مرور برچسب

عفونت کلیه

علت عفونت کلیه

علت عفونت کلیه شاید درد پایین کمر برای شما هم اتفاق افتاده باشد. گاهی عامل درد پایین کمر می تواند عفونت کلیه باشد. کلیه معمولا بخاطر باکتری‌هایی که…