متن زیبا در مورد زندگی | ۱۱۰ متن کوتاه و بلند درباره زندگی برای پست و استوری

در این نوشته از دلبرانه قصد داریم تعدادی متن زیبا در مورد زندگی را درج نماییم.

به دلیل اینکه استفاده از شبکه های اجتماعی تبدیل به یک کار روزمره برای افراد شده است.

و اغلب کاربران دوست دارند که روزانه یک استوری یا پست در اینستا و دیگر شبکه های اجتماعی درج نمایند.

ممکن است بخواهند که از متن زیبا در مورد زندگی در پست و استوری خود استفاده کنند.

لذا ما تصمیم گرفتیم که یکح مجموعه کامل از بهترین و زیبا ترین جملات را درباره زندگی برای شما جمع آوری کنیم.

امیدواریم که مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد…

متن زیبا در مورد زندگی | ۱۱۰ متن کوتاه و بلند درباره زندگی برای پست و استوری

متن زیبا در مورد زندگی

زندگی برد و باخت نیست، بردن در عین باختن است.

و چه زیبا :

مفهوم زندگی در نهاد خودش نهفته است، زندگی شعله شمعی است در بزم وجود، که به نسیم مژه بر هم زدنی خاموش است …

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

زندگی تئاتری است در حد واقعیت و ما بازیگران واقعی این تئاتر هستیم.

زندگی ترکیبی از تنوع است، پس متنوع اش ساز

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

زندگی پازلی از ترکیب همین ثانیه هاست.

زندگی نتیجه ای است که از حل معمای ثانیه ها حاصل می گردد

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

زندگی دشتی است که سبزه های آن نمایانگر زیبایی اند و دریایش نشان از عمر دارد

بلندیهای آن شدائد زندگی است و سرانجام پاییزش فانی بودن این دنیا را به نمایش میگذارد

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

زندگی هدیه ای است که خدا در هنگام تولد به ما تقدیم می کند

زندگی آغاز یک راه است بسوی افتخار و سربلندی، یا انحراف و سرافکندگی

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

زندگی دعا است آن را مرتب بخوان

زندگی یک دوربین است سعی کن با صورت خندان و شاد با آن روبرو بشی

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

زندگی یک بازی است برنده و پیروز شو

زندگی یک هدیه است آن را دریافت کن

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

زندگی یک سوال است آن را جواب بده

زندگی یک موفقیت است لذت ببر

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

زندگی یک مبارزه است قبول کن

زندگی یک کشتی است با آن دریا نوردی کن

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

متن زیبا در مورد زندگی و عشق

زندگی یک معما است آن را حل کن

زندگی یک تجربه است آن را مرور کن

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

زندگی یک مشکل است با آن روبرو شو

زندگی یک معادله است موازنه کن

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

آنچه بار زندگی را بردوش ما سنگین تر می سازد

عموماً زیاده روی در خود زندگی است

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

آرام ؟

آرام برای چه باید گرفت ؟

وقتی بمیریم ، خود به خود آرام می گیریم

پیش از آنکه بمیریم که نباید بمیریم

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

به سان رود…

که در نشیب دره..

سر به سنگ می زند…

رونده باش…

امید هیچ معجزی ز مرده نیست…

زنده باش…

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

زندگی ما آدم ها حکایت یخ فروشی است

که از او پرسیدند

فروختی ؟

گفت : نخریدند، ولی تمام شد

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

می شود باز

با همین دل خوشی های ساده

زندگی ها، کرد

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

خدایا

این روزها زمان، چقدر تند برایم می گذرد

نمی دانم!

