متن سنگین | مجموعه ۸۰ متن سنگین کوتاه و بلند جدید ویژه شبکه های اجتماعی

در این نوشته از دلبرانه خدمت شما کاربران محترم و فهیم تعداد ۸۰ متن سنگین زیبا را ارائه خواهیم داد.

خیلی از کاربران که در شبکه های اجتماعی فعالیت دارند برای درج پست یا استوری گذاشتن در اینستاگرام یا واتس آپ و دیگر شبکه های اجتماعی

معمولا دنبال متن های زیبا و خاص هستند تا پست و استوری خود را متفاوت تر کنند.

ما در این نوشته مجموعه متنوعی از متن سنگین کوتاه و بلند را برای شما جمع آوری کرده ایم.

امیدواریم که این مطلب مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد.

با ما همراه باشید…

متن سنگین | مجموعه ۸۰ متن سنگین کوتاه و بلند جدید ویژه شبکه های اجتماعی

متن سنگین

وقتی تو نیستی …

غریبانه زیستن کار من است

وقتی تو نیستی …

واژه ها هم خساست می کنند نه دلبری

کم آورده ام !

غریبی را بر این دو خط واژه دوستت دارم حک کن

بی هوا نوشتم، به هوای کسی …

اگر میدانستند با تو در رویاهایم

تا کجا رفته ام

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

گـاهـی بـرای او

چـیـزهـایـی مـی نـویـسـی

بـعـد پـاک مـی کـنـی . .

پـاک مـی کـنـی . . .

او هـیـچ یـک از حـرف هـای تـو را

نـمی خـوانـد

امـا تـو

تـمـام حـرف هـایـت را گـفـتـه ای

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

هَــرکه مــی خــواهـی بـــاشایـن عادت مُـــشتَــرک انسـانهــاســت

تـــو نیــز ، روزی , ســاعـتی , لـَحظــه ای

احــساس خـواهـی کـرد کـــه . . .

هیــچکـَـس دوسـتت نَــدارد

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

خوب خودت را به نفهمی زده ای!
گوشهایت را کمی تیز کن
فریاد جامانده در سکوتم را میشنوی!
مگر تو نگفتی اشک نریز؟
گریه ات ناراحتم میکند
پس چرا دلیل اشکهایم شدی؟
تا آخر عمرم اشکها و روزهای برباد رفته ام را
مدیون منی ….
هیچوقت تو را نخواهم بخشید ….

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

فراموش می شوم

راحت تر از ردپایی بر برف

که زیر برفی تازه دفن می شود

راحت تر از خاطره ی عطر گیجی در هوا

که با رهگذری تازه از کنارت رد می شود

و راحت تر از آنکه فکر کنی

فراموش می شوم

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

برای بودن گاهی لازم است نباشی !
شاید نبودنت بودنت را به خاطر اورد…
اما دور نباش …
دوری همیشه دلتنگی نمی اورد !
فراموشی همان نزدیکی هاست …‏!‏

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

گمان میکردم وقتی نباشم دلت میگیرد اما دیدم نه!
بدون من شادتری، شلوغتری، صدای قهقه خنده هایت تا اینجا هم شنیده میشود…
گویا من سد راهت بودم و تو دیگه آزادی..!!
این همه قدر نشناسی مبارک. دلت باد”…

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

متن مفهومی کوتاه

خیلی حــــــــرف هست…

که تــــــــو هرروز در گــــــــلویت…

بغــــــــض کشنده ای احســــــــاس کنی…

بــــــــرای کسی که…

بدانی…حتی یک بار در عمــــــــرش…

به خــــــــاطر تــــــــو…

بغض هــــــــم نکــــــــرده است

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

ﻣـے ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ؛
ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺳﯽ ﻭ
ﺟﻮﺭے ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺑﮕﯿﺮے
ﮐﻪ ﺣﺘـے ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ
ﺟﺮﺍﺕ ﻧﮑﻨﻨﺪ
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﮐﻨﻨﺪ؟؟؟
ﻭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ے ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﺯﻫﺎے
ﮐﻢ ﺑﻮﺩﻧﺖ
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺒﻮﯾﻢ ﻭ
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﺯﻧﺪﮔـے ﮐﻨﻢ
ﺑـے ﺗﺮﺱ ﻓﺮﺩﺍ ﻫﺎ

