تعبیر دیدن خواب افتادن دندان جلو ، بالا یا پایین از معبران مطرح و معتبر

در این نوشته از دلبرانه می خواهیم تعبیر افتادن دندان در خواب را خدمت شما کاربران عزیز ارائه کنیم.

چنانچه در خواب دیده اید که دندانتان افتاده است و به دنبال پیدا کردن تعبیر خواب خود هستید تا انتها با ما همراه شوید.

در ادامه سعی کرده ایمتعبیر افتادن دندان در خواب را از دیدگاه معبران مشهور ایرانی،اسلامی و غربی مورد بررسی قرار دهیم.

امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما قرار گیرد … از اینکه با ما همراه هستید کمال قدردانی را درایم.

تعبیر افتادن دندان

اگر در خواب ببینید که دندانتان افتاده است:

دیدن این رویا در خواب یکی از رایج ترین رویاهایی است که اغلب افراد می بینند.یک باور وجود دارد که اگر چنین خوابی را ببینید نشانه های خوبی ندارد.

اما اساسا ممکن است این موضوع غلط باشد و دیدن این رویا هم مانند دیگر رویاها می تواند تعابیر مثبت و منفی داشته باشد.

دیدن رویای افتادن دندان می تواند بیانگر برزو تغییراتی در زندگی خواب بیننده باشد و همچنین نشاندهنده ترس او نیز می باشد.

گفتنی است که فروید در مورد این خواب این اعتقاد را داشت که این خواب می تواند مفهوم جنسی داشته باشد و نشانگر احساسات و امیال جنسی باشد که سرکوب شده است.

دیدن خواب افتادن دندان و تغییرات در زندگی

همانطور که در بالا اشاره کردیم تعبیر خواب افتادن دندان می تواند نشانگر تغییراتی باشد که در زندگی شما در حال رخ دادن است باشد.

به عنوان مثال اگر یک دوره گذار در زندگی شما وجود دارد احتمال دیدن این خواب که چند دندان شما افتاده است زیاد است.

داشتن حس نا امنی

اگر شما در زندگی دچار آشفتگی و پریشان خاطری هستید و در مورد خودتان و زندگیتان حس نا امنی دارید احتمال اینکه در خواب ببینید که دندانتان افتاده است زیاد است.

ممکن است نگران قضاوت های دیگران نسبت به خودتان باشد و به این موضوع اهمیت زیادی بدهید.

یکی از دلایل اثبات شده دیدن این خواب این است که شما در مورد ظاهر فیزیکی خود دچار اضطراب و نگرانی هستید.

افراد خجالتی و کمرو

دلیل دیگری که ممکن است احتمال دیدن این خواب یا رویا را زیاد کند این است که شما خجالتی هستید و ترس قرار گرفتن در برابر دیگران را دارید.

مثلا اگر در یک موقعیت خاص شما یک رفتار ساده لوحانه انجام داده اید احتمالا در خواب می بینید که دندان هایتان درحا ل ریختن است.

اعتماد به نفس نداشتن

اگر در زندگی واقعی آدمی هستید که اعتماد به نفس کافی ندارید احتمال دارد در خواب ببینید که دندان های شما در حال افتادن است.

به عنوان مثال اگر در یک موقعیت خاص احساس حقارت کرده باشید بدون شک در خواب می بینید که دندان هایتان می ریزد.

دیدن این خواب حاوی یک هشدار برای شما است که خودتان را بیشترباور داشته باشدو عقاید و نظرات خود را بدون ترس ابراز کنید.

تعبیر خواب دندان نداشتن

یکی از رویاهای شایع این است که در خواب ببینید که دندان ندارید و این رویا تعبیری شبیه به خواب افتادن دندان دارد.

دیدن از دست دادن دندان در خواب تعبیرش این است که شمه یک چیز یا فرد که بسیار به آن علاقمند بودید از دست داده اید.به همین دلیل هم بسیار غمگین هستید و یکی از مراحل سخت زندگی را دارید سپری می کنید.

تعبیر خواب دندان مصنوعی

دیدن این رویا در خواب نمایانگر این است که کسی به شما دروغ گفته است و باید بیشتر مراقب باشید.

باید مراقب دوستان و اطرافیان خود باشید که مشکلی پیش نیاید که باعث دلسردی و ناامیدی شما شود.

همچنین می تواند نشاندهنده دروغ هایی از سمت خود شما باشد ،مثلا کسی را فریب داده اید یا کار بدی که اخیرا انجام داده اید .

ممکن است رازی را بازگو کرده باشد یا در عهد و پیمان خود با کسی ثابت قدم نبوده اید.

همه ی این عوامل می تواند منجر به دیدن خواب دندان مصنوعی شود.

تعبیر دیدن دندان سالم در خواب

دیدن این خواب برای شخص رویا بین بسیار خوشایند و زیبا است.اینگونه خواب ها تعابیر مثبتی دارند.

دیدن این خواب بیانگر اعتماد به نفس و موفقیت های شما در زندگی است.

تعبیر افتادن دندان در خواب چیست؟

یکی از عوامل مهمی که به تعبیر خواب افتادن دندان کمک می کند این است که کدامیک از ندان ها بیفتد.

