آداب و اعمال زناشویی جهت انعقاد نطفه برای فرزند صالح

در این نوشته از دلبرانه قصد داریم مجموعه ای از سفارشات اسلامی در خصوص آداب انعقاد نطفه را برای شما درج نماییم.

ممکن است شما هم قصد داشته باشید که بچه دار شوید و این سوالات نیز در ذهن شما ایجاد شده باشد.

جهت آگاهی بیشتر شما و به دنیا آ»دن یک فرزند صالح آداب انعقاد نطفه را برای شما جمع آوری کرده ایم.

امیدواریم که مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد …. با ما همراه باشید…

آداب و اعمال زناشویی جهت انعقاد نطفه برای فرزند صالح

آداب و اعمال زناشویی جهت انعقاد نطفه

آداب انعقاد نطفه(تطهیر قوه مولده)برگرفته از کتاب شرح مراتب طهارت ۲ اثر حضرت استاد صمدی آملی

در این جا به ذکر ترجمه ی روایتی که جناب شیخ صدوق در حدیث اول و مجلس هشتاد و چهار امالی خود نقل کرده تبرک می جوییم

رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم به علی بن ابیطالب علیه السلام چنین سفارش کرد و فرمود

یا علی چون عروس را به خانه تو آرند وقتی نشست کفش او را بکن و پایش را بشوی وآ بش را به در خانه ات بریز که چون چنین کنی خداوند از خانه ات هفتاد هزار رنگ فقر را ببرد.

و هفتاد هزار رنگ برکت در آن درآورد و هفتاد هزار رحمت بر تو فرو فرستد که بر سر عروس بگردد تا برکت آن به هر گوشه خانه ات برسد وخداوند عروس را از جنون و خوره و پیسی

امان دهد که به او رسندمادامی که در آن خانه است.

سپس فرمود یا علی! عروس را در هفته نخستین از خوردن شیر ها و سرکه و گشنیز (سبزی امزنا) و سیب ترش بازدار زیرا که زهدان از این چار سرد و نازاینده گردد.

اگر عروس بر سرکه خوردگی خون حیض ببیند هیچ گاه به خوبی از آن پاک نگردد و گشنیز آن خون را درونش بشوراند و زایمان را بر وی دشوار گرداند .

وسیب ترش آن را از باز بدارد و بیماری بر وی گردد.سپس ترش آن را از باز بدارد وبیماری بر وی گردد.

سپس فرمود ای علی! در هنگام جماع سخن مگو مبادا که فرزند گنگ ولال گردد وبه عورت زن (در حین جماع )نگاه نکن که سبب نا بینایی فرزند شود و با شهوت زن دیگری در خاطرت

با زنت جماع مکن فرزند مخنث آید و ایستاده با زنت جماع مکن که از کار خران است. و اگر فرزندی آید در فراش کمیز میزنده(یعنی دچار شب ادراری)شود اول و میانه و آخرماه مجامعت مکن

که دیوانگی و خوره و گیجی به سوی فرزند شتابند بعد از ظهر جماع مکن که اگر فرزندی آورد قیچ (لوچ ودوبین) شود و شیطان به لوچ بودن انسان شاد است کسی که با زن خود در بستر جنب

است قرآن نخواند می ترسم آتشی از آسمان فرود آید و هردو را بسوزاند .

جماع مکن جز آن که خودت دستمالی داشته باشی و زنت نیز پارچه ایی دیگر که با یک پارچه خود را پاک مکنید که شهوت بر شهوت افتد و مایه ی دشمنی بین شما می شود و شما را به جدایی وطلاق می کشاند.

در شب عید فطر جماع مکن که اگر فرزندی آید بسیار شرور گردد در شب عید اضحی (قربان)جماع مکن که فرزند شش انگشت یا چهار انگشت آید.

زیر درخت باردار جماع مکن که فرزند جلاد و آدمکش و کدخدا آید .در مقابل آفتاب و نور جماع مکن مگر آن که هر دو با روپوش باشند که اگر فرزندی آید دائما در سختی وفقر باشد تا بمیرد .

میان اذان و اقامه جماع مکن که اگر فرزندی آید خونخوار گردد.

اگر زنت باردار شد بی وضو با او جماع مکن که فرزند کوردل  و بخیل آید .

