مرور برچسب

درمان بی خوابی

خوابم نمیبره چیکار کنم ؟؟

خوابم نمیبره چیکار کنم ؟؟ خوابم نمیبره چیکار کنم ؟؟ ناتوانی مزمن در خوابیدن یا عدم خواب کافی را بی خوابی می گویند.  افرادی که از بی خوابی رنج می…