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

ﻋﺎﺩﺗـــ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ …
ﺑﻪ ﺍﯾـﻨﮑﻪ ﻫــﻤــﯿــﺸﻪ
ﺩﺭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻫــﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔــﯽ ﺍﻡ …
ﺧــﻮﺩﻡ ﻫﻮﺍﯼ ﺧــﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ …
ﺩﺭ ﺷـــﺒــــ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﺨــﻮﺍﺑﯽ …
ﺧــﻮﺩﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺧــﻮﺩﻡ ﻻﻻﯾﯽ ﺑﺨــﻮﺍﻧﻢ …
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﻣﯿــﮑﻨﻢ …
ﺧﻮﺩﻡ …
ﺧــﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏــﻮﺵ ﺑﮕــﯿﺮﻡ ﻭ ﺩﻟــﺪﺍﺭﯼ ﺑﺪﻫــﻢ …
ﻣــﯿــﺒــﯿﻨــــــــﯽ ؟ !…
ﺗــﻨﻬـﺎﯾﯽ …
ﺑﺎ ﻫـﻤــﻪ ﯼ ﺩﺭﺩﯼ ﮐـﻪ ﺩﺍﺭﺩ …
ﻣـﺮﺍ ” ﻣــﺮﺩ ” ﺑﺎﺭ ﺁﻭﺭﺩﻩ …
ﺁﻧـﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤـﻪ ﯼ ” ﻧﺎﻣﺮﺩﯾﻬﺎ “..
” ﻣـﺮﺩﺍﻧﻪ ” ﺑﻪ ﺧــﻮﺩﻡ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯿــــــﮑﻨﻢ

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

ﺩﻟـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﮔـﯿـﺮﺩ …

ﺩﺭ ﻟـﺤـﻈـﻪ ﻫـﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺛـﺎﻧـﯿـﻪ ﻫـﺎ …

ﻣـﯿـﺦ ﻣـﯽ ﮐـﻮﺑـﻨـﺪ ﺩﺭ ﺳـﺮﺕ !

ﺍﺷـﮏ ﻫـﺎﯾـﯽ ﻫـﺴـﺘـﻨـﺪ …

ﮐـﻪ ﺩﺭ ﻋـﯿـﻦ ﺳـﺎﺩﮔـﯽ …

ﯾـﮏ ﺩﻓـﻌـﻪ …

ﻧـﺼـﻒ ﺷـﺒـﯽ ﻋـﺠـﯿـﺐ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻡ ﻣـﯽ ﮐـﻨـﻨـﺪ !

ﻭ ﭼـﻪ ﺩﺭﺩﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻗـﺘـﯽ …

ﻋـﺎﺩﺕ ﻣـﯽ ﮐـﻨـﯽ ﺑـﻪ ﻃـﻌـﻢ ﺷـﻮﺭِ ﺍﯾـﻦ ﺁﺭﺍﻣـﺶ !!

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

روزگار…

ﺩﻧﺒـــــﺎﻝ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﺮﺩﯼ

ﻓــــﺎﻝ ﻣﺎ ﮔﺮﻓــــﺘﻦ ﻧﺪﺍﺭﺩ !

ﺣﺎﻟـــــــﻤﻮﻥ ﻣﻬــــــــﻢ ﺑﻮﺩ

ﮐــــﻪ ﺗﻮ ﻣﺎﻫــــــﺮﺍﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘـــــــــــﯼ …

ﮐـــــــــــــﺎﺵ

ﺩﻭ ﭘــﺎ ﺩﺍﺷﺘــَﻢ …

ﺩﻭ ﭘﺎﮮ ﺩﯾﮕــﺮ !