در نیمه شعبان جماع مکن که فرزند شوم و با خال چهره آید دو روز به آخر ماه مانده با زنت جماع مکن که فرزندی گمرکچی و کمک کننده ظالم آید و جمعی از مردم بدست او هلاک شوند.

بر سر پشت بامها جماع مکن مگر آن که فرزند منافق و ریا کار و بدعت گذار آید.

چون سفر داری در شب آن جماع مکن که فرزند ولخرج آید.

رسول خدا آیه را خواند (سوره اسراء/۳۰)به راستی مبذرین برادران شیاطین باشند .چون در سفر رفتی تا سه شب جماع مکن که فرزند کمک کننده ظالم وستمگر بر علیه تو شود .

در ساعت اول شب با زنت جماع مکن که اگر فرزندی آید بسا باشد که جادوگر ودنیا طلب در آید ماه در محاق نباشد .وبا شکم سیر جماع نشود.

 اوقات مناسب برای انعقاد نطفه

یا علی شب دوشنبه ملازم جماع باش که اگر فرزندی آید حافظ قرآن و راضی به قسمت خدا باشد .

اگر شب سه شنبه جماع کنی و فرزندی آید پس از شهادت به شهادتین شهادت روزی وی گردد و خداوند با مشرکان او کیفر نکند و بوی دهانش خوش باشد و رحم دل و با سخاوت و پاک زبان از غیبت و دروغ و بتهان است.

اگر شب پنج شنبه جماع کنی و فرزندی آید حاکمی از حکام گردد یا عالمی از علماء .

در روز پنج شنبه ظهر هنگامی که آفتاب در وسط آسمان است اگر جماع شود فرزند به دنیا آید تا پیر شود شیطان به او نزدیک نگردد و با فهم باشد و در دین ودنیا سلامت روزیش گردد.

اگر در شب جمعه با زنت جماع کنی و فرزندی آید سخنور و گویا و زبان آور شود.

اگر در روز جمعه پس از عصر باشد و فرزندی آید معروف و مشهور و دانشمند گردد.

اگر شب جمعه بعد از عشاء باشد امید فرزندی می رود که از ابدال باشد ان شاءالله.

ای علی !سفارش مرا نگاهدار چنانچه من از جبرئیل نگاه داشتم”

بدان که جماع کردن در فرج زن در وقتی که حائض باشد یا با خون نفاس باشد حرام است که از رسول الله (ص)روایت است فرزندی که که از آن متولد شود مبتلا به خوره و پیسی گردد .

و از مابین ناف تا زانو از ایشان تمتع کردن مکروه است.و نیز بعد از پاک شدن از حیض و پیش از غسل کردن بعضی جماع را حرام می دانند و احوط اجتناب است.

در حدیثی منقول است که حضرت رسول (صلی الله علیه وآله وسلم) نهی فرمود از جماع کردن زیر آسمان و بر سر راه که مردم تردد کنند و فرمود که هر که در میان راه جماع کند خدا و ملائکه او را لعنت کنند.

حضرت رسول الله (ص)فرمودند از کلاغ سه خصلت را بیاموزید اول جماع کردن پنهان را دوم بامداد به طلب روزی رفتن را و سوم بسیار حذر کردن را.

در حدیث معتبر از حضرت رسول اکرم (ص)منقول است که چون مرد وزن جماع کنند عریان نشود مانند دو خر زیرا که اگر چنین کنند ملائکه از ایشان دور می شوند .

در حدیث معتبر دیگر منقول است که مکروه است جماع میان طلوع صبح تا طلوع آفتاب و از وقت فرو رفتن آفتاب تا برطرف شدن سرخی طرف مغرب.

حالت های مناسب و سالم برای جماع

اگر در حالت جماع زن بالا قرارگیرد بسیار بد است زیرا ممکن است ذکر و مثانه از فشار فواره کردن آب شهوت زخمی شوند و دور نیست که چیزی از طرف آلت زن به آلت مرد راه یابد .

کسی که نیاز به مستراح رفتن دارد و باید خود را از شر ادرار و مدفوع رهایی دهد نباید قبل از تخلیه جماع کند.

