تعبیر خواب چپق ؛ دیدن کشیدن چپق نشانه چیست؟

در این نوشته از بخش تعبیر خواب پرتال دلبرانه قصد داریم تعبیر خواب چپق را درج نماییم.

دیدن چپق در خواب می تواند حالت های مختلفی داشته باشد که در ادامه به آن میپردازیم.

در این مطلب شما میتوانید انواع تعبیر خواب در رابطه با این موضع را از نظران معبران مختلف مطالعه نمایید

با ما همراه باشید….

تعابیر خواب چپق از دیدگاه معبرین مطرح

تعبیر خواب چپق

چُپُق وسیله‌ای است برای استعمال دود حاصل از تنباکو است. چپق تلفظی ترکی از واژه «چوبک» فارسی است.

چپق یک وسیله کشیدن تنباکو با دسته بسیار بلند است که اغلب دارای یک کاسه سفالی است که با سنگ‌های قیمتی تزئین شده‌است.

تعبیر خواب چپق به طور کلی

اگر کسی خواب ببیند که چپق می کشد و در واقعیت اهل کشیدن چپق نباشد، کدورتی برایش پیش می اید.

دود چپق نشانه ناراحتی و اندوه است که کم و زیاد آن بستگی به شدت دود است.

اگر دود کم باشد کدورت اندک است و چنانچه زیاد باشد کدورت و اندوه زیادی به شخص و کسانی که اطراف صاحب چپق در خواب نشسته اند، می رسد.

تعبیر خواب چپق از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

آن چه در مورد پیپ گفتیم در مورد چپق هم صادق است با این تفاوت که چپق مقداری وداد و محبت و دوستی با خود دارد.

چپق در کشور ما یک وسیله تدخین سنتی است و چیزی است که افراد مصرف کننده آن دوستانه و در کمال صفا و صمیمیت به هم تعارف می کردند.

کشندگان پیپ که عموما فرنگی ها یعنی اروپائیان و آمریکائیان هستند پیپ خود را به یکدیگر تعارف نمی کنند.

در نظر آن ها پیپ مثل مسواک به خود دارنده اش اختصاص دارد لذا چپق این امتیاز را می یابد که با دوستی و محبت همراه می شود و در حالتی که پیپ این حالت را در خواب های ما ندارد.

تعبیر خواب کشیدن چپق

بیننده خواب اگر در خواب ببیند که چپق می کشد کدورتی و اندوهی برای او پیش می آید البته اگر چپق کش نباشد و اگر چپقی باشد تعبیر ندارد.

دود چپق غباری است که به چشم ما می رود و کدورتی است که برای دیگران به وجود می آید و این دود و کدورت را کسی که چپق می کشد ایجاد می کند.

اگر دود کم باشد کدورت اندک است و چنانچه زیاد باشد کدورت به غمی بزرگ مبدل می شود که عده بیشتری را شامل می گردد.

تعبیر خواب دیدن چپق کشیدن شوهر

چنان چه زنی ببیند که شوهرش چپق می کشد و دودش او را می آزارد بین زن و شوهر اختلاف پیش می آید.

کلمه چپق نیز مثل دیگر مسائل تدخین است غیر از سیگار که در جای خود گفته می شود. همه وسائل تدخین یک تعبیر دارند با اندکی اختلاف.

تعبیر خواب چپق از دیدگاه لیلا برایت

مشاهده ‏ى چپق در خواب، نشانه‏ ى آشنایى با افراد جدید است.

تعبیر خواب چپق از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب یک چپق قدیمى ببینید، یعنى دچار زیان مالى خواهید شد. کشیدن چپق در خواب، بیانگر آن است که یکى از دوستان قدیمیتان را مى‏بینید.


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.