برنامه کامل مسابقات ورزشکاران ایران در المپیک ۲۰۱۶ ریو

برنامه کامل مسابقات ورزشکاران ایران در المپیک ۲۰۱۶ ریو

المپیک تابستانی ۲۰۱۶ به میزبانی ریو دوژانیرو برزیل از ۱۵ مرداد ماه آغاز می شود و تا ۳۱ مرداد ماه ادامه دارد.

۲۸ رشته ورزشی در این رقابت ها جای گرفته اند که رشته های راگبی ۷ نفره وگلف برای اولین بار به برنامه های المپیک اضافه شدند.

ایران در این رقابت ها با ورزش تیراندازی کار خود را آغاز می کند و با کشتی آزاد به پایان می رساند.

برنامه مسابقات ورزشکاران ایران در المپیک ریو به شرح زیر است:

۱-بوکس
احسان روزبهانی یک شنبه ۱۷ مرداد ساعت ۱۸:۳۰ مقدماتی

برنامه رقابت ورزشکاران ایران در المپیک ریو 2016
برنامه مسابقات المپیک ۲۰۱۶ , تاریخ و زمان شروع مسابقات ورزشکاران ایرانی در المپیک برزیل

۲-دو و میدانی:
رضا قاسمی ،حسن تفتیان :دو ۱۰۰ متر شنبه ۲۳ مرداد ساعت ۱۷مقدماتی /یک شنبه ۲۴ مرداد از ساعت ۳:۵۰ بامدادنیمه نهایی وفینال

لیلا رجبی: پرتاب وزنه جمعه ۲۲مردا ساعت ۱۷ مقدماتی

احسان حدادی ،محمد صمیمی: جمعه ۲۲ مرداد پرتاب دیسک ساعت ۱۷ مقدماتی /شنبه ۲۳ مرداد ساعت ۱۷ فینال

 مسابقات احسان روزبهانی در المپیک ۲۰۱۶

برنامه رقابت ورزشکاران ایران در المپیک ریو 2016
برنامه مسابقات احسان حدادی در المپیک برزیل

محمد جعفر مرادی : دو ماراتن ۳۱ مرداد ساعت ۱۷

حمید رضا زور آوند :پیاده روی جمعه ۲۲ مرداد ساعت ۲۲

محمد ارزنده :پرش طول ۲۳ مرداد ساعت ۳:۵۰ بامداد

کاوه موسوی وپژمان قلعه نویی : پرتاب چکش چهارشنبه۲۷ مرداد ساعت ۱۷

برنامه رقابت ورزشکاران ایران در المپیک ریو 2016

۳-تکواندو:
فرزان عاشور زاده : وزن ۵۸ چهارشنبه ۲۷ مرداد ساعت۱۶:۳۰مقدماتی، از ساعت ۲۲:۳۰یک چهارم نهایی
نیمه نهایی پنج شنبه ۲۸ مرداد ساعت ۳:۳۰ بامدادشانس مجدد و فینال

مهدی خدابخشی :جمعه ۲۹ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ مقدماتی ،ازساعت ۲۲:۳۰ یک چهارم نهایی

ونیمه نهایی ،شنبه ۳۰ مرداد ساعت ۳:۳۰ بامداد فینال

سجاد مردانی : شنبه ۳۰ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ مقدماتی ،ساعت ۲۲:۳۰ یک چهارم نهایی ونیمه نهایی یک شنبه ۳۱مرداد ساعت ۳:۳۰ بامداد شانس مجدد و فینال

کیمیا علیزاده: پنج شنبه ۲۸ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ مقدماتی از ساعت ۲۲:۳۰ یک چهارم نهایی ونیمه نهایی جمعه ۲۹ مرداد ساعت ۳:۳۰ شانس مجددو فینال

برنامه رقابت ورزشکاران ایران در المپیک ریو 2016

ورزشکاران ایران در المپیک برزیل

۴-تیراندازی:
الهه احمدی ونجمه خدمتی : تفنگ بادی ۱۰ مترشنبه ۱۶ مرداد ازساعت ۱۶ مقدماتی ساعت ۱۸فینالگلنوش سبقت الهی : تپانچه بادی یک شنبه ۱۷ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ مقدماتی  ساعات۱۸:۳۰ فینال
سه شنبه ۱۹ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ مقدماتی بخش دقت ،ساعت ۱۹:۳۰ مقدماتی بخش سرعت ،فینال ساعت ۲۳

پوریا نوروزیان : تفنگ بادی ۱۰ متردوشنبه۱۸ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ مقدماتی  ،۱۹:۳۰ فینال

نجمه خدمتی ومه لقا جان بزرگ: تفنگ سه وضعیت پنج شنبه ۲۱ مرداد از ساعت ۱۶:۳۰ مقدماتی ،ساعت ۱۹:۳۰ فینال

برنامه رقابت ورزشکاران ایران در المپیک ریو 2016

۵-تیراندازی با کمان:
زهرا نعمتی دوشنبه ۱۸ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ مرحله مقدماتی و یک شانزدهم نهایی، از ساعت ۲۲:۳۰ مرحله نیمه نهایی و یک شانزدهم نهایی، از ۱۸ تا ۲۰ مرداد رقابت دومرحله برگزار می شود.

