مرور برچسب

مراسم خنچه برون

مراسم خنچه برون ایرانی

مراسم خنچه برون ایرانی استان يزد از سرز‌مين‌هاي كهن و تاريخي ايران‌زمين است و در برخي آثار تاريخي و جغرافيايي، بناي نخستين شماري از شهرهاي آن،…