خوشی هایم فراوان است یا دردهای این دنیا شمارش روزها را از یادم برده

نباید صاف و مستقیم باشد وگرنه خوابمان می گیرد

پیچ ها و دست اندازها ، نعمت اند

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

وقتی روزگار تو را در شرایط سخت قرار داد

نگو ،” چرا من؟؟ “

بگو: ” نشونت میدم “

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

کپشن در مورد زندگی

کپشن در مورد زندگی

به جهان چشم گشودن در دست ما نیست

و از آن چشم بستن هم در دست ما نیست

ولی به جهان با چشم باز، نگریستن چرا

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

ای که در فصل خزان بینی مرا با پشت خم

این زمستان را مبین ، ما هم بهاری داشتیم

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

تو که برای زندگی گریه می کنی

تو معنای واقعی زندگی رو بهتر درک میکنی

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

هرگاه زندگی با شور و عشق را برمی گزینید

زندگی نیز شور و عشق خود را برای شما بر خواهد گزید

“باربارا دی آنجلیس”

بیاییم هر روز وظیفمون بدونیم که حداقل دل یک نفرو شاد کنیم 🙂

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

قرار نیست من طوری زندگی کنم که دنیا دوست داره

خب طبعا قرار هم نیست دنیا همونجوری بچرخه که من دوست دارم

این به اون در.. خیالی نیست 🙂

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

مانند درخت مهربان میشوی و بی آزار

اگر یکی از چشمانت به تنومندی و برگ و بارت باشد و بهار

چشم دیگرت به هیزم شکن و خزانی که از آن فراری نیست

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

خوشبختی همین در کنار هم بودن هاست

همین دوست داشتن هاست

خوشبختی همین لحظه های ماست

همین ثانیه هاییست که در شتاب زندگی گمشان کرده ایم

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

بالا رفتن سن حتمی است

اما اینکه روح تو پیر شود

بستگی به خودت دارد

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

متن در مورد زندگی جدید

همیشه تو آسمون از یک ارتفاعی به بعد دیگه هیچ ابری وجود نداره

پس هر وقت آسمون دلت ابری شد

با ابرا نجنگ

فقط کمی اوج بگیر

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

تا حالا شده از خودمون بپرسیم که

قیمت یک روز زندگی چنده

پوستر تمام رخ ماه قیمتش چنده

چرا آبونماه اکسژن هوا رو پرداخت نمیکنیم

قیمت یک ساعت روشنایی خورشید چنده

قیمت یک دست سالم چنده

یک چشم بی عیب چقدر می ارزه

قیمت یک سلامتی فابریک چنده

اینا همه لطفه…همه نعمته که ما به حساب حق و حقوق خودمون میذاریم تا اونجا که اگه صاحبش بخواد میتونه همه رو آنی ازمون پس بگیره

قدر خودت رو بدون و لطف دوستان و اطرافیانت رو هم دست کم نگیر

به زندگیت ایمان داشته باش تا بشه تموم قشنگیای دنیا مال تو

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

هوای دو نفره ،

نه ابر میخواهد ، نه باران ، نه یک بعد از ظهر پاییزی ،

کافیست حواسمان بهم باشد …

همین

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

برای اثر گذاشتن روی دیگران اخم نکن

پیشانیت چروک میشود …

از لبخندت استفاده کن !

زیبائی دندانهایت تاثیر بیشتری دارند

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

می خواهم

طوری لبخند بزنم که گویی هیچ چیز اشتباه نیست

چنان صحبت کنم انگار … همه چیز عالیست

آن چنان عمل کنم که رویایی است تمامش

و

وانمود کنم … هیچ چیزی آزرده ام نمیکند

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

پیام در مورد زندگی

خدایا …

هیچ میدانی که همیشه به موقع به داد دلم …تو میرسی

آنجا که خسته ام …

آنجا که دل شکسته ام …

آنجا که از همه عالم و آدم گسسته ام …

همیشه تو همان دستی هستی که میگیری از دلم غبار غم ها را

خدایا سپاس

پیام در مورد زندگی

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

هیچ وقت به قدرت واقعی خود پی نخواهید برد

مگر اینکه قوی بودن تنها گزینه باقی برای شما باشد

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

لحظات شادی ، خدا را ستایش کن

لحظات سختی ، خدا را جستجو کن

لحظات آرامش ، خدا را مناجات کن

لحظات دردآور ، به خدا اعتماد کن

و در تمام لحظات ، شکرگزار خداوند باش

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

خوشبخت باشید

همان باشید که میخواهید

اگر دیگران آنرا دوست ندارند ، بگذارید دوست نداشته باشند

“خوشبختی یک انتخاب است”

