بایگانی برچسب ها: خواستگار

چه موقع می توانیم به خواستگار جواب مثبت بدهیم؟

چه موقع می توانیم به خواستگار جواب مثبت بدهیم؟

چه موقع می توانیم به خواستگار جواب مثبت بدهیم؟ چه موقع می توانیم به خواستگار جواب مثبت بدهیم؟ اگر چه به عنوان آقا و چه خانم با فردی آشنا شده اید و احساس می کنید که آمادگی دارید تا برای ادامه راه زندگی او را به عنوان شریک انتخاب کنید نباید با چشم بسته و تنها به دلیل احساسات عاشقانه و بدون دانستن اطلاعات کافی به دنبال برگزاری مراسم عقد و عروسی بروید بلکه لازم است با چشم باز و با دقت برخی موارد ضروری را بررسی و در مورد آنها تحقیق کنید. ...

ادامه مطلب

اخلاق و روحیات خواستگار با دیدن انگشتان

اخلاق و روحیات خواستگار با دیدن انگشتان

روانکاوی احساسی خواستگار با انگشتان اخلاق و روحیات خواستگار با نگاه کردن به انگشتان فردی که برای خواستگاری تان آمده است می توانید پی به روابط عاشقانه وی ببرید توصیه می کنیم برای شناخت اخلاق و روحیات خواستگار به دقت اندازه انگشتان وی را مدنظر قرار دهید با نگاه کردن به انگشتان فردی که برای خواستگاری تان آمده است می توانید پی به روابط عاشقانه وی ببرید توصیه می کنیم به دقت اندازه انگشتان وی را مدنظر قرار دهید وروحیات و احساسات وی را بخوانی...

ادامه مطلب