ﯾﮏ ﭘــﺎ ﺑﺮﺍﮮ ﮔُﺬﺍﺷﺘـــﻦ ﺭﻭﮮ ” ﺧﯿﻠﮯ ﭼﯿﺰﻫــﺎ ” ,

ﻭ ﺩﯾﮕﺮﮮ

ﺑﺮﺍﮮ ﻓــــــــﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻫﻤــﻪ ﭼﮯ …

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

متن سنگین بلند

متن سنگین بلند

خیلی حــــــــرف هست…

که تــــــــو هرروز در گــــــــلویت…

بغــــــــض کشنده ای احســــــــاس کنی…

بــــــــرای کسی که…

بدانی…حتی یک بار در عمــــــــرش…

به خــــــــاطر تــــــــو…

بغض هــــــــم نکــــــــرده است

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

دیگر حتی فرصت دروغ هم برایم باقی نمانده است

وگرنه چشمانم را می بستم

و به آوازی گوش میدادم

که در آن دلی می خواند

من تو را

او را

کسی را دوست می دارم !

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ …

ﺍﺯ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﻯ ﺧﻴﻠﻰ ﺩﻭﺭ …

ﺍﺯ ﺗﻪِ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﻯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ …

ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺟﺎﻳﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ

ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ !!!

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

حالا دیگر نیست !

دیگر زمزمه های خواندنش در کنار من نیست

شاید …

شاید باید ، بایدها را نابود کرد …

اشک تمساح ها را نابود کرد

طلوع من ها را نابود کرد ،

زیرا دیگر غروبی پر نمی زند تا

موقع رفتن من فرا رسد.

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

نمی دانم آخر تکلیف این سکوت چه می شود؟

نمی دانم غبار این تنهایی چرا بر دل من نشسته است؟

نمی دانم من چرا اینم؟

چرا آن نیستم؟!

نگاه می کنم به اطرافم …

چرا نمی دانم های من یک جا جمع شده است؟!

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

لعــــــنت به ساعتهــــایی که جــــلو نمیروند،

خوابـــــــــ می مانند ،

کار نمــــــی کنند ،

کوک نمی شــــــوند ،

عقبــــــ می مانند ،

و از رفتن خســـــته میشوند

این بــــلاها از وقتی به ســــر آدمـــــ مــی آید

که منـــتظر کسی باشـــــی که

دوســــــ ــــــ ــــش داری

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

هی فلانی!دیگر هوای برگرداندنت را ندارم…

هر جا که دلت می خواهد بــــرو !

فقط آرزو میکنم وقتی دوباره هوای من به سرت زد…

انقدر آسمان دلت بگیرد که با هزار شب گریه چشمانت باز هم آرام نگیری !

و اما من…

بر نمیگردم که هیچ

عطر تنم را هم از کوچه های پشت سرم جمع میکنم

که لم ندهی روی مبل های راحتی با خاطراتم قدم بزنی…!!!

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

متن سنگین کوتاه

سالها رفت و هنوز

یک نفر نیست بپرسد از من

که تو از پنجره ی عشق چه ها می خواهی؟

صبح تا نیمه ی شب منتظری

همه جا می نگری

گاه با ماه سخن می گویی

گاه با رهگذران،خبر گمشده ای می جویی

راستی گمشده ات کیست؟

کجاست؟

صدفی در دریا است؟

نوری از روزنه فرداهاست

یا خدایی است که از روز ازل ناپیداست…؟

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

کمی عوض شدم

دیریست از خداحافــــظی ها غمگین نمی شوم

به کسی تکیه نمیکنم

از کسی انتظـــار محبت ندارم

خـــــودم بوسه میزنم

سر به زانوهایم میگذارم و سنگ صبور خــــــودم میشوم

چقدر بـــزرگ شدم یک شبه

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

میدونی چرا میگن” دلت دریا باشه”

چون وقتی یه سنگو تودریا میندازی
فقط برای چند ثانیه اونو متلاتم میکنه

وبرای همیشه محو میشه

ولی اون سنگ تا ابد ته دل دریا موندگاره!

