مرور برچسب

آسم

تاثیر رژیم غذایی بر آسم

تاثیر رژیم غذایی بر آسم تحقیق پژوهشگران نشان می دهد، دسترسی به میوه و سبزیجات تازه می تواند ریسک تجربه حملات آسم را کاهش دهد. اما دسرها حمله آسم را…