زندگی ، راضی نگه داشتن همه نیست

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

اگر میخواهی خوشبخت زندگی کنی

هیچ وقت خودت را با کسی مقایسه نکن …

و

هرگز کسی را با خودت مقایسه نکن

خوب یا بد ، زشت یا زیبا …

تو خودت هستی ، خود ِ خودت …

خیلی وقت ها برای مردم زندگی میکنیم

از امروز تمرین کنیم تا برای خودمان باشیم

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

متن در مورد آرامش زندگی

قلمت را بردار

بنویس از همه خوبیها ، زندگی , عشق ، امید

و هر آن چیز که بر روی زمین زیبا است

گل مریم ، گل رز

بنویس از دل یک عاشق بی تاب وصال

از تمنا بنویس

از دل کوچک یک غنچه که وقت است دگر باز شود

از غروبی بنویس که چون یاقوت و شقایق سرخ است

بنویس از لبخند

از نگاهی بینویس که پر از عشق به هر سوی جهان می نگرد

قلمت را بردار ، روی کاغذ بنویس :

 زندگی با همه تلخی ها شیرین است

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

چه زیباست

که تو تنها نیــــــــــــــاز من باشی …

چه عاشقانه است

که تو تنها آرزویــــــــــــــــم باشی …

چه رویایی است

این لحظه های نــــــــاب عاشقی …

من همه زیبایی عاشقانه و رویایی را فقط با تو حس میکنم

فقط با تو …

ای زیبــــــــــــاتریــــــــن واژه قلبم

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

اغلب وقتی امیدتو از دست میدی و فکر میکنی که این آخر خطه ،

خدا از بالا بهت لبخند میزنه و میگه :