من سعی می کنم مثل دریا باشم
فراموش کنم سنگها یی که به دلم زدن

با اینکه سنگینی شونو برای همیشه روی سینه ام حس می کنم

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

متن سنگین عاشقانه

چرا گرفته دلت ؟!

مثل آنکه تنهایی
چقدر هم تنها

خیال میکنم دچار آن رگ پنهان رنگ ها هستی
دچار یعنی ـعـــاشق

و فکر کن که چه تنهاست

اگر که ماهی کوچک
دچار آبی دریای بیکران باشد

همیشه فاصله ای هست

دچار باید بود

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

گاهی پای کسی میمانی ….

که نه دیدی اش …. نه میشناسی اش …….

فقط حسش کرده ای …. تجمسمش کرده ای….

پشت هاله ای از نوشته های مجازی روی پیج مجازی اش …

که هر روز میخوانی و در جوابش میگویی ….

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

دارم و ندارمت
هستی اما انگار نمی‌خواهی بمانی

آمده‌ای برای رفتن شاید…

دل که این حرف‌ها سرش نمی‌شود
و با تصمیم‌های منطقی تو کاری ندارد!

با پای خودت واردش می‌شوی،

رفتنت اما دست خودت نیست
این فاجعه خیلی عمیق است؛

و من شنا بلد نیستم!

بمان

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

متــــــــأسـفــــمـ…

نه برای تو که دروغ برایت خـود زندگیسـت

نه برای خودم که دروغ تنهـــا خط قرمز زندگیـستـ بـــرایم

متاسفم که چرا مزه عشـــــــق را…

از دستـ تــو چشیــــدم…

تا همیشه در شکـ دروغ بودنش بـمـــانم

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

گاهی دلت میخـواد همه بغض هات از توی نگاهت خونده بشه ،

می دونی که جسارت گفتن کلمه هارو نداری…

اما یه نگاه گنــگ تـحویل میگیـری…

و یا جـمله ای مثـل چیـزی شده؟؟

اونجاست که بغضت رو با لیوان سکـوت سر میکشـی ،

و با لبخنـد ســردمیگـی :

هیچــــی

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

متن سنگین برای bio اینستاگرام

متن سنگین برای bio اینستاگرام

زِنــدگــے …

گــآهــے لآزم اســت دَر لآ بــہ لآی زِنــدگــے اَت بگـــَردے…

بــَعــضـے از تــآریــخ هآ رآ بیـــرون بکــشے…

قــآب کـــُنے بــہ دیوآر قــَلبَت…

تــآ حِمــآقــَت هآیــَت رآ فــَرآموش نَکـــُنے.

تــآ یآدَت نَــرَود کــُجآے زندِگــے زَخــم خوردے و اِدآمــہ دآدے…

کــُجآے زندگــے قــَلبــَت رآ شِکــَستــَند…

کـــُجآے زِنــدِگــے بآختـــے

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

ببیــن…

با توامـ..

میخـــوای بری بــرو…

دیگهـ هی زر نزن کهـ ، مواظب خودت باش

وخوشبخــت بشـی واین چرت و پـرتا…

وقتـی رفتـی…

دیگهـ این چیـزا به تو مربـوط نیست.!!!

فهمِــــدی..؟؟؟

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

برای دوست داشتن یک نفر، وقت لازم است.

امّا برای نفرت،

گاهی فقط یک حادثه،

گاهی یک ثانیه کافی است…!

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

زین پس تنها ادامه میدهم..

در زیر باران حتی ب درخواست چتر هم جواب رد میدهم..

میخواهم تنهاییم را ب رخ این هوای دو نفره بکشم..

حالا هرچقدر میخواهی ببار باران..

من نه چتر دارم و نه یار

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

متن سنگین تنهایی

از یک جایی به بعد دیگه نه دست و پا می زنی…

نه بال بال میزنی …

نه دل دل میکنی….

