تعبیر خواب چرتکه ؛ تعبیر دقیق دیدن چرتکه در خواب چیست؟

در این نوشته از بخش تعبیر خواب پرتال دلبرانه قصد داریم تعبیر خواب چرتکه را درج نماییم.

دیدن چرتکه در خواب می تواند حالت های مختلفی داشته باشد که در ادامه به آن میپردازیم.

در این مطلب شما میتوانید انواع تعبیر خواب در رابطه با این موضع را از نظران معبران مختلف مطالعه نمایید

با ما همراه باشید….

تعابیر مختلف دیدن چرتکه در خواب از معبرین و منابع معتبر

تعبیر خواب چرتکه

چُرتکِه ابزاری برای انجام محاسباتی مانند چهار عمل اصلی و ریشه دوم در خاور نزدیک باستان، اروپا و دودمان سونگ به کار می‌رفت.

علی‌رغم قدیمی بودن، هنوز در سراسر جهان از آن بیشتر در محاسبات ذهنی استفاده می‌شود.

این وسیله آموزشی برای افرادی که مشکل بینایی دارند و همچنین برای هر کسی که می‌خواهد اصول محاسبات را بیاموزد مفید است.

امروزه با پی بردن به نقش چرتکه در آموزش محاسبات به کودکان و حتی نوجوانان، و محاسبه ذهنی آنان، آموزش چرتکه گسترش چشمگیر یافته است.

هر چندین سال مسابقات جهانی برای کودکان برای مسابقات محاسبه با چرتکه برگزار می‌شود.

تعبیر خواب چرتکه به طور کلی چیست؟

اگر کسی خواب ببیند با چرتکه مشغول حساب و کتاب کردن است مجبور می شود در موردی حساب پس بدهد.

چرتکه به دوست زبان نفهم و حسابگری تعبیر شده است که حتی دوستی را فدای حساب و کتاب خود می کند.

اگر ببینیم که کسی چرتکه ای به ما داد یا چرتکه ای خریدیم با چنین آدمی برخورد می کنیم.

تعبیر خواب حساب و کتاب با چرتکه

اگر کسی ببیند که مشغول حساب و کتاب با چرتکه است، اگر بی حساب پولی به دست آورده آن پول را از او می گیرند و اگر بر او ظلم و ستمی روا کرده اند، مورد دادخواهی قرار می گیرد و ضررش جبران می شود.

تعبیر خواب چرتکه خراب

دیدن چرتکه ای خراب و بی مهره، نشان این است که نظم کارهایمان به هم می خورد یا دوستی را با مشخصات فوق که گفته شد از دست می دهیم.

تعبیر خواب چرتکه از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بیننده خواب کاسب و بازاری باشد و چرتکه در خواب ببیند نشان دهنده این است که از وضع کسب و کار خود نگران است یا یک نگرانی برای او پیش می آید.

تعبیر خواب حساب با چرتکه توسط شخصی دیگر

اگر دیگری نشسته با چرتکه حساب می کند و بیننده خواب نیز حضور دارد گویای این است که او را به حساب می نشانند و ناگزیر می شود در موردی حساب پس بدهد. چنان چه بدهکار است باید بپردازد یا بدهکاری پیدا می کند.

تعبیر خواب چرتکه برای کسی که با چرتکه سرو کار ندارد

اگر کسی اصلا با چرتکه سرو کار ندارد در خواب چرتکه ببیند زندگیش بر مبنای حساب دگرگون می شود یا تحولی ملایم بر همین اساس پدید می آید.

اگر بی حساب پولی به دست آورده از او اخذ می گردد و همچنین اگر بر او ظلم و ستم روا داشته اند داد خواهی به عمل می آید و جبران می شود.

اگر خود بیننده خواب ستم کرده به قصاص می رسد.

تعبیر خواب چرتکه بی مهره

چنان چه در خواب ببینیم که چرتکه ای گسیخته و بی مهره داریم نشان این است که نظم کارهایمان به هم می خورد یا دوستی را با مشخصات فوق که گفته شد از دست می دهیم.

چرتکه در رفته و گسیخته نشانی از زیان و ضرر کسبی است و چنان چه کسی اهل کسب و تجارت باشد و چرتکه گسیخته در خواب ببیند در آینده زیان می بیند و در کسب شکست می خورد.

تعبیر خواب چرتکه برای مردان

اگر مرد هستید زمان آن رسیده است که در زندگی کاریتان از منطق بیشتری استفاده کنید.

تعبیر خواب چرتکه برای زنان

اگر زن هستید باید شهود خود بیشتر اعتماد کنید. اگر خواب دیدید استفاده از چرتکه را آموزش میدهد یعنی زمانی سرشار از رشد معنوی فرا خواهد رسید، این خواب با کسب موفقیت نیز در ارتباط است. عدد ها معنای قابل توجهی در زندگی ما دارند و این خواب نشان دهنده نیاز به رشد و هویت یابی معنوی است. تعبیر این خواب یادگیری یک سرگرمی جدید است که دقیقا چیزی است که اکنون به آن نیاز دارید.

تعبیر خواب یادگیری استفاده از چرتکه

خواب دیدن اینکه نحوه استفاده از چرتکه را می آموزید ، نشان می دهد که فرصت های جدیدی را برای معاملات تجاری خاصی را انجام دهید قبل از بستن معامله یا قراردادها منطق خود را حفظ کرده و نکات و جزئیات کسب و کار را محاسبه کنید. فقط به شهود و میزان فروش تکیه نکنید ، بر اعداد و استدلال منطقی خود تمرکز کنید.


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.