متن در مورد خوشبختی | ۱۱۰ متن کوتاه و طولانی درباره خوشبختی برای استوری

در این نوشته از دلبرانه قصد داریم تعداد ۱۱۰ متن در مورد خوشبختی را برای شما عزیزان درج نماییم.

ممکن است برای اینکه یک متن در مورد خوشبختی در صفحه شخصی خود درج کنید دنبال متن های با این موضوع بگردید.

ما در این مطلب مجموعه کاملی از تعداد زیادی از این متون و جملات را برای شما جمع آوری کرده ایم.

امیدواریم که مرود توجه شما عزیزان قرار گیرد.در ادامه با ما همراه باشید…

متن در مورد خوشبختی | ۱۱۰ متن کوتاه و طولانی درباره خوشبختی برای استوری

متن در مورد خوشبختی

خوشبختی و سعادت همیشه با شماست و

همراه شماست و در وجود شماست، آنرا زمانی

از دست می دهی که به دنبال آن می گردی

روناس آرا

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

هنگامیکه دری از خوشبختی و آرامش به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می‌شود ولی ما

اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمیبینیم

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

یاد بگیریم راحت بگیریم و از زندگی لـــذّت ببریم ‌

خودرا رها کنید و به اشتباهات خود بخندید

زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد

به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید

جدی بگیرید چیزهای ساده را برای خوشبختی و آرامش

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

شادی فقط از “خودت” ریشه میگیره …

نه با روابطتت

نه با شغلت

نه با پول نمیتونی شاد باشی

فقط با خودت

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

زندگی دیکته ای نیست

که آن را به ما خواهند گفت!

زندگی انشایی است

که تنها باید خودمان بنگاریم؛

زندگی می چرخد…

چه برای آنکه میخندد

چه برای آنکه میگرید…

زندگی دوختن شادی هاست…

زندگانی هنر هم نفسی با غم هاست…

زندگانی هنر هم سفری با رنج است…

زندگانی یافتن روزنه در تاریکی است…

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیم

غم ها را با هم درمان کنیم

تا با هم طعم شادی

و خوشبختی را بچشیم

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم بـودن هاست

همین دوست داشتن هاست

خوشبختی و آرامش همین لحظه های ماست

همین ثانیه هاییست که در شـتاب زندگی گمشـان کرده ایم

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

میتوان ساده زندگی کرد

ساده زیست

و از شادیهای کوچک لذت برد

فقط کافیست باورداشته باشیم لذت

شادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

قرار نیست که با افکار دیگران زندگی کنیم

و قرار نیست به شیوه ای که دیگران برای ما چیدند هماهنگ شویم

خودت برای خودت زندگی کن، همانطور که دوست داری

همانطور که لذت میبری

و مطمئن باش اگر خودت به فکر خودت نباشی، کسی در این دنیا

خوشبختی و شادی را به تو تعارف نخواهد کرد

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

براۍ خوشبختی باید:

توکل بہ خدا داشٺ به وسعت عالم

تفکر مثبت داشٺ به تعداد هر فکر

تدبیر مناسب داشٺ به تعداد هر اقدام

صبر و تحمل داشٺ در کل مسیر زندگی

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

پنج قدم تا خوشبختی:

قلبت را مملوء از مهربانی کن ..

ذهنت را از نگرانی رها کن ..

ساده زندگی کن ..

بیشتر ببخش ..

کمتر توقع داشته باش ..

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

برای امروزتون

شادی دم کرده ام

بخندید و شاد باشید

روزتون آرام و شاد و زیبا

و سرشار از خوشبختی

و عـشق و آرامـش…

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی سه ستون دارد:

فراموش کردن تلخی های دیروز

غنیمت شمردن شیرینی های امروز

امیدواری به فرصت های فردا

الهی همیشه غرق خوشبختی باشید

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

ما تا وقتی که در خوشبختی به سر میبریم به زحمت آن را احساس می‌کنیم

و فقط وقتی خوشبختی گذشت و ما به‌ عقب می‌نگریم ناگهان و گاه با تعجب حس می‌کنیم که چقدر خوشبخت بوده‌ایم

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

بیدار شو !

