مرور برچسب

سهراب سپهری

سهراب سپهری شاعر، نویسنده و نقاش اهل ایران بود.

سهراب سپهری، در ۱۵ مهرماه ۱۳۰۷، در کاشان به دنیا آمد.

شعر سهراب سپهری نیمایی است اما تاثیر هوشنگ ایرانی نیز براشعار ایشان به اثبات رسیده است.

شعر معروف سهراب سپهری:

قایقی خواهم ساخت
خواهم انداخت به آب