 برنامه رقابت ورزشکاران ایران در المپیک ریو 2016

۶-شمشیر بازی:

مجتبی عابدینی وعلی پاکدامن چهارشنبه ۲۰ مرداد ساعت ۱۶ مرحله مقدماتی ویک چهارم نهایی

پنج شتبه ۲۱ مرداد ساعت ۱ بامداد مرحله نیمه نهایی وفینال

 برنامه رقابت ورزشکاران ایران در المپیک ریو 2016
۷-تنیس روی میز:
نیما ،نوشاد عالمیان وندا شهسواری یک شنبه ۱۷ مرداد از ساعت ۲:۳۰ بامداد دور اول مردان ودور دوم زنان، ازساعت ۱۶:۳۰ دور دوم مردان و زنان، از ساعت ۲۲ دور دوم مردان و زنان

دوشنبه ۱۸ مرداد از ساعت ۱:۳۰ بامداد دور سوم مردان وزنان

برنامه رقابت ورزشکاران ایران در المپیک ریو 2016

برنامه کامل مسابقات کشتی ایران در المپیک ۲۰۱۶

۸-کشتی:
کشتی فرنگی ۲۴ مرداد اوزان ۵۹ و ۷۵ کیلوگرم حمید سوریان و سعید عبدولی از ساعت ۱۷:۳۰ مقدماتی ،۲۲:۳۰ فینالاوزان ۸۵ و ۱۳۰ حبیب الله اخلاقی و بشیر باباجان زاده دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۷:۳۰ مقدماتی ۲۳:۳۰ فینال

اوزان ۶۶ و ۹۸ امید نوروزی و قاسم رضایی ساعت ۱۷:۳۰مقدماتی ساعت ۲۳:۳۰ فینال

برنامه رقابت ورزشکاران ایران در المپیک ریو 2016

کشتی آزاد:
اوزان ۵۷ و۷۴ حسن رحیمی و حسن یزدانی جمعه ۲۹ مرداد مقدماتی ۱۷ :۳۰ فینال ۲۳:۳۰

اوزان ۸۹ و۱۲۵ علیرضا کریمی و کمیل قاسمی شنبه ۳۰ مرداد مقدماتی ۱۷:۳۰ فینال ۲۳:۳۰

اوزان ۶۵ و۹۷ میثم نصیری و رضایزدانی  یک شنبه ۳۱ مرداد مقدماتی ۱۷:۳۰ فینال ۲۳:۳۰

برنامه رقابت ورزشکاران ایران در المپیک ریو 2016
۹-والیبال:
ایران –آرژانتین دوشنبه ۱۸ مرداد ساعت ۶:۰۵ایران -لهستان چهارشنبه ۲۰مرداد ساعت ۱۲:۳۵

ایران –کوبا پنج شنبه ۲۱ مرداد ساعت ۱۷

ایران – مصر شنبه ۲۳ مرداد ساعت ۱۷

ایران -روسیه دوشنبه ۲۵ مرداد ساعت ۲۲:۳۰

برنامه رقابت ورزشکاران ایران در المپیک ریو 2016
۱۰-وزنه برداری:
دسته ۸۵ کیلوگرم شنبه ۲۳ مرداد از ساعت ۲:۳۰بامداددسته ۹۴ کیلو گرم یک شنبه ۲۴ مرداد از ساعت ۲:۳۰ بامداد

دسته ۱۰۵ کیلو گرم سه شنبه ۲۶ مرداد ساعت ۲:۳۰ بامداد

دسته+۱۰۵ کیلوگرم چهارشنبه ۲۷ مرداد ساعت ۲:۳۰ بامداد

برنامه رقابت ورزشکاران ایران در المپیک ریو 2016
۱۱-قایقرانی:
مهسا جاور  شنبه ۱۶ مرداد ساعت ۱۶ روئینگ تک نفرهعادل مجللی کانوی یک نفره ۱۷ مرداد

برنامه رقابت ورزشکاران ایران در المپیک ریو 2016

۱۲-دوچرخه سواری:

آروین معظمی گودرزی، صمدپور سیدی ،قادر میزبانی، شنبه ۱۶ مرداد استقامت جاده از ساعت ۱۷

چهارشنبه ۲۰ مرداد تایم تریل انفرادی از ساعت ۱۶

برنامه رقابت ورزشکاران ایران در المپیک ریو 2016
۱۳-جودو:
علی رضا خجسته فر وزن ۶۶یک شنبه ۱۷ مرداد از ساعت۱۷:۳۰ مقدماتی ساعت ۲۲:۳۰ فینالسعید ملایی وزن ۸۱ کیلو گرم سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۷ :۳۰ مقدماتی، ۲۲:۳۰ فینال

جوادمحجوب : پنج شنبه ۲۱ مرداد۱۷:۳۰ مقدماتی، ۲۲:۳۰ فینال

برنامه رقابت ورزشکاران ایران در المپیک ریو 2016

۱۴-شنا:
آریا نسیمی شاد سه شنبه ۱۹ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ مرحله گروهی

لباس شیک زنان و مردان کاروان استرالیا در المپیک ۲۰۱۶


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.