شعر و دوبیتی درباره توبه | ۳۰ عدد شعر و دوبیتی با موضوع توبه و ترک گناه

در این نوشته از دلبرانه می خواهیم مجموعه ای از اشعار با موضوع توبه خدمت شما ارائه نماییم .

اگر به همین مناسبت قصد دارید در شبکه های اجتماعی مطلبی منتشر کنید .

این مجموعه کامل از گلچین دوبیتی توبه حتما به دردتان میخورد .

امیدواریم که مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد .

شعر و دوبیتی درباره توبه | ۳۰ عدد شعر و دوبیتی با موضوع توبه و ترک گناه

کاور شعر توبه(۱)

یا رب ز کرم درى به رویم بگشا
راهى که در او نجات باشد بنما
مستغنیم از هر دو جهان کن به کرم
جز یاد تو هرچه هست بر از دل ما

▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂ ▁

یا رب ز کرم حال دعا بخش مرا
از حال دعا جرم و خطا بخش مرا
تا امشب اگر مرا نیامرزیدى
امشب به على مرتضى بخش مرا

▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂ ▁

یا رب مددى که بى پناهیم همه
اى بحر کرم غرق گناهیم همه
اى باعث روسفیدى روسیه ان
بر ما نظرى که روسیاهیم همه

▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂ ▁

یا رب تو به فضل خویش دلشادم کن
گشتم ز گنه خراب آبادم کن
بگریختم از درگه تو یک چندى
بد کردم و بازگشتم آزادم کن

▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂ ▁

یا رب مکن اندر صف محشر خجلم
من کرده گناه و پیش خود منفعلم
اندر دو جهان ببخش و رحمى بنما
چون غیر تو امّید نباشد به دلم

▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂ ▁

عصیان خلایق از چه صحرا صحراست
در پیش عنایت تو یک برگ گیاست
هرچند گناه ما کشتى کشتى است
غم نیست که رحمت تو دریا دریاست

▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂ ▁

اشک مى غلطد به مژگانم به جرم روسیاهى
اى پناه بى پناهان موسپیدم روسیاهم
روز و شب از دیدگان اشک پشیمانى فشانم
تا بشویم شاید از اشک پشیمانى گناهم

▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂ ▁

گر من گنه جمله جهان کردستم
لطف تو امید است بگیرد دستم
گویى که به وقت عجز دستت گیرم
عاجزتر از این مخواه که اکنون هستم

▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂ ▁

اگر که مزرع دل را کنیم زیر و زبر
به غیر مهر تو در آن زمین گناهى نیست
ز خاک سر چو برآریم از بضاعتمان
به دست غیر یکى نامه سیاهى نیست

▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂ ▁

روزى که زیر خاک تن ما نهان شود
وآنها که کرده ایم یکایک عیان شود
یا ربّ به فضل خویش ببخشاى بنده را
آن دم که عازم سفر آن جهان شود

▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂ ▁

هله نومید نباشى که تو را یار براند
گرت امروز براند نه که فردات بخواند
جملگى ملک سلیمان به یکى مور ببخشد
بدهد هر دو جهان را و دلى را نرماند

▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂ ▁

ره از همه جا بسته ولى راه تو باز است
عالم همه را بر در تو روى نیاز است
هرچند نیم لایق بخشایشت امّا
چشم طمعم بر در احسان تو باز است

▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂ ▁

ما عبد ضعیف درگه الله ایم
گوینده لا اله الاّ الله ایم
در خط على و آل پاینده چو کوه
از بعد محمد بن عبدالله ایم

▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂ ▁

قدر این عمر گران را نه تو دانى و نه من
اسب آمال جهان را نه تو رانى و نه من
گیرم از لطف خدا عمر دوصد نوح کنى
باخبر باش که آخر نه تو مانى و نه من

▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂ ▁

سعى کن حرص و طمع خانه خرابت نکند
غافل از واقعه روز حسابت نکند
اى که دم مى زنى از نوکرى احمد و آل
آن چنان باش که ارباب جوابت نکند

▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂ ▁

روز محشر که بسنجند گناه من و تو
عضوعضو من و تو هست گواه من و تو
اگر از آل محمد نرسد خط امان
در پس معرکه افتاد کلاه من و تو

▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂ ▁

دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من
به ما درد دل انشا کن مداوا کردنش با من
اگر عمری گنه کردی مشو نومید از رحمت
تو توبه نامه را بنویس امضا کردنش با من

▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂ ▁

عشق یعنی اشک توبه درقنوت
خواندنش بانام غفارالذنوب
عشق یعنی چشم هاهم درر کوع
شرمگین از نام ستارالعیوب
عشق یعنی سرسجود و دل سجود
ذکر یا رب یا رب از عمق وجود

▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂ ▁

الهی گرچه می دانی چه کردم
نکردی ازدرت نومید و طردم
ظَلَمّتُ نَفسی اِغفِرلی ذُنُوبی
دگر از توبه هایم توبه کردم

▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂ ▁

او خالق ماست خودبه ما بالیدست
در نزد ملائکش به ما نازیدست
ستّار عیوب است بود توبه پذیر
البته اگر به درگهش آری دست

▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂ ▁

ز بســکه شـــــکـســــــتــــــم و بــــسـتم توبه
فـــــــــریـــــاد هـمی کـنـد ز دســــــتـم توبه
دیــــروز به تــــــــوبــه ای شکستم ساغر
امــــروز به ســـاغــــری شـــکستم توبه
جــز وصل تو دل به هرچه بســتم توبه
بــی یــاد تــو هر جـــا که نشستم توبه
در حسرت تو توبه شکستم صد بار
زین توبه که صد بار شکستم توبه

▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂ ▁

باز آ باز آ هر آنچه هستی باز آ
گر کافر و گبر وب ت پرستی باز آ
که این درگه ما درگه نومیدی نیست
صد بار گر توبه شکستی بازآ

▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂ ▁

خطا کردم تو بگذر از خطایم
ز توبه بگذر و افزون عطایم
اگر از نو خطا کردم دو باره
تو بگذر باز چون هستی خدایم

▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂ ▁

یارب ار نگذری از جرم و خطایم چه کنم؟
ندهی گر به در خویش پناهم چه کنم؟
گر برانی و نخوانی و کنی نومیدم
به که روی آرم و حاجت زکه خواهم چه کنم؟

▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂ ▁

توبه هایم پشت هم بشکست و بشکست از درون
پشت روح خسته ی وامانده ام را بی دریغ
خستگی های روانم از جهانم یک طرف
بی سرانجامی توبه بر تنم هم گشته تیغ

▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂ ▁

توبه از جرم وخطا حال سحر می خواهد
خلوت نیمه ی شب اشک بصر می خواهد
وادی طور همین هیئت هر هفته ی ماست
دیدن نور خدا اهل نظر می خواهد

▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂ ▁

شبهای توبه را من تا صبح گریه کردم
تا تو مرا ببخشی چون اشتباه کردم
شبهای توبه ی من شبهای قدر من بود
زیرا که هر دو چشمم دریای اشک من بود

▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂ ▁

جز وصل تو دل به هرچه بستم توبه
بی یاد تو هر جا که نشستم ،توبه
در حضرت تو ،توبه شکستم صد بار
زین توبه که صد بار شکستم توبه

▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂ ▁

بستیم و شکستیم ، نپایید تفاهم
صد توبه شکسته ام ، بسم نیست…؟
این کو چه که اندر خم آن ، خواجه شعر است
چون کوچه معشوقه بن بست خودم نیست

▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂ ▁

راه گم کردم ولی توبه که من عبد توام
من دوباره راه خود رد سوی قبله یافتم
شادمانم چون خدایم توبه ام بخشیده است
من دوباره خشت خشت خانه ام را ساختم


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.