در حال خسته شدن از ورزش با هر حرکتی خسته کننده جماع خوب نیست.درحالی که انسان با واکنش روانی روبرو است مثلا ناراحت ویا عصبانی است جماع کردن خوب نیست .

انزالی که از ناحیه ی به زن چسبیدن یا بر پوست زن مالیدن حاصل آید نیز بی ضرر نیست.

جماع خوب و اصولی

جماع خوب و اصولی آن است که آرزوی جماع به نهایت برسد:

یعنی زن و مرد زمانی جماع کنند که این میل در ایشان زیاد شده باشد نه اینکه از نگاه کردن به زن یا فکر و خیال جماع خارش وسوزشی در آلت تناسلی مرد ایجاد شده و او را به جماع برانگیزاند.

بلکه باید به گونه ای باشد که زیاد جمع شدن آب پشت بر انسان فشار آورد ه و او را به جماع کردن وادار کند.

توصیه بوعلی سینا برای جماع

شیخ رئیس بوعلی سینا در قانون می فرماید اگر کسی با شکم سیر وپر از غذا می خواهد جماع کند حداقل قبل از جماع مدتی حرکت کند که خوراک تا اندازه ای در معده جای گیر شود و به حالت شناور

در نیاید بعد از جماع کردن هم تا می تواند زود بخوابد و زیاد بخوابد.

همچنین کسی که گرسنه است و معده اش خالی از خوراک است باز نیاید جماع کند که جماع به حالت گرسنگی بیشتر از جماع با شکم سیری زیان دارد.

زیرا جماع کردن با شکم گرسنه موجب از بین رفتن گرمای طبیعی بدن و گداختگی در تن و سبب دق می شود .

افضل اوقات جماع چه زمانی است؟

افضل اوقات جماع چه زمانی است؟

افضل اوقات جماع زمانی است که شخص هضم اول و دوم را پشت سر گذاشته و در اثنای هضم سوم است

و آن هنگامی است که غذا در معده هضم شده و دارد از معده سرازیر می شود که حدود سه یا چهار ساعت بعد از تناول غذا می باشد.

همچنین جماع کردن پس از اسهال وقی نمودن ضرر دارد و باید از آن اجتناب کرد.

کسی که بدنش بسیار بسیار گرم است یا زیاد احساس سرما می کند نباید جماع کند.

به طور کلی بهترین وقت جماع آن است که شخص به تجربه درمی یابد که در چه فاصله ای از زمان اگر جماع داشته باشد احساس سبکی و استراحت می کند .

و هوسش جمع تر می شود آن مدت را به ذهن بسپارد و انجام جماع را بر حسب تجربه ی بدست آمده تنظیم کند .

چرا که افراط در جماع باعث بیماریهای بسیاری چون ضعف دماغ و عصب و رعشه و تشنج و ضعف قلب و ضعف بصر و ضعف معده می گردد.

جماع در حالت محتلم بودن

جناب رسول الله (ص) می فرماید کراهت دارد این که مرد با زنش بیامیزد در حالی که قبل از آمیزش محتلم بوده باشد.

تا این که غسل کند از احتلامش پس اگر بدون غسل آمیخت و بچه ای مجنون برای او آمد جز خود شخص دیگری را ملامت نکند.

در روایت است که همبستر نشدن با همسر بیش از چهار ۴ روز کراهت دارد.

وبیش از ۴ ماه گناه محسوب می شود و طرفین باید استغفار نمایند.

از آنجا که مبداء و سرچشمه بیشتر اختلافات زن و مرد در منزل ارضاء نشدن کامل یکی از طرفین و یا هر دو طرف است لذا زن ومرد باید سعی نمایند همواره بر تمایلات جنسی یکدیگر پاسخ مثبت داده و بر یکدیگر پشت نکنند .

در روایات کثرت جماع مستحب شمرده شده شده و این عمل موجب محبت و الفت بیشتر بین زن ومرد می شود.

اما در عین حال باید توجه نمود که کثرت این عمل نباید به اندازهایی برسد که موجب ضعف قوای طرفین و یا عدم امتیاز ایشان از حیواناتی که صورت ملکه ی شهوت هستند گردد .

حیواناتی چون خروس که صورت ملکه ی شهوت و شهوترانی می باشند.