آرام باش عزیزم ، این فقط یک پیچه نه پایان

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

متن مفهومی درباره زندگی

زندگی سخت نیست

زندگی تلخ نیست

زندگی همچون نت های موسیقی بالا و پایین دارد

گاهی آرام و دلنواز

گاهی سخت و خشن

گاهی شاد و رقص آور

گاهی پر از غم

زندگی را باید احساس کرد

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

متن مفهومی درباره زندگی

همه چیز گاه اگر کمی تیره می نماید ،

باز روشن میشود زود ،

تنها فراموش نکن این حقیقتی است …

بارانی باید ، تا که رنگین کمانی بر آید …

و لیمو هایی ترش ، تا که شربتی گوارا فراهم شود …

و گاه روزهایی در زحمت ،

تا که از ما، انسان هایی تواناتر بسازد …

خورشید دوباره خواهد درخشید، خیلی زود

و تو خواهی دید

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

زندگی به تو میخندد هنگامی که ناراحتی

زندگی به تو لبخند میزند هنگامی که خوشحالی

زندگی تسلیم تو میشود هنگامی که دیگران را خوشحال میکنی

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

در دنیا هیچ بن بستی وجود ندارد

یا راهی خواهم یافت

یا راهی خواهم ساخت

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

یکی قشنگیه منظره رو میبینه و یکی کثیفیه پنجره رو

این تویی که تصمیم بگیری چه چیزی رو ببینی

امیدوترم همیشه قشنگترین منظره رو

ببینی حتی از پشت یک پنجره کثیف

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

متن ادبی درباره زندگی

من خوشحالم که خودم هستم

زیرا من شبیه تو نیستم

تو هم خوشحال باش که خودت هستی

چون اصلا شبیه من نیستی

برای همین است که ما میتوانیم با هم دوست باشیم

و چه خوب است

دوستی دو انسان مثل ما که اصلا شبیه هم نیستند

اما همدیگر را دوست دارند

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

من به فرداهای تو

به آبی آسمان

به سبزی نگاه باران

من به روزی که

دوباره کوچه ها می خندند

من به

آغازی بر یک پایان

یقین دارم…

دلتنگ مشو

زندگی بر مدار امید میچرخد

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

در قبلی که شاد میکنی

در لبخندی که به لب مینشانی

خدا با من است… خدا با توست

خدایمان را آشکار کنیم

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

من ترانه هایم را قاب میکنم

با سنجاق تنهاییم ،

به گوشه ای می آویزم ،

تا تو بخوانی …

اگر خواندی ،

فقط لبخند بزن …

لبخند تو ،

هر لحظه اش ، یک عمر سرزندگیست …

تو فقط بخند …

برای من ،

این تمام زندگیست

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

متن در مورد روزهای سخت زندگی

بیاین تا عمر داریم با عشق زندگی کنیم…

عشقه که زندگی سازه…

عشقه که غذای روحه…

میدونین ،

آدما با دلایل خاص خودشون به زندگی ما وارد میشن ،

بیاین تا هستند دوسشون داشته باشیم …

به هر دلیلی که اومدن، به هر دلیلی که هستن …

بیاین بودنشونو دوست داشته باشیم… به هیچ دلیلی،

چون به نظرم ، شادمانی های بی سبب ،

همین دوست داشتنای بی چون و چراست

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

به پندار تو:جهانم زیباست!

جامه ام دیباست!

دیده ام بیناست!

زیانم گویاست!

قفسم طلاست!

به این ارزد که دلم تنهاست؟

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

پنجره دلم را

بروی تو می گشایم

که در این کویر خشک

دریایی مواج و عمیقی

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

برگرد

یادت را جا گذاشتی

نمی‌ خواهم عمری به این امید باشم که برای بردنش برمی ‌گردی

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

متن زیبا در مورد زندگی باکلاس

جا پای فاصله ها

محکمتــر می شود

هر چه بیشتر

درگیـــر تو می شوم

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

 بالا و پایین پریدنم

از شوق ِ زندگی نیست

ماهی

روی خاک

چه می‌کند

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

متن زیبا در مورد زندگی باکلاس

بگذار در قشنگ ترین اشتباه من

آتش بگیرد از تو دل سربراه من

روزی مگر خود تو دچارم نکرده ای

از چاله در بیا که بیفتی به چاه من

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

زندگیه دیگه؛ گاهی خسته‌ت می‌کنه…
خیلی خسته‌ت می‌کنه…
اونقد که دوس داری …
خودکارتو بذاری لای صفحات زندگیت…
ُ یه مدت بری سراغِ خودت…
هیچ‌کاری نکنی، هیچکیو نبینی،
با هیچکی حرف نزنی، حتی نفسم نکشی؛
اما مشکل اینجاست بعد که برمی‌گردی…
می‌بینی یه نفر خودکارو از لای کتابِ زندگیت بیرون کشیده و تو هم یادت نمیاد کدوم صفحه بودی!
گم میشی…
و هیچی تو دنیا بدتر از این نیست …
که ندونی کجای زندگیتی!

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

ایستادن اجبار کوه بود

رفتن سرنوشت آب

افتادن تقدیر برگ

و صبر پاداش آدمی

پس بی هیچ چشم داشتی

حراج محبت کنیم

که همه ما فقط خاطره ایم

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

زندگی وقتی بسیار راحت خواهد شد که سرانجام بفهمیم کدام دستان را باید لرزاند و کدام دستها را نگه داشت.

از مبارزاتی که در زندگی داشته اید سپاسگزار و افتخار کنید. آنها شما را در شخصی که امروز هستید شکل دادند.

