مرور برچسب

هدیه تهرانی

هدیه تهرانی در فیلم اسرافیل

هدیه تهرانی در فیلم اسرافیل اولین عکس از چهره هدیه تهرانی در فیلم اسرافیل منتشر شد.«اسرافیل» فیلم تازه آیدا پناهنده است که سال گذشته با فیلم «ناهید»…