بایگانی برچسب ها: نمیخواهم بچه دار شوم

نمی خواهم بچه دار شوم | چرا بعضی زنان و مردان بچه نمیخواهند ؟

نمی خواهم بچه دار شوم | چرا بعضی زنان و مردان بچه نمیخواهند ؟

نمی خواهم بچه دار شوم | چرا بعضی زنان و مردان بچه نمیخواهند ؟ این روز ها از خیلی ها میشنویم که میگویند ” نمی خواهم بچه دار شوم ”  این که چرا خیلی از زنان و مردان بچه نمیخواهند ، از پدر شدن یا مادر شدن میترسند و ترس ها و نگرانی های آنها در مورد حامگلی و مشکلات مالی و تربیتی که در این راه وجود دارد موضوع این نوشته است . در این خصوص ابتدا به صورت موضعی یک مورد مشاوره با همین دغدغه به همراه پاسخ های مردمی به این سوال که چرا بعض...

ادامه مطلب