نه داد و بیداد میکنی …

نه گریه میکنی…

نه مشتتو میکوبی تو دیوار…

نه سرتو میزنی به دیوار….

نه…

از یه جایی به بعد فقط سکوت میکنی

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

بیا تمامش کنیم….

همه چیز را….

که نه من سد راه تو باشم و نه تو مجبور به ماندن….

نگران نباش….

قول میدهم کسی جای تو را نمیگیرد…

اما فراموشم کن…..

بخند… تو که مقصر نبودی…

من این بازی را شروع کردم… خودم هم تمامش میکنم…

میدانی؟؟؟؟؟؟؟؟

گاهی نرسیدن زیباترین پایان یک عاشقانه است….

بیا به هم نرسیم

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

گفتــی: بــا ” تــــو” می مانم تا ابــــــــــد …

بــــــــاورم کن !

بــــــاورت کردم …

آنـــقـدر که سالهاست به هـــــویـتـم شکـ کرده ام …

” مــــــن” ، “او” شدم

یـــا “او” ، ” مــــن” !!!

چه شـــد!؟؟

عاشقانه دست در دست “او” می رفتی… عشـق مـن ؟!؟

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

خــوب ِ مــن ،

همین جا درون شعرهایم بمان

تا وسوسه یِ دوستت دارم هایِ دروغینِ آدمها مرا با خود نبرد

به سرزمین هایِ دورِ احساس ؛

من اینجا هر روز با تـو عاشقی می کنم بی انتها

شعرِ من بهانه ایست برای مـا شدن دستهایمان

تا تکرارِ غریبانه یِ جدایی را شکست دهیم

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

متن سنگین روزگار

چند وقتـﮯست هر چـﮧ مـﮯگردم

هیچ حرفـﮯ بهتر از سڪوت پیدا نـِمـﮯڪنم

نگآهم امٌـآ . . .

گاهـﮯ حرف مـﮯ زند

گاهـﮯ فریــآد مـﮯڪشد

و من همیشـﮧ بـﮧ دنبال ڪسـﮯ مـﮯگردم

ڪـﮧ بفهمد این نگــــــــــــآه خستـﮧ

چـﮧ مـﮯخوآهد بگویـــــد

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

دلم گرفته است یا دلگیرم

یا شایدهم دلم گیر است نمیدانم…..

اصلا هیچ وقت فرق بین اینها را نفهمیدم

فقط میدانم دلم یک جوری میشود

دلم که اینطور میشود غصه های خود که هیچ

غصه های همه دنیا میشود غصه من

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

دلت که میگیرد ،

دست ها را دخیل میکنی روی

نرده های تراسی که هیچ وقت نداشتید و

زل میزنی به شمعدانی های توی باغچه ،

اهمیتی هم نمیدهی که نه باغچه ای در کار است و

نه گلی به نام شمعدانی.

وقتی دلت میگیرد دوست نداری به این چیز ها فکر کنی.

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

خدایا…

اینــ بندهــ را دریابــ!

بندهــ اے ڪه تو خندهــ هاشـ گفتــ :خدایا شڪرتـ

توگریـہ هاشــ گفتــ : خدابزرگـہ

وقتـیــ آدᓄـاتــ دلشو شڪستنـــ گفتـــ : ᓄـنـᓄ خدایے دارᓄ

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

بعضی ها هستن وقتی به ما میرسن با کلی اعتماد به نفس میگن “من با بقیه فرق دارم و مثل همه نیستم”

بعد معلوم میشه تنها فرقشون اینه که از بقیه خیلی بدترن !!!

