مرور برچسب

سعدی

در این بخش از سایت سعی کرده ایم که شما را با مفاخر شعر ایرانی بیشتر آشنا کنیم.

یکی از برجسته ترین اشعار تاریخ ایران سعدی شیرازی است.

ما در این قسمت مجموعه اشعار وی را به صورت کوتاه و طلانی درج کرده ایم.

همچنین با این شاعر ایرانی یعنی سعدی بزرگ در این بخش بیشتر آشنا خواهید شد.

و از اشعار سعدی می توانید در فضای مجازی و صفحه شخصی خود استفاده نماید.