آنها زندگی شما را در تاریکی روشن می کنند. تا وقتی که راضی باشید از زندگی خود خوشحال هستید.

فقط به خود ایمان داشته باشید و رویای بزرگی ببینید. امید خود را رها نکنید.

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

متن زیبا در مورد زندگی و عشق

شما فقط یک زندگی دارید ، پس آن را هدر ندهید.

کاری را انجام دهید که واقعاً می خواهید انجام دهید

شخصی را که واقعاً می خواهید دوستش داشته باشید دوست داشته باشید

و از ترس از دست دادن چیزهایی که واقعاً هرگز نداشته اید ، دست بکشید.

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

خوب نیست که زندگی را درک نکنیم. فکر نمی کنم کسی کاملاً آن را درک کند.

اما سفر ما شامل تلاش برای درک حداقل قسمت کوچکی از آن است

و این جستجوی بی پایان چیزی است که زندگی را بسیار هیجان انگیز می کند.

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

سعی کنید عاشق زندگی خود شوید.

با هر دستاورد و هر شکست.

با هر عاشق و هر دشمنی.

این یک راه طولانی و دشوار برای رسیدن به خوشبختی نهایی است

اما شما با لذت بردن از هر ثانیه آن را آسان خواهید کرد.

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

زندگی خود را همانطور که می خواهید زندگی کنید.

این زندگی پدر شما نیست ، این سفر دوست شما نیست.

شما باید تصمیم بگیرید که با وقت گرانبهای خود چه کار کنید

و چگونه از آن استفاده کنید. خود را آزاد کنید ، و آرامش خواهید یافت.

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

زندگی همه چیز در تعادل است.

اوقات خوبی وجود دارد ، اوقات بد نیز وجود دارد.

بسیاری از افراد بد ، اما بسیاری از افراد خوب نیز هست.

سعی کنید هماهنگی خود را پیدا کنید و درک کنید که کمال مترادف خوشبختی نیست.

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

متن زیبا در مورد زندگی غمگین

هیچ اشکالی ندارد که ندانید آینده چه چیزی در انتظار شماست.

زندگی راهی بی انتها و پر از پیچ های غیرقابل پیش بینی ناشناخته است.

فقط به یاد داشته باشید که همیشه اینطور نخواهد بود.

و روزهای خوب خواهد رسید…

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

پشیمانی از کاری که انجام داده اید هیچ منطقی نیست.

همیشه بهتر است امتحان کنید.

زندگی در واقع امتحان کردن چیزها ، اشتباهات و یادگیری از آنهاست.

پشت هر شکست تجربه ای است که کسب کرده اید.

زندگی در جریان است…..

ادامه دهید…

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

زندگی غیرقابل پیش بینی است و همین باعث زیبایی آن می شود.

ما نمی توانیم آینده را بدانیم ، بنابراین ، همه چیز ممکن است اتفاق بیفتد.

تا زمانی که شما انتخاب نکنید هر کاری امکان پذیر است

پس وقت خود را بگذارید و هوشمندانه مسیر خود را انتخاب کنید.

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

زندگی شگفت انگیز است.

لحظه ای وقت بگذارید تا قدر داشته های خود را بدانید

از زیبایی های این دنیای شگفت انگیز لذت ببرید و هرگز از رویاهای خود دست نکشید.

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

ما چنین دنیای شگفت انگیزی برای زندگی داریم.

ما باید از زندگی که به ما داده شده قدردانی کنیم ، زیرا این بزرگترین هدیه است.

آن را صرف ناراحتی و عصبی بودن نکنید.

از هر لحظه لذت ببرید و رویاهای خود را دنبال کنید.

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

متن زیبا در مورد زندگی و امید

متن زیبا در مورد زندگی و امید

شما می توانید با زندگی خود هر کاری انجام دهید

شما قادر هستید زندگی خود را عالی کنید

و همه چیز را برای تحقق آن در اختیار دارید

همیشه به خودت باور داشته باش

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

زندگی کردن برای خوشبخت بودن است.