امروز یعنی خوشبختی…

هدف تلاش…

امروز برای تو …

دقیقا همانیست که…

منتظرش بودی…

و حرکت کن با قدرت و شجاعت…

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

چه زیباست
زندگی کردن با امید …
نه امید بخود؛
که غرور است !
نه امید به دیگران؛
که تباهی است !
بلکه امید به خدا؛
که خوشبختی و آرامش است

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته می‌شود، دری دیگر باز می‌شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می‌دوزیم که درهای باز را نمی‌بینیم

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی و آرامش چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوری
خوشبختی و آرامش کیفیت تفکر است؛
حالت روحی است …
خوشبختی و آرامش
وابسته به جهان درون توست!

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

عده ای از مردم تماشاگر خوشبختی‌اند و طول حیاتشان صحبت از خوشبختی می‌شنوند اما هرگز بدون آنکه واقعا آن را بشناسند از جهان می‌روند

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی همین در کنار هم بودن هاست
همین دوست داشتن هاست
خوشبختی همین لحظه های ماست
همین ثانیه هایی ست که در شتاب زندگی گم شان کرده ایم …

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی و آرامش را تعقیب نکنید

ودر جدال برای رسیدن به

خوشبختی و آرامش نباشید

زندگی را زندگی کنید

خوشبختی و آرامش پاداش مهربانی

و گذشت شماست…

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی همین در کنار هم بودن‌هاست
همین دوست داشتن‌هاست
خوشبختی همین لحظه‌های ماست
همین ثانیه‌هایی‌ست که در شتاب زندگی گمشان کرده‌ایم

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

در زندگی فقط یک خوشبختی و آرامش وجوددارد:

عشق بورزیم و به ما عشق بورزند

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی بر سه پایه استوار است:
فراموش کردن تلخی‌های دیروز
غنیمت شماردن شیرینی‌های امروز
امیدواری به فرصت‌های فردا

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

امروز خدای مهربان

در انتظار توست

تا حرکت کنی و

برکتی بی‌نهایت تو را دهد …

پس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامش

حرکت از تو ، برکت از او

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی چیز عجیبی است
وقتی میاد گامهایش آنقدر آرام است
که شاید صدای پایش راﻫﻢ نشنوی
اما وقتی نیست دردش را تا مغز
استخوان ﺣﺲ میکنی

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

امشـب نـگاه کن به اطرافت

به خوشبختی و آرامش هایـت

به کسانی که می دانـی

دوستـت دارنـد

و به خـدایی کـه

هـرگـز تنهایـت

نخواهد گذاشـت

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

بگذار خدا با دیده تو ببنید، با دستان تو ببخشد، با لب های تو بخندد و با قلب تو احساس کند
تمامت را خدایی کن و آن گاه
آرامش نه بخشی از وجودت
و نه تو بخشی از آرامش
بلکه خود آرامش خواهی شد

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی و آرامش یعنی:
توانایی سپاسگزاری
و لذت بردن از انچه که هستید
و آنچه که دارید

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

زندگی خواهی نخواهی می گذرد
با شادی های وصف ناپذیر
در دل عمیق ترین دردها
زندگی نه سخت و نه آسان
زندگی زندگی است
آنچه سختش می کند سخت گیری ما
و آنچه آرامش می کند آرامش ماست
دلت آرام باشد زندگی را زندگی خواهی کرد

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

اگر فکر می‌کنی
خوشبختی دوراز دسترس است
بدان:
بزرگترین خوشبختیِ مخلوق بودن
انسان بودن است
و شانس آن را خداوند در
میان‌ مخلوقاتش به تو داده است

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی‌ت رو خودت باید با دستای خودت بسازی
در جستجوی اون نباش چون نیست
کسی هم قرار نیست برات بیاره
کار خودته! فقط خودت

