مرور برچسب

ملانیا ترامپ

نکاتی درباره ملانیا ترامپ

نکاتی درباره ملانیا ترامپ با اینکه ملانیا به دلیل همسر میلیاردرش از سالها پیش موردتوجه رسانه ها قرار دارد اما هنوز برخی نکته هایی در مورد وی وجود…