در مکارم اخلاق از حضرت امیرالمومنین علی وصی (ع)روایت است که فرمود

خوابیدن برای زن حلال نیست تا زمانی که خود را بر همسرش عرضه کند یعنی زن لباس خود را از تن درآورد و به بستر شوهر برود و به او بچسبد .

در فروع کافی از امام محمد باقر(ع)به نقل از رسول خدا(ص) آمده که

امام صادق (ع) فرمود زنی نزد پیامبر بزرگ اسلام (ص) آمد حضرت به آن زن فرمود گویا تو از تسویف دهندگانی ؟!

پرسید تسویف دهنده کیست؟

پیامبر (ص) فرمود زنی که شوهرش او را برای حاجتی صدا کند و او همچنان شوهر  را سر بگرداند تا وقت بگذرد(برای جماع) که شوهر به خواب رود چنین زنی را ملائکه لعنت کنند تا شوهر از خواب برآید.

و نیز در فروع کافی آمده که امام باقر (ع) فرمود رسول خدا(ص) به زنان می فرمود

وقتی که همسرانتان می خواهند با شما نزدیکی کنند نماز خود را به درازا نکشید.

و نیز آمده است که امام صادق (ع)فرمود رسول الله (ص) از مردی سوال کرد آیا صبح روزه بودی ؟

گفت نه ! پرسید آیا فقیری را اطعام کردی؟ گفت نه!

حضرت فرمود پس برگرد برو با زنت نزدیکی کن برای او مثل صدقه دادن است.

جماع در حالت محتلم بودن

درحلیه المتقین آمده است

زنی خدمت رسول اکرم (ص) آمد و شکایت کرد شوهرم به من نزدیکی نمی کند حضرت فرمود خود را خوشبو کن تا نزدیک تو بیاید زن گفت هیچ بوی خوشی را نگذاشتم مگر آنکه خود را به آن خوشبو نکرده اماما باز از من دوری می کند حضرت فرمود اگر می دانست در آمدن به نزد تو چه ثواب هایی دارد ار تو دوری نمی کرد .

ثوابش همانند آن است که شمشیر کشیده و در راه خدا جهاد می کند پس چون با تو مجامعت کند گناهان از او بریزد چنان که برگ از درخت می ریزد و چون غسل کند از گناهان خارج شود.

و در طب ائمه آمده است که

امیر المومنین (ع) فرمود هرگاه کسی را دردی در بدن به هم رسید یا حرارت بر مزاجش غالب با همسر خویش جماع کند تا درد تسکین یابد.

و درطب الرضا (ع) آمده

فرمود هرگاه گرسنه و تشنه شدی بخور و بنوش و اگر خوابت آمد بخواب و چون بول داشتی بول کن و هرگاه خواستی نزدیکی کنی پس انجام بده به درستی که هر امری در همان وقت برای بدن بهتر و مفیدتر است.

و در فروع کافی آمده است

که امام صادق (ع) فرمود چیزی نیست که ملائکه را حاضر کند مگر آنکه مرد با همسر خویش بازی و خوش طبعی نماید.

و در خصال صدوق آمده

که امیر المومنین علی وصی (ع) می فرماید چون یکی از شما خواست با همسر خویش آمیزش کند از شتاب کردن در این کار پرهیز نمای که زنان نیز نیازهایی دارند.

در فروع کافی آمده که رسول اکرم (ص) فرمودند

چون کسی می خواهد با زن خود جماع کند به روش پرندگان و مرغان به نزد او نرود بلکه در ابتداء با او بازی وخوش طبعی کند سپس جماع نمای .

بر همین اساس جناب سید نعمه الله جزایری در کتاب شیرین ((زهر الربیع)) روایتی از امام علی بن موسی لرضا (علیهما السلام) در آداب جماع نقل نموده وفرموده است (( وعنه علیه السلام الامر قبل الوقاع بالمداعبه و التقبیل وتغمیز الثدیین لان ماء المراه یخرج من ثدییها وشهوتها فی وجهها فالتقبیل طلبا للشهوه حتی ترید هی منک ما تریده انت منها واما تغمیز الثدیین فطلبا لنزول مائها حتی یتخلق الولد من المائین لان البنت اذا تخلقت من الماء الرجل وحده تکون سلیطه تشبه الرجال بالاوصاف و قله الحیاء وکان العرب اذا ارادوا تشبیه الاولاد بهم عمدوا الی مواقعه النساء وقت الرحیل لکثره مشاغل نسائهم فلا یردن ذلک الامر والرجال تشتهیه فیکون الولد یشبه اباه))

یعنی

از امام هشتم روایت است که قبل از جماع بازی و خوش طبعی کردن با زن و نیز بوسیدن و مالیدن پستانهای او مستحب است.