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

عجول نباش که بی صبری آرامش درونت را به یغما خواهد بود
همه کارهایت را آرام انجام بده و آرام باش حتی اگر همه دنیا غمگین باشند و نا آرام
و هرگز آرامشت را به قیمتی ارزان نفروش که هیچ چیز ارزشش را نخواهد داشت

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

گاهی یک مرد

بهانه دلخوشی یک زن میشود و

یک زن بانی خوشبختی و آرامش یک مرد…

زندگے کوتاه است کاش بهانه و بانی باشیم…

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی‌هایم را با عجله در سرنوشتم نوشته بودند
بد خط بود
روزگار نتوانست آن‌ها را بخواند

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

هر صبح طلوع دوباره خوشبختی و آرامش
و امید دیگری است
بگشای دلت رابه مهربانی
و عشق رادر قلبت مهمان کن
بدون شک شکوفه‌های خوشبختی و آرامش
در زندگی‌ات گل خواهدکرد

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

امشب نگاه کن به اطرافت
به خوشبختی‌هایت
به کسانی که می‌دانی
دوستت دارند
و به خدایی که
هرگز تنهایت
نخواهد گذاشت
تو بی‌نهایت خوشبختی

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

واقف بودن به اینکه هر چه داریم از رحمت خداست

و هر چه نداریم از حکمت خدا …

احساس خوشبـختی یعنی همین

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

بابالنگ دراز عزیزم

من رمزواقعی خوشبـختی رو

کشف کردم و اون اینه که

باید تو زمان حال زندگی کرد

واصلا افسوس گذشته رو نخورد

مهم اینه که آدم بتونه با چیزهای

کوچک خیلی خوش باشه

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

کافیست صبح که چشمانت را باز می‌کنی
لبخندی بزنی جانم …
صبح که جای خودش را دارد
ظهر و عصر و شب بخیر می‌شود

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبـختی یعنی با امید به خدا زندگی کنیم

وخوشبـختی یعنی لذت بردن از داشته‌ها

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

غـم را خدا نیافـریـد، انسان آفـریـد

خوش بختی ، تنها پیشنهاد خدا به انسان بود

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبـختی داشتن کسی است
که بـیشتر از خودش
تو را بـخواهد
و
بـیشتر از تو
هیچ نخواهد
و
تو
بـرایش تمام زندگی بـاشی

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی دیگران

ازخوشبـختی تو کم نمی‌کند

ثروت آنان

رزق تو را کم نمی‌کند

صحت آنان هرگز

نمی‌گیرد سلامتی تو را

پس مهربان باش

و آرزو کن برای دیگران

آنچه

آرزو می‌کنی برای خودت…

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبـختی رسیدن به خواسته‌ها نیست

بلکه لذت بـردن از داشته‌هاست

آری خوشبـختی یعنی هر چه داریم از خداوند است و لذت بردن از داشته‌ها است و بس

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

اما همیشه همانی است که تو میسازی…

پس آن را به یادماندنی بساز

و هرگز اجازه نده کسی خوشـبختی تو را از تو بگیرد

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی یعنی منتظر شادی های بزرگ نموندن

و کیف کردن از تمام شادی های کوچک

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی ات رو خودت

باید با دستای خودت بسازی

در جستجوی اون  نباش

چون نیست…

کسی هم قرار نیست برات بیاره

کار خودته!

فقط خودت….

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

هفت راز خوشبختی

متنفرنباش…عصبانی نشو…

ساده زندگی کن…

کم توقع باش…همیشه لبخند بزن….

ببخش و یک عشق خوب داشته باش

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خیلی‌ها می‌خواهند

اول به آسایش و خوشبختی برسند

بعد به زندگی لبخند بزنند

ولی نمیدانند تا به زندگی لبخند نزنند

به آسایش و خوشبختی نمی‌رسند

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

چه دلنشین است صبحگاهی که

با لبخند و امید همراه باشد

امیدوارم امروز از زمین و زمان مانند

باران برایتان خوشبختی و برکت و امید ببارد

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی را نجو که هرگز نخواهی یافت… خوشبختی همین لحظه توست…

لحظه ای که دنیا را با عمق بیشتری نگاه کردی

آنگاه در می یابی که هم اکنون همه چیز در وجود خودم هست…

تنها کافیست عمیقا شاهد زندگی باشی…

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

امروز خدای مهربان

در انتظار توست

تا حرکت کنی و

برکتی بی‌نهایت تو را دهد …

پس قدمی بردار به سوی خوشبختی

حرکت از تو ، برکت از او

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

یاد بگیریم آسان بگیریم و از زندگی لـــذّت ببریم ‌

خود را رها کنید و به اشتباهات خود بخندید.

زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد

به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید

جدی بگیرید چیزهای ساده را برای خوشبختی

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوری

خوشبختی کیفیت تفکر است

حالت روحی است…

خوشبختی

وابسته به جهان درون توست

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

کاش خوشبختی هم

مانند مرگ

حق هر انسان بود

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

آموخته ام…

زندگی همیشه عالی و کامل نیست

اما همیشه همانی است که تو میسازی…

پس آن را به یادماندنی بساز

و هرگز اجازه نده کسی خوشبختی تو را از تو بگیرد

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

عده ای از مردم ،تماشاگر خوشبختی اند و طول حیاتشان صحبت از خوشبختی می شنوند ، اما هرگز بدون آنکه واقعا آن را بشناسند از جهان می روند

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی یعنی
داشتن کسی که در تمام دنیایش جا داشته باشی
از تمام ثروت و مال دنیا جز به داشتن تو از خدا هیچ نخواهد
و تو تمام دنیایش باشی…

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی مانند پروانه ایست
اگر او را دنبال کنید از شما فرار می کند
ولی اگر آرام بنشینید روی سر شما خواهد نشست

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی یعنی
در خاطر کسی ماندگاری که لحظه های نبودنت را با تمام
دنیا معامله نمیکند . . .

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

باید بدانی، و باید هر روز به تو بگویم که هیچ چیز از عشق من به تو کم نشده بلکه همه چیز ژرف تر و زیباتر از قبل است همسر عزیزم

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

روز خیلی بدی داشتم و دیدن لبخند یک دختر زیبا همیشه حالم را بهتر می کند
به من لبخند می زنی

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

صبح‌ها را لبخندی بچسبانید گوشه لب تان!
دلیلش مهم نیست اصلا نیازی به دلیل ندارد
لبخند است دیگر، هفت خان رستم که نیست!
یک لیوان چای تازه دم بنوشید
یک آهنگ خوب برای خودتان پخش کنید
و گذشته و آینده را بگذارید به حال خودشان
مهم،
همان صبح، همان لبخند، همان چای، همان موسیقی‌ست

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

بوی عشق می دهی
بوی بهشت
چه خوشبختم
که خدا سرنوشت مرا
با تو نوشت

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی، همان لحظه ای است که

احساس می کنی خدا در کنارت حضور دارد

و تو به احترامش از گناه فاصله می گیری

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی همین است
که هر روز تو کنارم ، باشی و بس

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبخت بودن و خوشبخت ماندن
به مدت زمانی بستگی دارد که شما علتِ خوشبختی تان را به دیگران بازگو نکرده باشید
و بعد از فاش شدنش
باید منتظر اتفاقات غیر منتظره باشید
تا حال دلتان زیر و رو شود!
پس سعی کنید هرگز “هرکسی” را از حالِ خوبِ روزهایتان باخبر نسازید!
هرکسی با دیدنِ لبخندتان شاد نمیشود
و یک چشمِ دیدن نداشتن کافیست
برای از هم پاچیدنِ حالِ خوبتان!