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

من و تو شباهت های متفاوتی باهم داریم :
هر دو شکستیم ؛ تو قلب مرا ، من غرورم را
هر دو رقصیدیم ؛ تو با دیگری ، من با سازهای تو
هر دو بازی کردیم ؛ تو با من ، من با سرنوشتم
و در آخر هر دو پی بردیم
تو به “حماقت” من ، من به “پست” بودن تو
آری ، این شباهت های متفاوت هر روز آشکارتر میشود …

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

پیامی دیگر آوردم…
به مردان اینجا نگاه مکن…
اسمشان مرد است ؛ من اگر خوردم زمین به نامردی همین مردان بود…
زمین مرد بود که مرا بلند کرد …
خودت را زمین بزن ؛ اما دست مردان اینجا را نگیر …

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

متن سنگین وفاداری

متن سنگین وفاداری

کاش کسی یاد معلم ها می داد :
اول مهر شغل پدر‌ها را نپرسند ؛
وقتی هنوز احترام به همه‌ی شغل ها را و افتخار به همه‌ی پدر‌ها را یاد دانش آموزانشان نداده‌اند !
حالا قصه ی چشمان یتیمی که نم می‌خورد ، بماند …

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

ما همه با زندگی معامله می کنیم …!
با خودمان هم معامله میکنیم و با کسانی که دوستشان داریم هم …!
اگر نبخشی ، نمی بخشم
خیانت کنی ، خیانت میکنم
بدی کنی ، بدی میکنم
دروغ بگویی ، دروغ می گویم
و همیشه کوچک می مانیم ؛
بدون تجربه ی زندگی بالاتر و آرمانی تر …!
این را بدانیم که با خوب ، خوب بودن هنر نیست !

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

هیچ قــــطاری از این اتــــاق نمی گذرد
من اینجــــا نشسته ام
و با همین سیـــــ ـگار
قــــطار می آفرینم
نمی شنـــوی …!؟
سرم دارد سوتــــــ ــ ـ می کشد …

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

متنفرم از انسان هایی که دیوار بلندت را می بینند
ولی به دنبال همان یک آجر لق میان دیوارت هستند که،
تو را فرو بریزند…!
تا تو را انکار کنند…!
تا از رویـــت رد شـــوند

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

تو خودت را رنگ زدی، تا شیبه خاطرات این آدم ها باشی؟
شاید فراموش کردی، که این آدم ها رنگین کمان را با دروغ های خود رنگ میکنند!
تو برای آنها، حتی معنی بی رنگی را هم نداری !
کاش سیاه و سفید بودی!
تا باورشان میشد، تو شیبه دروغ های رنگیِ آنها نیستی!
شبیه حقیقتِ خودت هستی!

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

خدایا . . .
سیب که شیرین است
سهل!
تو بگو، زهر!
هرچه که باشد . . .
بیار،با تمامـ وجود ﻣﮯ بلعمـ . . .
تو فقط مرا از این دنیا بنداز بیرون . . .!

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

در این هیاهوی خلق
که پُتک بر آرامش ات میزند
دلم پیاده رویی میخواهد , بارانی!
دست خودم را بگیرم
برویم صحبت کنان
تا انتهای گریستنِ آخرین ابرِ زندگی!
نفرین به اجتماع
که نمی گذارد صدا به صدا برسد!

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

متن زیبا و سنگین

تنهــایـم …
اما دلتنگ آغــوشی نیستــم…
خستــه ام …
ولـی به تکیـه گـاه نمـی اندیشــم…
چشــم هـایـم تـر هستنــد و قــرمــز…
ولــی رازی نـدارم…
چــون مدتهــاست دیگــر کسی را “خیلــی” دوست ندارم…
فقط خیلـی هـا را دوست دارم …

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

به جرم وسوسه…
چه طعنه ها که نشنیدی حوا…!
پس از تو…
همه تا توانستند آدم شدند…!
چه صادقانه حوا بودی…
و چه ریاکارانه آدمیم!