برخی از افراد می گویند یافتن خوشبختی بسیار دشوار است،،،

اما من معتقدم که خوشبختی چیزی است که می توانید به راحتی در قلب خود پیدا کنید.

شما فقط باید یاد بگیرید که از هر ثانیه این زندگی زیبا لذت ببرید.

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

زندگی زیباست.

فراز و نشیب هایی هم دارد ، اما فقط کافی است که قدر آن را بدانید.

شما فقط یک زندگی دارید ، پس آن را تا جایی که می توانید شگفت انگیز کنید.

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

آیا می خواهید راز یک زندگی خوب را بدانید؟

صبح هر روز صبح از خواب بیدار شوید و لبخند بر لب خود بنشانید.

شما قادر به هر چیزی هستید،،،

اگر باور داشته باشید که در نهایت همه چیز خوب خواهد شد.

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

زیبایی زندگی در نقص آن است.

شما یاد می گیرید که با مشکلات کنار بیایید ، هر روز قویتر می شوید.

فراموش نکن که کیستی ، قلب خود را دنبال کن ،،،

به این ترتیب زندگی خود را به یک ماجراجویی شگفت انگیز تبدیل می کنید.

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

متن زیبا در مورد زندگی شاد

شکست بخشی از زندگی

است…

اگر شکست نخورید،

نمی‌آموزید،

و اگر نیاموزید،

هرگز تغییر نخواهید کرد…

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

فردی که تفکر منفی دارد،

هر مانع و مشکلی را غیرقابل عبور می‌داند،

ولی شخص مثبت‌اندیش

نه تنها راهی برای گذر از مانع می‌یابد،

بلکه از این موانع پلکانی ،

 برای بالا رفتن می‌سازد.

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

سرنوشت ما توسط کفش هایی

که پوشیده ایم رقم نمی خوره ،

بلکه به قدم های که برمی داریم

بستگی داره …

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

از خودت بپرس امروز

چه کاری انجام میدی

 تا به جایی که فردا میخواهی برسی

 نزدیک تر بشی؟!

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

چرخ گردون چه بخندد

چه نخندد تو بخند

مشکلی گر سر راه

تو ببندد تو بخند

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

زندگی تمامش خطای دید است

من تو را می بینم تو مرا نمی بینی

تو مرا می بینی من تو را نمی بینم

یک خطای ساده ی بی انتها

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

متن در مورد زندگی برای استوری اینستاگرام

متن در مورد زندگی برای استوری اینستاگرام

آدمهای مهربان

از سراحتیاج مهربان نیستند.

آنها انتخاب کرده اندکه مهربان باشند…

مهربانی جلوه ذات خداوند

در کالبد بشریت است…

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

به شادی معتاد شوید…!

آنقدر تمرین کنید وجود و افکارتان

را از آنچه باعث شادی‌تان می‌شود

تا معتاد شوید…

شادی تنها دارویی است که

عوارض جانبی ندارد!

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

هر لحظه را زندگی کن

عاشق هر روز باش

زیرا قبل از اینکه متوجه بشوی زمان به سرعت می گذرد…

یک لبخند بسیار ساده است اما واقعا می تواند روز کسی را تغییر بدهد !

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

گاهی با یک قطره ، لیوانی لبریز می شود

گاهی با یک کلام ، قلبی آسوده و آرام می گیرد

گاهی با یک کلمه ، یک انسان نابود می شود

گاهی با یک بی مهری ، دلی می شکند

مواظب بعضی یک ها باشیم !

در حالی که ناچیزند ، همه چیزند.

