبیر دیگر این است که خواب دیدن در مورد پول به نگرش های شما در مورد عشق و موضوعات قلبی اشاره دارد.

نماد رایجی برای قدرت است. بویژه پیدا کردن پول بیانگر درخواست عشق یا قدرت است.

از دست دادن پول:

خواب دیدن اینکه پول از دست می دهید بیانگر این است که جاه طلبی، قدرت و عزت نفس ندارید.

شما ناشادی و موانعی را در زندگی بیداری تان تجربه می کنید.

ممکن است احساس ضعف، آسیب پذیری و از کنترل خارج شدن را در زندگی بیداری تان تجربه کنید.

خرج کردن پول:

دادن یا خرج کردن پول در خوابتان مشابه عشق ورزیدن است. شما به دنبال عشق هستید.

دیدن دیگران که پول دور می ریزند بیانگر این است که حس می کنید نادیده گرفته شده اید، چشم پوشی می شوید یا از شما غفلت می شود.

کسی است که به اندازه کافی توجه به شما نشان نمی دهد و عاطفه خرج شما نمی کند.

اگر شما پول را احتکار کنید، بیانگر عدم امنیت یا خودخواهی است.

پول نداشتن:

خواب دیدن اینکه شما پولی ندارید بیانگر ترس از دست دادن جایگاهتان در جهان است. شما توانایی مورد نیاز برای دستیابی به هدفی مطلوب را ندارید.

اگر شما در خوابتان پول قرض می گیرید، بیانگر این است که منابعتان را خیلی توسعه می دهید(از منابعتان زیادی استفاده می کنید).

شما تلاش می کنید در زمان کم خیلی کار انجام دهید.

دزدیدن پول:

خواب دیدن اینکه پول می دزدید، هشداری است در این مورد که شما در خطرید. شما نیاز دارید که بیشتر احتیاط کنید.

جنبه ی مثبتش این است که خواب بیانگر این است که شما نهایتا پی چیزی می روید که در زندگی می خواهید.

تعبیر دیگر این است که دزدیدن پول به این معنی است که عشق ندارید. شما در مورد مساله  پذیرفته شدن مستاصل هستید.

پول خورد:

خواب دیدن اینکه پول خورد اشتباهی(کمتر یا زیادتر) دریافت می کنید بسته به این است که فریب خورده اید (کم پول گرفته اید) یا خیر.

اگر شما کم پول گرفته اید، پس مشابه مسائل عزت نفس و اعتماد به نفس پایین است. شما حس می کنید که ارزشی ندارید.

اگر پول خورد بیشتر از چیزی که بقیه پولتان است دریافت کنید، بیانگر تکبر شماست.

شما حس می کنید که محق چیزهای خاصی هستید.

پول به همراه خون:

خواب دیدن پول با خون روی آن به این معنی است که شما دستاورد های خاصی را به هزینه ی زندگی کس دیگر بدست می آورید(کسی را قربانی می کنید تا به چیزی برسید).

خواب شما ممکن است بیانگر گناهتان در این مورد باشد که چیزی را می پذیرید که می دانید اشتباه بود.

ترجمه اختصاصی سایت دلبرانه ☜☜☜ mydreamsymbolism

دیگر منابع: ساعد نیوز / بیتوته / ویکیپدیا

بیشتر بخوانید

تزیین اسکناس | ۳۰ مدل تزیین پول برای کادو عیدی

تزیین پول کادو | ۵۰ مدل تزیین کردن پول برای کادو تولد

تزیین پول | ۳۳ ایده تزیین پول عیدی و شاباش


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.