فیلم توهین به امیری معاون رئیس جمهور روحانی در نماز جمعه یزد

فیلم توهین به امیری معاون رئیس جمهور روحانی در نماز جمعه یزد

دانلود فیلم توهین به حسینعلی امیری معاون رئیس جمهور دکتر روحانی در نماز جمعه یزد این هفته که مردم یزد در اعتراض به آمارهای غلط اجازه اتمام سخنرانی معاون روحانی در نماز جمعه را ندادند.

حسینعلی امیری در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته یزد به بیان آمار رشد اقتصادی و کنترل بیکاری و اشتعال زایی دولت یازدهم و انتقاد از دولت قبل پرداخت که با اعتراض شدید مردم مواجه شد.

مردم با سردادن شعار علیه حقوقهای نجومی و تعطیلی کارخانجات و بیکاری به امیری اعتراض کردند که بی اعتنایی معاون روحانی به شعارها و ادامه سخنرانی با حالت فریاد برای غلبه بر بلندی شعارها باعث شد اشیایی به سمت او پرتاب شده و سخترانی نیمه تمام بماند.

پیشتر نیز در چندین تریبون عمومی از جمله سخنرانی رئیس جمهور در کرمانشاه، مردم به آمارهای غیر واقعی در مقایسه با زندگی عمومی خود به شدت اعتراض کردند.
گردآوری: دلبرانه