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

فکر کنم که مرده ام من

موهایم دیگر بلند نمی شود

پلکهایم نمی پرد

قلبم تیر نمی کشد

دلم شور نمی زند

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

متن زیبا در مورد زندگی خوب

نگاهت که می کنم

چیزی مرا از ” نداشـتـن ” ها جدا می کند

با تـــو که می خـندم

قفل های این روزها باز می شوند

در تـــو که می میرم

جاودانگی ، ترانه ی مرغان خوشخوان روزگارم می شود

چه خوش اتفاقی ست

بــا تـــو بــودن

عاشقانه که صدایم می کنی

نامم دل انگیــزترین آوای دنیــا را به خود می گیرد

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

گاهی اوقات مردم خود را در مورد چیزهای کاملا اشتباه به عنوان خوشبختی فریب می دهند.

رسیدن به خوشبختی واقعاً دشوار است

اما دشوارترین کار تعیین این است که چه چیزی شما را خوشحال می کند.

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

همه تغییرات متفاوت است.

برخی از تغییرات بزرگ است ، برخی کوچک است

برخی واقعاً آسیب می رساند ، برخی شما را خوشحال می کنند.

اما هر تغییری به سمت بهتر شدن است

این را بخاطر بسپار و هرگز از جنگ برای تغییرات خود دست بردار!

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

مردم باید اعتراف کنند که هیچ شادی واحدی برای همه وجود ندارد.

افراد متفاوت هستند و عقاید آنها در مورد اینکه خوشبختی چیست نیز متفاوت است.

و این اشکالی ندارد ، زیرا این بدان معنی است که جهان پر از چیزهایی است که می توانند واقعاً ما را خوشحال کنند.

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

گاهی شادی به هیچ دلیلی احتیاج ندارد. فقط می آید.

و وظیفه ما این است که آن را با آغوش باز دریافت کنیم

و تا جایی که ممکن است این لحظه شگفت انگیز را در قلب خود نگه داریم.

قدر هر لحظه شادی آور را بدانید.

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

کپشن زیبا درباره زندگی برای پست اینستا

کپشن زیبا درباره زندگی برای پست اینستا

شما فقط برای یک بازدید کوتاه اینجا هستید.

عجله نکن ، نگران نباش و حتماً در طول مسیر بوی گلها را استشمام کنید.

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

کسی که جرات می کند یک ساعت وقت را تلف کند ارزش زندگی را کشف نکرده است.

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

شادی چیست؟ برخی می گویند این لباس است

برخی می گویند غذا است و برخی دیگر می گویند پول است

اما برای من خوشبختی یک خانواده سالم ، عشق و شادی است

این همان چیزی است که من آن را خوشبختی می نامم و برای آن می جنگم!

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

اگر خوشحال و سرشار از شادی هستید

پس آن را با دنیا به اشتراک بگذارید

این تنها راه برای شادتر کردن دیگران است

بنابراین حریص نباشید.

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

همه در حال نبردی هستند که شما از آن چیزی نمی دانید.

برخی از نبردها کوچک است ، اما برخی دیگر بسیار بزرگ است.

هرگز شخصی را که به شما احتیاج دارد ترک نکنید ، زیرا همه ما زندگی می کنیم ،

همه با هم دعوا می کنیم و همه به هم احتیاج داریم!

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

هیچ کس نباید از تغییرات بترسد.

برعکس ، ما باید بدنبال آنها باشیم.

تغییر واژه ای مثبت با معنای مثبت و خوش بینانه است.

تغییراتی به افرادی وارد می شود که بیشترین نیاز را به آنها دارند.

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

متن قشنگ درباره زندگی

خوشبختی غالباً امری بدیهی تلقی می شود

اما همه ما می دانیم که این یک چیز حیرت انگیز و زیباست و بدون آن دنیا بدون کسر لبخند و آفتاب فقط کسل کننده خواهد بود.

خوشبختی بخشی از زندگی است که همه ما به آن نیاز داریم ، این را بخاطر بسپارید!

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

نصف اشباهاتمان ناشی از این است که
وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم
و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می کنیم

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

زندگی را خیلی جدی نگیرید، چون در هر صورت از آن زنده بیرون نخواهید رفت.