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

امروز فهمیدم که زندگی خراب است
آرزو سراب است
امروز فهمیدم که گل ها هم می توانند سنگدل باشند
و شمع ها هم می توانند بال و پر پروانه ها را در خود بسوزانند

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

تــــوی ایــــــن دنیــــا همیـــــــشه
بعضــی ها “بــرای بــه جــایـــی رسیــدن”
و بعضـی ها “بـعـد از به جـایــی رسیــدن”
هــمــه چیــز را “زیـــر پــا” می گــذارنـــد…

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺑﻪ ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ : ﺩﺭﺱ ﺯﻧﺪﮔﻴﺮﻭ ﻳﺎﺩﻡ ﺑﺪﻩ
ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ : ﺍﺯ ﺑﺎﻻﻯ ﻛﻮﻩ ﺑﭙﺮ
ﺭﻭﺑﺎﻩ ﮔﻔﺖ : ﭘﺎﻳﻢ ﻣﻴﺸﻜﻨﺪ
ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ : ﻣﻴﮕﻴﺮﻣﺖ
ﺭﻭﺑﺎﻩ ﭘﺮﻳﺪ ، ﮔﺮﮒ ﺍﻭﺭﺍ ﻧﮕﺮﻓﺖ ﻭ ﭘﺎﻳﺶ ﺷﻜﺴﺖ
ﺭﻭﺑﺎﻩ ﮔﻔﺖ : ﭼﺮﺍ ﻧﮕﺮﻓﺘﻰ؟؟؟
ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ ﺩﺭﺱ ﺍﻭﻝ : ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﮒ !

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

بغض ها را گاهى باید قورت داد ،
عاشقانه ها را از پنجره تف کرد و درها را به روى همه بست …
گاهى هیچکس ارزش دچار شدن را ندارد !

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

خیلی سخته ادای محکم بودن رو دربیاری وقتی تو خودت فروریختی

خیلی سخته به اجبار لبخند بزنی وقتی تو قلبت گریه می‌کنی

خیلی سخته همه به خوشبختیت حسرت بخورن وقتی خودت می‌دونی کم آوردی

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

هر چه مغرورتر باشی، تشنه‌ترند برای با تو بودن

و هرچه دست نیافتنی باشی، بیشتر به دنبالت می‌آیند

امان از روزی که غروری نداشته باشی و بی‌ریا به آنها محبت کنی

آن وقت تو را هیچ وقت نمی‌بینند، ساده از کنارت عبور می‌کنند

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

احساسم را به دار آویختم

منطقم را به گلوله بستم

لعنت به هر دو که عمری بازی‌ام دادند

دیگر بس است، می‌خواهم کمی به چشمانم اعتماد کنم

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

جملات سنگین و باکلاس

ما انسان‌ها مثل مداد رنگی هستیم

شاید رنگ مورد علاقه‌ی یکدیگر نباشیم

اما روزی برای کامل کردن نقاشیمان به یکدیگر نیاز خواهیم داشت

به شرطی که همدیگر را تا حد نابودی نتراشیده باشیم

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

عاشقان شمعند و ما پروانه ایم

بی دلان گنجند و ما ویرانه ایم

برنگردد روی ما جز سوی یار

در هوای دوستان دیوانه ایم

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

با چرخش روزگار هم درگیرم

انگار گره خورده به تو تقدیرم

من شاعر حرف های این دل هستم

یادت نرود!بدون تو می میرم . . .

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

مرا آن دیده ی تر می شناسد

مرا از خویش بهتر می شناسد

به جرم عاشقی ها سر شناسم

مرا از پشت خنجر می شناسد . . .