مثلا افتادن دندان های جلو می تواند بیانگر دوری و فاصله از یکی از اعضای نزدیک خانواده تان باشد.

ممکن است یکی سفر طولانی برای او پیش آمد کندو شما مجبور شوید برای مدتی از هم دور بمانید.

همچنین افتادن دندان های عقب دهان ممکن است نشاندهنده بروز مشکلاتی برای یکی از اقوام و خویشاوندان دور شما باشد.

تعبیر خواب افتادن دندان از دیدگاه یوسف نبی علیه السلام

دیدن افتادن دندان یکی از خویشان از او جدا گردد.

تعبیر خواب افتادن دندان از دیدگاه محمدبن سیرین

اگر ببینی دندان تو به کف دستت یا روی زمین افتاده و خاکی نشده است یا اینکه به کناری افتاده است، با توجه به نوع دندان صاحب یکی از آن‌ها خواهی شد، اگر دندان جلویی افتاده صاحب فرزند یا برادر و یا خواهر می‌شوی. اگر ببینی هم دندان‌هایت در کف دست یا کنارت ریخته است، عده بستگان تو بیشتر می‌شود.

تعبیر خواب افتادن دندان از دیدگاه علامه مجلسی

سقوط دندان‌های بالا تعبیر شده به مرگ خویشان پدری و دندان پایین به خویشان مادری.

تعبیر خواب افتادن دندان از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر بیند دندان‌هایش جمله در کنارش افتاد، پس جمله را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند.

تعبیر خواب افتادن دندان از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بیننده خواب ببیند که دندانش روی زمین افتاده دو حالت دارد: اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار می‌شود یا آسیبی به او وارد می‌آید ولی اگر در خاک آلوده و یا مفقود شده او می‌میرد، با توجه به این که آن دندان کدام است.

تعبیر خواب افتادن دندان از دیدگاه تونی کریسپ

اگر شخصی را در خواب بدون دندان یا با دندان‌هایی اندک مشاهده کنیم، معمولا این احساس در ما برانگیخته می‌شود که آن شخص قدرت و تاثیر خود را در حیات از دست داده است، او زندگی را “باخته است” و این دقیقا همان چیزی است که از دست دادن دندان‌ها در رویا به تصویر می‌کشند: از دست دادن و “باختن” حتی اگر موقتی باشد. این امر ممکن است به این صورت به تجربه نوعی مرگ، یا از دست رفتن نفس تا درجه‌ای خاص منجر می‌شود.

اگر فقط یک دندان افتاد: این رویا ممکن است به از دست دادن چیزی، تغییر و یا مرگ کسی اشاره کند.

تعبیر خواب افتادن دندان از دیدگاه آنلی بیتون

  • اگر فردی در خواب ببیند که یکی از دندان هایش افتاده بیانگر این است که خبرهای بدی به گوش وی می رسد.
  • اگر فردی در خواب ببیند که دو تا از دندان هایش افتاده اند بیانگر این است که به صورت ناخواسته به اوضاع بدی کشانده می شود.
  • اگر فردی در خواب ببیند که سه تا از دندان هایش افتاده اند بیانگر این است که اتفاق های خیلی بدی برای وی رخ خواهد داد.
  • اگر فردی در خواب ببیند که همه دندان های او افتاده اند بیانگر این است که قحطی و مرگ در اجتماع رواج پیدا خواهد کرد.

تعبیر خواب دندان از دیدگاه از دیدگاه امام صادق (ع)

از نظر امام صادق (ع) دیدن دندان در عالم رویا بر شش وجه می باشد که عبارتند از :

  1. خانواده و افراد فامیل
  2. مال و ثروت
  3. سود و منفعت
  4. حزن و غم
  5. آسیب و صدمه
  6. جدایی از خانواده و خویشاوندان

تعبیر خواب افتادن دندان خراب

اگر در خواب ببینید که دندان پوسیده شما می افتد معنی خواب شما این است که سود و منفعت به دست می آورید و رفتارهای بد شما کم کم از بین می رود.

تعبیر خواب افتادن دندان جلو بالا بدون خونریزی

دندان های جلو به فرزندان و اقوام اشاهر دارند وافتادن دندان جلو به معنای دوری از این عزیزان است.

این دوری می تواند به دلیل مرگ باشد و یا مسافرت و یا هر چیز دیگری.

چون در این خواب خون نمی آید معنی خواب مرگ نیست و دوری به دلیل مهاجرت و یا مسافرت است.

تعبیر خواب ریختن دندان‌ ها

اغلب حس از دست دادن را به تصویر می‌کشد، از قبیل از دست دادن اعضای خانواده یا عزیزان، روند پیری که به پختگی و جا افتادگی منجر می‌شود، بنابراین،‌ نگرانی‌های در مورد پیری و عوض شدن تصویر شخص را نیز به همراه دارد.

وقتی نخستین دندان‌های ما در حدود هفت سالگی می‌ریزد، این امر احتمالا نخستین تجربه ما در زمینه‌ی از دست دادن بخش‌هایی از بدنمان است و گویا چیز غریبی روی می‌دهد، شاید بترسیم که سایر اعضای بدنمان نیز بیفتند و آن ها را از دست بدهیم. احساس از دست دادن چیزی، یا احساس اینکه پیر و ناخوشایند به نظر آییم.


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.