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

تو را دارم…
و این برای یک عمر خوشبختی
کافیست…

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

تو بمان
خوشبخت شدنت با من

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی …
یعنی اینکه بدانی
کسی که دوستش داری
تمام حواسش به تو هست
و قلبش فقط برای تو می تپد

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

هنوز خوشبختی نفس می کشد

در هر قهقه مستانه کودکان…

و هنوز عشق ضربان دارد…

در بین گیس های دخترک

که با دستان پینه بسته پدر بافته می شود…

هر چند ضعیف…

اما

هنوز خوشبختی نفس می کشد…

و عشق ضربان دارد…

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

تو هستی
بهمن هم همین جاست
زمستان هم میبارد
خوشبختی بالای سرمان
خدا ناظر عشقمان
و منی ڪه خوب بلدم
چطور قدر این همہ خوشبختی را
بدانم …

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی مثل آن قصرهایی در داستان های پریان است که توسط اژدها محافظت می شود: باید مبارزه کنیم تا بتوانیم آن را فتح کنیم

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی یعنی هر بار بیشتر از قبل حس
کنی بودنش بهترین حسه

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی برای من
یعنی تو
اینکه کنارم دارمت
لمست می کنم می بویمت
و در آغوش می گیرمت
خوشبختی برای من
یعنی زمان دلتنگی
سر بچرخانم و تو باشی…

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

شاید خوشبختی
همان لبخندی بود
که ماسک از مردم دنیا
دریغ کرد

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

سالها دور بودی و حالا نزدیک شدی
ای هم آغوش شب و روزهای من
فصل بغض ها را گذراندیم
ای تنت بوی بهار
امروز با هم، بهار را تحویل می گیریم
می خواهم خوشبختی را به گیسوانت سنجاق کنم
تا دیگر بهار پایان غمگینی نداشته باشد

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

از
کسی
نپرس
خوشبختی
کجاست
تو بازی کن
نویسنده
خداست

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی یعنی من و تو بشیم ما

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی واقعی رو کسی تجربه میکنه که بهترین دوستش مادرشه …الهی خودم دورت بگردم نفسم

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

اگه کسی رو در زندگیت داری
که میتونی در مورد اتفاقای روزمره باهاش صحبت کنی
و شنونده ی خوبی برای درد و دل های زندگیته
بدون که دلیلی برای خوشحالی
و احساس خوشبختی در زندگیت داری

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی کامل یعنی اینکه بدانی هر کسی که دوستش داری سالم، در امان، و خرسند هست.

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

به تو فکر می کردم
خوشبختی از پنجره سرک کشید

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

قالیچه و ایوان قشنگی دارم

موسیقی باران قشنگی دارم

پاییز و هوای خش خش خوشبختی

من با تو چه آبان قشنگی دارم

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

ببین خوشبختی را
اکنون که در چشمان من است
ببین که می خندم
چه چیز زیباتر از این
که تو سببی

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

سوار بر سریع ترین دوچرخه زندگی

تند و بی قرار

چرخ می زنم

کوچه های خوشبختی را

فاصله می گیرم

از فریاد های خوفناک درد

مقصدم آنجاست

در فضایی مهربان

به موازات شهری

به نام لبخند

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی اون چیزی نیست که آدم از بیرون ببینه ، خوشبختی تو دل آدمه ؛ دل اگه خوش باشه آدم خوشبخته …

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی مانند یک بوسه است ؛ برای اینکه از آن لذت ببرید ، باید آن را با کسی سهیم باشید

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

عشق جان
تمام ساعت ها را به وقت آمدنت
کوک کرده ام
قلبم با ریسه های دوست داشتن
چراغانی …
اسپند انتظار را با ثانیه های عاشقی
برایت دود کرده ام
منتظر رسیدنت بر پله های وصال
نشسته ام
باید بدانی برای مجنون ” بودنت ”
اوج خوشبختیست

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

آغاز خوشبختی من
درست میان بازوان توست…
درست در جریان نگاهت!
و آن هنگام که میبوسمت
در سکوت پرحرف نسیم احساس
و جایی نزدیک لبخند خورشید
و محبت ماه …
جایی میان من و تو
همان جا که
خوشبختی نشسته است و چای عشق مینوشد!
به ثانیه هایم سوگند که
تو تنها احتیاج من برای تداوم لبخند هایم هستی!