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

یک لحظه سکوت کرد و حرفش را خورد

بغضی نفس و گلوی او را آزرد

می خواست که عشق را نمایان نکند

اشک آمد و باز آبرویش را برد

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

نگاهم کن که چشمانت قشنگ است

صدایم کن که دل در سینه تنگ است

مرا با خود ببر آنسوی غربت

که اینجا شیشه هم از جنس سنگ است

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

نمی دانست معنای خطر را

به باد آشنایی داد سر را

ندیدی ، بوسه باران کرد با شوق

درخت عشق لب های تبر را

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

متن های سنگین و مفهومی

متن های سنگین و مفهومی

تمام آسمان، تعبیر چشمت

حواس پرت من، درگیر چشمت

دلم عاشق شدن اصلا بلدنیست

اگر عاشق شدم، تقصیر چشمت

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

پاییز شدم تا تو بهارم بشوی

پرونده ی سبز روزگارم بشوی

ای عشق چرا مثل دلم زرد شدی؟

من صبر نکردم که دچارم بشوی

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

در راه تو بی اراده رفتن خوب است

در چشم تو بی افاده رفتن خوب است

جایی که همه فکر سواری هستند

دنبال دلم پیاده رفتن خوب است

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

بی وفا باشی جفایت می کنند

بی وفایی کن وفایت می کنند

مهربانی گرچه آیینی خوش است

مهربان باشی رهایت می کنند

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

خوش به حال آنکه قلبش مال توست

حال و روزش هر نفس، احوال توست

خوش به حال آنکه چشمانش تویی

آرزوهایش همه آمال توست

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

آب و هوای دلم آنقدر بارانیست

که رخت های دلتنگی ام را

مجالی برای خشک شدن نیست

اینگونه است که دلم برایت همیشه تنگ است

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

مبادا مثل برگی زرد باشیم

رفیق مردم بی درد باشیم

مزن بر عاشقان از پشت خنجر

بیا ای دل همیشه مرد باشیم

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

متن سنگین تیکه دار

شب در خم گیسوی تو عابر میشد

با هر نفست بهار ظاهر میشد

ای فلسفه ی شگفت ، افلاطون هم

با دیدن چشمان تو عاشق میشد

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

سراسر خواب من کابوس، کابوس

ندارم در شبم فانوس، فانوس

به دل آمد بگویم من تو را دوست

ولی لب وا نشد، افسوس، افسوس

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

نمیدانم چرا چشمانم گاهی بی اختیار خیس می شوند

می گویند حساسیت فصلی است

آری من به فصل فصل این دنیای بی تو حساسم

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

یک درخت میتواند شروع یک جنگل باشد؛
یک لبخند میتواند آغازگر یک دوستی باشد؛
یک دست میتواند یاریگر یک انسان باشد؛
یک واژه میتواند بیانگر هدف باشد؛
یک شمع میتواند پایان تاریکی باشد؛
یک خنده میتواند فاتح دلتنگی باشد؛
امید میتواند رافع روحتان باشد؛
یک نوازش میتواند راوی مهرتان باشد؛
یک زندگی میتواند خالق تفاوت باشد؛
امروز آن “یک” باشیم…!!

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

همواره به خاطر بیاور که در اوجی معین دیگر ابری نیست
اگر زندگیت ابری است به این دلیل است که
روحت آن قدر که باید بالا نرفته است

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

متن سنگین تیکه دار

ایستادگی کن ، ایستادگی کن ؛ و ایستادگی کن …
و به یاد داشته باش که لشکری از کلاغها
جرات نزدیک شدن به مترسکی که ایستادگی را
فقط به نمایش می گذارد ندارد

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

نسبت سطح بال زنبور به بدن او ، بسیار کم است
با توجه به قوانین آیرودینامیک، پرواز ممکن نیست
اما زنبور این را نمیداند و پرواز میکند

✵✯✯✵✯✯✵✯✯✵

ﻫﻤﻪ ﺧﺮﺍﺑﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﺍﺑﯿﻢ !
ﺑﯿﺨﻮﺩﯼ ﻻﻑ ﺁﺑﺎﺩﯼ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ و ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺧﻼﻗﯿﻢ
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﯽ ﺍﺧﻼﻕ !
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍهی های ﻣﺎ ﺍﺭﺿﺎ ﺷﻮﺩ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ !
ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻤﺒﻮﺩﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻣﺒﺎﺩﺍ
ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﻗﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﯾﻢ !
ﻣﺎ ﻗﺎﺗﻼﻥ ﺭﻭﺡ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮﯾﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻫﻢ ﺩﺭ ﮔﺬﺭﯾﻢ

🔔 مطالب مرتبط دیگر 🔔

شعر در مورد زندگی

جملات شکسپیر

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

متن در مورد دوست

شعر عاشقانه غمگین

شعر عاشقانه کوتاه


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.