مرور برچسب

خوردن برف

خوردن برف در زمستان

خوردن برف در زمستان در ایران باستان، مردم افشره انگور را روی مقداری برف در کاسه‌ای می‌ریختند و آنرا به عنوان دسر، مخصوصاً هنگام گرمی هوا صرف…