مرور برچسب

صدف طاهریان

درخواست خسرو معتضد از صدف طاهریان

درخواست خسرو معتضد از صدف طاهریان خسرو معتضد از صدف طاهریان خواست بجای برهنه شدن کلاس بازیگری رفته و زبان انگلیسی خود را تقویت کند.نارسیس در متولوژی…