چرا که بدین وسیله آب زن از پستانهای زن خارج شده و شهوت در صورتش آشکار ونمایان می شود پس بوسیدن به جهت طلب شهوت نمودن است.

یعنی تا زن اراده کند از مرد آنچرا که مرد از او اراده کرده است و اما مالیدن پستان به جهت نزول شدن آب زن است تا بدین طریق فرزند از آب زن و مرد متولد شود

زیرا زمانیکه دختر فقط از آب مرد متولد می شود سلیطه بار می آمده و در اوصاف شباهت به مردان پیدا کرده و کم حیاء می شود و عرب بر این رسم بود که زمانی که اراده می کرد فرزندانشان شبیه ایشان شود عمدا

جماع زنان را به وقت کوچ کردن قرار می داد چرا که در این زمان زنان مشغله ی بسیاری داشته و لذا اراده ی مواقعه نمی نمودند و فقط مردان به اجماع اشتها داشتند پس فرزند شبیه پدرش می شود.

در آخر مطلبی را خدمت زوجهای جوان تقدیم می داریم

هیچ زن ومردی به طور به طبیعی عقیم نیستند مگر این که حاوی یکی از این دو نشانه باشند یکی آن که زن عادت ماهیانه نشود و دیگر این که عانه ی زن و مرد بی مو باشد فقط در این دو صورت زن و مرد عقیم می شوند و راهی برای بچه دار شدن آنها نمی ماند و غیر از این دو دسته هر زن مردی ممکن است حتی پس از گذشتن سالها از ابتدای ازدواجشان بچه دار شوند.

البته شیخ الرئیس بوعلی سینا در قانون احتمال بچه دار شدن ۴ دسته را ضعیف شمرد

اولین دسته افراد مست هستند که معمولا آب پشت مستان کمتر بچه می آورد

دوم پیرانی که بسیار سالخورده اند

سوم کسانی که در جماع زیادروی می کنند

چهارم کسانی که ذکرشان بیش از حد معمولی دراز است

زیرا در این حالت مسافت زیاد سرد می شود واز حرارت طبیعی اش کاسته می شود وبه طوری که تا زهدان در می آید بیشتر بهره رسانی اش را از دست داده از این رو اکثرا جماع این دسته مثمر ثمر نیست و بچه نمی آورد.

فقط باید توجه داشت که برای انعقاد نطفه و حصول فرزند باید مدتی از دخول کردن و همبستری با زن پرهیز نمود تا در این مدت رحم کاملا تشنه نطفه گردد و دخول و انزال آن را کاملا به خود جذب نماید

زیرا در بسیاری از مواردی که نکاح حقیقی اعنی همبستری زن و مرد نتیجه نمی دهد و منجربه حاملگی نمی شود بدین خاطر است که دخول زیاد و پشت سر هم صورت می گیرد تکرر این عمل باعث شده

که رحم گشاد شده و میل آنچنانی به قبول نطفه ی مرد نداشته باشد لذا برای نتیجه گیری از این عمل نیکو است که مثلا چند روز قبل از عادت ماهانه ی زن این عمل ترک شود تا هنگامی که زن از خون پاک شود

و بعد از پاک شدن بهترین وقت است برای دخول و انعقاد نطفه تا جایی که فرزندانی که در چنین ایامی متولد می شوند نسبت به دیگر افراد از نشاط و طراوت خاصی برخوردار هستنند.

بیشتر بخوانید

چطور اختلافات و دعواهای زناشویی را حل کنیم ؟

چگونه کسی را عاشق کنیم ؟

گذشته همسر | چگونه با گذشته همسر یا فرد مورد علاقه تان کنار بیایید؟

بعد از طلاق چکار کنیم ؟؟ چطور بعد از طلاق زندگی کنیم؟

بعد از جدایی چه کنیم ؟؟ چطور زندگی کنیم؟؟


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.