مرور برچسب

آبسه

آبسه چیست؟

آبسه چیست؟ آندره کوپ نوجوان آمریکایی است که، به دلیل بستن کش مو دور مچ دستش دچار عفونت باکتریایی شد. متخصصان می‌گویند، او تنها یک قدم با سپتیسمی ( …