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی یعنی اینکه
اندیشیدن به چیزهایی که
زندگیت را شبیه به آنها فرض کنی
را رها سازی و برای
هر آنچه که هست شکرگزار باشی

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوری ، ‏خوشبختی کیفیت تفکرست ، ‏حالت روحیست ؛ ‏خوشبختی ‏وابسته به جهان درون توست

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

مرغ سعادت
بال می گشاید
سوی خوشبختی
در این روزها که ابرها می بارند
بر برگ های خشک مانده از پاییز
و آنگاه سپید می شود جاده
آن سو تر
تو متولد می شوی
در پانزددهمین روز ماه بهمن
که می بارد برف
از شادمانی حضور تو

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی یعنی
تو قلب یارم یه جای محکم دارم

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

سالها دور بودی و حالا نزدیک شدی
ای هم آغوش شب و روزهای من
فصل بغض ها را گذراندیم
ای تنت بوی بهار
امروز با هم، بهار را تحویل می گیریم
می خواهم خوشبختی را به گیسوانت سنجاق کنم
تا دیگر بهار پایان غمگینی نداشته باشد

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی همین جاست
که تقدیر من
به چشمانِ تو
گره ی کور
خورده است!

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خدایا
کاش خوشبختی هم مثل مرگ
حق ها انسانی بود

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

این زندگى نیست که زیباست. این ما هستیم که زندگى را زیبا یا زشت مى بینیم

دنبال رسیدن به یک خوشبختى بى نقص نباشید. از چیزهاى کوچک زندگى لذت ببرید

اگر آن ها را کنار هم بگذارید، مى توانید کل مسیر را با خوشحالى طى کنید

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

یکی از مهم ترین چیزهایی که
در این سال ها یاد گرفتم اینه که
وقتی خوشبختی رو پیدا کردی
سوال پیچش نکن

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی تنها یک معنی دارد
در کنار تو بودن

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

محبوبم!
مادامی که نامِ من
کنارِ نام تو می درخشد!
زندگی ام تبسم می زند؛
درخت ها شکوفه می دهند؛
پرنده ها در ارتفاعات اوج می گیرند؛
و خوشبختی می نشیند
در مرکزی ترین نقطه ی قلبم!
پس همان همیشگیِ من باش
و مرا از هر چیز دیگری بی نیاز کن!

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

بوی عشق میدهی
بوی بهشت
چه خوشبختم که خدا
سرنوشت مرا با تو نوشت

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی همین است
که هر روز تو کنارم ، باشی و بس

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبَختی چه ساده است
پایِ تو که میان باشد
این واژه یعنی تو

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

کنارِ شومینه…
در آغوشت…
قصه یِ عاشقانه یِ چشمانت
و منی که غرقِ در نگاهِ توام
و این خودِ خودِ خوشبختی ست…!

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

آرزوی یک خوشبختی بزرگ ‌تر

پیوسته ما را از لذت خوشبختی که

از آن بهره مندیم باز می‌دارد

در لحظه زندگی کنیم …

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

خوشبختی یعنی اینکه

هرگز اجازه ندهی

رفتار مردم تعیین کننده میزان

آرامش درونت باشد

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

مهربان و ملایم باش

اجازه نده دنیا تو را زمخت و خشن نماید…

به درد و رنج اجازه نده تو را بیزار نماید…

به تلخی ها اجازه نده

شیرینی زندگیت را از تو بربایند

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

اگر شما تحت اختیار ذهنتان هستید

و ذهنِ شما زندگی تان را اداره می کند

هیچ اختیاری ندارید و همچنان از نتایج ناهشیاری خود

رنج می برید، و رنج بیشتری به وجود می آورید

بارِ نگرانی،تعارض،مشکلات و درد و رنج را بر دوش می کشید

در نتیجه ،رنجِ ایجاد شده

نتیجه ی نهایی حالت ناهشیاری شما است

——✭-✭-❖❖💜💜💜❖❖-✭-✭——

به آن توجه کن به زنبور عسل

به کودک کوچک و چهره های خندان دقت کن

باران را نفس بکش و باد را احساس کن

زندگی ات را زندگی کن و

برای رویاهایت مبارزه کن


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.