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

اگر حق با شماست، خشمگین شدن نیازی نیست

و اگر حق با شما نیست، هیـچ حقی برای عصبانی بودن ندارید

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

غمگین نباشید …

چرا که خوشبختی می‌تواند

از درون تلخ‌ترین روزهای زندگی شما،

زاده شود …

باورکن …

در تقدیر هر انسانی معجزه‌ای

از طرف خدا تعیین شده

که قطعاً در زندگی،

در زمان مناسب نمایان خواهد شد!

یک شخص خاص …

یک اتفاق خاص …

یا یک موهبت خاص …

منتظر اعجاز خدا در زندگی‌ات باش

بدون ذره ای تردید …

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

گاه در زندگی، موقعیت هایی پیش میآید که انسان

باید تاوان دعاهای مستجاب شده خود را بپــردازد

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

متن درباره زندگی شیرین

هیچ انتظاری از کسی ندارم

و این نشان دهنده ی قدرت من نیست

مسئله، خستگی از اعتمادهای شکسته است

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

در جستجوی قلب زیبا باش نه صورت زیبا

زیرا هر آنچه زیباست همیشه خوب نمی ماند

امـا آنچه خوب است همیشه زیباست

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

هیچ وقت رازت رو به کسی نگو

وقتی خودت نمیتونی حفظش کنی

چطور انتظار داری کس دیگه ای برات راز نگه داره

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

متن درباره زندگی شیرین

هیچ انسانی دوست نداره بمیره

اما همه آرزو میکنن برن به بهشت

اما، یادمون میره که برای رفتن به بهشت اول باید مرد

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

شادی چیزی نیست که باید منتظر آن باشیم.

شادی چیزی است که باید برویم و جستجو کنیم یا حتی برای آن بجنگیم.

گاهی اوقات باید واقعاً یک قدم به آن نزدیک شویم و فقط در این صورت شادتر خواهیم شد.

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

تغییرات در همه جا وجود دارد

فقط به اطراف خود نگاه کنید: ماه هر شب خورشید را تغییر می دهد ،

ستاره های آسمان موقعیت خود را مانند شب قبل تغییر می دهند

و آسمان آبی به یک شب سیاه تیره تبدیل می شود.

هرگز از تغییر نترسید.

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

متن و جملات زیبا درباره زندگی

شادی اولین روز آفتابی پس از یک هفته بارش مداوم است.

شادی لبخندی کسی است که ما دوستش داریم.

شادی در میان چیزهای روزمره پنهان است

و حتی گاهی اوقات ما متوجه آن نمی شویم. اما باید به آن توجه کنیم.

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

همه ما می دانیم که ایجاد یک تغییر در زندگی ما چه حسی دارد ،

همه ما فراز و نشیب هایمان را داشتیم ،

فقط به دلیل ایجاد یک تغییر کوچک ، درد در سینه داشتیم.

بعضی از ما می ترسیم ، اما در واقع نباید این کار را بکنیم ، زیرا تغییر طبیعی است.

حتی اگر مثل جهنم درد داشته باشد ،

در نهایت باعث قویتر و شادتر شدن شما خواهد شد.

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

وقتی بچه بودیم از مداد استفاده می کردیم.

حالا که بزرگ شدیم ، از قلم استفاده می کنیم.

میدونی چرا؟ زیرا اشتباهات در کودکی به راحتی پاک می شود ،

اما وقتی بزرگ می شویم و با دنیای واقعی روبرو نمی شویم.

✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦✵✦

اگر در جهت اشتباه بدوید ، فایده ای ندارد

ابتدا باید راه درست را انتخاب کنید و سپس سریع حرکت کنید

 

🔔 مطالب مرتبط دیگر 🔔

متن خاص

شعر و متن ادبی

متن سنگین

شعر در مورد زندگی

جملات شکسپیر

متن در مورد دوست

شعر عاشقانه نو


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.